ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 2 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.2)

   {283} Tena samayena buddho bhagavati dutthullavacasikkhapadam. Tattha
adissati apadisitva. Vannampi bhanatiti adini parato
avibhavissanti. Chinnakati chinnaottappa. Dhuttikati satha.
Ahirikayoti nillajja. Ohasantiti sitam katva mandahasitam
hasanti. Ullapantiti aho ayyoti adina nayena uccakaranim
nanavidham palobhanakatham kathenti. Ujjagghantiti mahahasitam hasanti.
Upphandentiti pandako ayam nayam purisoti adina nayena
parihasam karonti.
   {285} Sarattoti dutthullavacassadaragena saratto. Apekkhava
patibaddhacittoti vuttanayameva. Kevalam idha vacassadarago
yojetabbo. Matugamam dutthullahi vacahiti ettha adhippetam
matugamam dassento matugamoti adimaha. Tattha vinnu patibala
subhasitadubbhasitam dutthulladutthullam ajanitunti ya pandita
Satthakaniratthakakatham asaddhammasaddhammapatisamyuttam kathanca janitum patibala
ayam idha adhippeta ya pana mahallikapi bala elamuga ayam idha
anadhippetati dasseti. Obhaseyyati avabhaseyya nanappakaram
asaddhammavacanam vadeyya. Yasma pana evam obhasantassa yo so
obhaso nama so atthato ajjhacaro hoti ragavasena
abhibhavitva sannamavelam acaro tasma tamattham dassento
obhaseyyati ajjhacaro vuccatiti aha. Yathatanti ettha tanti
nipatamattam. Yatha yuva yuvatinti attho.
   Dve magge adissati adi yenakarena obhasato sanghadi.
Seso hoti tam dassetum vuttam. Tattha dve maggeti vaccamagganca
passavamagganca. Sesam uddese tava pakatameva. Niddese
pana thometiti itthilakkhanena subhalakkhanena samannagatasiti vadati
na tava sisam eti. Tava vaccamaggo ca passavamaggo ca idiso
tena nama idisena itthilakkhanena subhalakkhanena samannagatasiti
vadati sisam eti sanghadiseso. Vanneti pasamsatiti imani pana
thomanapadassa vevacanani. Khumsetiti vacapatodena ghatteti. Vambhetiti
apasadeti. Garahatiti dosam vadeti. Parato pana paliya agatehi
animittasiti adihi ekadasahi padehi aghatite sisam na eti
ghatitepi tesu sikhiranisi sambhinnasi ubhatobyanjanasiti imehi tihi
ghatiteyeva sanghadiseso. Deti meti yacanayapi ettakeneva
sisam na eti. Methunadhammam dehiti evam methunadhammena ghatiteeva
Sanghadiseso. Kada te mata pasidissatiti adisu ayacanavacanesupi
ettakeneva sisam na eti. Kada te mata pasidissati
kada te methunam dhammam labhissamiti va tava matari pasannaya
methunam dhammam labhissamiti va adina pana nayena methunadhammena
ghatiteyeva sanghadiseso. Katham tvam samikassa desiti adisu
pucchavacanesupi methunadhammanti vutteyeva sanghadiseso na itaratha.
Evam kira tvam samikassa desiti patipucchavacanesupi eseva nayo.
Acikkhanaya puttho bhanatiti katham dadamana samikassa piya hotiti evam
puttho acikkhati. Ettha ca evam dehi evam dadamanati vuttepi sisam
na eti methunadhammam evam dehi upanehi evam methunadhammam dadamana
upanayamana piya hotiti adina pana nayena methunadhammena
ghatiteyeva sanghadiseso. Anusasanavacanesupi eseva nayo.
Akkosaniddese animittasiti nimittarahitasi. Kunciyapanaliyamattameva
tava udakasotanti vuttam hoti. Nimittamattasiti tava itthinimittam
aparipunnam sannamattamevati vuttam hoti. Alohitati
sukkhasota. Dhuvalohitati niccalohitakilinnasota. Dhuvacolati niccam
pakkhittanicola sada anicolakam sevasiti vuttam hoti.
Paggharantiti savanti sada te muttam savatiti vuttam hoti. Sikhiraniti
bahinikkhantaanimamsa. Itthipandakati animittava vuccati.
Vepurisikati samassudadhika purisarupa itthi. Sambhinnati
sambhinnavaccamaggapassavamagga. Ubhatobyanjanakati itthinimittena ca
Purisanimittena cati ubhatobyanjanakehi samannagata. Imesu pana
ekadasasu padesu sikhiranisi sambhinnasi ubhatobyanjanakasiti imani
tiniyeva padani suddhani sisam enti . Iti imani ca tini
purimani ca vaccamaggapassavamaggamethunadhammapadani tini chappadani
suddhani apattikarani. Sesani animittasiti adini animitte
methunadhammam me dehiti va animittasi methunadhammam me dehiti va
adina nayena methunadhammena ghatitaneva apattikarani hontiti
veditabbani.
   {286} Idani yvayam otinno viparinatena cittena obhasati
tassa vaccamaggapassavamagge adissa etesam vannabhananadinam vasena
vittharato apattibhedam dassento itthi ca hoti itthisanniti
adimaha. Tesam attho kayasamsagge vuttanayeneva veditabbo.
Ayam pana viseso. Adhakkhakanti akkhakato patthaya adho.
Ubbhajanumandalanti janumandalato patthaya uddham. Ubbhakkhakanti
akkhakato patthaya uddham. Adhojanumandalanti janumandalato
patthaya adho. Akkhakam pana janumandalanca ettheva dukkatakkhette
sangaham gacchati bhikkhuniya kayasamsagge viya. Na hi buddha
garukapattim savasesam pannapentiti. Kayapatibaddhanti vattham va
puppham va abharanam va.
   {287} Atthapurekkharassati animittasiti adinam padanam attham
kathentassa atthakatham va sajjhayam karontassa. Dhammapurekkharassati
Palim vacentassa va sajjhayantassa va. Evam atthanca
dhammanca purakkhitva bhanantassa atthapurekkharassa ca dhammapurekkharassa
ca anapatti. Anusasanipurekkharassati idanipi animittasi
ubhatobyanjanakasi appamadam dani kareyyasi yatha ayatimpi
evarupa mahositi evam anusitathim purakkhitva bhanantassa
anusasanipurekkharassa anapatti. Yo pana bhikkhuninam palim vacento
pakativacanamaggam pahaya hasanto hasanto sikhiranisi sambhinnasi
ubhatobyanjanakasiti punappunam bhanati tassa apattiyeva.
Ummattakassa anapatti. Idha adikammiko udayitthero tassa
anapatti adikammikassati.
         Padabhajaniyavannana nitthita
   samutthanadisu idam sikkhapadam tisamutthanam kayacittato
vacacittato kayavacacittato ca samutthati kiriya sannavimokkham
sacittakam lokavajjam kayakammam vacikammam akusalacittam dvivedananti.
   {288} Vinitavatthusu lohitavatthusmim so bhikkhu itthiya lohitakam nimittam
sandhayaha itara na annasi tasma dukkatam. Kakkasalomanti
rassalomehi bahulomam. Akinnalomanti jatitalomam. Kharalomanti
thaddhalomam. Dighalomanti arassalomam. Sabbam itthinimittameva
sandhaya vuttam. {289} Vapitam kho teti asaddhammam sandhayaha. Sa
asallakkhetva no ca kho pativuttanti aha. Pativuttam nama
udakavappe vijehi appatitthitokase panakehi vinasitavije va
Okase puna vijam patitthapetva udakena asittam thalavappe
visamavisamapatitanam vijanam samakaranatthaya puna atthadantakena samikatam.
Tesu annataram sandhaya esa aha. Maggavatthusmim maggo
samsaratiti angajatamaggam sandhayaha. Sesam sabbattha uttanamevati.
   Samantapasadikaya vinayasamvannanaya dutthullavacasikkhapadavannana
nitthita.             The Pali Atthakatha in Roman Book 2 page 39-44. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=807&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=807&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=397              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=1&A=13714              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=5394              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=5394              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com