ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ENGLISH letter
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

Ettāvatā ca
   ubhatovibhaṅgakhandhakaparivāravibhattadesanaṃ
   nātho vinayapiṭakaṃ vinento veneyyaṃ
   yaṃ jino āha samadhikasattavīsatisahassamattena
   tassa ganthena saṃvaṇṇanā samattā samantapāsādikā nāma
   tatridaṃ samantapāsādikāya samantapāsādikattasmiṃ
   ācariyaparamparato nidānavatthuppabhedadīpanato
   parasamayavivajjanato sakasamayavisuddhito ceva
   byañjanaparisodhanato padatthato pāliyojanākkamato
   sikkhāpadavinicchayato vibhaṅganayabhedadassanato
   sampassataṃ na dissati kiñci apāsādikaṃ yato
   ettha viññūnamayaṃ tasmā samantapāsādikātveva
   saṃvaṇṇanā pavattā vinayassa vinayadamanakusalena
   vuttassa lokanāthena lokānukampamānenāti.
     Mahāaṭṭhakathaṃ ceva    mahāpaccarimeva ca
     kurundiñcāti tissopi   sīhalaṭṭhakathā imā
     buddhamittoti nāmena   vissutassa yasassino
     vinayaññussa dhīrassa    sutvā therassa santike
     mahāmeghavanuyyāne    bhūmibhāge patiṭṭhito
     mahāvihāro yo satthu   mahābodhivibhūsito
     yaṃ tassa dakkhiṇe bhāge  padhānagharamuttamaṃ
     Sucicārittasīlena     bhikkhusaṅghena sevitaṃ
     uḷārakulasambhūto     saṅghupaṭṭhāyako sadā
     anākulāya saddhāya    pasanno ratanattaye
     mahānigamasāmīti     vissuto tattha kārayi
     cārupākārasañcitaṃ    yaṃ pāsādaṃ manoramaṃ
     sītacchāyatarūpetaṃ     sampannasalilāsayaṃ
     vasatā tatra pāsāde   mahānigamasāmino
     sucisīlasamācāraṃ     theraṃ buddhasiriṃ mayā
     yā uddisitvā āraddhā  iddhā vinayavaṇṇanā.
     Pālayantassa sakalaṃ    laṅkādīpaṃ nirabbudaṃ
     rañño sirinivāsassa    siripālassa yasassino
     samavīsatime kheme    jayasaṃvacchare ayaṃ
     āraddhā ekavīsamhi   sampatte pariniṭṭhitā.
     Upaddavākule loke   nirupaddavato ayaṃ
     ekasaṃvacchareneva    yathā niṭṭhaṃ upāgatā
     evaṃ sabbassa lokassa   niṭṭhaṃ dhammūpasañhitā
     sīghaṃ gacchantu ārambhā   sabbepi nirupaddavā.
     Ciraṭṭhitatthaṃ dhammassa    karontena mayā imaṃ
     saddhammabahumānena    yaṃ ca puññaṃ samācitaṃ
     sabbassa ānubhāvena   tassa sabbeva pāṇino
     bhavantu dhammarājassa    saddhammarasasevino.
     Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo   kāle vassi ciraṃ pajaṃ
     tappetu devo dhammena  rājā rakkhatu medaninti.
   Paramavisuddhasaddhābuddhiviriyapaṭimaṇḍitena sīlācārajjavamaddavādi-
guṇasamudayasamuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogāhaṇasamatthena
paññāveyyattiyena samannāgatena tipiṭakapariyattippabhede sāṭṭhakathe
satthusāsane appaṭihatañāṇappabhāvena mahāveyyākaraṇena
karaṇasampattijanitasukhaviniggatamadhuroḷāravacanalāvaṇṇayuttena
yuttamuttavādinā vādivarena mahākavinā pabhinnapaṭisambhidāparivāre
chaḷābhiññāpaṭisambhidādippabhedaguṇapaṭimaṇḍite uttarimanussadhamme
supatiṭṭhitabuddhīnaṃ theravaṃsappadīpānaṃ therānaṃ mahāvihāravāsīnaṃ
vaṃsālaṅkārabhūtena suvipulavisuddhabuddhinā buddhaghosoti garūhi
gahitanāmadheyyena therena katā ayaṃ samantapāsādikā nāma vinayasaṃvaṇṇanā
niṭṭhitā.
     Tāva tiṭṭhatu lokasmiṃ   lokanittharaṇesinaṃ
     dassentī kulaputtānaṃ   nayaṃ sīlavisuddhiyā
     yāva buddhoti nāmampi   suddhacittassa tādino
     lokamhi lokajeṭṭhassa   pavattati mahesinoti.
          Vinayaṭṭhakathā niṭṭhitā.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 634-636. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12869              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12869              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com