ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 40 : PALI ROMAN Jā.A.6 ekādasaka-pakiṇṇaka

           Terasanipātavaṇṇanā
           ------------
           1 ambajātakaṃ.
   Āhāsi me ambaphalāni pubbeti idaṃ satthā jetavane viharanto
devadattaṃ ārabbha kathesi.
   Devadatto hi ahaṃ buddho bhavissāmi mayhaṃ samaṇo gotamo neva
ācariyo na upajjhāyoti ācariyaṃ paccakkhāya jhānā parihīno saṅghaṃ
bhinditvā anupubbena sāvatthiṃ āgacchanto bahijetavane paṭhaviyā vivare
dinne avīciṃ pāvisi. Tadā dhammasabhāyaṃ bhikkhū kathaṃ samuṭṭhāpesuṃ āvuso
devadatto ācariyaṃ paccakkhāya mahāvināsaṃ patto avīcimahāniraye
nibbattoti. Satthā āgantvā kāya nuttha bhikkhave etarahi kathāya
sannisinnāti pucchitvā imāya nāmāti vutte na bhikkhave idāneva
pubbepi devadatto ācariyaṃ paccakkhāya mahāvināsaṃ patto yevāti
vatvā atītaṃ āhari
   atīte bārāṇasiyaṃ brahmadatte rajjaṃ kārente tassa purohitakulaṃ
ahivātakarogena vinassi. Eko putto bhittiṃ bhinditvā palāyito.
So takkasilaṃ gantvā disāpāmokkhassa ācariyassa santike tayo
vede ca avasesasippāni ca uggaṇhitvā ācariyaṃ vanditvā nikkhamanto
Desacārittaṃ jānissāmīti caranto ekaṃ paccantanagaraṃ pāpuṇi.
Taṃ nissāya mahācaṇḍālagāmako ahosi. Tadā bodhisatto tasmiṃ
gāme paṭivasati paṇḍito byatto akāle phalaṃ gaṇhāpanamantaṃ
jānāti. So pāto vuṭṭhāya kājaṃ ādāya tato gāmā
nikkhamitvā araññe ekaṃ ambarukkhaṃ upagantvā sattapadamatthake
ṭhito taṃ mantaṃ parivattetvā ambarukkhaṃ ekena udakapasatena pahari.
Rukkhato taṃ khaṇaññeva purāṇapaṇṇāni patanti navāni uṭṭhahanti
pupphāni pupphitvā patanti ambaphalāni uṭṭhāya muhutteneva pacitvā
madhurāni ojavantāni dibbambasadisāni hutvā rukkhato patanti.
Mahāsatto tāni uccinitvā yāvadatthaṃ khāditvā kājaṃ pūretvā
gehaṃ gantvā tāni vikīṇitvā puttadāraṃ posesi. So brāhmaṇakumāro
mahāsattaṃ akāle ambapakkāni āharitvā vikīṇantaṃ disvā nissaṃsayena
tehi mantabalena uppannehi bhavitabbaṃ imaṃ purisaṃ nissāya imaṃ
anagghamantaṃ labhissāmīti cintetvā mahāsattassa ambāni
āharaṇaniyāmaṃ pariggaṇhanto tathato ñatvā tasmiṃ araññato
anāgateyeva tassa gehaṃ gantvā ajānanto viya hutvā tassa bhariyaṃ
kuhiṃ ācariyoti pucchitvā araññaṃ gatoti vutte taṃ āgamayamāno
ṭhatvā āgacchantaṃ disvā paccuggantvā hatthato kājaṃ gahetvā
āharitvā gehe ṭhapesi. Mahāsatto taṃ olokento bhariyaṃ
āha bhadde ayaṃ māṇavo mantatthāya āgato na panassa hatthe
manto ṭhassati asappuriso esoti. Māṇavopi ahaṃ imaṃ mantaṃ
Ācariyassa upakārako hutvā labhissāmīti cintetvā tato paṭṭhāya
tassa gehe sabbakiccāni karoti dārūni āharati vihiṃ koṭeti
bhattaṃ pacati mukhadhovanādīni deti pāde dhovati. Ekadivasaṃ
mahāsattena tāta māṇava mañcapādānaṃ upadhānaṃ dehīti vutte
aññaṃ apassitvā sabbarattiṃ ūrumhi ṭhapetvā nisīdi. Aparabhāge
mahāsattassa bhariyā puttaṃ vijāyi. Tassā pasūtikāle parikammaṃ
sabbamakāsi. Sā ekadivasaṃ mahāsattaṃ āha sāmi ayaṃ māṇavo
jātisampanno hutvāpi mantatthāya amhākaṃ veyyāvaccaṃ karoti
etassa hatthe manto tiṭṭhatu vā mā vā dethassa mantanti.
So sādhūti sampaṭicchitvā tassa mantaṃ datvā evamāha tāta
anaggho manto tava imaṃ nissāya mahālābhasakkāro bhavissati
raññā vā rājamahāmattena vā ko te ācariyoti puṭṭhakāle
mā maṃ niggahi sace hi mayhaṃ ācariyo caṇḍālo tassa
me santikā manto gahitoti lajjanto brāhmaṇamahāsālo me
ācariyoti kathessasi imassa mantassa phalaṃ na bhavissatīti. So
kiṃkāraṇā niggahissāmi kenaci puṭṭhakāle tumheyeva kathessāmīti
vatvā taṃ vanditvā caṇḍālagāmato nikkhamitvā mantaṃ vimaṃsitvā
anupubbena bārāṇasiṃ patvā ambāni vikīṇitvā bahudhanaṃ labhi.
Athekadivasaṃ uyyānapālo tassa hatthato ambaṃ kīṇitvā rañño
adāsi. Rājā taṃ paribhuñjitvā aho atimadhuro kuto tayā
evarūpaṃ ambaṃ laddhanti pucchi. Deva eko māṇavo akālaambaphalāni
Ānetvā vikīṇati tato me gahitanti. Ito paṭṭhāya idha
ambāni āharatūti naṃ vadehīti. Sopi tathā akāsi. Māṇavopi
tato paṭṭhāya ambāni rājakulaṃ harati. Raññā maṃ upaṭṭhahāti
vutte rājānaṃ upaṭṭhahanto bahudhanaṃ labhitvā anukkamena vissāsiko
jāto. Atha naṃ ekadivasaṃ rājā pucchi māṇava kuto akāle
evarūpāni vaṇṇagandharasasampannāni ambāni āharasi kinte nāgo
vā supaṇṇo vā devo vā koci deti udāhu mantabalaṃ etanti.
Na me mahārāja koci deti anaggho pana me manto atthi
tassetaṃ balanti. Tenahi mayampi te ekadivasaṃ mantabalaṃ daṭṭhukāmāti.
Sādhu deva dassessāmīti. Rājā punadivase tena saddhiṃ uyyānaṃ
gantvā dassehīti āha. So sādhūti ambarukkhaṃ upagantvā
sattapadamatthake ṭhito mantaṃ parivattetvā rukkhaṃ udakena pahari.
Taṃ khaṇaññeva ambarukkho heṭṭhāvuttaniyāmeneva phalaṃ gahetvā
mahāmegho viya ambaphalavassaṃ vassi. Mahājano sādhukāraṃ adāsi.
Celukkhepā pavattiṃsu. Rājā ambaphalāni khāditvā tassa bahudhanaṃ
datvā māṇava evarūpo te acchariyamanto kassa santike gahitoti
pucchi. Māṇavo sacāhaṃ caṇḍālassa santiketi vakkhāmi lajjitabbattaṃ
bhavissati mañca garahissanti manto kho pana me paguṇo idāni
na nassissati disāpāmokkhaṃ ācariyaṃ apadissāmīti cintetvā
musāvādaṃ katvā takkasilāyaṃ disāpāmokkhācariyassa santike gahito
meti vadanto ācariyaṃ paccakkhāsi. Taṃ khaṇaññeva manto antaradhāyi.
Rājā somanassajāto taṃ ādāya nagaraṃ pavisitvā punekadivasaṃ
ambāni khādissāmīti uyyānaṃ gantvā maṅgalasilāpaṭe nisinno
māṇava ambāni āharāti. So sādhūti ambaṃ upagantvā
sattapadamatthake ṭhito mantaṃ parivattessāmīti mante anupaṭṭhahante
antarahitabhāvaṃ ñatvā lajjito aṭṭhāsi. Rājā ayaṃ pubbe
parisamajjheyeva ambāni āharitvā amhākaṃ deti ghanameghavassaṃ viya
ambavassaṃ vassāpeti idāni thaddho viya ṭhito kinnukho kāraṇanti
cintetvā taṃ pucchanto paṭhamaṃ gāthamāha
        āhāsi me ambaphalāni pubbe
        aṇūni thūlāni ca brahmacāri
        teheva mantehi nadāni tuyhaṃ
        dumapphalāni pātubhavanti brahmeti.
   Tattha āhāsīti āhari. Dumapphalānīti rukkhaphalāni.
   Taṃ sutvā māṇavo sace ajja phalaṃ na gaṇhāmīti vakkhāmi
rājā me kujjhissati musāvādena naṃ vañcessāmīti dutiyaṃ gāthamāha
        nakkhattayogaṃ paṭimānayāmi
        khaṇaṃ muhuttañca mantena passaṃ
        nakkhattayogañca khaṇañca laddhā
        addhā harissaṃ ambaphalaṃ bahunti
   tattha addhā harissaṃ ambaphalanti addhā ambaphalaṃ āharissāmi.
   Rājā ayaṃ aññadā nakkhattayogaṃ na vadati kinnukho
Etanti pucchanto dve gāthā abhāsi
        nakkhattayogaṃ na pure abhāṇi
        khaṇaṃ muhuttaṃ na pure asaṃsi
        athāhari ambaphalaṃ muhuttaṃ
        vaṇṇena gandhena rasenupetaṃ.
        Mantābhijappena purepi tuyhaṃ
        dumapphalāni pātubhavanti brahme
        savājja na vādesi jappampi mantaṃ
        ayaṃ so ko nāma tavajjadhammoti.
   Tattha na vādesīti na sakkosi. Jappampīti jappantopi
parivattentopi. Ayaṃ soti ayameva so tava sabhāvo ajja ko nāma
jātoti.
   Taṃ sutvā māṇavo na sakkā rājānaṃ musāvādena vañcetuṃ
sacepi me sabhāve kathite na āṇaṃ kareyya sabhāvameva kathessāmīti
cintetvā dve gāthā abhāsi
        caṇḍālaputto mama sampadāsi
        dhammena mante pakatiñca saṃsi
        mācassu me pucchito nāmagottaṃ
        guyhittho mā taṃ vijaheyyu mantā.
        Sohaṃ janindena janampi puṭṭho
        makkhābhibhūto alikaṃ abhāṇiṃ
        Mantā ime brāhmaṇassāti micchā
        pahīnamanto kapaṇo rudāmīti.
   Tattha dhammenāti samena kāraṇena appaṭicchādetvāva adāsi.
Pakatiñca saṃsīti mā me pucchito nāmagottaṃ guyhittho sace guyhisi
manto te nassissatīti tesaṃ nassanapakatiñca mayhaṃ saṃsi. Brāhmaṇassāti
micchāti brāhmaṇassa santike mayā ime mantā gahitāti micchā
abhāṇiṃ tena me mantā naṭṭhā svāhaṃ pahīnamanto idāni kapaṇo
rodāmīti.
   Taṃ sutvā rājā ayaṃ pāpadhammo evarūpaṃ ratanaṃ na olokesi
evarūpasmiṃ uttamaratane laddhe jāti kiṃ karissatīti kujjhitvā tassa
garahanto
    eraṇḍā pucimandā vā   atha vā pālibhaddakā
    madhuṃ madhutthiko vinde    so hi tassa dumuttamo.
    Khattiyā brāhmaṇā vessā suddā caṇḍālapukkusā
    yamhā dhammaṃ vijāneyya   so hi tassa naruttamo.
        Imassa daṇḍañca vadhañca datvā
        gale gahetvā balayātha jammaṃ
        yo uttamatthaṃ kasirena laddhaṃ
        mānātimānena vināsayitthāti
   imā gāthā āha.
   Tattha madhutthikoti madhuatthiko puriso araññe madhuṃ olokento
etesaṃ rukkhānaṃ yato madhuṃ labhati sova dumo tassa dumuttamo nāma
tatheva khattiyādīsu yamhā purisā dhammaṃ kāraṇaṃ yuttamatthaṃ vijāneyya
so tassa uttamo naro. Imassa daṇḍañcāti imassa pāpadhammassa
sabbaharaṇadaṇḍakaveḷu pesīkādīhi piṭṭhicammaṃ uppātāpetvā imaṃ
jammaṃ gale gahetvāva balayātha balakārattaṃ pāpetvā niddhamatha
kiṃ iminā idha vasantenāti.
   Rājapurisā tathā katvā tvaṃ gaccha upanetvā tavācariyassa
santikaṃ gantvā taṃ ārādhetvāva sace puna mante labhissasi
idhāgaccheyyāsi no ce imaṃ disaṃ mā olokeyyāsīti taṃ
nibbisayamakaṃsu. So anātho hutvā ṭhapetvā ācariyaṃ na me
aññaṃ paṭisaraṇaṃ atthi tasseva santikaṃ gantvā ārādhetvā puna taṃ
mantaṃ yācissāmīti rodanto taṃ gāmaṃ agamāsi. Atha naṃ āgacchantaṃ
disvā mahāsatto bhariyaṃ āmantetvā bhadde passimaṃ pāpakammaṃ
parihīnamantaṃ puna āgacchantanti āha. So mahāsattaṃ upasaṅkamitvā
vanditvā ekamantaṃ nisinno kiṃkāraṇā āgatosīti puṭṭho ācariya
musāvādaṃ katvā ācariyaṃ paccakkhitvā mahāvināsaṃ pattomhīti
vatvā accayaṃ desetvā puna mante yācanto gāthamāha
        yathā samaṃ maññamāno pateyya
        sobbhaṃ guhaṃ narakaṃ pūtipādaṃ
        Rajjūti vā akkame kaṇhasappaṃ
        andho yathā jotimadhiṭṭhaheyya
        evaṃpi tvaṃ maṃ khalitaṃ sapañña
        pahīnamantassa puna sampadāhīti.
   Tattha yathā samanti yathā puriso idaṃ samaṃ ṭhānanti maññamāno
sobbhaṃ guhaṃ vā bhūmiphalitasaṅkhātaṃ narakaṃ vā pūtipādaṃ vā pateyya.
Pūtipādanti himavantappadese mahārukkho sukkhitvā mato tassa
mūlesu pūtikesu jātesu tasmiṃ ṭhāne mahāāvāṭo hoti tassa
nāmaṭṭhānaṃ. Jotimadhiṭṭhaheyyāti aggiṃ akkameyya. Evaṃ
pīti evaṃ ahaṃpi paññācakkhuno abhāvā andho tumhākaṃ visesaṃ
ajānanto tumhesu khalito taṃ maṃ khalitaṃ viditvā. Sapaññāti
ñāṇasampanna pahīnamantassa mama punapi detha.
   Atha naṃ ācariyo tāta kiṃ kathesi andho hi saññāya
dinnāya sobbhādīni paṭiharati mayā paṭhamameva tava kathitaṃ idāni
kimatthaṃ mama santikaṃ āgatosīti vatvā
        dhammena mante tava sampadāsiṃ
        tvampi dhammena paṭiggahesi
        pakatimpi te attamano asaṃsi
        dhamme ṭhitaṃ taṃ na jaheyya manto.
        So bāla mantaṃ kasirena laddhaṃ
        yaṃ dullabhaṃ ajja manussaloke
        Kicchā laddhā jīvitaṃ appapañña
        vināsayī alikaṃ bhāsamāno.
        Bālassa muḷhassa akataññuno ca
        musā bhaṇantassa asaññitassa
        mante mayaṃ tādisake na dema
        kuto manto gaccha na mayha ruccasīti
   imā gāthā āha.
   Tattha dhammenāti ahaṃpi tava ācariyabhāgaṃ hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ
vā agahetvā dhammeneva sampadāsiṃ tvampi kiñci adatvā dhammena
sameneva paṭiggahesi. Dhamme ṭhitanti ācariyapūjakadhamme ṭhitaṃ.
Tādisaketi tathārūpe akālaphalagaṇhāpanake mante na dema gaccha
na me ruccasīti.
   So evaṃ ācariyena uyyojito kiṃ mayhaṃ jīvitenāti araññaṃ
pavisitvā anāthamaraṇaṃ marīti.
   Satthā imaṃ dhammadesanaṃ āharitvā na bhikkhave idāneva
pubbepi devadatto ācariyaṃ paccakkhāya mahāvināsaṃ pattoti vatvā
jātakaṃ samodhānesi tadā akataññū māṇavo devadatto ahosi
rājā ānando caṇḍālaputto pana ahamevāti.
           Ambajātakaṃ paṭhamaṃ.
           -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 40 page 147-156. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=2984              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=2984              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1725              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=6765              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=6994              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=6994              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com