ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 40 : PALI ROMAN Jā.A.6 ekādasaka-pakiṇṇaka

         12. Dasabrāhmaṇajātakaṃ.
   Rājā avoca vidhūranti idaṃ satthā jetavane viharanto asadisadānaṃ
ārabbha kathesi. Taṃ aṭṭhanipāte vidhūrajātake vitthāritameva.
   Rājā kira taṃ dānaṃ dadanto satthāraṃ jeṭṭhakaṃ katvā pañca
bhikkhusatāni vicinitvā gaṇhitvā mahākhīṇāsavānaññeva adāsi.
Athassa bhikkhū guṇakathaṃ kathentā āvuso rājā asadisadānaṃ dento
vicinitvā maggaphalaṭṭhāne adāsīti dhammasabhāyaṃ kathaṃ samuṭṭhāpesuṃ.
Satthā āgantvā kāyanuttha bhikkhave etarahi kathāya sannisinnāti
pucchitvā imāyanāmāti vutte anacchariyaṃ bhikkhave yaṃ kosalarājā
mādisassa buddhassa upaṭṭhāko hutvā viceyya dānaṃ deti porāṇakapaṇḍitā
anuppanne buddhe viceyya dānaṃ adaṃsūti vatvā tehi yācito
atītaṃ āhari
   atīte bhikkhave kururaṭṭhe indapattanagare yudhiṭṭhilagotto
korabyo rājā rajjaṃ kāresi. Tassa vidhūronāma amacco atthañca
dhammañca anusāsi. Rājā sakalajambūdīpaṃ khobhento mahādānaṃ
deti. Manussesu taṃ gahetvā bhuñjantesu ekopi pañcasīlamattaṃ
rakkhantonāma natthi sabbe dussīlāva. Dānaṃ rājānaṃ na
toseti. Rājā viceyya dānaṃ mahapphalanti sīlavantānaṃ dātukāmo
hutvā cintesi vidhūrapaṇḍitena saddhiṃ mantayissāmīti. So taṃ
upaṭṭhānaṃ āgataṃ āsane nisīdāpetvā pañhaṃ pucchi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā upaḍḍhagāthamāha
      rājā avoca vidhūraṃ    dhammakāmo yudhiṭṭhiloti.
      Purato rañño ca vidhūrassa ca vacanapaṭivacanaṃ ahosi.
      Brāhmaṇe vidhūra pariyesa  sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Dullabhā brāhmaṇā deva  sīlavanto bahussutā
      viratā methunā dhammā   ye te bhuñjeyyu bhojanaṃ.
      Dasa khalu mahārāja     yā tā brāhmaṇajātiyo
      tesaṃ vibhaṅgavicayaṃ     vitthārena suṇohi me.
      Pasibbake gahetvāna    puṇṇe mūlassa saṃvute
      osadhikāye ganthenti   nhāpayanti japanti ca.
      Tikicchakasamā rāja     tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Kiṅkiṇiyo gahetvāna    ghosenti puratopi te
      pesanānipi gacchanti    rathacariyāsu sikkhare
      Paricārikasamā rāja    tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Kamaṇḍaluṃ gahetvāna    paṅkadaṇḍañca brāhmaṇā
      paccupessanti rājāno   gāmesu nigamesu ca
      nādinne vuṭṭhahessāma   gāmamhi nigamamhi vā
      niggāhakasamā rāja    tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Paruḷhakacchanakhalomā    paṅkadantā rajassirā
      okiṇṇā rajajallehi    yācakā vicaranti te
      khāṇughātasamā rāja    tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Harītakaṃ āmalakaṃ      ambaṃ jambuṃ vibhedakaṃ
      labujaṃ dantapoṇāni     veḷuvā badarāni ca
      rājāyatanaṃ ucchupūṭaṃ    dhūmanettaṃ madhuañjanaṃ
      uccāvacāni paṇīyāni    vipaṇenti janādhipa
      vāṇijakasamā rāja     tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Kasivāṇijjaṃ kārenti    posayanti ajeḷake
      kumāriyo pavecchanti    vivāhantāvāhanti ca
      samā ambaṭṭhavesehi    tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      Na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Nikkhittabhikkhaṃ bhuñjanti    gāmesu te purohitā
      bahū ne paripucchanti    aṇḍacchedāni lañcakā
      pasūpi tattha haññanti    mahisā sukarā ajā
      goghātakasamā rāja    tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Asicammaṃ gahetvāna    khaggaṃ paggayha brāhmaṇā
      vessapathesu tiṭṭhanti    satthaṃ ambāhayantipi
      samā gopanisādehi    tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      Virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Araññe kuṭikaṃ katvā    kūṭāni kārayanti te
      sasaṃ viḷāraṃ bādhenti    āgodhā macchakacchapaṃ
      te luddakasamā rāja    tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
      Aññe dhanassa kāmāhi   heṭṭhā mañce pasakkhitā
      rājāno upari nhāpenti  somayāge upaṭṭhite
      malamajjasamā rāja     tepi vuccanti brāhmaṇā
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmase.
      Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
      na te vuccanti brāhmaṇā
      aññe vidhūra pariyesa    sīlavante bahussute
      virate methunā dhammā   ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
      dakkhiṇaṃ samma dassāmi    yattha dinnaṃ mahapphalanti.
   Tattha sīlavanteti maggenāgatasīle. Bahussuteti paṭivedhabahussute.
Dakkhiṇanti dānaṃ. Yeti ye dhammikasamaṇabrāhmaṇā taṃ dānaṃ
bhuñjeyyuṃ te dullabhā. Brāhmaṇajātiyoti brāhmaṇakulāni.
Tesaṃ vibhaṅgavicayanti tesaṃ brāhmaṇānaṃ vibhāgaṃ mama paññāya vicitabhāvaṃ
vitthārena suṇāhi. Saṃvuteti bandhamukhe. Osadhikāye ganthentīti
idaṃ imassa rogassa bhesajjaṃ idaṃ imassāti evaṃ siloke bandhitvā
manussānaṃ denti. Nhāpayantīti nhāpanaṃnāma karonti. Japanti
cāti bhūtavijjaṃ parivattenti. Tikicchakasamāti vejjasadisā. Tepi
vuccantīti tepi brāhmaṇā vā mayaṃ abrāhmaṇā vāti ajānitvāva
vejjakammena jīvitaṃ kappentā vohārena brāhmaṇāti vuccanti.
Akkhātā teti ime te mayā vejjabrāhmaṇānāma akkhātā.
Nipatāmaseti vedehi tādise brāhmaṇe nimantanatthāya upasaṅkamāma
atthi te etehi atthoti pucchi. Brāhmaññāti brāhmaṇadhammo.
Na te vuccantīti te vāhitapāpatāya brāhmaṇānāma na vuccanti.
Kiṅkiṇiyoti mahārāja aparepi brāhmaṇā attano brāhmaṇadhammaṃ
chaḍḍetvā jīvikatthāya rājarājamahāmattānaṃ purato kaṃsatāle gahetvā
vādentā gāyantā gacchanti. Pesanānipīti dāsakammakarāviya
pesanānipi gacchanti. Rathacariyāsūti rathasippaṃ sikkhanti. Paricārikasamāti
dāsakammakarasadisā. Paṅkadaṇḍanti dantakaṭṭhaṃ. Paccupessanti
rājānoti aparepi brāhmaṇā rājarājamahāmatte paṭicca āgamma
Sandhāya upasevanti. Gāmesu nigamesu cāti tesaṃ nivesanadvāre
nisīdanti. Niggāhakasamāti niggāhakārakehi balisādhakarājapurisehi
samā yathā te purisā agahetvā na gamissāmāti niggahaṃ katvā
gaṇhantiyeva tathā gāme vā vane vā aladdhe mayaṃ marantāpi na
uṭṭhahissāmāti upavasanti. Tepīti tepi balisādhakasadisā pāpadhammā.
Rajajallehīti rajehi ca paṃsūhi ca okiṇṇā. Yācakāti dhanayācakā
khāṇughātasamāti malinasarīratāya jhāmakhette khāṇughātakehi bhūmiṃ khaṇitvā
jhāmakhāṇukauddharaṇamanussehi samā agahetvā na gamissāmāti
niccalabhāvena ṭhitattā nikkhaṇitvā ṭhapitakhāṇukāviyāti attho. Tepīti
tepi tathā laddhaṃ dhanaṃ vaḍḍhiyā payojetvā puna tathā vicarantā
dussīlā brāhmaṇā. Ucchupūṭanti ucchuñceva phāṇitapūṭañca.
Madhuañjananti madhuñceva añjanañca. Uccāvacānīti appagghamahagghāni.
Paṇiyānīti bhaṇḍāni. Vipaṇentīti kīṇanti vikīṇanti. Tepīti tepi
imāni ettakāni vikīṇitvā jīvitakappakā vāṇijakabrāhmaṇā.
Posayantīti kayavikayena jīvitakappanatthaṃ posentīti. Pavecchantīti
attano dhītaro hiraññasuvaṇṇaṃ gahetvā paresaṃ denti te
evaṃ paresaṃ dadamānā vivāhanti attano puttānaṃ atthāya
gaṇhamānā āvāhanti nāma. Ambaṭṭhavesehīti kuṭumbikehi ceva
gahapatīhi ca samā tepi vohāravasena brāhmaṇāti vuccanti.
Nikkhittabhikkhanti gāmapurohitā hutvā attano atthāya nimantabhikkhaṃ.
Bahū neti bahū janā te gāmapurohite nakkhattamuhuttamaṅgalāni
Pucchanti. Aṇḍacchedāni lañcakāti bhatiṃ gahetvā balibaddhādīnaṃ
aṇḍacchedakā ceva tisūlādiaṅgakaraṇena lañcakā ca lakkhaṇakārakāti
attho. Tatthāti tesaṃ gāmapurohitānaṃ gehesu maṃsavikīṇanatthaṃ ete
pasuādayopi haññanti. Tepīti tepi goghātakasamā brāhmaṇāti
vuccanti. Asicammanti asiñceva cammakaṇḍavāraṇañca. Vessapathesūti
vāṇijānaṃ gamanamaggesu. Ambāhayantīti satthavāhānaṃ hatthato
satampi sahassampi gahetvā satthaṃ corā aṭaviṃ āvahanti.
Gopanisādehīti gopālakehi ceva nesādehi ca gāmaghātakacorehi
samāti vuccanti. Tepīti tepi evarūpā brāhmaṇāti vuccanti.
Kūṭāni kārayanti teti kūṭapāsādīni ropenti. Sasaṃ viḷāranti sasañca
biḷāre ca etena thalacare mige dasseti. Āgodhā macchakacchapanti
thalajesu tāva āgodhatova mahante ca khuddake ca pāṇino bādhenti
mārenti jalajesu macchakacchape. Tepīti tepi luddakasamā brāhmaṇāti
vuccanti. Aññe dhanassa kāmāhīti apare brāhmaṇā dhanaṃ
paṭṭhentā. Heṭṭhā mañce pasakkhitāti kalipavāhanakammaṃ kāressāmāti
ratanamayaṃ mañcaṃ kāretvā tassa heṭṭhā nipannā acchanti atha
nesaṃ somayāge upaṭṭhite rājāno upari nhāyanti te kira
somayāge niṭṭhite āgantvā tasmiṃ mañce nisīdanti atha ne
aññe brāhmaṇā kaliṃ pavāhessāmāti nhāpenti ratanamañco
ca rañño rājālaṅkāro ca sabbo heṭṭhā nipannasseva hoti.
Tepīti tepi malamajjanehi nhāpitehi sadisā brāhmaṇāti vuccanti.
   Evampime vohāramatte brāhmaṇe dassetvā idāni
paramatthabrāhmaṇe dassento dve gāthā abhāsi
      atthi kho brāhmaṇā deva  sīlavanto bahussutā
      viratā methunā dhammā   ye te bhuñjeyyu bhojanaṃ.
      Ekacce bhattaṃ bhuñjanti   na ca majjaṃ pivanti te
      akkhātā te mahārāja   tādise nipatāmaseti.
   Tattha sīlavantoti ariyasīlena samannāgatā. Bahussutāti
paṭivedhabāhusaccena samannāgatā. Tādiseti evarūpe bāhitapāpe
paccekabuddhabrāhmaṇe nimantanatthāya upasaṅkamāmāti.
   Rājā tassa kathaṃ sutvā pucchi samma vidhūra evarūpā
aggadakkhiṇeyyā brāhmaṇā kahaṃ vasantīti. Uttarahimavante
nandamūlakapabbhāre mahārājāti. Tenahi paṇḍita tava balena mayhaṃ
te brāhmaṇe pariyesāti tuṭṭhamānaso gāthamāha
      ete kho brāhmaṇā vidhūra sīlavanto bahussutā
      ete vidhūra pariyesa    khippañca ne nimantayāti.
   Mahāsatto sādhūti tassa vacanaṃ sampaṭicchitvā tenahi mahārāja
nagaraṃ alaṅkaritvā sabbe nagaravāsino dānaṃ datvā uposathaṃ
adhiṭṭhāya samādinnasīlā hontūti bheriñcārāpetvā tumhepi saddhiṃ
parisajanena uposathaṃ samādiyāthāti vatvā sayaṃ pātova bhuñjitvā
uposathaṃ samādāya sāyaṇhasamaye jātipupphapuṇṇasuvaṇṇasamuggaṃ
āharāpetvā raññā saddhiṃ pañcapatiṭṭhitaṃ patiṭṭhapetvā
Paccekabuddhānaṃ guṇe anussaritvā vanditvā uttarahimavante
nandamūlakapabbhāravāsino pañcasatā paccekabuddhā sve amhākaṃ bhikkhaṃ
gaṇhantūti nimantetvā ākāse aṭṭha pupphamuṭṭhiyo visajjesi. Tadā
tattha pañcasatā paccekabuddhā vasanti. Pupphāni gantvā tesaṃ
paccekabuddhānaṃ santike upari patiṃsu. Te āvajjentā taṃ kāraṇaṃ
ñatvā mārisā vidhūrapaṇḍitena nimantitamhā na kho panesa
itarasatto buddhaṅkuro esa imasmiññeva kappe buddho bhavissati
karissāmassa saṅgahanti nimantanaṃ adhivāsayiṃsu. Mahāsatto pupphānaṃ
anāgatasaññāya adhivāsitabhāvaṃ ñatvā mahārāja paccekabuddhā
āgamissanti sakkārasammānaṃ karohīti āha. Rājā punadivase
mahāsakkāraṃ katvā mahātale mahārahāni āsanāni paññāpesi.
Paccekabuddhāpi anotattadahe katasarīrapaṭijagganā velaṃ sallakkhetvā
ākāsenāgantvā rājaṅgaṇe otariṃsu. Rājā ca bodhisatto ca
pasannamānasā tesaṃ hatthato patte gahetvā pāsādaṃ āropetvā
nisīdāpetvā dakkhiṇodakaṃ datvā paṇītena khādanīyena bhojanīyena
parivīsiṃsu tesaṃ bhattakiccapariyosāne punadivasatthāyāti evaṃ sattame
divase nimantetvā mahādānaṃ datvā sattame divase sabbaparikkhāre
adaṃsu. Te anumodanaṃ katvā ākāsena tattheva gatā. Parikkhārāpi
teheva saddhiṃyeva gatā.
   Satthā imaṃ dhammadesanaṃ āharitvā anacchariyaṃ bhikkhave kosalarañño
mama upaṭṭhākassa sato viceyyadānaṃ dātuṃ
Porāṇakapaṇḍitā anuppannepi buddhe dānaṃ adaṃsuyevāti vatvā jātakaṃ
samodhānesi tadā rājā ānando ahosi paccekabuddhā parinibbutā
vidhūrapaṇḍito pana ahamevāti.
         Dasabrāhmaṇajātakaṃ dvādasamaṃ.
           -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 40 page 363-374. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=7403              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=7403              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2001              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=7815              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=8215              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=8215              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com