ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 41 : PALI ROMAN Jā.A.7 vīsati-cattālīsa

            Kumbhajātakaṃ
   ko pāturāsīti idaṃ satthā jetavane viharanto visākhāya
sahāyikā surāpītā pañcasatā itthiyo ārabbha kathesi.
   Sāvatthiyaṃ kira surāchaṇe saṅghuṭṭhe tā pañcasatā itthiyo
sāmikānaṃ chaṇe kīḷāyamānānaṃ tikkhasuraṃ paṭiyādetvā chaṇaṃ
kīḷissāmāti sabbāpi visākhāya santikaṃ gantvā sahāyike chaṇaṃ
karissāmāti vatvā ayaṃ surāchaṇo ahaṃ suraṃ na pivissāmīti
Vutte tumhe sammāsambuddhassa dānaṃ detha mayaṃ chaṇaṃ karissāmāti
āhaṃsu. Sā sādhūti sampaṭicchitvā uyyojetvā satthāraṃ
nimantāpetvā mahādānaṃ datvā bahugandhamālaṃ ādāya sāyaṇhasamaye
dhammakathaṃ sotuṃ tāhi parivutā jetavanaṃ agamāsi. Tā panitthiyo
suraṃ pivamānāva tāya saddhiṃ gantvā dvārakoṭṭhake ṭhatvā suraṃ
pivitvāva tāya saddhiṃ satthu santikaṃ agamaṃsu. Visākhā satthāraṃ
vanditvā ekamantaṃ nisīdi. Itarāsu ekaccā satthu santikeyeva
nacciṃsu ekaccā hatthakukkuccapādakukkuccā kalahaṃ kariṃsu. Satthā
tāsaṃ saṃvegajananatthāya bhamukalomato raṃsiyo visajjesi. Andhakāratimisā
ahosi. Tā bhītatasitā maraṇabhayatajjitā ahesuṃ. Tena tāsaṃ
surā jiṇṇā. Satthā nisinnapallaṅke antarahito sinerumuddhani
ṭhatvā uṇṇālomato raṃsiṃ visajjesi. Candasuriyasahassuggamanaṃ viya
ahosi. Satthā tattha ṭhitova tāsaṃ saṃvegajananatthāya
    ko nu hāso kimānando   niccaṃ pajjalite sati
    andhakārena onaddhā    padīpaṃ na gavesathāti
imaṃ gāthamāha. Gāthāpariyosāne tā pañcasatāpi sotāpattiphale
patiṭṭhahiṃsu. Satthā āgantvā gandhakuṭichāyāya buddhāsane nisīdi.
Atha naṃ visākhā vanditvā bhante idaṃ hirottappabhedakaṃ surāpānannāma
kadā uppannanti pucchi. So tassā ācikkhanto atītaṃ āhari.
   Atīte bārāṇasiyaṃ brahmadatte rajjaṃ kārente eko
kāsikaraṭṭhavāsī suro nāma vanacarako bhaṇḍaṃ pariyesanatthāya himavantaṃ
Agamāsi. Tattheko rukkho uggantvā porisamatte ṭhāne tidhākappo
ahosi. Tassa tiṇṇaṃ kappānaṃ antare cāṭippamāṇo āvāṭo
ahosi. So deve vassante udakena pūrito taṃ parivāretvā
harītakī āmalakī maricagaccho ca ahesuṃ. Tesaṃ pakkāni vaṇṭakato
phalāni chinditvā tattha patanti. Tassāvidūre sayañjātasālī.
Tato ca suvakā sālisīsāni āharitvā tasmiṃ rukkhe nisīditvā
khādanti. Tesaṃ khādamānānaṃ sālīpi taṇḍulāpi tattha patanti.
Iti taṃ udakaṃ suriyātapena paccamānaṃ rasaṃ lohitavaṇṇaṃ ahosi.
Nidāghasamaye pipāsitā sakuṇagaṇā taṃ pivitvā mattā parivattetvā
rukkhamūle patiṃsu thokaṃ niddāyitvā vikujjamānā pakkamanti.
Rukkhasunakhamakkaṭādīsupi eseva nayo. Vanacarako taṃ disvā sace idaṃ
visaṃ bhaveyya ime mareyyuṃ ime pana thokaṃ niddāyitvā yathāsukhaṃ
gacchanti nayidaṃ visanti. So sayaṃ pivitvā matto hutvā maṃsaṃ
khāditukāmo ahosi. Tato aggiṃ katvā pajjalitvā rukkhamūle
patite sakuṇe tittirakukkuṭādayo māretvā maṃsaṃ aṅgāre pacitvā
ekena hatthena naccanto ekena maṃsaṃ khādanto ekāhaṃ dvīhaṃ tattheva
ahosi. Tato pana avidūre eko varuṇo nāma tāpaso vasati.
Vanacarako aññathāpi tassa santikaṃ gacchati. Athassa etadahosi
idaṃ pānaṃ tāpasena saddhiṃ pivissāmīti. So ekaṃ veḷunāḷikaṃ
pūretvā pakkamaṃsena saddhiṃ āharitvā paṇṇasālaṃ gantvā bhante
Imaṃ pānaṃ pivathāti vatvā ubhopi maṃsaṃ khādantā pivisu. Iti
surena ca varuṇena ca diṭṭhattā tassa pānassa surāti ca varuṇīti
ca nāmaṃ jātaṃ.
   Te ubhopi attheso upāyoti veḷunāḷiyo pūretvā
kājenādāya paccantanagaraṃ gantvā pānakārakā nāma āgatāti
rañño ārocesuṃ. Rājā ne pakkosāpesi. Te tassa pānaṃ
upanesuṃ. Rājā dve tayo vāre pivitvā majji. Tassa taṃ
ekāhadvīhamattameva ahosi. Atha ne aññaṃpi atthīti pucchi.
Atthi devāti. Kuhinti. Himavante devāti. Tenahi
ānethāti. Te gantvā ekadve vāre ānetvā nivaddhaṃ gantuṃ
na sakkhissāmāti sabbasambhāre sallakkhetvā tassa rukkhatacādīni
gahetvā sabbasambhāre pakkhipitvā nagare suraṃ kariṃsu. Nāgarā
suraṃ pivitvā pamādaṃ āpannā duggatā ahesuṃ. Nagaraṃ suññaṃ
viya ahosi. Tena pānakārakā tato palāyitvā bārāṇasiṃ gantvā
pānakārakā āgatāti ārocesuṃ. Rājā ne pakkosāpetvā
paribbayaṃ adāsi. Tatthāpi suraṃpi akaṃsu. Taṃpi nagaraṃ tatheva
vinassati. Tato palāyitvā sāketaṃ gantvā tato sāketato
sāvatthiṃ agamaṃsu. Tadā sāvatthiyaṃ sabbamitto nāma rājā ahosi.
So tesaṃ saṅgahaṃ katvā kena vo atthoti pucchitvā sambhāramūlena
ceva sālipiṭṭhena ca pañcahi cāṭisatehīti vutte sabbaṃ dāpesi.
Te pañcasu cāṭisatesu suraṃ saṇṭhapetvā mūsikabhayena cāti
Rakkhanatthāya ekekāya cāṭiyā santike ekekaṃ viḷāraṃ bandhiṃsu. Te
paccitvā uttaraṇakāle cāṭikucchīsu paggharantaṃ suraṃ pivitvā mattā
niddāyiṃsu. Mūsikā āgantvā tesaṃ kaṇṇanāsikadāṭhikanaṅguṭṭhe
khāditvā agamaṃsu. Viḷārā suraṃ pivitvā matāti āyuttakapurisā
rañño ārocesuṃ. Rājā visakārakā ete bhavissantīti
dvinnaṃpi janānaṃ sīsāni chindāpesi. Te suraṃ pivitvā madhuraṃ
devāti viravantāva mariṃsu. Rājā te mārāpetvā cāṭiyo
bhindathāti āṇāpesi. Viḷārāpi surāya jiṇṇāya uṭṭhahitvā
kīḷantā vicariṃsu. Te disvā rañño ārocayiṃsu. Rājā sace
visaṃ assa te mareyyuṃ madhurena tena bhavitabbaṃ pivissāmi
nanti nagaraṃ alaṅkārāpetvā rājaṅgaṇe maṇḍapaṃ kārāpetvā
alaṅkatamaṇḍape samussitasetacchatte rājapallaṅke nisīditvā
amaccagaṇaparivuto suraṃ pātuṃ ārabhi.
   Tadā sakko devarājā ke nukho mātāpitupaṭṭhānādīsu
appamattā tīṇi sucaritāni pūrentīti lokaṃ voloketvā taṃ rājānaṃ
suraṃ pātuṃ nisinnaṃ disvā sacāyaṃ suraṃ pivissati sakalajambūdīpo
nassissati yathā na pivati tathā naṃ karissāmīti ekaṃ surāpuṇṇaṃ
kumbhaṃ hatthatale ṭhapetvā brāhmaṇavesenāgantvā rañño
sammukhaṭṭhāne ākāseyeva ṭhatvā imaṃ kumbhaṃ kīṇatha imaṃ kumbhaṃ
kīṇathāti āha. Sabbamittarājā taṃ tathā vadantaṃ ākāse ṭhitaṃ
disvā kuto nukho brāhmaṇo āgacchatīti tena saddhiṃ sallapento
Tisso gāthā abhāsi
        ko pāturāsī tidivā nabhamhi
        obhāsayaṃ saṃvariṃ candimāva
        gattehi te rasmiyo niccharanti
        sateritā vijjurivantalikkhe.
        So chinnavātaṃ kamasi aghamhi
        vehāsayaṃ gacchasi tiṭṭhasi ca
        iddhī nu te vatthukatā subhāvitā
        anaddhagūnamasi devatānaṃ.
        Vehāsayaṃ kamamāgamma tiṭṭhasi
        kumbhaṃ kiṇāthāti yametamatthaṃ
        ko vā tuvaṃ kissa vatāya kumbho
        akkhāhi me brāhmaṇa etamatthanti.
   Tattha ko pāturāsīti kuto pātubhūtosi kuto āgatosīti
attho. Tidivā nabhamhīti kiṃ tāvatiṃsabhavanā āgantvā idha nabhamhi
ākāse pākaṭo jātosīti pucchati. Saṃvarinti rattiṃ. Sateritāti
evaṃnāmakā. Soti so tvaṃ. Chinnavātanti valāhako sītāvattena
vātena kamati tassa pana sopi vāto natthi tena evamāha.
Kamasīti pavattasi. Aghamhīti appaṭighe ākāse. Vatthukatāti
vatthu viya patiṭṭhā viya katā. Anaddhagūnamasi devatānanti yāva
padasā addhānaṃ agamanena anaddhagūnaṃ devatānaṃ iddhi sā asi
Tava subhāvitāti pucchati. Vehāsayaṃ kamamāgammāti ākāse pavattaṃ
padavītihāraṃ paṭicca nissāya tiṭṭhasi. Imassa ko vā tuvanti
iminā sambandho. Evaṃ tiṭṭhamāno ko nāma tvanti attho.
Yametamatthanti yaṃ etaṃ vadasi. Imassa kissa vatāyanti iminā
sambandho. Yaṃ etaṃ kumbhaṃ kīṇathāti vadasi kissa vā te ayaṃ
kumbhoti attho.
   Tato sakko tenahi suṇāhīti vatvā surāya dose
dassento āha
        na sappikumbho napi telakumbho
        na phāṇitassa na madhussa kumbho
        kumbhassa vajjāni anappakāni
        dose bahū kumbhagate suṇātha.
        Galeyya yaṃ pitvā pate papātaṃ
        sobbhaṃ guhaṃ candaniyoligallaṃ
        bahuṃpi bhuñjeyya abhojaneyyaṃ
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā cittasmiṃ anesamāno
        āhiṇḍatī goriva bhakkhasādī
        anāthamāno upagāyati naccatī ca
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā acelakova naggo
        careyya gāme visikhantarāni
        sammuḷhacitto ativelasāyī
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā uṭṭhāya pavedhamāno
        sīsañca bāhuñca pacālayanto
        so naccatī dārukaṭallakova
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā aggidaḍḍhā sayanti
        atho siṅgālehipi khāditāse
        bandhaṃ vadhaṃ bhogajāniñcupenti
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā bhāseyya abhāsaneyyaṃ
        sabhāyamāsino apetavattho
        samakkhito vantagato byasanno
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā ukkaṭṭho āvilakkho
        mameva sabbapaṭhavīti maññati
        na me samo cāturantopi rājā
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Mānātimānā kalahāni pesuṇi
        dubbaṇṇinī naggayinī palāyinī
        porāṇadhuttāna gatī niketo
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Iddhāni phītāni kulāni assu
        anekasāhassadhanāni loke
        ucchinnadāyajjakatānimāya
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Dhaññaṃ dhanaṃ rajaṭaṃ jātarūpaṃ
        khettaṃ gavaṃ yattha vināsayanti
        ucchedanī vittavataṃ kulānaṃ
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā duṭṭharūpova poso
        akkosati pitaraṃ mātarañca
        sassupi gaṇheyya athopi suṇhaṃ
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā duṭṭharūpāva nārī
        akkosati sassuraṃ sāmikañca
        dāsaṃpi gaṇhe paricārikampi
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvāna haneyya poso
        dhamme ṭhitaṃ samaṇaṃ brāhmaṇaṃ vā
        gacche apāyaṃpi tatonidānaṃ
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā duccaritaṃ caranti
        kāyena vācāya ca cetasā vā
        nirayaṃ vajanti duccaritaṃ caritvā
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ yācamānā na labhanti pubbe
        bahuṃ hiraññaṃpi pariccajantā
        so taṃ pivitvā alikaṃ bhaṇāti
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā pesano pesayanto
        accāyike karaṇīyamhi jāte
        atthampi so nappajānāti vutto
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Hirīmanāpi ahirīkabhāvaṃ
        pātuṃ karonti madanāya mattā
        dhīrāpi santā bahukaṃ bhaṇanti
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā ekathūpā sayanti
        anāsakā thaṇḍiladukkhaseyyaṃ
        dubbaṇṇiyaṃ āyasakyañcupenti
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā pattakkhandhā sayanti
        gāvo kūṭahatāriva na hi
        vāruṇiyā vego narena sussahoriva
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ manussā vivajjanti sappaṃ
        ghoravisamiva taṃ loke visasamānaṃ
        ko naro pātumarahati
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā andhakaveṇḍaputtā
        samuddatīre paricārayantā
        upakkamuṃ musalehaññamaññaṃ
        tassā puṇṇaṃ kumbhamimaṃ kiṇātha.
        Yaṃ ve pitvā pubbadevā pamattā
        tidivā cutā sassatiyā samāyā
        taṃ tādisaṃ majjamimaṃ niratthakaṃ
        jānaṃ mahārāja kathaṃ piveyya.
        Nayimasmi kumbhasmiṃ dadhi madhu vā
        evaṃ abhiññāya kiṇāhi rāja
        evañhi maṃ kumbhagatā mayā te
        akkhātarūpaṃ tava sabbamittāti.
   Tattha vajjānīti ādīnavā. Galeyyāti gacchanto pade pade
parivatteyya. Yaṃ pitvā pateti yaṃ pivitvā pateyya. Sobbhanti
āvāṭaṃ. Candaniyoḷigallanti candaniyañca oligallañca.
Abhojaneyyanti bhuñjituṃ ayuttaṃ. Anesamānoti anissaro. Gorivāti
goṇo viya. Bhakkhasādīti surākasaṭakhādako yathā so tattha tattha
bhakkhasaṃ pariyesanto āhiṇḍati evaṃ āhiṇḍatīti attho.
Anāthamānoti niravassayo anātho viya. Upagāyatīti aññaṃ gāyantaṃ
disvā upagantvā gāyati. Acelakovāti acelako viya.
Visikhantarānīti antaravīthiyo. Ativelasāyīti aticiraṃpi niddaṃ
okkameyya. Ativelacārītipi pāṭho. Ativelacārī hutvā careyyāti
attho. Dārukaṭallakovāti dārumayayantarūpakaṃ viya. Bhogajāniñcupentīti
bhogajāniñca upenti. Pāṇātipātādīni katvā daṇḍapīḷitā
dhanajāniñca aññañca vadhabandhanādidukkhaṃ pāpuṇantīti attho.
Vantagatoti attano vantasmiṃ gato. Byasannoti byasanapatto.
Visannotipi pāṭho. Tasmiṃ vante osannoti attho. Ukkaṭṭhoti ahaṃ
mahāyodho ko mayā sadiso atthīti evaṃ ukkaṃsagato hutvā.
Āvilakkhoti rattakkho. Sabbapaṭhavīti sabbā paṭhavī. Sabbā
Paṭhavītipi pāṭho. Cāturantoti catusamuddapariyantāya paṭhaviyā issaro.
Mānāti mānakārakā. Sesapadesupi eseva nayo. Gatīti nipphatti.
Niketoti nivāso. Tassā puṇṇanti yā evarūpā tassā puṇṇaṃ.
Yattha vināsayantīti yaṃ nissāya yattha patiṭṭhitā ekaṃpi bahuṃpi
dhanadhaññādisāpateyyaṃ nāsenti kapaṇā honti. Iddhānīti samiddhāni.
Phītānīti vatthālaṅkārakappabhaṇḍehi pupphitāni. Ucchinnadāyajjakatānīti
ucchinnadāyajjāni niddhanāni katāni. Duṭṭharūpoti dappitarūpo.
Gaṇheyyāti bhariyasaññāya kilesavasena hatthe gaṇheyya. Dāsaṃpi
gaṇheyyāti attano dāsaṃpi kilesavasena sāmiko meti gaṇheyya.
Pitvānāti pivitvā. Duccaritaṃ caritvāti evaṃ tīhi dvārehi dasavidhaṃpi
akusalaṃ katvā. Yācamānāti yaṃ purisaṃ pubbe suraṃ apivantaṃ bahuṃpi
hiraññaṃ pariccajantāpi musāvādaṃ karohīti yācamānā na labhanti.
Pitvāti pitvā ṭhito. Nappajānāti vuttoti kenatthenāgatosīti
vutto sāsanassa duggahitattā taṃ atthaṃ nappajānāti. Hirīmanāpīti
hiriyuttacittāpi. Ekathūpāti sūkarapotakā viya hīnajaccehipi saddhiṃ
ekarāsī hutvā. Anāsakāti nirāhārā. Thaṇḍiladukkhaseyyanti
bhūmiyaṃ dukkhaseyyaṃ. Āyasakyanti garahaṃ. Pattakkhandhāti patitakkhandhā.
Kūṭahatārivāti gīvāyaṃ bandhanena kūṭena hatā gāvo viya.
Yathā tiṇaṃ akhādantiyo pāyaṃ apivantiyo sayanti tathā sayantīti
attho. Ghoravisamivāti ghoravisaṃ viya. Visasamānanti visasadisaṃ.
Andhakaveṇḍaputtāti dasa bhātikarājāno. Upakkamunti pahariṃsu.
Pubbadevāti asurā. Tidivāti tāvatiṃsadevalokā. Sassatiyāti
sassatā dīghāyukabhāvena niccasammatā devalokāti attho. Samāyāti
saddhiṃ asuramāyāhi. Jānanti evaṃ niratthakaṃ etanti vijānanto
tumhādiso paṇḍitapuriso kathaṃ piveyya. Kumbhagatā mayāti kumbhagataṃ
mayāti ayameva vā pāṭho. Akkhātarūpanti sabhāvato akkhātaṃ.
   Taṃ sutvā rājā surāya ādīnavaṃ ñatvā tuṭṭho sakkassa
thutiṃ karonto dve gāthā abhāsi
        na me pitā vā athavāpi mātā
        etādiso yādisako tuvaṃsi
        hitānukampi paramatthakāmo
        sohaṃ karissaṃ vacanaṃ tavajja.
        Dadāmi te gāmavarāni pañca
        dāsīsataṃ satta gavaṃsatāni
        ājaññayutte ca rathe dasā ime
        ācariyo hosi mamatthakāmoti.
   Tattha gāmavarānīti brāhmaṇa ācariyassa nāma ācariyabhāgo
icchitabbo saṃvacchare satasahassuṭṭhānake tuyhaṃ pañca gāme dadāmīti
vadati. Dasā imeti dasa ime purato ṭhite kāñcanavicitte rathe
dassento evamāha.
   Taṃ sutvā sakko devattabhāvaṃ dassento attānaṃ jānāpento
ākāse ṭhatvā dve gāthā abhāsi
        Taveva dāsīsatamatthu rāja
        gāmā ca gāvo ca taveva hontu
        ājaññayuttā ca rathā taveva
        sakkohamasmī tidasānamindo.
        Maṃsodanaṃ sappipāyañca bhuñje
        khādassu ca tvaṃ madhumāsapūve
        evaṃ tuvaṃ dhammarato janinda
        anindito saggamupehi ṭhānanti.
   Tattha evaṃ tuvaṃ dhammaratoti evaṃ tuvaṃ nānaggarasabhojanaṃ bhuñjanto
surāpānā virato tīṇi duccaritāni pahāya tividhasucaritadhammarato hutvā
kenaci anindito saggaṭṭhānaṃ upehīti.
   Iti sakko tassa ovādaṃ datvā sakaṭṭhānameva gato. Sopi
suraṃ apivitvā surābhājanāni bhindāpetvā sīlaṃ samādāya dānaṃ datvā
saggaparāyano ahosi. Jambūdīpepi anukkamena surāpānaṃ vepullappattaṃ
jātaṃ.
   Satthā imaṃ dhammadesanaṃ āharitvā jātakaṃ samodhānesi tadā
rājā ānando ahosi sakko pana ahamevāti.
          Kumbhajātakaṃ niṭṭhitaṃ.
             Dutiyaṃ.
           -----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 41 page 191-205. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=3930              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=3930              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2292              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=9232              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=9836              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=9836              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com