ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 51 : PALI ROMAN Buddha.A. (madhurattha.)

            6. Sumanabuddhavaṃsavaṇṇanā
   evaṃ ekappakāreneva dasasahassilokadhātuṃ ekandhakāraṃ katvā tasmiṃ
bhagavati parinibbute tassa aparabhāge navutivassasahassāyukesu manussesu anukkamena
parihāyitvā dasavassesu jātesu 2- puna vaḍḍhitvā anukkamena asaṅkhyeyyāyukā
hutvā puna parihāyitvā navutivassasahassāyukesu jātesu sumano nāma bodhisatto
pāramiyo pūretvā tusitapure nibbattitvā tato cavitvā mekhalanagare sudattassa
nāma rañño kule sirimāya nāma deviyā kucchismiṃ paṭisandhiṃ aggahesi.
Pāṭihāriyāni pubbe vuttanayāneva.
   So anukkamena vuddhippatto sirivaḍḍhanasomavaḍḍhanaiddhivaḍḍhananāmadheyyesu
tīsu pāsādesu tesaṭṭhiyā nāṭakitthisatasahassehi paricāriyamāno surayuvatīhi
paricāriyamāno devakumāro viya navavassasahassāni dibbasukhasadisaṃ visayasukhamanubhavamāno
vaṭaṃsikāya nāma deviyā anupamaṃ nāma nirupamaṃ puttaṃ janetvā cattāri nimittāni
disvā hatthiyānena nikkhamitvā pabbaji. Taṃ pana pabbajantaṃ tiṃsakoṭiyo
anupabbajiṃsu.
@Footnote: 1 Sī.,i. tamagataṃ   2 Sī.,i. atikkantesu antarakappesu
   So tehi parivuto dasamāse padhānacariyaṃ caritvā visākhapuṇṇamāya
anomanigame anomaseṭṭhino dhītāya anupamāya nāma dinnaṃ pakkhittadibbojaṃ
pāyāsaṃ paribhuñjitvā sālavane divāvihāraṃ vītināmetvā anupamājīvakena dinnā
aṭṭha tiṇamuṭṭhiyo gahetvā nāgabodhiṃ upagantvā taṃ padakkhiṇaṃ katvā aṭṭhahi
tiṇamuṭṭhīhi tiṃsahatthavitthataṃ tiṇasantharaṃ katvā tattha pallaṅkaṃ ābhujitvā nisīdi.
Tato mārabalaṃ vidhamitvā sabbaññutaññāṇaṃ paṭivijjhitvā "anekajātisaṃsāraṃ
.pe. Taṇhānaṃ khayamajjhagā"ti 1- udānaṃ udānesi. Tena vuttaṃ:-
    [1] "maṅgalassa aparena    sumano nāma nāyako
      sabbadhammehi asamo    sabbasattānamuttamo"ti.
   Tattha maṅgalassa aparenāti maṅgalassa bhagavato aparabhāge. Sabbadhammehi
asamoti sabbehipi sīlasamādhipaññādhammehi asamo asadiso.
   Sumano kira bhagavā bodhisamīpeyeva sattasattāhāni vītināmetvā
dhammadesanatthaṃ brahmāyācanaṃ sampaṭicchitvā "kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ
deseyyan"ti 2- upadhārento attanā saha pabbajitānaṃ tiṃsakoṭiyo ca attano
kaniṭṭhabhātikaṃ vemātikaṃ saraṇakumārañca purohitaputtaṃ bhāvitattamāṇavakañca
upanissayasampanne disvā "etesaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyan"ti cintetvā
haṃsarājā viya gaganapathena mekhaluyyāne otaritvā uyyānapālaṃ pesetvā attano
kaniṭṭhabhātikaṃ saraṇakumārañca purohitaputtaṃ bhāvitattakumārañca pakkosāpetvā
tesaṃ parivārabhūtā tesaṃ parivārabhūtā sattattiṃsakoṭiyo attanā saha pabbajitā
tiṃsakoṭiyo ca aññe ca bahū devamanussakoṭiyo cāti devaṃ koṭisatasahassaṃ
dhammacakkappavattanena dhammāmataṃ pāyesi. Tena vuttaṃ:-
@Footnote: 1 khu.dha. 25/153 ādi/44
@2 vi.mahā. 4/10/10, dī.mahā. 10/72/35, Ma.mū. 12/284/245, Ma.Ma. 13/340/322
    [2] "tadā amatabheriṃ so 1-   āhanī mekhale pure
      dhammasaṅkhasamāyuttaṃ      navaṅgaṃ jinasāsanan"ti.
   Tattha amatabherinti amatādhigamāya nibbānādhigamāya bheriṃ. Āhanīti vādayi,
dhammaṃ desesīti attho. Sāyaṃ amatabherī nāma amatapariyosānaṃ navaṅgaṃ buddhavacanaṃ.
Tenevāha "dhammasaṅkhasamāyuttaṃ, navaṅgaṃ jinasāsanan"ti. Tattha dhammasaṅkhasamāyuttanti
catusaccadhammakathāsaṅkhavarasamāyuttaṃ.
   Sumano pana lokanāyako abhisambodhiṃ pāpuṇitvā paṭiññānurūpaṃ paṭipadaṃ
paṭipajjamāno mahājanassa bhavabandhanamokkhatthāya kusalaratanassa kilesacorehi
viluppamānassa parittānatthaṃ sīlavipulapākāraṃ samādhiparikhāparivāritaṃ vipassanā-
ñāṇadvāraṃ satisampajaññadaḷhakavāṭaṃ samāpattimaṇḍapādipaṭimaṇḍitaṃ bodhipakkhiyajanasamākulaṃ
amatavaranagaraṃ māpesi. Tena vuttaṃ:-
    [3] "nijjinitvā 2- kilese so  patvā sambodhimuttamaṃ
      māpesi nagaraṃ satthā     saddhammapuravaruttaman"ti.
   Tattha nijjinitvāti vijinitvā abhibhuyya, kilesābhisaṅkhāradevaputtamāre
viddhaṃsetvāti attho. Soti so sumano bhagavā. "vijinitvā kilesehī"tipi pāṭho.
Tattha hikāro padapūraṇamatte nipāto. Patvāti adhigantvā. "patto"tipi pāṭho.
Nagaranti nibbānanagaraṃ. Saddhammapuravaruttamanti saddhammasaṅkhātaṃ puravaresu uttamaṃ
seṭṭhaṃ padhānabhūtaṃ. Atha vā saddhammamayesu puresu pavaresu uttamaṃ saddhammapuravaruttamaṃ.
Purimasmiṃ atthavikappe "nagaran"ti tasseva vevacananti daṭṭhabbaṃ. Paṭividdhadhamma-
sabhāvānaṃ sekkhāsekkhānaṃ ariyapuggalānaṃ patiṭṭhānaṃ gocaranivāsaṭṭhena nibbānaṃ
"nagaran"ti vuccati. Tasmiṃ pana saddhammavaranagare so satthā avicchinnaṃ akuṭilaṃ
ujuṃ puthulañca vitthatañca satipaṭṭhānamayaṃ mahāvīthiṃ māpesi. Tena vuttaṃ:-
@Footnote: 1 pāḷi. amatabheriyo    2 pāḷi. vijinitvā, i. jinitvā
    [4] "nirantaraṃ akuṭilaṃ     ujuṃ vipulavitthataṃ
      māpesi so mahāvīthiṃ   satipaṭṭhānavaruttaman"ti.
   Tattha nirantaranti kusalajavanasañcaraṇānantarabhāvato nirantaraṃ. Akuṭilanti
kuṭilabhāvakaradosavirahitato akuṭilaṃ. Ujunti akuṭilattāva ujuṃ. Purimapadasseva
atthadīpakamidaṃ vacanaṃ. Vapulavitthatanti āyāmato ca vitthārato ca puthulavitthataṃ,
puthulavitthatabhāvo lokiyalokuttarasatipaṭṭhānavasena daṭṭhabbo. Mahāvīthinti
mahāmaggaṃ. Satipaṭṭhānavaruttamanti satipaṭṭhānañca taṃ varesu uttamañcāti
satipaṭṭhānavaruttamaṃ. Atha vā varaṃ satipaṭṭhānamayaṃ uttamavīthinti attho.
   Idāni tassa nibbānamahānagarassa tassaṃ satipaṭṭhānavīthiyaṃ cattāri
sāmaññaphalāni catasso paṭisambhidā cha abhiññā aṭṭha samāpattiyoti imāni
mahaggharatanāni ubhosu passesu dhammāpaṇe pasāresi. Tena vuttaṃ:-
    [5] "phale cattāri sāmaññe  catasso paṭisambhidā
      chaḷabhiññāṭṭhasamāpattī    pasāresi tattha vīthiyan"ti.
   Idāni bhagavā imāni ratanabhaṇḍāni ye pana appamattā satimanto
paṇḍitā hiriottappavīriyādīhi samannāgatā, te ādiyantīti tesaṃ ratanānaṃ
haraṇūpāyaṃ dassento:-
    [6] "ye appamattā akhilā   hirivīriyehupāgatā
      te te ime guṇavare   ādiyanti yathāsukhan"ti
āha.
   Tattha yeti aniyamuddeso. Appamattāti pamādassa paṭipakkhabhūtena satiyā
avippavāsalakkhaṇena appamādena samannāgatā. Akhilāti pañcacetokhilarahitā. Hirivīriyehu-
pāgatāti kāyaduccaritādīhi hirīyatīti hirī, lajjāyetaṃ adhivacanaṃ. Vīrassa bhāvo
Vīriyaṃ, taṃ ussāhalakkhaṇaṃ. Tehi hirivīriyehi upāgatā samannāgatā bhabbapuggalā.
Teti idaṃ pubbe aniyamuddesassa niyamuddeso. Puna teti vuttappakāre
guṇaratanavisese te kulaputtā ādiyanti paṭilabhanti adhigacchantīti attho. Sabbaṃ
pana sumano bhagavā kataviditamano dhammabheriṃ āhanitvā dhammanagaraṃ māpetvā
iminā nayena paṭhamameva satasahassakoṭiyo bodhesi. Ayaṃ paṭhamo abhisamayo
ahosi. 1- Tena vuttaṃ:-
    [7] "evametena yogena    uddharanto mahājanaṃ
      bodhesi paṭhamaṃ satthā    koṭisatasahassiyo"ti.
   Tattha uddharantoti saṃsārasāgarato ariyamagganāvāya samuddharanto.
Koṭisatasahassiyoti satasahassakoṭiyoti attho. Vipariyāyena niddiṭṭhaṃ.
   Yadā pana sumano lokanāyako sunandavatīnagare ambarukkhamūle titthiyamadamānamaddanaṃ
yamakapāṭihāriyaṃ katvā sattānaṃ koṭisahassaṃ 2- dhammāmataṃ pāyesi.
Ayaṃ dutiyo abhisamayo ahosi. Tena vuttaṃ:-
    [8] "yamhi kāle mahāvīro   ovadī titthiye gaṇe
      koṭisatasahassāni 3-    dutiye dhammadesane"ti.
   Tattha titthiye gaṇeti titthiyabhūte gaṇe, titthiyānaṃ gaṇe vā "titthiye
abhimaddanto, buddho dhammamadesayī"ti paṭhanti keci.
   Yadā pana dasasu cakkavāḷasahassesu devatā imasmiṃ cakkavāḷe sannipatitvā
manussā ca nirodhakathaṃ samuṭṭhāpesuṃ "kathaṃ nirodhaṃ samāpajjanti, kathaṃ nirodhasamāpannā
honti, kathaṃ nirodhā vuṭṭhahantī"ti. Evaṃ samāpajjaadhiṭṭhānavuṭṭhānādīsu vinicchayaṃ
kātuṃ asakkontā saha manussehi chasu kāmāvacaradevalokesu devā ca navasu
@Footnote: 1 cha.Ma. ayaṃ paṭhamo abhisamayo ahosīti ime pāṭhā na dissanti
@2 Ma. koṭisatasahassaṃ   3 cha. koṭisahassābhisamiṃsu
Brahmalokesu brahmāno ca dveḷhakajātā dvidhā ahesuṃ. Tato narasundarena
arindamena nāma raññā saddhiṃ sāyanhasamaye sumanadasabalaṃ sabbalokanāthaṃ
upasaṅkamiṃsu. Upasaṅkamitvā arindamo rājā bhagavantaṃ nirodhapañhaṃ pucchi. Tato
bhagavatā nirodhapañhe vissajjite navutipāṇakoṭisahassānaṃ dhammābhisamayo ayaṃ
tatiyo abhisamayo ahosi. Tena vuttaṃ:-
    [9] "yadā devā manussā ca   samaggā ekamānasā
      nirodhapañhaṃ pucchiṃsu     saṃsayañcāpi mānasaṃ.
    [10] Tadāpi dhammadesane     nirodhaparidīpane
      navutikoṭisahassānaṃ     tatiyābhisamayo ahū"ti.
   Tassa pana sumanassa bhagavato tayo sāvakasannipātā ahesuṃ. Tattha
paṭhamasannipāte mekhalanagaraṃ upanissāya vassaṃ vasitvā paṭhamapavāraṇāya arahantānaṃ
koṭisahassena ehibhikkhupabbajjāya pabbajitena saddhiṃ bhagavā pavāresi, ayaṃ
paṭhamo sannipāto ahosi. Athāparena samayena saṅkassanagarassāvidūre
arindamarājakusalabalanibbatte yojanappamāṇe kanakapabbate nisinno saradasamayarucira-
karanikaro divasakaro viya yugandharapabbate munivaradivasakaro arindamarājānaṃ parivāretvā
āgatānaṃ parisānaṃ navutikoṭisahassāni dametvā sabbe ehibhikkhupabbajjāya
pabbājetvā tasmiṃyeva divase arahattaṃ pattehi bhikkhūhi parivuto caturaṅgasannāgate
sannipāte pātimokkhaṃ uddisi. Ayaṃ dutiyo sannipāto ahosi. Yadā pana
sakko devarājā sugatadassanatthāya upasaṅkami, tadā sumano bhagavā asītiyā
arahantakoṭisahassehi parivuto pātimokkhaṃ uddisi, ayaṃ tatiyo sannipāto
ahosi. Tena vuttaṃ:-
    [11] "sannipātā tayo āsuṃ   sumanassa mahesino
      khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ     santacittāna tādinaṃ.
    [12] Vassaṃ vuṭṭhassa bhagavato    abhighuṭṭhe pavāraṇe
      koṭisatasahassehi      pavāresi tathāgato.
    [13] Tatoparaṃ sannipāte     vimale kañcanapabbate
      navutikoṭisahassānaṃ     dutiyo āsi samāgamo.
    [14] Yadā sakko devarājā   buddhadassanupāgami
      asītikoṭisahassānaṃ     tatiyo āsi samāgamo"ti.
   Tattha abhighuṭṭhe pavāraṇeti liṅgavipallāso daṭṭhabbo, abhighuṭṭhāya
pavāraṇāyāti attho. Tatoparanti tato aparabhāge. Kañcanapabbateti kanakamaye
pabbate. Buddhadassanupāgamīti buddhadassanatthamupāgami. Tadā kira amhākaṃ bodhisatto
atulo nāma nāgarājā ahosi mahiddhiko mahānubhāvo. So "loke buddho
uppanno"ti sutvā ñātigaṇaparivuto sakabhavanā nikkhamitvā koṭisatasahassa-
bhikkhuparivārassa sumanassa bhagavato dibbehi turiyehi upahāraṃ kāretvā mahādānaṃ
pavattetvā paccekadussayugāni datvā saraṇesu patiṭṭhāsi. Sopi naṃ satthā
"anāgate buddho bhavissatī"ti byākāsi. Tena vuttaṃ:-
    [15] "ahantena samayena     nāgarājā mahiddhiko
      atulo nāma nāmena    ussannakusalasañcayo. 1-
    [16] Tadāhaṃ nāgabhavanā     nikkhamitvā sañātibhi
      nāgānaṃ dibbaturiyehi    sasaṃghaṃ jinamupaṭṭhahiṃ.
    [17] Koṭisatasahassāni 2-    annapānena tappayiṃ
      paccekadussayugaṃ datvā    saraṇaṃ tamupāgamiṃ.
@Footnote: 1 pāḷi. uppannakusalasañcayo   2 cha.Ma. koṭisatasahassānaṃ
    [18] Sopi maṃ buddho byākāsi   sumano lokanāyako
      aparimeyyito kappe    ayaṃ buddho bhavissati
      1- ahu kapilavhayā rammā  nikkhamitvā tathāgato. 1-
    [19] Padhānaṃ padahitvāna     katvā dukkarakārikaṃ
      ajapālarukkhamūlasmiṃ     nisīditvā tathāgato
      tattha pāyāsaṃ paggayha    nerañjaramupehiti.
      Nerañjarāya tīramhi     pāyāsaṃ adi so jino
      paṭiyattavaramaggena     bodhimūlamhi ehiti.
      Tato padakkhiṇaṃ katvā    bodhimaṇḍaṃ anuttaraṃ
      assattharukkhamūlamhi     bujjhissati mahāyaso.
      Imassa janikā mātā    māyā nāma bhavissati
      pitā suddhodano nāma    ayaṃ hessati gotamo.
      Anāsavā vītarāgā     santacittā samāhitā
      kolito upatisso ca    aggā hessanti sāvakā
      ānando nāmupaṭṭhāko   upaṭṭhissatimaṃ jinaṃ.
      Khemā uppalavaṇṇā ca    aggā hessanti sāvikā
      anāsavā vītarāgā     santacittā samāhitā.
      Bodhi tassa bhagavato     assatthoti pavuccati
      citto ca hatthāḷavako    aggā hessantupaṭṭhakā.
      Nandamātā ca uttarā    aggā hessantupaṭṭhikā
      āyu vassasataṃ tassa     gotamassa yasassino.
@Footnote: 1 cha.Ma. ime pāṭhā na dissanti
      Idaṃ sutvāna vacanaṃ     asamassa mahesino
      āmoditā naramarū     buddhavījaṃ kira ayaṃ.
      Ukkuṭṭhisaddā vattanti    apphoṭenti hasanti ca
      katañjalī namassanti     dasasahassī sadevakā.
      Yadimassa lokanāthassa    virajjissāma sāsanaṃ
      anāgatamhi addhāne    hessāma sammukhā imaṃ.
      Yathā manussā nadiṃ tarantā  paṭititthaṃ virajjhiya
      heṭṭhātitthaṃ gahetvāna   uttaranti mahānadiṃ.
      Evameva ayaṃ sabbe    yadi muñcāmimaṃ jinaṃ
      anāgatamhi addhāne    hessāma sammukhā imaṃ. 1-
Yathā koṇḍaññabuddhavaṃse, evaṃ aṭṭhārasa gāthā 2- vitthāretabbāti.
    [20] Tassāpi vacanaṃ sutvā    bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ
      uttariṃ vatamadhiṭṭhāsiṃ     dasapāramipūriyā"ti.
   Tassa pana sumanassa bhagavato mekhalaṃ nāma nagaraṃ ahosi, sudatto nāma
rājā pitā, sirimā nāma devī mātā, saraṇo ca bhāvitatto ca dve
aggasāvakā, udeno nāmupaṭṭhāko, soṇā ca upasoṇā ca dve aggasāvikā,
nāgarukkho bodhi, navutihatthubbedhaṃ sarīraṃ, navutiyeva vassasahassāni āyuppamāṇaṃ
ahosi, vaṭaṃsikā nāmassa mahesī devī, anūpamo nāma putto ahosi, hatthiyānena
nikkhami. Upaṭṭhāko aṅgarājā. Aṅgārāme vasīti. Tena vuttaṃ:-
    [21] "nagaraṃ mekhalaṃ nāma     sudatto khattiyo
      sirimā nāma janikā     sumanassa mahesino.
@Footnote: 1 cha.Ma. (19) padhānaṃ padahitvāna .pe. hessāma sammukhā imanti pāṭhā na dissanti
@2 cha.Ma. aṭṭha gāthā
    [22] Navavassasahassāni      agāraṃ ajjhāsi so 1-
      cando sucando vaṭaṃso ca   tayo pāsādamuttamā.
    [23] Tesaṭṭhisatasahassāni     nāriyo samalaṅkatā
      vaṭaṃsikā nāma nārī     anūpamo nāma atrajo.
    [24] Nimitte caturo disvā    hatthiyānena nikkhami
      anūnadasamāsāni      padhānaṃ padahī jino.
    [25] Brahmunā yācito santo   sumano lokanāyako
      vatti cakkaṃ mahāvīro    mekhale puramuttame.
    [26] Saraṇo bhāvitatto ca    ahesuṃ aggasāvakā
      udeno nāmupaṭṭhāko    sumanassa mahesino.
    [27] Soṇā ca upasoṇā ca    ahesuṃ aggasāvikā
      sopi buddho amitayaso    nāgamūle abujjhatha.
    [28] Varuṇo ceva saraṇo ca    ahesuṃ aggupaṭṭhakā
      cālā ca upacālā ca    ahesuṃ aggupaṭṭhikā.
    [29] Uccattanena so buddho   navutihatthamuggato
      kañcanagghiyasaṅkāso     dasasahassī virocati.
    [30] Navutivassasahassāni     āyu vijjati tāvade
      tāvatā tiṭṭhamāno so   tāresi janataṃ bahuṃ.
    [31] Tāraṇīye tārayitvā    bodhanīye ca bodhayi
      parinibbāyi sambuddho    uḷurājāva atthami.
@Footnote: 1 cha.Ma. ajjha so vasi
    [32] Te ca khīṇāsavā bhikkhū    so ca buddho asādiso
      atulappabhaṃ dassayitvā    nibbutā te mahāyasā.
    [33] Tañca ñāṇaṃ atuliyaṃ     tāni ca atulāni ratanāni
      sabbaṃ tamantarahitaṃ      nanu rittā sabbasaṅkhāRā.
    [34] Sumano yasadharo buddho    aṅgārāmamhi nibbuto
      tattheva tassa jinathūpo    catuyojanamuggato"ti.
   Tattha kañcanagghiyasaṅkāsoti vividharatanavicittakañcanamayagghikasadisarūpasobho.
Dasasahassī virocatīti tassa pabhāya dasasahassīpi lokadhātu virocatīti attho.
Tāraṇīyeti tārayitabbe, tārayituṃ yutte sabbe buddhaveneyyeti attho.
Uḷurājāvāti cando viya. Atthamīti atthaṅgato. Keci "atthaṃ gato"ti paṭhanti.
Asādisoti asadiso. Mahāyasāti mahākittisaddā mahāparivārā ca. Tañca
ñāṇanti taṃ sabbaññutaññāṇañca. Atuliyanti atulyaṃ asadisaṃ. Sesaṃ sabbattha
uttānamevāti.
           Sumanabuddhavaṃsavaṇṇanā niṭṭhitā.
            Niṭṭhito catuttho buddhavaṃso.
             ---------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 51 page 225-235. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=51&A=5024              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=51&A=5024              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=185              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=33&A=7379              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=9214              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=9214              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com