ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 51 : PALI ROMAN Buddha.A. (madhurattha.)

           20. Pussabuddhavaṃsavaṇṇanā 1-
   tassa tissassa bhagavato aparabhāge anukkamena parihāyitvā puna vaḍḍhitvā
aparimitāyukā hutvā anupubbena hāyitvā navutivassasahassāyukesu jātesu tasmiṃyeva
kappe pusso nāma satthā loke uppajji. Sopi bhagavā pāramiyo pūretvā
tusitapure nibbattitvā tato cavitvā kāsikanagare jayasenarañño aggamahesiyā
sirimāya nāma deviyā kucchismiṃ paṭisandhiṃ gahetvā dasannaṃ accayena sirimuyyāne
mātukucchito nikkhami. So navavassasahassāni agāraṃ ajjhāvasi. Tassa kira
garuḷapakkhahaṃsasuvaṇṇabhārāti tayo pāsādā ahesuṃ. Kisāgotamippamukhāni tiṃsa
itthisahassāni paccupaṭṭhitāni ahesuṃ.
   So cattāri nimittāni disvā kisāgotamiyā anupame nāma putte
uppanne alaṅkatagajavarakkhandhagato mahābhinikkhamanaṃ nikkhamitvā pabbaji. Taṃ
pabbajitaṃ janakoṭi anupabbaji. So tehi parivuto cha māse padhānacariyaṃ caritvā
tato gaṇaṃ pahāya sattāhaṃ ekacariyaṃ 2- anubrūhayamāno vasitvā visākhapuṇṇamāya
aññatare nagare aññatarassa seṭṭhino dhītāya sirivaḍḍhāya nāma dinnaṃ
madhupāyāsaṃ paribhuñjitvā sīsapāvane divāvihāraṃ vītināmetvā sāyanhasamaye
sirivaḍḍhena nāma upāsakena 3- dinnā aṭṭha tiṇamuṭṭhiyo gahetvā āmalakabodhiṃ
upasaṅkamitvā samāraṃ mārabalaṃ vidhamitvā sabbaññutaññāṇaṃ patvā "anekajātisaṃsāraṃ
.pe. Taṇhānaṃ khayamajjhagā"ti udānaṃ udānetvā sattasattāhaṃ bodhisamīpeyeva
vītināmetvā attanā saddhiṃ pabbajitānaṃ bhikkhūnaṃ koṭīnaṃ dhammapaṭivedhasamatthataṃ
disvā ākāsena gantvā saṅkassanagare isipatane migadāye otaritvā tesaṃ
majjhe dhammacakkaṃ pavattesi. Tadā koṭisatasahassānaṃ paṭhamo abhisamayo ahosi.
Tena vuttaṃ:-
@Footnote: 1 cha.Ma. phussa...  2 Sī.,i. ekacārī ekacariyaṃ    3 Sī.,i. tāpasena
   [1] "tattheva maṇḍakappamhi   ahu satthā anuttaro
     anūpamo asamasamo     pusso 1- lokagganāyako.
   [2] Sopi sabbaṃ tamaṃ hantavā   vijaṭetvā mahājaṭaṃ
     sadevakaṃ tappayanto    abhivassi amatambunā.
   [3] Dhammacakkaṃ pavattente   pusse 2- nakkhattamaṅgale
     koṭisatasahassānaṃ     paṭhamābhisamayo ahū"ti.
   Tattha tattheva maṇḍakappamhīti yasmiṃ kappe dve buddhā uppajjanti,
so "maṇḍakappo"ti heṭṭhā vutto. Vijaṭetvāti paṭivissajjetvā. Mahājaṭanti
ettha jaṭāti taṇhāyetaṃ adhivacanaṃ. Sā hi rūpādīsu ārammaṇesu heṭṭhupariyavasena
punappunaṃ uppajjanato saṃsibbanato suttagumbajālapūvasaṅkhātā jaṭā viyāti
jaṭāti vuttaṃ, taṃ mahājaṭaṃ. Sadevakanti sadevakaṃ lokaṃ. Abhivassīti pāvassi.
Amatambunāti amatasaṅkhātena dhammakathāsaṅkhātena dhammakathāsalilena tappayanto
pāvassīti attho.
   Yadā pana bārāṇasīnagere sirivaḍḍho nāma rājā mahantaṃ bhogakkhandhaṃ
pahāya tāpasapabbajjaṃ pabbaji. Tena saha pabbajitānaṃ tāpasānaṃ navutisatasahassāni
ahesuṃ, tesaṃ bhagavā dhammaṃ desesi, tadā navutiyā satasahassānaṃ dutiyābhisamayo
ahosi. Yadā pana attano puttassa anupamakumārassa dhammaṃ desesi, tadā
asītiyā satasahassānaṃ tatiyo dhammābhisamayo ahosi. Tena vuttaṃ:-
   [4] "navutisatasahassānaṃ      dutiyābhisamayo ahu
      asītisatasahassānaṃ      tatiyābhisamayo ahū"ti.
@Footnote: 1 cha.Ma. phusso     2 cha.Ma. phusse
   Tato aparena samayena kaṇṇakujjanagare surakkhito rājaputto ca
purohitaputto dhammasenakumāro ca pusse sammāsambuddhe attano nagaraṃ
sampatte saṭṭhiyā purisasatasahassehi saddhiṃ paccuggantvā vanditvā nimantetvā
sattāhaṃ mahādānaṃ datvā dasabalassa dhammakathaṃ sutvā 1- bhagavati pasīditvā te
saparivārā pabbajitvā 1- arahattaṃ pāpuṇiṃsu, tesaṃ saṭṭhiyā bhikkhusatasahassānaṃ
majjhe bhagavā pātimokkhaṃ uddisi, so paṭhamo sannipāto ahosi. Puna
kāsīnagare jayasenarañño saṭṭhimattānaṃ ñātīnaṃ samāgame buddhavaṃsaṃ desesi, taṃ
sutvā paññāsasatasahassāni ehibhikkhupabbajjāya pabbajitvā arahattaṃ pāpuṇiṃsu.
Tesaṃ majjhagato bhagavā pātimokkhaṃ uddisi, so dutiyo sannipāto ahosi.
Puna mahāmaṅgalasamāgame maṅgalakathaṃ sutvā cattālīsasatasahassāni pabbajitvā
arahattaṃ pāpuṇiṃsu. Tesaṃ majjhagato sugato pātimokkhaṃ uddisi, so tatiyo
sannipāto ahosi. Tena vuttaṃ:-
   [5] "sannipātā tayo āsuṃ    pussassapi mahesino
     khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ     santacittāna tādinaṃ.
   [6] Saṭṭhisatasahassānaṃ      paṭhamo āsi samāgamo
     paññāsasatasahassānaṃ     dutiyo āsi samāgamo.
   [7] Cattālīsasatasahassānaṃ     tatiyo āsi samāgamo
     anupādā vimuttānaṃ     vocchinnapaṭisandhinan"ti.
   Tadā amhākaṃ bodhisatto arindamanagare vijitāvī nāma khattiyo hutvā
tassa dhammaṃ sutvā bhagavati pasīditvā tassa mahādānaṃ datvā mahārajjaṃ pahāya
bhagavato santike pabbajitvā tīṇi piṭakāni uggahetvā tepiṭakadharo mahājanassa
@Footnote: 1 Sī.,i. ayaṃ pāṭho na dissanti
Dhammakathaṃ kathesi, sīlapāramiñca pūresi. Sopi naṃ "buddho bhavissatī"ti byākāsi.
Tena vuttaṃ:-
   [8] "ahantena samayena     vijitāvī nāma khattiyo
     chaḍḍayitvā mahārajjaṃ     pabbajiṃ tassa santike.
   [9] Sopi maṃ buddho byākāsi   pusso 1- lokagganāyako
     dvenavute ito kappe    ayaṃ buddho bhavissati
     2- ahu kapilavhayā rammā   nikkhamitvā tathāgato. 2-
   [10] Padhānaṃ padahitvāna .pe.   dasapāramipūriyā.
   [12] Suttantaṃ vinayañcāpi     navaṅgaṃ satthusāsanaṃ
     sabbaṃ pariyāpuṇitvā     sobhayiṃ jinasāsanaṃ.
   [13] Tatthappamatto viharanto    brahmaṃ bhāvetva bhāvanaṃ
     abhiññāpāramiṃ gantvā    brahmalokamagañchahan"ti.
   Tassa pana bhagavato kāsikaṃ nāma nagaraṃ ahosi. Jayaseno nāma rājā
pitā, sirimā nāma mātā, surakkhito ca dhammaseno ca dve aggasāvakā,
sabhiyo nāmupaṭṭhāko, cālā ca upacālā ca dve aggasāvikā, āmalakarukkho
bodhi, sarīraṃ aṭṭhapaṇṇāsahatthubbedhaṃ ahosi, āyu navutivassasahassāni,
kisāgotamī nāma aggamahesī, anupamo nāmassa putto, hatthiyānena nikkhami.
Tena vuttaṃ:-
   [14] "kāsikaṃ nāma nagaraṃ     jayaseno nāma khattiyo
      sirimā nāma janikā     pussassāpi mahesino .pe.
      Bodhi tassa bhagavato     āmaṇḍoti pavuccati .pe..
@Footnote: 1 cha.Ma. phusso     2-2 cha.Ma. ime pāṭhā na dissanti
   [22] Aṭṭhapaṇṇāsaratanaṃ      sopi accuggato muni
      sobhate sataraṃsīva      uḷurājāva pūrito.
   [23] Navutivassasahassāni     āyu vijjati tāvade
      tāvatā tiṭṭhamāno so   tāresi janataṃ bahuṃ.
        [24] Ovaditvā bahū satte
           santāretvā bahū jane
           sopi satthā atulayaso
           nibbuto so sasāvako"ti.
   Tattha āmaṇḍoti āmalakarukkho. Ovaditvāti ovādaṃ datvā,
anusāsitvāti attho. Sopi satthā atulayasoti sopi satthā amitayasoti attho.
"so jahitvā amitayaso"tipi pāṭho, tassa so sabbameva vuttappakāraṃ visesaṃ
hitvāti attho.
   Pusso kira sammāsambuddho kusinārāyaṃ senārāme 1- parinibbāyi. Dhātuyo
kirassa vitthārikā ahesuṃ. Sesagāthāsu sabbattha pākaṭamevāti.
           Pussabuddhavaṃsavaṇṇanā niṭṭhitā.
           Niṭṭhito aṭṭhārasamo buddhavaṃso.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 51 page 334-338. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=51&A=7405              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=51&A=7405              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=199              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=33&A=8144              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=10537              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=10537              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com