͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹ Ẻ 
ö Һѡ .. ءԻҵdzڳ

           Żҵ
    ڻ ͹ Է ʵڶ વ
ù ءڡԵԡڢ þ 
   ǵڶ ҷڵԪҵ ʵ 
    ԡڢ ʵڶ ʨڨ  ءڡ⵵ ص
ʨڨ ҵ ǵ  ءڡ໵յ ص 
 ͡ ŧڡµڵ ҵؤ ҹǵڵ ص
ءڡ⵵  Ͷ ʵڶ ԡڢ ҵؤ ͡
Եڵؾ ڸ˷, ҳڱԵһ ͵ڵ ڢԳڹءԵ
µ ǪԵ ҹڻ ҵؤ Եڵ
 ٵ ǵ ͵յ 
   ͵ ҳ êڪ ù ⾸ʵ
 ͤڤ بک Ծھڵ ڤ˳
õ ͡  ͻ ԯҵԡ 
 ʵڵ ͹ػؾྐྵ رڲԻڻڵ ˵ í
ʷ Ԩùڵ ඡ Ҫ Ҫڤ ࡹ 
 һ Ҫػҹ Ҥک  ǸԵ
êڪڻ عڵ ػڻ෵ ໵
ҵ  Ե , ͭڶ ڵ
 ͨڨ¹ Ҥڵ ʹڵêڪ ˶ҵ 
 Ե Ǩ ڻԨکԵ ÷Ե ͵ڵ ҹ ڵ
һ ҷ µڶ ڶ ڵ ҵ 
ԡڢԵ ڤ کڵ ͡ ڵ ͹ڹҹ
ҹ ط ͸ʵ ʡ⡹ڵ ҹ Եڶ
ҵ ԯ õ ⡯ 
 ҷ ⾸ʵ ͵ڵ  ŷڸ⡯
͡ ໵ ͡ ǻ ҷ   Եڶ
õ ҷ ⾸ʵ  ࡡ
໵ ⡯  ʵڵ ҵԡ 
ҵ ص ⾸ʵ  ⡯ 
ͪڪ  ⡯ ҷ ҹҵ ǵ
 ҷԵ Էڷ¹ ˵  
ⶡ ڵ ڵ ʡ յ  Ͷ 
⾸ʵ ูҷ سؤڤ ڵ ԡڢ 
 ؤڤ ԻԵ յ  ⾸ʵ 
ط ڶյ ǵ عڻع  ˹ ह
ڢԳڹ Ե ҹ ڶ, Է  ڢԳڹ
Ե ҹ շҵ   ͡ 
͹ػؾྐྵ Ҥڤ Ե ҵ Ҽ
ҷԵ ء Ե ͡ ڤҹǵڵ 
໵  ඡ ػԤڤ ҪһҸԡ
 ˵ڶ ڳʭڨ ԹڷԵ ͡ 
Իڪ໵ Ҥڤ  ˹ڵ ͯگ
ù ҹ һس ⾸ʵ س Եʷڷ
ص ءڢڻ ʵ  յ ڤҵ
ڵ صڵõ ๵ ǹŻҷ
dzԡ ͡  ٻ ⡳ڱ -
ڤ Ե Ԫڤ Ԩõյ  ⡳ڱ Ԥبکҹ
د˹ڵ Ԩõ ⾸ʵ  
 ʷڸ  ͯ Ҽҹ Ե
ڨ ­ڨ   ʹ Եڶ 
⡳ ԾڸԵڵ ص ൹ ʷڸ ͹Ҩ ҨԵ
ࡹػ¹ ⾸ʵڵ õء ص  ҡ
 շԵ ڵ ԡڢҹ ͡ ھ ࡵ
 ھ Ծھڵ  ࡹ ʷڸ ä
Ե ԡ յ Ҩ,  Էҹ
صڵʵ, ԡڵ ⾸ʵ 
ͪҹ Ҹٵ ڻԨکԵ ԡ ʪવ 
ԡҪ ໵ ھڶ  Ͷ 
 ǵ ⹻ ǭ صڵǵ, 
 ǹػ વ ڢԳ ǹڷԵ ک ǵ
@ԧö: ڵԻ 
ԡ յ  ⾸ʵڵ ҵآ ໵ ǹػ
વ ڢԳ ǹڷԵء ص ԯԻ 
ԯ Ե ൵ ԯ ڨԵڵ
ԯյ دҹ ھ Ե ⡳ڱ ʹڵԡ ͤ 
⾸ʵ⵻ ҵҹù ھ طھءڢڶ
͡ ͡گ ڵʭک Ťڤ ˯һھ
 Ե ʡڡ  طھҹ ҷԵ Ңڵ
շ  ⤸Ҫ ˯һھҷ Ե
 طھüҹ ҷ   ⾸ʵڵ 
 ع Ҥڵ ͡ ҹ ҷԵ
ڡ  عڻع Ҥک ⾸ʵ൹ ʷڸ 
һڪԵ  ҹ Ҥյ بکԵ Թ ೹ҵ
ص ൹  յ ǵ ⾸ʵڵ ͵ڵ ԯ
Իڪ໵ ͵õ í ԡڢԵ ໵
Թ ह کҵ વ í  ⾸ʵ
͡ ڵ ڶ ʹ Ե š ص ҳ
ڵ ʹڵ ê ԯ Ҫ ص 
Ҫ ໵ êڪ ù ÷
 ʹ  ҹ ໵ ԡ 
ʵҹ ʪવ ҷҹ ͷ һ һԵڶ 
⡳ڱ շ໵ í ԡڢԵ ʻ ԡڢ
ҹ Ҥڵ Ե ⡳ڱ  ¹ ˵յ
بکҹ ͵ ҵŸյ, Եبکһص  ,
͵ ͷ, Ǫڬڻڵڻ ͵ڵ ԡ ءڢԻԵ
ùڵ ԡڢ Ե յ  Ծھҵ 
 ص Ҥڵ ͷ ͻ 
  Ԩ, Ҫ ҳ êڪ 
ʡŪھطջ ʧ ҹ ෵,  ʵ د
ظ ʵ,  ԡ Ը շ໵ کҵ 
 ǵڵک ͷ  ͹Ҩ ⡳ڱ ǵڵک
շ໵ ک ءڢԻԵ ҳ ڵ ҹ
حڪҹ Ԩõ ⾸ʵ ŧڡ˵ڶԢڸä ҹڤ ڵ
ͯڹ ʹڹ ˵ڶ ҹ ع ک 
 ͹Ҩ ⡳ڱ ک շ໵ ک ءڢԻԵ
 ͯ Ҫ  ͵ڵ بک 
͡ Ծھҵ Ͷ ໵ ʭڪҹԵ
⡳ڱ ک ໵  ˵յ بک 
Եبکһص  ŷڵ   
 ͹ڵ ͪҹԵ Ծھҵ ҷչ ǵ ͹ҨԵڶ
dzڳ ع Ҫ ¹ ⡳ ŷڵ ⡵ بک 
 Ҫҹ ʭڪҹڵ ҵ ص ඵ Ͷ 
Ҫ  ҳí ص,  
 ءí յ ء  ڹԵ Ե 
⡳ ԾڸԵڵ  , ҹ ௹
ڨ ˵ ⵵ ҹ ҹ Ҥ 
 յ ǵ ൵ ڨ 
 د ,  ԯҵԡ Եڶ
õ ҷ,   ä ڤҵ
๵ ʹ ͡ Ǫڬڻڵ ⡳ڱ صڵõ
Ԫڤ, Եڶ ԾڸԵڵ ھڻ ,
 ͵ڵ ڵԵڵ Ե Թڵ  ھ
ҵ,  ͭ ,  Ǫڬڻ
⡳  ͭ ҵ ǵ Ҷ Ǩ
        ڻ ͹,
        ˵ڶکԹ ͹,
        Ի ڵ,
       ǪڬԵڶ ڶ Եڶ ʨڨ,
       ڨ Ź ˹ڵ
       طڷ ÷ٻ
         һԾھ
       ǹڵ Թڷ ڳʹڵ 
   ڶ Ի ڵյ  
Ի ŷڵ ⡵ ,  ͹ 
 ԻյԻ   ⻵ڶ Ԣ 
һ ǵ ǨԻ ๵ڶ ǷԵ  
൹ í صڵ Ը Ҥ ǪڬԵڶµ Եڶ 
Ǫڬ ǸԵھ  ڶ Եڶ ʨڨڵ ͵ ʨڨ
 ڶ ڨ ڵ ҷ Թڹڻ ڱҳһʹ -
صڵ ڶ ڵ  Ź ˹ڵҵ Ź
Ե ඵ ͯչ ڪԵ سڳԨسڳ 
طڷڵ س ǹڵ سǹ Ԫڪʷ - 
 ڵ ͵ڶ ڵ Իҵڵ  һԾھ
͹Ҩ ǹڵ ڳ Թڷҵ ͵ 
   ⾸ʵ ⡸ ͸ʵ ʡ⡹  ڱҹ
ҳ໵һ   ⡸ ڷ , ¶
 ک ໵ ʡ⡵,  ڸ໵
⡳ڱ ڶ ڢԻ໵ ͵ڵ Ե 
   ʵڶ ʹ Ե ʨڨҹ ʵ
ҵ  ʨڨ ءڡԵԡڢ ʵһڵԼ
ԯ  ҵ ͭ  
ԭڨҹԡ, ⡳ Ƿ, ⤸Ҫ ҹ, Ҫ
 ҵ 
          Żҵ 
@ԧö: ڱûʹҵԻ   Ԫڪ ʷʹڵԻ öҺѡ ˹ -. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=37&A=3038 The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=37&A=3038 ҹö :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=235 ͤûԮѺǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=1416 ûԮѺѡ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=1401 The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=1401 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ Ҥ .. . ʴŹҧԧŨҡöҺѡ. ҡͼԴҴ س DhammaPerfect@yahoo.com