͹ͺ
мվҤѹط
                      ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
   ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹  Ẻ  
ö Һѡ .. ʵ-ڵ

                      Եڵٵҵ
     ʾھ ҹ ʼ بԳڳڵ Է ʵڶ વ ù
 ҡʻ   ʷڸ ԡڢ þ
 
       ͭڭڭ ͻڻڵ ԡ
  Գڱ ùڵһ ͡ کڵ Թ Ե  
ʡ⡹ڵ   ԡڢ   dzڳҹ
շ  ʵڶ Ҥڵ ¹صڶ ԡڢ ͵ 
ʹڹԹڹҵ بکԵ  ҵ ص ͹ک ԡڢ
 ͡ ͵ڵ ԡڵ ҳڱԵ 
ճ ڵ ǹڵҹ کڵһ Եڵ  Ԫҵ
ǵ ͵յ  
     ͵ ǹڵï تહ ǹڵҪ  êڪ
   تહ  ڱš   ʵ
ڶ Ծھڵ  ͻû ʵ  ҵبکһ ص
Ծھڵ    Ե     
   »ڻڵ ڱǹ  Իڻ
ؤڤԵ ͡ تહչ÷ Իڻ ҵ
 صڵ÷ Իڻ   Ҩչ Իڻ
  ԭڨ   ԯڰڤԡ    ͡
ʯڰԸյ ͡ Եյ   آҷ 
Ҥڸҷչ ໵ ҹ ҵ ͡
صڵ÷ù ԡڢ ͡ Ҩչù    ڱŻص
Իڻ ʹ   ൵ بکԵ ڱŻصڵҵ
ص ͻԵھصڵ ǵ ҵ ⸷ࡹ ͡ڢչ
Ե ǵڵ  Ҫ  دڰڱ  
 šҹ ڵҹ  ҵ   ҵ ඵ
͹¾ʹ     ŷڸʭڭ دڰ ͭڭڭ
ʹڵԡ ڵ ͡  Ҥڵ ͭڭڭ 
ءڢػڻڵ ਵ ÷Ե Ե Թڵ ҵ
൵ Է ҡ ҵ  ءڢ ػڻڹ ڱš
ҵ   ʡڢҵ ҵ Ԩک෵ ҳǡʹ
ڡ ڵ Իڻ ؤڤҵ ʹڹԯڰҹ
 ڶ ڵ ԡ ص һڢҨ
ʹڵ Իڻ ڰ   ھٷջ   ڱ ҵ
Ԩک෵ Իڻ ؤڤ˹ڵյ Եڶ 
      ԵڵڱԵ Իڻ ԯڰԵ ٵ  
ԯڰԵ  ඡ    Ҩ յ
Ҩ    õڵ  Ե  ڷҷչ
  Ҩ  ԵڵڱԵ ໵ ҵ
 ڵ   ʡڢ  ҳ ʷڸ ڵ ڤ
ǵ  ŷڸ حڪԵ  ŷڸ ҵ  
 Ҹٵ ҳ ˵ Ҥ   ҳ ¹ڵ
 آҹ ǹڵ     DZڲԵ
Ծھҵٵ ڰ   ҳ  ͹Ծھ Ҥڵ
շ   ڢ⳷    ҵ
    طڸҵ  ص յŵ ʭڭ 
ʻԳڱ ءڢԻԵ      ҷԵڵ¤
آ    ڻ ʵ ͹ػڰ໵ ԵڵڱԵ
ࡵ ڱ   ٵ   ʻ 
ʵ ͹ػڰ໵ ڱ  Ԥڤ Ԥڤҵ  
ҳ ͭڭڭ ࡵ  ҵ Ƿ 
Եڵڱ ڤ   ҳ  ԡڢԵ
ǤڤǤڤ ص ڶ ڶ շԵ  ูڵ ڱҵ
  دڰڱ ͵ڵ  ҵ
ǵ ǭڨԵڶҵ   ⻶ 
      ʻڻ ໶ҵ õ  ҡ ҵ
 ک ڶ  ھԵ Ƕҵ  
  ҳ  ڱ Ҩ   
Եû íڭ Ե Իھڪ ھԵ  
 Ե íڪ  Ԥ بک Ծھڵ  
ҵءبک ԡڢڵ ڰ ͡ Ԩùڵ Թ
Ե   ʡ⡹ڵ   ͡ ⤨ ˵ ͡
ءڢ ʹ  ԧह ԧڤ س౹ سڱ ໵
    طڷ ʵڵ ԻԵ ͡ڻ
Ե    Ե ҹյ ءڡ¹
Ծھڵ  ڶһ  رڲԻڻ ⤨ ˵
ʹ  س౹ سڱ ໵   
¯ڰطڷ ͡ڻ ڸԵ Ǹ    Ե
Եڵڱ ھ Ե ص ص Ծھڵ 
ٵڱ صڵûڨí ص ص Ծھڵ 
 ˳ʡ ڰ ͵ڵ ҵ ͹ 
ٵڱ ùڵ Ե  ʡ⡹ صڶ ڱŪҵ
͹õ  Եڵڱ Իү  ҵµ 
 ʡ ԡڢԵ ǹڵ Ե Իھڪ
ھԵ ҹԭڭ Ծھ൵ ҹࢹ յԹ
  ⵻ Եͨڨ¹ ڵ ໵ ڵڤŷ
Ҫ ڤŤյ  طҹʹ  Ҷ  
 ص ҡ  í ڤŤյڵ øһ ڸھһ
 յ ¹ڵ  ͹ءڡ í ¤յڵ ʾྻ
   ¹ڵ  Եڵڱ⵻ ǹڵڻ
ʹ Թڹ  ҵࡹ ൹ ڵ ŷڸ
ط  ҵ ػù ŷڸ  êڪ 
Էҹ ڵ  ี   ʡڢ š 
ػʧڡԵ  ඵ ھյ Թ൵
ڳҹ ͤڵ í صڵյ DZڲԵ Էڸ
ҡʹҤڵ í  ͵Ե ڤһ
dzڳ  շ      í  յ
¹ ٹ طڸõ  Եڵڱ    
Ҥڵ ǹڷԵ ͯڰ  Ͷ    
ڰ  յ   ͭڭ  ҹյ  
ͭڭҹԻ ٹ ҹ ҹ   í ¤յҹ
  յ  ͵ڶ ⡨  í յ
Ԥյ ¹⵵  ڶ ൵  ʡڢ   Ԥյ
Եعڵ  ҹ ʡڢյ  ൹  íڭ 
  Է   ٵ յ  í
ʹڵԡ ڵ  Ҫ  շԵ ˹ڵ 
ʵյ    զ ҵ ʹڵԡ ڵ ͵ڵҹ
ŧڡ໵ Ҫ ڵ    
ʷڸ Ԥյ ʵյ í è໵ Ҥڵ µٵ
ص ڵ ǹڷԵ   ҵ Ԥյ յ
د  ҵ ʾھ Ҫ ʹڹԻҵ໵ ʹڹԻԵ
 Ҫҹ    ҡ յ ¶
Ͷ Ԥյ յ  Ҫ  Ҷ 
                ʾھ ҹ ʼ بԳڳ
                 ع ԭڨ ڶ
                 ٵ ҹ
                ʡع حڭٻڹ 
                ʾھ ҹ ʼ بԳڳ
                 ع ԭڨ ڶ
                ڨԹڹ Եڵʻ 
                Է   ¶һ ˹ڵ 
     ڶ  ع ԭڨ ڶյ ءءڡ 
ԭڨ ͡    ڶ Իڼ  ˵ Իҡ
 Թʵյ ͻһǷ¡ ʹڸ  ٵڵ
͵ڵҹ Ƿ   ڵ ٵ  ʡع
حڭٻڹڵ ࡹ  حڭٻڹ ʡ 
حڭŹ ػڹ  յ ͵  ڨԹڹ Եڵʻյ
  ǻ  ͡ ص    áڢ 
  Ź ˹ڵ   ڨ  
ҵԡ Եڵһ   Է Է⸵ 
      յ  ¹  Ҷ
                ʾھ ҹ ʼ بԳڳ
                 ع ԭڨ ڶ
                Եڵ ҹҵ  
                Է   ¶һ ˹ڵ 
         ص Ҫ صڶ Ҷ
                  Ե صڭ 
                ط  ⡨  ͵ڢ
                Ҷ ؤյ  ڶ ڢ
                   ʵڨҵ 
     ڶ صڭ ൵  ٵ ҵ Ե ҵ
Ƿڵ Եڵ   ʹڵԡ صڵ ͵  ⡨ ڵ
ط  ٵ í ҵ Ե ԯⰵ ⡨ 
͵ڶ Ҩԡڢ  ؤյҵ ʾھһ  Ҷ ؤյ
ඵڶ  ڢ   ʵڨҵ ҹ  ʵ
յ Ƿ 
       ڨ Ҷ
                  Ե صڭ 
                   ͵ڶ 
                ڵҹ í Ԥ Ҷ
                ͻ    ҵ 
     ڶ ͵ڶڵ ҡ  Թ  
 ͵ڶ Ҩԡڢ 
      ص Ҫ   ҵ Ե ʵ Է
 ڵ յ  ҳ໹ Ҷҷ
       હڵ  Ҫ    ء ԵڵԾھ
       ک Ҥҹ ڸ       حڨ 
                ˭ڭڵ   طԧڤ ʧ
                զҹ ҹҹ  ª¹ڵ
                ͪ ڵ 
                µ ڢ  Թڹڵ 
     ڶ ˭ڭڵٵ ˭ڭڵ  ڵڵ   
       ǵ ö  զ ڵ ҹ
ö ໵ ԵڵڱԵ ػʧڡԵ ǹڷԵ ͡ڵ Թ
دڰҹ ͯڰ Ҷ
                ŷڸ ǵ  
                Ҷ ؤյ  
                  ǵٻڹ
                  յ 
     ʵ ŷڸ ǵ  ڵڤŷ 
 յ Ҷ ؤյ ǵ   ͪڪ ǵٻڹ
  յʻڻ ⵵ 
      ԵڵڱԵ ԯڰ ڰ ʻڻ
ҵԡ  ŧڡ ͵ڶöҵ ҷչ ҳ໹  Ҷ
        ʹ طԯڰ       Ԥڤҵ  
        ͤ ǹڵ بک   ͤڦ ص  ǹڵ 
     ڶ ͤ঵ ͵Զ ҵھصڵ ͤ ǹڵ
һبک  ص ⹵   ͤڦ  Ԥڤҵٵ 
      ûʹڶ  êڪ  ԹڷԵ ෹
Ե Ҷ
                ڨ  ʶ õ
                դ Ԩ
                 ͡ؤڤ
                   ҵ 
     ڶ  ¹ڵ ï صڵûڨŹ êڪ
 ԹڷԵ  Ҫ  ͹ 
       Ǩ ص Եڵڱ  ʹ 
Ҷ 
                  بڨԵ Ҫ
                 بԳڳ Իҡ
                ͵ڵҹ 
                 ڶ صڵطڸ  
         ʷ        ڨҹ Ը Ե
        ͻڻڵ  ͸       Թ ʵ 
        ڶ  ڷ  Աڱ     õ  Թ
          ص       Ҫ ص ڸ 
         ҹ         ڨ  ڻڪ
        ͹ڵࡹҸԻڹ          õ  Թ 
                ҵ ҹ ͸ Թڷ
                ڱ¹ Իԯڰ
                  ػһ
                ڱԤ  ؾ 
        ڱǹڵ        Ԥ íڪ 
        ءڡ ҵ         ªڪ ڵҵ 
     ڶ بڨԵҵ Ҫ  بԵ  ҹ
  بڨԵһ      بڨԵŹ
 ص ͵ڵ ڱ¹ Ծھڵ ڶ  
 áڢԵ  Ź  ڵ¡ Ծھ 
  بڨԵ   بԳڳ  
Իҡ  ͵ڵҹ   صڵ 
         ʷҵ Ҫ
ڷʡ Աڱҷʡ dzڳʡ ŷʡ ڭҷʡ ҹԷʡ
÷ʡ ǧڡʡ ˷ʡ ¹ʡڵ   ʹڹ
ʡҹ ʹ  ʷ  ڨҹ Ը š
Ե Է  ʾھ ͵   һسҵ Ͷ
ͻڻڵ  ͸  Թ ʵ » ʡ ʵ
ǹڵ  ڷ ǵڵ ٻٻ ԨکԹڷԵ
ҵ ڢԵڵ   ʹڵ ͹ڵø¹ڵ  ͸
͵ԡڡԵ Աڱҷʡ  һسڵ  Աڱҷʡҷ
ǵڵҹ dzڳʡҷչ  ڶҵ    
 ڨ  Թڷ  ¡ҷʹ Աڱ
  ʹ õ  Թ   ص
 ص ͵ صڵþڸҵ ͵ 
͹ڵࡹҸԻڹҵ Եڵù ڨع ٵ  Իԯڰҵ
Իҹ ͹ڵ   ҵ ǻ   
ڱҵ Ҫ  ؾ صڶ ҵ ǹڵï
تહչ ڱ   Ե íڪ 
  Ԥ  ڶ ǻ  ͡ ءڢ
ͭڭڭ    طڷ  ʵڵԻڻù
Ե   Ե ҵ  
һ      ͡ڻ ڸԵ
Եڢ   Ե   ͪڪ ڵ
ҵ  ھ  Ծھ  Ը Ҫ
⵵  ͵յ  ҵ ʵ Է
һ ҵ ʧڢûԵڵ ʵ ح 
๹  Ҷ 
                ػµ Եڻ 
                ٻյ  ʹڵ ҳ
                 ڨ  ҡ
                ҡ ҹ ءڢطҹ 
                ػµ Եڻ 
                ٻյ  ʹڵ ҳ
                 ڨ  ҡ
                ҡ ҹ ءڢڼҹ 
                ػµ Եڻ 
                ٻյ  ʹڵ ҳ
                 ڨ  ҡ
                ҡ ҹ êҹ 
                ػµ Եڻ 
                dzڳ  ˹ڵ  
                 ڨ  ҡ
                ҡ  ٻڵҵ 
     ڶ ػµյ Ҫ Է Ե ó ػک Է
  ʵڵҹ ͻڻ  ʻԵڵ» ԵԻԵڵ» Եڵ
ؤڤ Գ ǾԹڷʷ   ʹڵ ҳҵ  
 ó ػյ صڵҷ ҳ  ˹ڵ  
ҡ¹ڵ ͵  Ǩ  ҡյ  ٻҷԡس˵ ҷ
һڪ ҷ ءڢDZڲҹ ҹ ͡  ءڢڼҹյ
ءڢԻҡҹ  êҹյ હ ͡Գڳҹ  dzڳڵ
ҹ  dzڳ  ˹ڵ  ٻڵҵ 
 ػڻڪڶ 
      ʵ ඹ Ҫ تڬԵ  Ҷ 
                ͷڸ  ʨڨ Ǩ Ƿ
                ¶   
                   ʹڵ ͹ڻٻ
                 بڨ ҷࡹ ԡڢ 
                 ¶ ڡ ʹ
                   ڵ 
                  ʹ
                 ԡڢ ڤؾھ 
                ¶һ ҵһԵ  صڵ
                ҹ Թڵ آ 
                   ͹ 
                ¶  ໨ڨ آ ¹ڵ 
     ڶ ͹ڻٻҵ ͻԵڵҵԡ  ͻԵ   بڨ
ҷࡹҵ ҵԡ       
ؤ  ҷ   بڨ   ¶ҵ Թ
͵ڵ  ؤڤ ػ ʵ  ڶ ʹ⹵
ʹ ʵ ͹ػڻԯ      ڤڵ
ҡ ҷҹʹڤ  ҹؾھյ ھԵ   ʡ
   Ե ҷ ෶ҵ  ͹õ ͹ʹڵ 
     Ͷ  ʵ 
                    Թڷ
                  ҹ ҵ 
                Ծ ڰ Ҫ
                ͸    ï 
                ٵ Ըǹڵ  
                ڵԵ ҹ
                 ͹ڹ๹ ػڰ
                ǵඹ ʹʹڨ¹
                ͹๹ ๹ ʹڹԵ
                ʹڵڻ  
                  ص  ¶ҹ
                ͹ڷ ʤڤ ҹ 
                   Ҫ  
                դ ¹ڵ
                 Ҷ ԡ
                 ਵ   
        ; ڵ    Ǫڵ û
        ԡԳ      Ҫڪ Ҫҵ بڨյ 
     ڶ  ʵ    ԾԹڵ  
͹Եڵ ҵ ͵  ͸ ൵ ҳҪ
Ե ԹԨک¸ ԹڷԵ ǵڵ ͸  ڵԵҵ
ԡ ൵ ʡ  ¶ҹǹڵ
¶Ҿ ¶ʵ   Ҷڵ Էҹ ǵڵھ ʹڸ 
 ͸Իڻ Ҫ     
 դ ص ٻҷ   êڪآ 
þ  ػڻ  Թ  
ڱ¹ Ծھ ڹ Գدڵһ 
;     ҵ ڱ íڭ
ػڳҷչ ͵ڶ کڵ  ءڡä  ;
Իڪ໵ ͵ڵ  µ ک  ءڡ
  ʷڸ ع  Ե DZڲ 
ը ص ͪڪ Ҫ  ⵵ Ե   Ҫ
Թ ͵ඹ ͵ڵҹ Ƿ   ؾ ;
ڵ íڭ Ǫڵ ڱ ⵨⵨ ͹ʭڨùڵ
ع    ع ԡԳ DZڲ 
ͪڪ Ҫҵ بڨյ  Ҷ յ 
      ʵ  ҷ  Թ  
 Էҹ  ھ    ͵ڵ ͵ڵ
 Իҡ ʵյ ǵ ҡ ػڻԵ 
ڶ ҷê ൹ ǹڵ   Ҫһ  
ػڻڹ યڰصڵ êڪ  Źԡ ǵڵ໵
ǹڵ   ʵ Ҥ 
Ԥ Ҥڵ  ҷ ڵ ھવ Գԡ
Ҩԡڢ   ҹԭڭ Ծھ  Ե  
š¹   
     ʵڶ  ʹ Ե  ԡڢ
ҳڱԵ ճ ڵ ǹڵҹ کڵһ 
عڵ ǵ ҵ    ҹ
 Եڵڱ  ҵ 
                  Եڵٵҵ ԯڰԵ 
                         ص 
                      ----------öҺѡ ˹ -. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=413&modeTY=2 The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=413&modeTY=2 ҹö :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2054 ͤûԮѺǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=8065 ûԮѺѡ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=8488 The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=8488 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
   ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹  Ẻ

ѹ֡ Ҥ .. . ʴŹҧԧŨҡöҺѡ. ҡͼԴҴ س DhammaPerfect@yahoo.com