ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ อภิ. ยมกํ (๑)
   [๑๓๕๓]  โย  ยโต  กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ
มานานุสเยน จ ทิฏฺานุสเยน จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ ภวราคานุสเยน จ
นิรนุสโย  โส  ตโต  อวิชฺชานุสเยน นิรนุสโยติ: อนาคามี ทุกฺขาย
เวทนาย โส ตโต กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน
จ  ทิฏฺานุสเยน  จ  วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ภวราคานุสเยน  จ
นิรนุสโย  โน จ โส ตโต อวิชฺชานุสเยน นิรนุสโย โสว ปุคฺคโล
อปริยาปนฺเน  โส  ตโต  กามราคานุสเยน  จ  ปฏิฆานุสเยน  จ
มานานุสเยน จ ทิฏฺานุสเยน จ วิจิกิจฺฉานุสเยน จ ภวราคานุสเยน จ
นิรนุสโย อวิชฺชานุสเยน จ นิรนุสโย อรหา สพฺพตฺถ กามราคานุสเยน
จ  ปฏิฆานุสเยน  จ  มานานุสเยน  จ  ทิฏฺานุสเยน  จ
วิจิกิจฺฉานุสเยน  จ  ภวราคานุสเยน จ นิรนุสโย อวิชฺชานุสเยน จ
นิรนุสโย ฯ โย วา ปน ยโต อวิชฺชานุสเยน นิรนุสโย โส ตโต
กามราคานุสเยน จ ปฏิฆานุสเยน จ มานานุสเยน จ ทิฏฺานุสเยน จ
วิจิกิจฺฉานุสเยน จ ภวราคานุสเยน จ นิรนุสโยติ: อามนฺตา ฯ
                    สานุสยวารํ นิฏฺิตํ ฯ
                       --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๕๕๘-๕๕๙. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=38&item=1353&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=38&item=1353&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=38&item=1353&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=38&item=1353&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1353              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :