ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘ วินย. ปริวาโร
   [๑๐๔]  อเจลกสฺส  วา ปริพฺพาชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย วา
สหตฺถา  ขาทนียํ  วา  โภชนียํ  วา  เทนฺตสฺส  ปาจิตฺติยํ  กตฺถ
ปญฺตฺตนฺติ  ฯ  เวสาลิยา ปญฺตฺตํ ฯ กํ อารพฺภาติ ฯ อายสฺมนฺตํ
อานนฺทํ  อารพฺภ  ฯ  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ฯ  อายสฺมา  อานนฺโท
อญฺตริสฺสา  ปริพฺพาชิกาย  เอกํ  มญฺมาโน  เทฺว  ปูเว  อทาสิ
ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ฯ  เอกา  ปญฺตฺติ  ฯ  ฉนฺนํ อาปตฺติสมุฏฺานานํ
ทฺวีหิ สมุฏฺาเนหิ สมุฏฺาติ (เอฬกโลมเก) ฯเปฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๘ หน้าที่ ๔๔. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=8&item=104&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=8&item=104&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=104&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=104&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=104              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :