ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [178] Savatthiyam viharati ... tatra kho ... Na bhikkhave sutavato
ariyasavakassa  evam  hoti  kim  nu  kho  kismim  sati  kim  hoti
kissuppada  kim  uppajjati  [1]-  kismim sati namarupam hoti kismim
sati  salayatanam  hoti  kismim  sati  phasso  hoti  kismim  sati
@Footnote: 1 Ma. Yu. kismim sati sankhara honti kismim sati vinnanam hoti.
Vedana  hoti  kismim  sati  tanha  hoti  kismim  sati  upadanam
hoti  kismim  sati  bhavo  hoti  kismim  sati  jati  hoti  kismim
sati jaramaranam hotiti.
   [179]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasavakassa aparappaccaya
nanamevettha  hoti  imasmim  sati  idam  hoti  imassuppada  idam
uppajjati [1]- vinnane sati namarupam hoti namarupe sati salayatanam
hoti  salayatane  sati  phasso  hoti  phasse  sati vedana hoti
vedanaya  sati  tanha  hoti  tanhaya  sati  upadanam  hoti
upadane sati bhavo hoti .pe. jatiya sati jaramaranam hotiti .
So evam pajanati evamayam loko samudayatiti.
   [180]  Na  bhikkhave  sutavato  ariyasavakassa evam hoti kim
nu  kho  kismim  asati  kim  na  hoti  kissa nirodha kim nirujjhati
kismim  asati  namarupam  na  hoti  kismim  asati salayatanam na hoti
kismim  asati  phasso  na  hoti  kismim  asati  vedana  na hoti
kismim  asati  tanha  na  hoti  kismim  asati  upadanam na hoti
kismim  asati  bhavo  na  hoti  kismim  asati jati na hoti kismim
asati jaramaranam na hotiti.
   [181]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasavakassa aparappaccaya
nanamevettha  hoti  imasmim  asati  idam  na hoti imassa nirodha
idam  nirujjhati  vinnane  asati  namarupam  na hoti namarupe asati
@Footnote: 1 Ma. Yu. avijjaya sati .pe. vinnanam hoti. evamidisesu thanesu.
Salayatanam na hoti .pe. upadanam na hoti ... Bhavo na hoti ...
Jati  na  hoti  jatiya asati jaramaranam na hotiti . so evam
pajanati evamayam loko nirujjhatiti.
   [182] Yato kho bhikkhave ariyasavako evam lokassa samudayanca
atthangamanca  yathabhutam  pajanati . ayam vuccati bhikkhave ariyasavako
ditthisampanno   itipi   .pe.   amatadvaram  ahacca  titthati
itipiti. Navamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 92-94. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=178&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=178&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=178&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=178&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=178              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1929              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1929              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :