ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [276]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme.
   [277] Tatra kho bhagavā ... mahāsamuddo bhikkhave upayanto
mahānadiyo   upayāpeti   mahānadiyo   upayantiyo   kunnadiyo
upayāpenti   kunnadiyo   upayantiyo  mahāsobbhe  upayāpenti
Mahāsobbhā  upayantā kussobbhe upayāpenti evameva kho bhikkhave
avijjā  upayantī  saṅkhāre  upayāpeti saṅkhārā upayantā viññāṇaṃ
upayāpenti  viññāṇaṃ  upayantaṃ  nāmarūpaṃ  upayāpeti  nāmarūpaṃ
upayantaṃ  saḷāyatanaṃ  upayāpeti  saḷāyatanaṃ  upayantaṃ phassaṃ upayāpeti
phasso upayanto vedanaṃ upayāpeti vedanā upayantī taṇhaṃ upayāpeti
taṇhā   upayantī   upādānaṃ  upayāpeti  upādānaṃ  upayantaṃ
bhavaṃ  upayāpeti  bhavo  upayanto  jātiṃ  upayāpeti jāti upayantī
jarāmaraṇaṃ upayāpeti.
   [278]  Mahāsamuddo  bhikkhave apayanto mahānadiyo apayāpeti
mahānadiyo  apayantiyo  kunnadiyo  apayāpenti  kunnadiyo apayantiyo
mahāsobbhe   apayāpenti   mahāsobbhā  apayantā  kussobbhe
apayāpenti evameva kho bhikkhave avijjā apayantī saṅkhāre apayāpeti
saṅkhārā  apayantā  viññāṇaṃ  apayāpenti  viññāṇaṃ  apayantaṃ
nāmarūpaṃ  apayāpeti  nāmarūpaṃ  apayantaṃ  saḷāyatanaṃ  apayāpeti
saḷāyatanaṃ  apayantaṃ  phassaṃ  apayāpeti  phasso  apayanto  vedanaṃ
apayāpeti  vedanā  apayantī  taṇhaṃ  apayāpeti  taṇhā  apayantī
upādānaṃ  apayāpeti  upādānaṃ  apayantaṃ  bhavaṃ  apayāpeti  bhavo
apayanto   jātiṃ   apayāpeti   jāti   apayantī   jarāmaraṇaṃ
apayāpetīti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 144-145. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=276&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=276&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=276&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=276&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=276              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3139              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3139              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :