ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
           Pancamasikkhapadam
   [46] Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape  .  tena  kho  pana  samayena  uppalavanna bhikkhuni
savatthiyam  viharati  .  athakho  uppalavanna  bhikkhuni  pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisi  savatthiyam
pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  andhavanam
tenupasankami  divaviharaya  andhavanam  ajjhogahetva  annatarasmim
rukkhamule divaviharam nisidi . tena kho pana samayena cora katakamma
gavim vadhitva mamsam gahetva andhavanam pavisimsu. Addasa kho coragamaniko
uppalavannam  bhikkhunim  annatarasmim  rukkhamule  divaviharam  nisinnam .
Disvanassa  etadahosi  sace  me  puttabhatika  1-  passissanti
vihethayissanti  imam  bhikkhuninti  annena  maggena agamasi . athakho
so coragamaniko mamse pakke varamamsani gahetva pannena putam 2-
bandhitva  uppalavannaya  bhikkhuniya  avidure  rukkhe  alaggetva
yo  passati  samano  va  brahmano va dinnamyeva haratuti vatva
pakkami  .  assosi kho upapalavanna bhikkhuni samadhimha vutthahitva
tassa  coragamanikassa  imam  vacam  bhasamanassa  .  athakho
@Footnote: 1 Ma. Yu. puttabhatuka . 2 Ma. Yu. pannaputam.
Uppalavanna  bhikkhuni  tam  mamsam gahetva upassayam agamasi . athakho
uppalavanna  bhikkhuni  tassa rattiya accayena tam mamsam sampadetva
uttarasangena  bhandikam  bandhitva  vehasam  abbhuggantva  veluvane
paccutthasi.
   [47] Tena kho pana samayena bhagava gamam pindaya pavittho hoti.
Ayasma  udayi ohiyako hoti viharapalo . athakho uppalavanna
bhikkhuni  yenayasma  udayi  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
udayim etadavoca kaham bhante bhagavati . pavittho bhagini bhagava gamam
pindayati . imam bhante mamsam bhagavato dehiti . santappito te 1-
bhagini bhagava mamsena sace me tvam antaravasakam dadeyyasi evamahampi 2-
santappito  bhaveyyam antaravasakenati . mayam kho bhante matugama
nama kicchalabha idanca me antimam pancamam civaram naham dassamiti .
Seyyathapi bhagini puriso hatthim datva kacche vissajjeyya 3- evameva
kho tvam bhagini bhagavato mamsam datva mayham 4- antaravasakam vissajjehiti 5-.
   {47.1}  Athakho  uppalavanna  bhikkhuni  ayasmata  udayina
nippiliyamana  antaravasakam  datva  upassayam  agamasi  . bhikkhuniyo
uppalavannaya bhikkhuniya
@Footnote: 1 Ma. Yu. taya ramannapotthake pana na dissati . 2 evancahampitipi patho.
@3 Ma. Yu. sajjeyya . 4 Ma. Yu. mayi . 5 Ma. Yu. na sajjasiti.
Pattacivaram  patigganhantiyo  uppalavannam  bhikkhunim  etadavocum  kahante
ayye  antaravasakoti  .  uppalavanna  bhikkhuni  bhikkhuninam etamattham
arocesi  . bhikkhuniyo ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
ayyo  udayi bhikkhuniya hatthato 1- civaram patiggahessati kicchalabho
matugamoti . athakho ta bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum .
Ye te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti katham
hi nama ayasma udayi bhikkhuniya hatthato 2- civaram pariggahessatiti.
   {47.2} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. Saccam
kira  tvam udayi bhikkhuniya hatthato 3- civaram patiggahesiti . saccam
bhagavati  .  natika  te  udayi  annatikati  .  annatika
bhagavati  .  annatako  moghapurisa  annatikaya na janati patirupam
va appatirupam va santam va asantam va tattha nama tvam moghapurisa
annatikaya  bhikkhuniya  hatthato  civaram patiggahessasi netam moghapurisa
appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va  bhiyyobhavaya  .pe.
Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {47.3}  yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya hatthato civaram
patigganheyya nissaggiyam pacittiyanti.
   {47.4} Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti.
   [48]  Tena  kho pana samayena bhikkhu kukkuccayanta bhikkhuninam
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Parivattakacivaram  1-  nappatigganhanti  .  bhikkhuniyo  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti katham hi nama ayya amhakam parivattakacivaram 2-
nappatigganhissantiti  3-  .  assosum  kho  bhikkhu  tasam  bhikkhuninam
ujjhayantinam  khiyantinam  vipacentinam  .  athakho  te bhikkhu bhagavato
etamattham arocesum . athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane
dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  anujanami bhikkhave pancannam
parivattakam 4- patiggahetum bhikkhussa bhikkhuniya sikkhamanaya samanerassa
samaneriya  anujanami  bhikkhave  imesam  pancannam  parivattakam 5-
patiggahetum evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {48.1}  yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya hatthato civaram
patigaganheyya annatra parivattaka 6- nissaggiyam pacittiyanti.
   [49] Yo panati yo yadiso .pe. bhikkhuti .pe. Ayam imasmim
atthe  adhippeto  bhikkhuti . annatika nama matito va pitito
va  yava  sattama  pitamahayuga  asambaddha  .  bhikkhuni  nama
ubhatosanghe  upasampanna  .  civaram  nama  channam  civaranam
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. parivattakacivaram . 3 Ma. Yu. na patiggahessantiti . 4-5 Ma. Yu.
@parivattakam. parivattakacivarantipi patho . 6 Ma. Yu. parivattaka. evamuparipi.
Annataram  civaram  vikappanupagam  pacchimam  1-  . annatra parivattakati
thapetva  parivattakam  .  patigganhati  payoge  dukkatam patilabhena
nissaggiyam  hoti  nissajjitabbam  sanghassa  va  ganassa va puggalassa
va . evanca pana bhikkhave nissajjitabbam .pe. idam me bhante civaram
annatikaya  bhikkhuniya  hatthato  patiggahitam  annatra  parivattaka
nissaggiyam  imaham  sanghassa  nissajjamiti  .pe.  dadeyyati .pe.
Dadeyyunti .pe. Ayasmato dammiti.
   [50]  Annatikaya  annatikasanni  hatthato  2-  civaram
patigganhati   annatra  parivattaka  nissaggiyam  pacittiyam  .
Annatikaya  vematiko  hatthato  3-  civaram  patigganhati  annatra
parivattaka  nissaggiyam  pacittiyam  .  annatikaya  natikasanni
hatthato  4-  civaram  patigganhati  annatra  parivattaka  nissaggiyam
pacittiyam.
   [51]  Ekatoupasampannaya  hatthato  civaram  patigganhati
annatra   parivattaka   apatti   dukkatassa   .  natikaya
annatikasanni   apatti   dukkatassa  .  natikaya  vematiko
apatti dukkatassa. Natikaya natikasanni anapatti.
   [52]  Anapatti  natikaya  parivattakam  parittena va vipulam
vipulena  va  parittam  bhikkhu  vissasam  ganhati  tavakalikam
@Footnote: 1 Yu. vikappanupagapacchimam . 2-3-4 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Ganhati  civaram  thapetva  annam  parikkharam  ganhati  sikkhamanaya
samaneriya ummattakassa adikammikassati.
          Pancamasikkhapadam nitthitam.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 28-33. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=2&item=46&items=7&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=2&item=46&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=46&items=7&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=46&items=7&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=46              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3991              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=3991              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :