ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [22]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nīvaraṇappahānavaggo.
Abhāvitaṃ  akammaniyaṃ  hoti  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ  bhikkhave
abhāvitaṃ akammaniyaṃ hotīti.
   [23]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  kammaniyaṃ  hoti  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ  bhikkhave
bhāvitaṃ kammaniyaṃ hotīti.
   [24]  Nāhaṃ bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
abhāvitaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ cittaṃ
bhikkhave abhāvitaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [25]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave bhāvitaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [26]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
abhāvitaṃ  apātubhūtaṃ  mahato  anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ
cittaṃ bhikkhave abhāvitaṃ apātubhūtaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [27]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  pātubhūtaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave cittaṃ
cittaṃ bhikkhave bhāvitaṃ pātubhūtaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [28]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
abhāvitaṃ  abahulīkataṃ  mahato  anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ
cittaṃ bhikkhave abhāvitaṃ abahulīkataṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [29]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  bahulīkataṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave cittaṃ
cittaṃ bhikkhave bhāvitaṃ bahulīkataṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [30]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
abhāvitaṃ  abahulīkataṃ  dukkhādhivāhaṃ  hoti  yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ
bhikkhave abhāvitaṃ abahulīkataṃ dukkhādhivāhaṃ hotīti.
   [31]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  bahulīkataṃ  sukhādhivāhaṃ  hoti  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave bhāvitaṃ bahulīkataṃ sukhādhivāhaṃ hotīti.
          Vaggo 1- tatiyo.
   [32]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
adantaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave adantaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [33]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
dantaṃ  mahato  atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ bhikkhave
dantaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [34]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
aguttaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave aguttaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [35]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. akammanīyavaggo ....
Guttaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave guttaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [36]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
arakkhitaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ cittaṃ
bhikkhave arakkhitaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [37]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
rakkhitaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave rakkhitaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [38]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
asaṃvutaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave asaṃvutaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [39]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
saṃvutaṃ  mahato  atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ bhikkhave
saṃvutaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [40]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
adantaṃ  aguttaṃ  arakkhitaṃ  asaṃvutaṃ  mahato  anatthāya saṃvattati yathayidaṃ
bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ bhikkhave adantaṃ aguttaṃ arakkhitaṃ asaṃvutaṃ mahato
anatthāya saṃvattatīti.
   [41]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
dantaṃ  guttaṃ  rakkhitaṃ  saṃvutaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
Cittaṃ  cittaṃ  bhikkhave  dantaṃ  guttaṃ  rakkhitaṃ  saṃvutaṃ mahato atthāya
saṃvattatīti.
          Vaggo 1- catuttho.
   [42] Seyyathāpi bhikkhave sālisūkaṃ vā yavasūkaṃ vā micchāpaṇihitaṃ
hatthena vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhijjissati 2-
lohitaṃ  vā  uppādessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ kissa hetu
micchāpaṇihitattā  bhikkhave sālisūkassa evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu  micchāpaṇihitena  cittena  avijjaṃ bhijjissati vijjaṃ uppādessati
nibbānaṃ  sacchikarissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
micchāpaṇihitattā bhikkhave cittassāti.
   [43] Seyyathāpi bhikkhave sālisūkaṃ vā yavasūkaṃ vā sammāpaṇihitaṃ
hatthena  vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhijjissati
lohitaṃ  vā  uppādessatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
sammāpaṇihitattā bhikkhave sālisūkassa evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu  sammāpaṇihitena  cittena avijjaṃ bhijjissati vijjaṃ uppādessati
nibbānaṃ  sacchikarissatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
sammāpaṇihitattā bhikkhave cittassāti.
   [44] Idhāhaṃ bhikkhave ekaccaṃ puggalaṃ paduṭṭhacittaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imamhi  ce  ayaṃ samaye puggalo kālaṃ
kareyya  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  taṃ  kissa hetu cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. adantavaggo. 2 Ma. Yu. bhecchati, ito paraṃ īdisameva.
Hissa bhikkhave paduṭṭhaṃ cetopadosahetu ca pana bhikkhave evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjantīti.
   [45] Idhāhaṃ bhikkhave ekaccaṃ puggalaṃ pasannacittaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imamhi  ce  ayaṃ samaye puggalo kālaṃ
kareyya  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  sagge  taṃ  kissa hetu cittaṃ
hissa bhikkhave pasannaṃ cetopasādahetu ca pana bhikkhave evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   [46] Seyyathāpi bhikkhave udakarahado āvilo lulito kalalībhūto
tattha  cakkhumā  puriso  tīre  ṭhito  na  passeyya  sippisambukampi
sakkharakathalampi  macchagumbampi  carantampi  tiṭṭhantampi  taṃ  kissa  hetu
āvilattā  bhikkhave  udakassa evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu
āvilena  cittena  attatthaṃ  vā  ñassati  paratthaṃ  vā  ñassati
ubhayatthaṃ  vā  ñassati uttariṃ vā manussadhammā alamariyañāṇadassanavisesaṃ
sacchikarissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu  āvilattā
bhikkhave cittassāti.
   [47]  Seyyathāpi  bhikkhave  udakarahado  accho  vippasanno
anāvilo  tattha  cakkhumā puriso tīre ṭhito passeyya sippisambukampi
sakkharakathalampi  macchagumbampi  carantampi  tiṭṭhantampi  taṃ  kissa  hetu
anāvilattā  bhikkhave udakassa evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu
Anāvilena   cittena   attatthaṃ  vā  ñassati  paratthaṃ  vā
ñassati   ubhayatthaṃ   vā  ñassati  uttariṃ  vā  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ    sacchikarissatīti    ṭhānametaṃ   vijjati
taṃ kissa hetu anāvilattā bhikkhave cittassāti.
   [48] Seyyathāpi bhikkhave yānikānici rukkhajātāni 1- candano
tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  mudutāya ceva kammaññatāya ca evameva
kho  ahaṃ  bhikkhave  nāññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ bhāvitaṃ
bahulīkataṃ  muduñca  hoti  kammaniyañca 2- yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ
bhikkhave bhāvitaṃ bahulīkataṃ muduñca hoti kammaniyañcāti.
   [49]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
lahuparivattaṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  yāvañcidaṃ  bhikkhave upamāpi na
sukarā yāva lahuparivattaṃ cittanti.
   [50]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi upakkiliṭṭhanti.
   [51]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi vippamuttanti.
          Vaggo 3- pañcamo.
   [52]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi  upakkiliṭṭhaṃ taṃ assutavā puthujjano yathābhūtaṃ nappajānāti
tasmā assutavato puthujjanassa cittabhāvanā natthīti vadāmīti.
@Footnote: 1 Ma. rukkhajātānaṃ . 2 Ma. kammaññañca hotīti . 3 Ma. paṇihitaacchavaggo
@Yu. paṇihitaacchannavaggo.
   [53]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi  vippamuttaṃ  taṃ  sutavā  ariyasāvako yathābhūtaṃ pajānāti
tasmā sutavato ariyasāvakassa cittabhāvanā atthīti vadāmīti.
   [54] Accharāsaṅghātamattaṃpi ce bhikkhave bhikkhu mettacittaṃ āsevati
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhāno  viharati  satthusāsanakaro
ovādapaṭikaro  amoghaṃ  raṭṭhapiṇḍaṃ  bhuñjati  ko  pana  vādo  ye
naṃ bahulīkarontīti.
   [55] Accharāsaṅghātamattaṃpi ce bhikkhave bhikkhu mettacittaṃ bhāveti
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhāno  viharati  satthusāsanakaro
ovādapaṭikaro  amoghaṃ  raṭṭhapiṇḍaṃ  bhuñjati  ko pana vādo ye naṃ
bahulīkarontīti.
   [56]  Accharāsaṅghātamattaṃpi  ce  bhikkhave  bhikkhu  mettacittaṃ
manasikaroti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhāno  viharati
satthusāsanakaro  ovādapaṭikaro  amoghaṃ  raṭṭhapiṇḍaṃ  bhuñjati  ko pana
vādo ye naṃ bahulīkarontīti.
   [57]  Yekeci  bhikkhave  dhammā  akusalā  akusalabhāgiyā
akusalapakkhikā  sabbe  te manopubbaṅgamā mano tesaṃ dhammānaṃ paṭhamaṃ
uppajjati anvadeva kusalā dhammāti.
   [58] Yekeci bhikkhave dhammā kusalā kusalabhāgiyā kusalapakkhikā
sabbe  te  manopubbaṅgamā  mano  tesaṃ  dhammānaṃ paṭhamaṃ uppajjati
Anvadeva kusalā dhammāti.
   [59]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  pamādo  pamattassa  bhikkhave
anuppannā  ceva  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā ca kusalā
dhammā parihāyantīti.
   [60]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  appamādo  appamattassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā uppajjanti uppannā ca
akusalā dhammā parihāyantīti.
   [61]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā
parihāyanti yathayidaṃ bhikkhave kosajjaṃ kusītassa bhikkhave anuppannā ceva
akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantīti.
          Vaggo 1- chaṭṭho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 5-13. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=22&items=40&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=22&items=40              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=22&items=40&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=22&items=40&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=22              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1091              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1091              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :