ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [102] 8 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
bhagava  sakkato  hoti  garukato  manito  pujito  apacito  labhi
@Footnote: 1 Po. Ma. pantanca.
Civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
Bhikkhusanghopi  sakkato  hoti  garukato manito pujito apacito labhi
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
Annatitthiya   pana  paribbajaka  asakkata  honti  agarukata
amanita   apujita   anapacita  na  labhino  civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
   [103] Atha kho 1- annatitthiya paribbajaka bhagavato sakkaram
asahamana  bhikkhusanghassa  ca  yena sundari paribbajika tenupasankamimsu
upasankamitva  sundarim  paribbajikam  etadavocum  ussahasi bhagini natinam
attham  katunti . kyaham ayya karomi kim maya sakka 2- katum
jivitampi  me  pariccattam  natinam  atthayati  .  tena  hi bhagini
abhikkhanam jetavanam gacchahiti . evam ayyati kho sundari paribbajika
tesam  annatitthiyanam  paribbajakanam  patissutva  abhikkhanam  jetavanam
aggamasi.
   {103.1} Yada annimsu te annatitthiya paribbajaka te 3-
dittha kho sundari paribbajika bahujanena abhikkhanam jetavanam gacchatiti 4-
atha  nam  jivita  voropetva tattheva jetavanassa parikkhakupe 5-
nikkhanitva   yena   raja  pasenadi  kosalo  tenupasankamimsu
upasankamitva  rajanam pasenadim kosalam etadavocum ya sa maharaja
sundari  paribbajika  sa  no  na  dissatiti . kattha pana tumhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. te . 2 Ma. na sakka . 3 Ma. vo. atthakathayam vo ditthati patho
@dissati visesato dittha bahulam ditthati ca vanniyate . 4 Yu. agacchatiti.
@5 Ma. parikkha kupe nikkhipitva. Yu. parikhaya kupe.
Asankathati. Jetavane maharajati. Tena hi jetavanam vicinathati.
   {103.2}  Atha  kho  te annatitthiya paribbajaka jetavanam
vicinitva  yathanikkhittam  parikkhakupa  uddharitva mancakam aropetva
savatthim 1- pavesetva rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva
manusse  ujjhapesum  passathayya  samananam  sakyaputtiyanam  kammam
alajjino  ime  samana sakyaputtiya dussila papadhamma musavadino
abrahmacarino  ime  hi nama dhammacarino samacarino brahmacarino
saccavadino  silavanto  kalyanadhamma  patijanissanti  natthi  imesam
samannam  natthi  imesam  brahmannam  nattham  imesam  samannam  nattham
imesam  brahmannam  kuto  imesam  samannam  kuto  imesam brahmannam
apagata  ime  samanna  apagata  ime  brahmanna  kathanhi
nama puriso purisakiccam karitva itthim jivita voropessatiti.
   [104] Tena kho pana samayena savatthiyam manussa bhikkhu disva
asabbhahi  pharusahi  vacahi  akkosanti  paribhasanti  rosanti
vihesanti  alajjino  ime  samana  sakyaputtiya dussila papadhamma
musavadino  abrahmacarino  ime  hi nama dhammacarino samacarino
brahmacarino  saccavadino  silavanto  kalyanadhamma  patijanissanti
natthi  imesam  samannam  natthi  imesam  brahmannam  nattham  imesam
samannam   nattham  imesam  brahmannam  kuto  imesam  samannam
kuto  imesam  brahmannam  apagata  ime  samanna  apagata
@Footnote: 1 Po. savatthiyam.
Ime  brahmanna  kathanhi  nama  puriso  purisakiccam  karitva itthim
jivita voropessatiti.
   [105]  Atha  kho  sambahula  bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  savatthiyam  pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  .
Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum etarahi bhante
savatthiyam  manussa  bhikkhu  disva  asabbhahi  pharusahi  vacahi
akkosanti  paribhasanti  rosanti  vihesanti  alajjino  ime samana
sakyaputtiya   dussila  papadhamma  musavadino  abrahmacarino
ime  hi  nama  dhammacarino  samacarino brahmacarino saccavadino
silavanto  kalyanadhamma  patijanissanti  natthi  imesam  samannam
natthi  imesam  brahmannam  nattham  imesam  samannam  nattham  imesam
brahmannam  kuto  imesam  samannam  kuto  imesam  brahmannam
apagata  ime  samanna  apagata  ime  brahmanna  kathanhi
nama  puriso  purisakiccam  karitva  itthim  jivita voropessatiti .
Neso  bhikkhave saddo ciram bhavissati sattahameva bhavissati sattahassa
accayena  antaradhayissati  tena  hi  bhikkhave  ye  manussa bhikkhu
disva   asabbhahi  pharusahi  vacahi  akkosanti  paribhasanti
rosanti vihesanti te tumhe imaya gathaya paticodetha
        Abhutavadi nirayam upeti
        yo vapi 1- katva na karomiti caha
        ubhopi te pecca sama bhavanti
        nihinakamma manuja paratthati.
   [106]  Atha  kho  te  bhikkhu  bhagavato santike imam gatham
pariyapunitva  ye  manussa  bhikkhu  disva  asabbhahi  pharusahi
vacahi  akkosanti  paribhasanti  rosanti  vihesanti  te  imaya
gathaya paticodanti
        abhutavadi nirayam upeti
        yo vapi katva na karomiti caha
        ubhopi te pecca sama bhavanti
        nihinakamma manuja paratthati.
   [107]  Manussanam  etadahosi  akaraka  ime  samana
sakyaputtiya  na  imehi  katam  papantime  samana sakyaputtiyati .
Neva  so  saddo  ciram  ahosi  sattahameva  saddo  ahosi
sattahassa  accayena  antaradhayi . atha kho sambahula bhikkhu yena
bhagava   tenupasankamimsu   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavato
etadavocum  acchariyam  bhante  abbhutam  bhante  yava  subhasitancidam
bhante  bhagavata  neso  bhikkhave  saddo  ciram bhavissati sattahassa
@Footnote: 1 Yu. capi . 2 Yu. yava subhasitam kho cidam.
Accayena  antaradhayissatiti  antarahito  bhante  so  saddoti .
Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        tudanti vacaya jana asannata
        parehi 1- sangamagatamva kunjaram
        sutvana vakyam pharusam udiritam
        adhivasaye bhikkhu adutthacittoti. Atthamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 137-142. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=25&item=102&items=6&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=25&item=102&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=102&items=6&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=102&items=6&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=102              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=6117              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=6117              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :