ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ
              12 Dasabrāhmaṇajātakaṃ
   [2001] Rājā avoca vidhūraṃ 1-      dhammakāmo yudhiṭṭhilo.
         Brāhmaṇe vidhūra pariyesa   sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2002] Dullabhā brāhmaṇā deva  sīlavanto bahussutā
         viratā methunā dhammā     ye te bhuñjeyyu bhojanaṃ.
         Dasa khalu mahārāja        yā tā brāhmaṇajātiyo
         tesaṃ vibhaṅgavicayaṃ         vitthārena suṇohi me.
         Pasibbake gahetvāna     puṇṇe mūlassa saṃvute
         osadhikāye 2- ganthenti   nhāpayanti 3- japanti ca.
         Tikicchakasamā rāja       tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja    tādise nipatāmase.
   [2003] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca 4- korabyo)
             na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2004] Kiṅkiṇiyo gahetvāna 5-   ghosenti puratopi te
         pesanānipi gacchanti      rathacariyāsu sikkhare.
@Footnote: 1 Ma. vidhura. evamuparipi . 2 Ma. osadhikāyo. 3 Sī. Yu. nahāyanti.
@4 Ma. sabbattha casaddo natthi .  5 Ma. kiṅkikikāyo gahetvā.
         Paricārikasamā rāja       tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja    tādise nipatāmase.
   [2005] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
              na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2006] Kamaṇḍaluṃ gahetvāna     vaṅkadaṇḍañca 1- brāhmaṇā
         paccupessanti rājāno    gāmesu nigamesu ca
         nādinne vuṭṭhahessāma   gāmamhi nigamamhi 2- vā
         niggāhakasamā rāja      tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja    tādise nipatāmase.
   [2007] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
             na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2008] Parūḷhakacchanakhalomā     paṅkadantā rajassirā
         okiṇṇā rajareṇūhi     yācakā vicaranti te
@Footnote: 1 paṅkadaṇḍañcātipi pāṭho .  2 Ma. gāmamhi vā vanamhi vā. Sī. Yu. gāmamhi
@ca vanamhi ca.
         Khāṇughātasamā rāja      tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja    tādise nipatāmase.
   [2009] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
              na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2010] Harītakaṃ āmalakaṃ         ambaṃ jambuṃ vibhedakaṃ 1-
         labujaṃ dantapoṇāni      veluvā badarāni ca
         rājāyatanaṃ ucchupūṭaṃ      dhūmanettaṃ madhuñjanaṃ
         uccāvacāni paṇīyāni    vikīṇanti 2- janādhipa
         vāṇijakasamā rāja       tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja    tādise nipatāmase.
   [2011] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
              na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma    yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2012] Kasivaṇijjaṃ 3- kārenti    posayanti ajeḷake
@Footnote: 1 Ma. vibhītakaṃ. Sī. Yu. ambajambuvibhīṭakaṃ . 2 Sī. Ma. vipaṇenti.
@3 Ma. kāsivāṇijjaṃ. Sī. Yu. kāsiṃ vaṇijjaṃ.
         Kumāriyo pavecchanti      vivāhantāvahanti ca
         samā ambaṭṭhavesehi     tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhāte te mahārāja     tādise nipatāmase.
   [2013] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
              na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma     yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2014] Nikkhittabhikkhaṃ bhuñjanti    gāmesveke purohitā
         bahū ne paripucchanti       aṇḍacchedā nilañcakā 1-
         pasūpi tattha haññanti     mahiṃsā sūkarā ajā
         goghātakasamā rāja       tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja     tādise nipatāmase.
   [2015] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
              na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma     yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2016] Asicammaṃ gahetvāna       khaggaṃ paggayha brāhmaṇā
         vessapathesu tiṭṭhanti      satthaṃ abbāhayantipi
@Footnote: 1 Ma. nilañchakā. Yu. tilañchakā.
         Samā gopanisādehi      tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja    tādise nipatāmase.
   [2017] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
              na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma     yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2018] Araññe kuṭikaṃ katvā     kūṭāni kārayanti te
         sasaviḷāre bādhenti      āgodhā macchakacchapaṃ
         te luddakasamā rāja 1-    tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja    tādise nipatāmase.
   [2019] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
              na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa      sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma     yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2020] Aññe dhanassa kāmā hi    heṭṭhā mañce pasakkhitā 2-
         rājāno upari nhāyanti   somayāge upaṭṭhite
         malamajjasamā 3- rāja     tepi vuccanti brāhmaṇā
         akkhātā te mahārāja     tādise nipatāmase.
@Footnote: 1 Sī. Yu. luddakā te mahārāja .  2 Ma. pasakkitā .  3 malamajjana-malamajjaka-itipi.
   [2021] Apetā te ca brāhmaññā (iti rājā ca korabyo)
              na te vuccanti brāhmaṇā
         aññe vidhūra pariyesa       sīlavante bahussute
         virate methunā dhammā      ye me bhuñjeyyu bhojanaṃ
         dakkhiṇaṃ samma dassāma     yattha dinnaṃ mahapphalaṃ.
   [2022] Atthi kho brāhmaṇā deva   sīlavanto bahussutā
         viratā methunā dhammā      ye te bhuñjeyyu bhojanaṃ.
         Ekañca bhattaṃ bhuñjanti    na ca majjaṃ pivanti te
         akkhātā te mahārāja     tādise nipatāmase.
   [2023] Ete kho brāhmaṇā vidhūra   sīlavanto bahussutā
         ete vidhūra pariyesa        khippañca ne nimantayāti.
              Dasabrāhmaṇajātakaṃ dvādasamaṃ.
                  ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 400-405. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=27&item=2001&items=23              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=27&item=2001&items=23&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=27&item=2001&items=23              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=27&item=2001&items=23              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2001              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=7403              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=7403              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :