ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ
            9 Vidhurajatakam
       [893] Pandu kisiyasi dubbala
            vannarupam na tavedisam pure
            vimale akkhahi pucchita
            kidisi tuyham sariravedana.
       [894] Dhammo manujesu matinam
            dohalo nama janinda vaccati
            Dhammahatam nagakunjara
            vidhurassa hadayabhipatthaye.
       [895] Candam kho tvam vimale dohalayasi
            suriyam va athavapi malutam
            dullabham 1- hi vidhurassa dassanam 2-
            ko vidhuram idhamanayissati.
       [896] Kinnu tata tuvam pajjhayasi
            padumam hatthagatamva te mukham
            kinnu dummanaruposi issara
            ma tvam soci amittatapana.
       [897] Mata hi tava irandati 3-
            vidhurassa hadayam dhaniyyati
            dullabham hi vidhurassa dassanam
            ko vidhuram idhamanayissati.
       [898] Tam bhattaram 4- pariyesanam cara
            yo vidhuram idhamanayissati.
            Pituno ca sa sutvana vakyam
            rattim nikkhamma avassuti cari.
       [899] Ke gandhabbe ke rakkhase ca nage
            ke kimpurise athavapi manuse
@Footnote: 1-2 Si. Yu. dullabhe ... dassane .  3 Ma. irandhati. ito param idisameva.
@4 Ma. tassa bhattupariyesanam.
            Ke pandite sabbakamadade
            digharattam bhatta me bhavissati.
       [900] Assasa hessami te pati
            bhatta te hessami anindalocane
            pannahi mama tathavidhahi
            assasa hessasi bhariya mama.
       [901] Avacasi punnakam irandati
            pubbapathanugatena cetasa
            ehi gacchama pitu mamantike
            eseva te etamattham pavakkhati.
   [902] Alankata suvasana          malini candanussada
         yakkham hatthe gahetvana       pitu santikamupagami.
[903] |903.1| Nagavara vaco sunahi me
             patirupam patipajja sunkiyam
             patthemi aham irandatim
             taya samangim karohi mam tuvam.
      |903.2| Satam hatthi satam assa    satam assatari ratha
             satam valabhiyo punna    nanaratnassa kevala
             te naga patipajjassu    dhitaram dehirandatim.
   [904] Yava amantaye nati        mitte ca suhadajjane
       anamantakatakammam           tam paccha anutappati.
   [905] |905.1| Tato so varuno nago pavisitva nivesanam
              bhariyam amantayitvana   idam vacanamabravi.
       |905.2| Ayam so punnako yakkho  yacati mam irandatim
              bahuna vittalabhena    tassa dema piyam mama.
   [906] Na dhanena na vittena     labbha amham irandati
          sace ca kho hadayam panditassa
          dhammena laddha idha mahareyya
          etena vittena kumari labbha
          nannam dhanam uttarim patthayama.
   [907] |907.1| Tato so varuno nago  nikkhamitva nivesana
              punnakamantayitvana  idam vacanamabravi.
       |907.2| Na dhanena na vittena    labbha amham irandati
              sace tuvam dahayam panditassa
              dhammena laddha idhamaharesi
              etena vittena kumari labbha
              nannam dhanam uttarim patthayama.
       [908] Yam panditotyeke vadanti loke
            tameva baloti punahu anne
            Akkhahi me vippavadanti ettha
            kam panditam naga tuvam vadesi.
       [909] Korabyarajassa dhananjayassa 1-
             yadi te suto vidhuro nama katta
             anehi tam panditam dhammaladdha
             irandati patthacarava 2- te hotu.
       [910] |910.1| Idanca sutva varunassa vakyam
                   utthaya yakkho paramappatito
                   tattheva santo purisam asamsi
                   anehi ajannamidheva yuttam.
    |910.2| Jatarupamaya kanna   kacamhicamaya khura
            jambonadassa pakassa  suvannassa uracchado.
   [911] |911.1| Devavahavaham yanam   assamaruyha punnako
              alankato kappitakesamassu
              pakkami vehayasamantalikkhe.
       |911.2| So punnako kamaragena 3- giddho
              irandatim nagakannam jigimsam
              gantvana tam bhutapatim yasassim
              iccabravi vessavanam kuveram.
       |911.3| Bhogavati nama mandire
@Footnote: 1 Ma. dhanancayassa .  2 Ma. padacara .  3 Si. Yu. kamavegena.
              Vasa hirannavatiti vuccati
              nagare nimmite kancanamaye
              mandalassa uragassa nitthitam.
       |911.4| Attalaka otthagiviyo
              lohitangassa masaragallino
              pasadettha silamaya
              sovannaratanena chadita.
       |911.5| Amba tilaka ca jambuyo
              sattapanna mucalindaketaka
              piyanguka 1- uddalaka saha
              paribhaddaka sinduvarita 2-.
       |911.6| Campeyyaka nagamallika
              bhaginimala athettha koliya
              ete duma parinamita
              sobhayanti uragassa mandire 3-.
       |911.7| Khajjurettha silamaya sovannadhuvapupphita bahu
              yattha vasatopapatiko
              nagaraja varuno mahiddhiko.
       |911.8| Tassa komarika bhariya
              vimala kancanavelliviggaha
@Footnote: 1 Ma. piyangu .   2 Ma. sinduvaraka .   3 Ma. mandiram.
              Kala tarunava uggata
              pucimandatthani 1- carudassana.
       |911.9| Lakharasarattasucchavi
              kanikarava nivatapupphita
              tidivokkacarava acchara
              vijjuvabbhaghanava nissata.
     |911.10| Sa dohalini suvimhita
              vidhurassa hadayam dhaniyyati
              tam nesam dadami issara
              tena te denti irandatim mamam.
   [912] |912.1| So punnako bhutapatim yasassim
             amantiya vessavanam kuveram
             tattheva santo 2- purisam asamsi
             anehi ajannamidheva yuttam.
      |912.2| Jatarupamaya kanna   kacamhicamaya khura
             jambonadassa pakassa   suvannassa uracchado.
      |912.3| Devavahavaham yanam      assamaruyha punnako
             alankato kappitakesamassu
             pakkami vehayasamantalikkhe.
       [913] |913.1| So agama rajagaham surammam
@Footnote: 1 picumandatthanitipi patho .  2 Yu. santam.
                Angassa ranno nagaram durasadam 1-
                bahutabhakkham bahuannapanam
                masakkasaram viya vasavassa.
         |913.2| Mayurakoncaganasanghuttham
                dijabhighuttham dijasanghasevitam
                nanasakunabhirudam suvanganam 2-
                pupphabhikinnam himavamva pabbatam.
         |913.3| So punnako vepulamabhiruyha 3-
                siluccayam kimpurisanucinnam
                anvesamano maniratanam ularam
                tamaddasa pabbatakutamajjhe.
   [914] |914.1| Disva manim pabhassaram jativantam 4-
             dhanaharam 5- maniratanam ularam
             daddallamanam yasasa yasassinam
             obhasati vijjurivantalikkhe.
      |914.2| Tamaggahi veluriyam mahaggham
             manoharam 5- nama mahanubhavam
             ajannamaruyha anomavanno
             pakkami vehayasamantalikkhe.
@Footnote: 1 Si.Ma. durayutam .  2 Si.Yu. subhanganam .  3 Ma. -bhiruhi .  4 Ma. jatimantam.
@5 Ma. manoharam.
   [915] |915.1| So agama 1- nagaram indapattam
             oruyhupaganchi sabham kurunam
             samagate ekasatam samagge
             avhettha yakkho avikampamano.
      |915.2| Konidha rannam varamabhijeti
             kamabhijeyyama varaddhanena
             kamanuttaram ratanavaram jinama
             ko vapi no jeti varaddhanena.
       [916] Kuhim nu ratthe tava jatibhumi
            na korabyasseva vaco tavedam
            abhitosi 2- no vannanibhaya sabbe
            akkhahi me namanca bandhave ca.
       [917] Kaccayano manavakosmi raja
            anunanamo iti mavhayanti
            angesu me natayo bandhava ca
            akkhena devasmi idhanupatto.
       [918] Kim manavassa ratanani atthi
            ye tam jinanto hare akkhadhutto
            bahuni ranno ratanani atthi
            te tvam daliddo kathamavhayesi.
@Footnote: 1 Ma. aggama .   2 Yu. abhibhosi.
   [919] Dhanaharo 1- nama mani mamayam
          dhanaharam 2- maniratanam ularam
          imanca ajannam amittatapanam
          etam me jinitva hare akkhadhutto.
   [920] Eko mani manava kim karissati
          ajaniyeko pana kim karissati
          bahuni ranno ratanani atthi
          ajaniya vatajava anappaka.
           Dohalakandam nama.
   [921] |921.1| Idanca me maniratanam passa tvam dvipaduttama
           itthinam viggaha cettha    purisananca viggaha.
    |921.2| Miganam viggaha cettha    sakunananca viggaha
           nagaraje supanne ca 3-  manimhi passa nimmitam.
   [922] |922.1| Hatthanikam rathanikam   asse patti ca vammine 4-
        caturanginimam senam            manimhi passa nimmitam.
    |922.2| Hattharohe anikatthe     rathike pattikarake
           balaggani viyuhani 5-     manimhi passa nimmitam.
   [923] |923.1| Puram attalasampannam 6- bahupakaratoranam
           singhatake subhumiyo       manimhi passa nimmitam.
@Footnote: 1 Ma. manoharo .  2 Ma. manoharam .  3 Ma. nagaraja supanna ca . 4 Si.Yu.
@dhajani ca . 5 Ma. viyulhani . 6 Ma. uddhapasampannam. Si.Yu. uddapasampannam.
    |923.2| Esika parikhayo ca       paligham aggalani ca
           attalake ca dvare ca     manimhi passa nimmitam.
   [924] |924.1| Passa toranamaggesu   nanadijagana bahu
           hamsa konca mayura ca     cakkavaka ca kukkuha.
    |924.2| Kunalaka bahu citra      sikhandi jivajivaka
           nanadijaganakinnam     manimhi passa nimmitam.
   [925] |925.1| Passa nagaram supakaram   abbhutam lomahamsanam
           samussitaddhajam rammam       suvannavalukasanthatam.
    |925.2| Passettha pannasalayo   vibhatta bhagaso mita
           nivesane nivese ca        sandhibyuhe pathatthiyo 1-.
   [926] |926.1| Panagare ca sonde ca  sudda 2- odaniya ghara
           vesi ca ganikayo ca       manimhi passa nimmitam.
    |926.2| Malakare ca rajake       gandhike atha dussike
           suvannakare manikare    manimhi passa nimmitam.
    |926.3| Alarike ca sude ca       natanattakagayine 3-
           panissare kumbhathunike    manimhi passa nimmitam.
   [927] |927.1| Passa bherimudinga ca   sankha panavadendima
           sabbanca talavacaram      manimhi passa nimmitam.
    |927.2| Sammatalanca vinanca    naccagitam suvaditam
@Footnote: 1 Ma. pathaddhiyo .  2 sunatipi patho. Ma. suna .  3 Ma. natanatakagayino.
           Turiyatalitasanghuttham       manimhi passa nimmitam.
    |927.3| Langhika mutthika cettha    mayakara ca sobhiya
           vetalike ca jalle ca      manimhi passa nimmitam.
   [928] |928.1| Samajja cettha vattanti akinna naranaribhi
           mancatimance bhumiyo     manimhi passa nimmitam.
    |928.2| Passa malle samajjasmim    pothente 1- digunam bhujam
           nihate nihatamane ca      manimhi passa nimmitam.
   [929] |929.1| Passa pabbatapadesu  nanamigagana bahu
           siha byaggha varaha ca   acchakokataracchayo.
    |929.2| Palasata gavaja ca        mahimsa rohita ruru
           eneyya sarabha ceva     ganino nikkasukara.
    |929.3| Kadalimiga bahu citra     vilara sasakannaka
           nanamigaganakinnam     manimhi passa nimmitam.
   [930] |930.1| Najjayo supatitthayo sovannavalukasanthata
           accha savanti ambuni     macchagumbanivesita.
    |930.2| Kumbhila makara cettha     sumsumara ca kacchapa
          pathina bahusa 2- maccha  balaja munjarohita.
    |930.3| Nanadijaganakinna    nanadumaganayuta
           veluriyaphalakarodayo      manimhi passa nimmitam.
@Footnote: 1 Ma. photente .   2 Si. Ma. pavusa.
   [931] |931.1| Passettha pokkharaniyo  suvibhatta catuddisa
           nanadijaganakinna    puthulomacchasevita 1-
    |931.2| samantodakasampannam     mahim sagarakundalam
           upetam vanarajibhi        manimhi passa nimmitam.
   [932] |932.1| Purato videhe passa  goyaniye ca pacchato
           kuruyo jambudipanca      manimhi passa nimmitam.
    |932.2| Passa candanca suriyanca   obhasente catuddisa
           sinerum anupariyayante     manimhi passa nimmitam.
    |932.3| Sinerum himavantanca      sagaranca mahiddhiyam 2-
           cattaro ca maharaje    manimhi passa nimmitam.
    |932.4| Arame vanagumbe ca     patiye ca siluccaye
           ramme kimpurisakinne    manimhi passa nimmitam.
    |932.5| Parusakam cittalatam       missakam nandanam vanam
           vejayantanca pasadam    manimhi passa nimmitam.
    |932.6| Sudhammam tavatimsanca      parichattanca pupphitam
           eravanam nagarajam      manimhi passa nimmitam.
    |932.7| Passettha devakannayo  nabha vijjurivuggata
           nandane vicarantiyo      manimhi passa nimmitam.
    |932.8| Passettha devakannayo  devaputtapalobhini
@Footnote: 1 Ma. puthulomanisevita .  2 Ma. mahitalam. Si. Yu. mahiddhikam.
           Devaputte ramamane 1-    manimhi passa nimmitam.
   [933] |933.1| Parosahassam pasade veluriyaphalakasanthate
           pajjalantena 2- vannena  manimhi passa nimmitam.
    |933.2| Tavatimse ca yame ca       tusite capi nimmite
           paranimmitavasavattino 3-   manimhi passa nimmitam.
    |933.3| Passettha pokkharaniyo     vippasannodaka suci
           mandalakehi sanchanna   padumuppalakehi ca.
   [934] |934.1| Dasettha rajiyo seta dassaniya 4- manorama
           cha pingala pannarasa     halidda ca catuddasa.
    |934.2| Visati tattha sovanna     visati rajatamaya
           indagopakavannabha    tava dissanti timsati.
    |934.3| Dasettha kaliyo cha ca 5-   manjettha pancavisati
           missa bandhukapupphehi    niluppalavicittaka.
    |934.4| Evam sabbangasampannam    accimantam pabhassaram
           odhisunkam maharaja      passa tvam dvipaduttama.
           Manikandam nama.
       [935] Upagatam raja upehi lakkham
             netadisam maniratanam tavatthi
             dhammena jiyyama 6- asahasena
             jito ca no khippamavakarohi.
@Footnote: 1 Si. Yu. caramane .  2 Ma. pajjalante ca .  3 Si. Yu. paranimmitabhiratino.
@4 Ma. dasanila .  5 Ma. chacca .  6 Ma. jissama.
       [936] Pancala paccuggata surasena
             maccha ca madda saha kekakebhi
             passantu no te asathena yuddham
             na no sabhayam na karonti kinci.
       [937] |937.1| Te pavisum akkhamadena matta
             raja kurunam punnako capi yakkho
             raja kalim viccinamaggahesi
             katamaggahi punnako nama yakkho
         |937.2| te tattha jute ubhaye 1- samagate
             rannam sakase sakhinanca majjhe
             ajesi yakkho naravirasettham
             tatthappanado tumulo babhuva.
       [938] Jayo maharaja parajayo ca
             ayuhatam annatarassa hoti
             janinda jinnosi 2- varandhanena
             jito ca me khippamavakarohi.
       [939] Hatthi gavassa manikundala ca
             yancapi mayham ratanam pathabya
             ganhahi kaccana varam dhananam
@Footnote: 1 ubhayotipi .   2 Ma. jinosi. Yu. jitosi.
             Adaya yenicchasi tena gaccha.
       [940] Hatthi gavassa manikundala ca
             yancapi tuyham ratanam pathabya
             tesam varo vidhuro nama katta
             so me jito tam me avakarohi.
       [941] Atta ca me so saranam gati ca
             dipo ca leno ca parayano ca
             asantuleyyo mama so dhanena
             panena me sadiso esa katta.
       [942] Ciram vivado mama tuyhamassa 1-
             kamanca pucchama tameva gantva
             eseva no vivaratu etamattham
             yam vakkhati hotu tatha 2- ubhinnam.
   [943] Addha hi saccam bhanasi        na ca manava sahasam
       tameva gantva pucchama       tena tussamubho jana.
       [944] Saccam nu deva vidahu kurunam
             dhamme thitam vidhurannamamaccam
             dasosi ranno uda vasi nati
             vidhuroti sankhya 3- katamosi loke.
       [945] |945.1| Amayadasapi bhavanti heke
@Footnote: 1 Ma. tuyhancassa .   2 Ma. katha .   3 Ma. sankha.
             Dhanena kitapi bhavanti dasa
             sayampi dasa upayanti heke 1-
             bhaya panunnapi 2- bhavanti dasa
          |945.2| ete naranam caturova dasa.
                 Addha hi yonito ahampi jato
                 bhavo ca ranno abhavo ca ranno
                 dasoham devassa parampi gantva
                 dhammena mam manava tuyha dajja.
       [946] Ayampi 3- dutiyo vijayo mamajja
             puttho hi katta vivarittha 4- panham
             adhammarupo vata rajasettho
             subhasitam nanujanasi mayham.
       [947] Evance no so vivarittha 5- panham
             dasohamasmi na ca khosmi nati
             ganhahi kaccana varam dhananam
             adaya yenicchasi tena gaccha.
            Akkhakandam nama.
   [948] |948.1| Vidhura vasamanassa      gahatthassa sakam gharam
               khema vutti katham assa  kathannu assa sangaho.
        |948.2| Abyapajjham katham assa saccavadi ca manavo
@Footnote: 1 Ma. sayampi heke upayanti dasa. 2 Ma. panunnapi. 3 Ma. ayam. 4-5 Ma. vivarettha.
              Asma loka param lokam   katham pecca na socati.
   [949] |949.1| Tam tattha gatima dhitima matima atthadassima
            sankhata sabbadhammanam   vidhuro etadabravi.
       |949.2| Na sadharanadarassa    na bhunje sadhumekako 1-
               na seve lokayatikam    netam pannaya vaddhanam.
       |949.3| Silava vattasampanno   appamatto vicakkhano
              nivatavutti atthaddho   surato sakhilo mudu.
       |949.4| Sangaheta ca mittanam   samvibhagi vidhanava
              tappeyya annapanena  sada samanabrahmane.
       |949.5| Dhammakamo sutadharo   bhaveyya paripucchako
              sakkaccam payirupaseyya  silavante bahussute.
      |949.6| Gharamavasamanassa      gahatthassa sakam gharam
             khema vutti siya evam    evam nu assa sangaho.
      |949.7| Abyapajjho siya evam   saccavadi ca manavo
             asma loka param lokam   evam pecca na socati.
          Gharavasapanha nama.
   [950] Ehi dani gamissama  dinno no issarena me
       mamevattham patipajja   esa dhammo sanantano.
       [951] Janami manava tayahamasmi
            dinnohamasmi tava issarena
@Footnote: 1 Ma. sadumekako.
            Tihanca tam vasayemu agare
            yenaddhuna anusasemu putte.
       [952] Tamme tatha hotu vasemu tiham
            kurutam bhavam ajja gharesu kiccam
            anusasatam puttadare bhavajja
            yatha tayi pecca 1- sukhi bhaveyya.
       [953] Sadhuti vatvana pahutakamo
            pakkami yakkho vidhurena saddhim
            tam kunjarajannahayanucinnam
            pavekkhi antepuramariyasettho.
       [954] Koncam mayuranca piyanca ketam
            upagami tattha surammarupam
            pahutabhakkham bahuannapanam
            masakkasaram viya vasavassa.
   [955] |955.1| Tattha naccanti gayanti avhayanti varavaram
              acchara viya devesu    nariyo samalankata.
       |955.2| Samangikatva pamadahi yakkham
              annena panena ca dhammapalo
              attatthamevanuvicintayanto 2-
              pavekkhi bhariyaya tada sakase.
@Footnote: 1 Si. Yu. paccha .  2 Ma. atthatthameva-.
      |955.3| Tam candanagandharasanulittam
              suvannajambonadanikkhasadisam
             bhariyam avaca ehi sunohi bhoti
             puttani amantaya tambanette.
      |955.4| Sutvana vakyam patino anoja 1-
             sunisam avaca tambanakhim sunettam
             amantaya cammadharani 2- cete
             puttani indivarapupphasame.
   [956] |956.1| Te agate muddhani dhammapalo
              cumbitva putte avikampamano
              amantayitvana avoca vakyam
              dinnoham ranna idha manavassa.
      |956.2| Tassajjaham attasukhi vidheyyo
              adaya yenicchati tena gacchati
              ahanca vo anusasitum agatosmi
              katham aham aparittaya gacche.
      |956.3| Sace vo raja kururatthavasi 3-
              janasandho puccheyya pahutakamo
              kimabhijanatha pure puranam
             kim vo pita anusase purattha.
@Footnote: 1 Ma. anujja .   2 Ma. vammadharani .  3 Si. Yu. kurukhettavasi.
      |956.4| Samanasana 1- hotha maya ca 2- sabbe
             ko nidha ranno abbhatiko manusso
             tamanjalim kariya vadetha evam
             ma heva deva na hi esa dhammo
             viyaggharajassa nihinajacco
             samanasano 3- deva katham bhaveyya.
             Lakkhakandam 4-
   [957] |957.1| So ca putte amacce ca  natayo suhadajjane
               alinamanasankappo    vidhuro etadabravi.
       |957.2| Ethayya 5- rajavasatim  nisiditva sunatha me
               yatha rajakulam patto   yasam poso nigacchati.
   [958] |958.1| Na hi rajakulam patto    annato labhate yasam
            natisuro natidummedho 6-  nappamatto kudacanam.
       |958.2| Yadassa silam pannanca  soceyyancadhigacchati
              atha vissasate tamhi    guyhancassa na rakkhati.
   [959] |959.1| Tula yatha paggahita   samadanda sudharita
              ajjhittho na vikampeyya sa rajavasatim vase.
       |959.2| Tula yatha paggahita   samadanda sudharita
              sabbani abhisambhonto  sa rajavasatim vase.
@Footnote: 1 Ma. samasana .  2 Ma. va .   3 Ma. samasano .  4 Si. pekkhanakandam.
@5 Ma. ethayyo .  6 Ma. nasuro napi dummedho.
   [960] |960.1| Diva va yadi va rattim  rajakiccesu pandito
              ajjhittho na vikampeyya  sa rajavasatim vase.
       |960.2| Diva va yadi va rattim    rajakiccesu pandito
              sabbani abhisambhonto  sa rajavasatim vase.
       |960.3| Yo cassa sukato maggo   ranno supatiyadito
              na tena vutto gaccheyya   sa rajavasatim vase.
   [961] |961.1| Na ranno samakam bhunje kamabhoge kudacanam
              sabbattha pacchato gacche  sa rajavasatim vase.
      |961.2| Na ranno sadisam vattham     na malam na vilepanam
             akappam sarakuttim va     na ranno sadisamacare
             annam kareyya akappam   sarajavasatim vase.
   [962] |962.1| Kile raja amaccehi   bhariyahi parivarito
             namacco rajabhariyasu    bhavam kubbetha pandito.
      |962.2| Anuddhato acapalo       nipako samvutindriyo
             manopanidhisampanno     sa rajavasatim vase.
   [963] |963.1| Nassa bhariyahi kileyya  na manteyya rahogato
             nassa kosa dhanam ganhe   sa rajavasatim vase.
       |963.2| Na niddam bahu manneyya   na madaya suram pive
            nassa daye mige hanne   sa rajavasatim vase.
       |963.3| Nassa pitham na pallankam    na koccham na navam ratham
              Sammatomhiti aruyhe   sa rajavasatim vase.
       |963.4| Natidure bhaje 1- ranno  naccasanne vicakkhano
            samekkhancassa 2- tittheyya sandissanto sabhattuno.
       |963.5| Na me 3- raja sakha hoti na raja hoti methuno
              khippam kujjhanti rajano  sukenakkhiva ghattitam.
       |963.6| Na pujito mannamano   medhavi pandito naro
               pharusam patimanteyya     rajanam parisam gatam.
   [964] |964.1| Laddhadvaro labhe dvaram 4-  neva rajusu vissase
              aggiva samyato titthe 5-  sa rajavasatim vase.
        |964.2| Puttam va bhataram sam va   sampagganhati khattiyo
               gamehi nigamehi va    ratthehi janapadehi va
               tunhibhuto upekkheyya  na bhane chekapapakam.
   [965] |965.1| Hattharoha anikattha  rathika pattikaraka 6-
             tesam kammapadanena 7-  raja vaddheti vettanam
             na tesam antara gacche    sa rajavasatim vase.
       |965.2| Capova oname 8- dhiro   vamso vapi pakampaye
              patilomam na vatteyya    sa rajavasatim vase.
       |965.3| Capovunudaro assa      macchovassa ajivhata 9-
              appasi nipako suro    sa rajavasatim vase.
@Footnote: 1 Si. Yu. bhave .  2 Ma. sammukhancassa .  3 Ma. ve .  4 Yu. laddhavaro labhe
@varam .  5 Si. Yu. aggiva yato tittheyya .  6 Ma. hatkarohe anikatthe rathike
@pattikarake .  7 Ma. kammavadanena .  8 Ma. capovunudaro .  9 Ma. ajivhava.
   [966] |966.1| Na balham itthim gaccheyya  samphassam tejasankhyam
           kasam sasam daram balyam 1-    khinamedho nigacchati.
    |966.2| Nativelam pabhaseyya       na tunhi sabbada siya
           avikinnam mitam vacam        patte kale udiriye.
    |966.3| Akkodhano asanghatto      sacco sanho apesuno
           sampham giram na bhaseyya       sa rajavasatim vase.
   [967] |967.1| Matapetibharo 2- assa kule jetthapacayiko
           sanho sakhilasambhaso 3-    sa rajavasatim vase.
    |967.2| Vinito sippava danto      katatto niyato mudu
           appamatto suci dakkho      sa rajavasatim vase.
    |967.3| Nivatavutti vuddhesu       sappatisso sagaravo
           surato sukhasamvaso          sa rajavasatim vase.
    |967.4| Araka parivajjeyya        sanhitum 4- pahitam janam
           bhattarannevudikkheyya     na ca annassa rajino.
   [968] |968.1| Samane brahmane capi silavante bahussute
              sakkaccam payirupaseyya   sa rajavasatim vase.
    |968.2| Samane brahmane capi    silavante bahussute
           sakkaccam anuvaseyya       sa rajavasatim vase.
    |968.3| Samane brahmane capi    silavante bahussute
@Footnote: 1 Ma. balyam . 2 Ma.matapettibharo. 3 Si.hiriottappasampanno. 4 Ma.sahitum.
             Tappeyya annapanena    sa rajavasatim vase.
       |968.4| Samane brahmane capi  silavante bahussute
              asajja panne sevetha   akankham vuddhimattano.
   [969] |969.1| Dinnapubbam na hapeyya  danam samanabrahmane
               na ca kinci nivareyya   danakale vanibbake.
      |969.2| Pannava buddhisampanno  vidhanavidhikovido
             kalannu samayannu ca    sa rajavasatim vase.
      |969.3| Utthata kammadheyyesu   appamatto vicakkhano
             susamvihitakammanto       sa rajavasatim vase.
   [970] |970.1| Khalam salam pasum khettam     gantva cassa abhikkhanam
              mitam dhannam nidhapeyya   mitam ca 1- pacaye ghare.
       |970.2| Puttam va bhataram sam va    silesu asamahitam
              anangava 2- hi te bala yatha peta tatheva te.
       |970.3| Colanca nesam pindanca  asinanam padapaye
              dase kammakare pose 3- silesu susamahite
              dakkhe utthanasampanne  adhipaccasmi thapaye.
   [971] |971.1| Silava ca alobho 4- ca   anuvatto 5- ca rajino
              avi raho hito tassa    sa rajavasatim vase.
       |971.2| Chandannu rajino cassa   cittattho cassa 6- rajino
              asankusakavuttissa       sa rajavasatim vase.
@Footnote: 1 Ma. mitam va .  2 Ma. anangava .  3 Ma. pesse .  4 Ma. alolo ca . 5 Ma.
@anurakkho. Si. Yu. anuratto .  6 Ma. assa.
      |971.3| Acchadane ca nahapane 1- dhove pade adhosiram
             ahatopi na kuppeyya    sa rajavasatim vase.
   [972] |972.1| Kumbhinhi panjalim kayira 2-  catam 3- capi padakkhinam
               kimeva sabbakamanam    dataram dhiramuttamam.
       |972.2| Yo deti sayanam vattham     yanam avasatham gharam
               pajjunnoriva bhutanam 4-  bhogehi abhivassati.
       |972.3| Eseyya rajavasati    vattamano yatha naro
               aradhayati rajanam    pujam labhati bhattusu.
           Rajavasati nama.
             [5]-
   [973] |973.1| Evam samanusasitva    natisangham vicakkhano
               parikinno suhajjehi 6- rajanamupasankami.
       |973.2| Vanditva sirasa pade  katva ca nam padakkhinam
              vidhuro avaca rajanam     paggahetvana anjalim.
       |973.3| Ayam mam manavo neti     kattukamo yathamatim
              natinattham pavakkhami    tam sunohi arindama.
       |973.4| Putte ca me udikkhesi   yancamannam ghare dhanam
             yatha paccha 7- na hayetha natisangho mayi gate
       |973.5| yatheva khalati bhumyam      bhumyayeva patitthati
              evetam khalitam mayham      etam passami accayam.
@Footnote: 1 Ma. ucchadaye ca nhapaye .  2 Ma. kumbhampanjalim kariya .  3 Si. Yu. vayasam va.
@catoti eka sakunajati .  4 Ma. bhutani .  5 Ma. antarapeyyala . 6 Ma. suhadehi.
@7 Ma. pecca.
       [974] Sakka na gantum iti mayham hoti
            chetva 1- vadhitva idha katiyanam
            idheva hohi iti mayham ruccati
            ma tvam aga uttamabhuripanna.
   [975] |975.1| Ma hevadhammesu 2- manam panidahi
            atthe ca dhamme ca yutto bhavassu
            dhiratthu kammam akusalam anariyam
            yam katva paccha nirayam vajeyya.
      |975.2| Nevesa dhammo na puneti kiccam
            ayiro hi dasassa janinda issaro
            ghatetu jhapetu athopi hantum
            na ca mayham kodhatthi vajami caham.
   [976] Jetthaputtam upaguyha          vineyya hadaye daram
        assupunnehi nettehi        pavisi so mahagharam.
[977] |977.1| Salava sampamaddita 3- malutena pamaddita
             senti putta ca dara ca  vidhurassa nivesane.
      |977.2| Itthisahassam bhariyanam     dasisattasatani ca
              baha paggayha pakkandum vidhurassa nivesane.
      |977.3| Orodha ca kumara ca     vesiyana ca brahmana
             baha paggayha pakkandum vidhurassa nivesane.
@Footnote: 1 ghatvatipi .   2 Ma. hevamadhammesu .   3 Ma. sammapatita.
      |977.4| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
             baha paggayha pakkandum  vidhurassa nivesane.
      |977.5| Samagata janapada     negama ca samagata
             baha paggayha pakkandum  vidhurassa nivesane.
      |977.6| Itthisahassam bhariyanam     dasisattasatani ca
             baha paggayha pakkandum  kasma no vijahissasi.
      |977.7| Orodha ca kumara ca     vesiyana ca brahmana 1-
             baha paggayha pakkandum  kasma no vijahissasi.
      |977.8| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka 2-
              baha paggayha pakkandum kasma no vijahissasi.
      |977.9| Samagata janapada     negama ca samagata 3-
              baha paggayha pakkandum kasma no vijahissasi.
   [978] |978.1| Katva gharesu kiccani   anusasitva sakam janam
            mittamacce ca bhacce 4- ca  puttadare ca bandhave.
       |978.2| Kammantam samvidhetvana    acikkhitva ghare dhanam
              nidhinca inadananca    punnakam etadabravi.
       |978.3| Avasi tuvam mayha tiham agare
              katani kiccani gharesu mayham
              anusasita puttadara maya ca
              karomi kiccani 5- yathamatinte.
@Footnote:1-2-3 Ma. dasisattasatani ca .  4 Yu. suhajje .  5 Ma. karoma kaccana.
   [979] |979.1| Sace hi katte anusasita te
               putta ca dara anujivino ca
               handehidani taramanarupo
               digho hi addhapi ayam purattha.
      |979.2| Asambhitova 1- ganhahi  ajaniyassa 2- valadhim
              idam pacchimakam tuyham      jivalokassa dassanam.
   [980] Soham kissanubhayissam 3-       yassa me natthi dukkatam
        kayena vaca manasa          yena gaccheyya duggatim.
       [981] So assaraja vidhuram vahanto
             pakkami vehayasamantalikkhe
             sakhasu selesu asajjamano
             kalagirim khippamupagamasi.
   [982] |982.1| Itthisahassam bhariyanam   dasisattasatani ca
               baha paggayha pakkandum
             yakkho brahmanavannena  vidhuram adaya gacchati.
      |982.2| Orodha ca kumara ca     vesiyana ca brahmana
              baha paggayha pakkandum
             yakkho brahmanavannena vidhuram adaya gacchati.
      |982.3| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
             baha paggayha pakkandum
@Footnote: 1 Ma. achambhitova .  2 Ma. ajaneyyassa .  3 Ma. ...kissa nu bhayissam.
            Yakkho brahmanavannena vidhuram adaya gacchati.
     |982.4| Samagata janapada     negama ca samagata
            baha paggayha pakkandum
            yakkho brahmanavannena  vidhuram adaya gacchati.
     |982.5| Itthisahassam bhariyanam     dasisattasatani ca
            baha paggayha pakkandum  pandito so kuhim gato.
     |982.6| Orodha ca kumara ca     vesiyana ca brahmana
             baha paggayha pakkandum pandito so kuhim gato.
     |982.7| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
             baha paggayha pakkandum pandito so kuhim gato.
     |982.8| Samagata janapada      negama ca samagata
            baha paggayha pakkandum  pandito so kuhim gato.
   [983] Sace so sattarattena         pandito nagamissati
        sabbe aggim pavissama 1-     natthattho jivitena no.
   [984] Pandito ca viyatto ca         vibhavi ca vicakkhano
       khippam mocesi attanam          ma bhayitthagamissati 2-.
          Antarapeyyalam nama.
       [985] So tattha gantvana vicintayanto
            uccavaca cetanaka bhavanti
            nayimassa jivena mamatthi kinci
@Footnote: 1 Ma. pavekkhama .  2 Si. Yu. khippam mocessatattanam ma bhatha agamissati.
            Hantvanimam hadayam anayissam 1-.
       [986] So tattha gantva pabbatamantarasmim 2-
             anto pavisitvana padutthacitto
             asamvutasmim 3- jagatippadese
             adhosiram dharayi katiyano.
   [987] |987.1| So lambamano narake papate
             mahabbhaye lomahamse vidugge
             asantasanto kurunam kattusettho
             iccabravi punnakam nama yakkham.
      |987.2| Ariyavakasosi anariyarupo
             asannato sannatasannikaso
             accahitam kammam karosi luddam 4-
             bhave ca te kusalam natthi kinci.
      |987.3| Yam mam papatasmim papatumicchasi
             ko nu tavattho maranena mayham
             amanusasseva tavajja vanno
             acikkha me tvam katamasi devata.
   [988] |988.1| Yadi te suto punnako nama yakkho
             ranno kuverassa hi so sajibbo 5-
@Footnote: 1 Si. Yu. adiyissam .  2 Ma. pabbatantarasmim .  3 asamphutasmintipi patho.
@4 Ma. ludram .  5 Si. Yu. sajivo.
             Bhumindharo varuno nama nago
             braha suci vannabalupapanno.
     |988.2| Tassanujam dhitaram kamayami
            irandati 1- nama sa nagakanna
            tassa sumajjhaya piyaya hetu
            patarayim tuyham vadhaya dhira.
   [989] Maheva te 2- yakkha ahosi moho
         nattha bahu duggahitena loka 3-
         kinte sumajjhaya piyaya kiccam
         maranena me ingha sunomi 4- sabbam.
   [990] |990.1| Mahanubhavassa mahoragassa
             dhitukamo natibhatohamasmi 5-
             tam yacamanam sasuro avoca
             yathamamannimsu sukamanitam.
      |990.2| Dajjemu kho te sutanum sunettam
              suvimhitam 6- candanalittagattam
              sace tuvam dahayam panditassa
              dhammena laddha idhamaharesi.
       |990.3| Etena vittena kumari labbha
              nannam dhanam uttari patthayama
@Footnote: 1 Ma. irandhati .  2 Ma. tvam .  3 Ma. loke .  4 Si. Yu. sunoma . 5 Yu.
@natigato .  6 Ma. sucimhitam.
              Evam na mulhosmi sunohi katte.
       |990.4| Na capi me duggahitatthi kinci
              hadayena te dhammaladdhena naga
              irandatim 1- nagakannam dadanti.
       |990.5| Tasma aham tuyham vadhaya yutto
               evam mamattho maranena tuyham
               idheva tam narake patayitva
               hantvana tam hadayam anayissam.
       [991] Khippam mamam uddhara katiyana
            hadayena me yadi te atthi kiccam
            yekeci me sadhu narassa dhamma
            sabbeva te patukaromi ajja.
   [992] |992.1| So punnako kurunam kattusettham
             nagamuddhani khippam patitthapetva
             assatthamasinam samekkhiyana
             paripucchi kattaramanomapannam.
     |992.2| Samuddhato mesi tuvam papata
            hadayena te ajja mamatthi kiccam
            yekeci te sadhu narassa dhamma
            sabbeva me patukarohi ajja.
@Footnote: 1 Ma. irandhatim.
       [993] Samuddhato tyasmi aham papata
            hadayena me yadi te atthi kiccam
            yekeci me sadhu narassa dhamma
            sabbeva te patukaromi ajja.
       [994] Yatanuyayi ca bhavahi manava
            allanca panim parivajjayassu
            ma cassu mittesu kadaci dubbhi
           ma ca vasam asatinam nigacche.
       [995] Katham nu yatam anuyayi hoti
          allanca panim dahate katham so
          asati ca ka ko pana mittadubbho
          akkhahi me pucchito etamattham.
   [996] |996.1| Assatthatam 1- nopica ditthapubbam
            yo asanenapi nimantayeyya
            tasseva attham puriso kareyya
            yatanuyayiti tamahu pandita.
     |996.2| Yassekarattimpi ghare vaseyya
            yatthannapanam puriso labhetha 2-
           na tassa papam manasapi cintaye
@Footnote: 1 asanthutantipi patho .   2 Ma. labheyya.
           Allanca 1- panim dahate mittadubbho.
    |996.3| Yassa rukkhassa chayaya   nisideyya sayeyya va
           na tassa sakham bhanjeyya  mittadubbho hi papako.
    |996.4| Punnampi cemam pathavim dhanena
            dajjitthiya puriso sammataya
            laddha khanam atimanneyya tampi
            tasam vasam asatinam na gacche.
     |996.5| Evam kho yatam anuyayi hoti
            allanca panim dahate punevam
            asati ca sa so pana mittadubbho
            so dhammiko hohi jahassu adhammam.
            Sadhunaradhammakandam nama.
   [997] |997.1| Avasim aham tuyham tiham agare
             annena panena upatthitosmi
             mitto mamasi visajjamaham tam
             kamam gharam uttamapanna gaccha.
     |997.2| Api hayatu nagakulassa 3- attho
            alampi me nagakannaya hetu 4-
            so tvam sakeneva subhasitena
            muttosi me ajja vadhaya panna.
@Footnote: 1 Ma. adubbhi .   2 Ma. nagakula .    3 Ma. hotu.
       [998] Handa tuvam yakkha mamampi nehi
            sassuram nu te 1- attham mayi carassu
            ahampi nagadhipativimanam 2-
            dakkhemi 3- nagassa aditthapubbam.
       [999] Yam ve narassa ahitaya assa
            na tam panno arahati dassanaya
           atha kena vannena amittagamam
           tuvamicchasi uttamapanna gantum.
      [1000] Addha pajanami ahampi etam
            na tam panno arahati dassanaya
            papanca me natthi katam kuhinci
            tasma na sanke maranagamaya.
   [1001] |1001.1| Handa ca thanam atulanubhavam
             maya saha dakkhasi ehi katte
             yathacchati 4- naccagitehi nago
             raja yatha vessavano nilinnam 5-.
     |1001.2| Tam nagakanna caritam ganena
             nikilitam niccamaho ca rattim
             pahutamalyam bahupupphachannam
@Footnote: 1 sasurantiketipi patho .  Ma. sasuram te .  2 Ma. mayam ca nagadhipatim vimanam.
@3 Ma. dakkhemu .  4 Ma. yatthacchati .   5 Ma. nalinnam.
             Obhasati vijjurivantalikkhe.
     |1001.3| Annena panena upetarupam
             naccehi gitehi ca vaditehi
             paripuram kannahi alankatahi
             upasobhati vatthapilandhanena.
   [1002] |1002.1| So punnako kurunam kattusettham
                nisidayi pacchato asanasmim
                adaya kattaramanomapannam
                upanayi bhavanam nagaranno.
        |1002.2| Patvana thanam atulanubhavam
                atthasi katta pacchato punnakassa
                samaggipekkhi pana 1- nagaraja
                pubbeva jamataramajjhabhasatha.
       [1003] Yam nu tvam agama manussalokam
             anvesamano hadayam panditassa
             kacci samiddhena idhanupatto
             adaya kattaramanomapannam.
      [1004] Ayam hi so agato yam tvamicchasi
             dhammena laddho mama dhammapalo
             tam passatha sammukha bhasamanam
@Footnote: 1 Ma. samaggi pekkhamano.
          Sukho have 1- sappurisehi sangamo.
          Kalagirikandam nama.
   [1005] Aditthapubbam disvana        macco maccubhayattito 2-
          byamhito nabhivadesi      na idam pannavatamiva.
   [1006] |1006.1| Na camhi byamhito naga  na ca maccubhayattito 3-
             na vajjho abhivadeyya    vajjham va nabhivadaye.
        |1006.2| Katham nu 4- abhivadeyya abhivadapayetha ve
                yam naro hantumiccheyya  tam kammam nupapajjati.
   [1007] |1007.1| Evametam yatha brusi  saccam bhasasi pandita
                na vajjho abhivadeyya  vajjham va nabhivadaye
        |1007.2| katham nu 5- abhivadeyya  abhivadapayetha ve
                yam naro hantumiccheyya  tam kammam nupapajjati.
   [1008] |1008.1| Asassatam sassatam nu tavayidam vimanam 6-
                iddhi juti balaviriyupapatti
                pucchami tam nagarajetamattham
                katham nu te laddhamidam vimanam.
        |1008.2| Adhiccaladdham parinamajante
                sayam katam udahu devehi dinnam
                akkhahi me nagarajetamattham
                yatheva te laddhamidam vimanam.
@Footnote: 1 Yu. bhave . 2-3 Si. Yu. bhayaddito. ito param idisameva . 4-5 Ma. no.
@6 Ma. ayam patho natthi. ito param idisameva.
      [1009] Nadhiccaladdham na parinamajamme
             na sayam katam napi devehi dinnam
             sakehi kammehi apapakehi
             punnehi me laddhamidam vimanam.
      [1010] Kinte vatam kimpana brahmacariyam
             kissa sucinnassa ayam vipako
             iddhi juti balaviriyupapatti
             idanca te naga mahavimanam.
   [1011] |1011.1| Ahanca bhariya ca manussaloke
               saddha ubho danapati ahumha
               opanabhutam me gharam tadasi
               santappita samanabrahmana ca.
       |1011.2| Malanca gandhanca vilepananca
               padipiyam seyyamupassayanca
               acchadanam sayanamannapanam
               sakkacca danani adamha tattha.
       |1011.3| Tam me vatam tampana brahmacariyam
               tassa sucinnassa ayam vipako
               iddhi juti balaviriyupapatti
               idanca me dhira mahavimanam.
      [1012] Evanca te laddhamidam vimanam
             janasi punnana phalupapattim
             tasma hi dhammancara appamatto
             yatha vimanam puna mavasesi.
      [1013] Nayidha santi samanabrahmana ca
             yesannapanani dademu katte
             akkhahi me pucchito etamattham
             yatha vimanam puna mavasema.
   [1014] |1014.1| Bhogi hi te santi idhupapanna
                putta ca dara anujivino ca
                telu tuvam vacasa kammuna ca
                asampaduttho ca bhavahi niccam.
       |1014.2| Evam tuvam naga asampadosam
               anupalaya vacasa kammuna ca
               thatva idha yavatayukam vimane
                uddham ito gacchasi devalokam.
   [1015] Addha hi so socati rajasettho
          taya vina yassa tuvam sajibbo
          dukkhupanitopi taya samecca
          vindeyya poso sukhamaturopi.
   [1016] Addha satam bhasasi naga dhammam
         anuttaram atthapadam sucinnam
         etadisiyasu hi apadasu
         pannayate madisanam viseso.
   [1017] Akkhahi no tayam mudha nu laddho
          akkhehi no tayam ajesi jute
          dhammena laddho itimayamaha
          katham [2]- tuvam hatthamimassamagato.
   [1018] Yo missaro tattha ahosi raja
          tamayamakkhehi ajesi jute
          so mam jito raja imassadasi
          dhammena laddhosmi asahasena.
   [1019] |1019.1| Mahorago attamano udaggo
          sutvana dhirassa subhasitani
          hatthe gahetvana anomapannam
          pavekkhi bhariyaya tada sakase.
      |1019.2| Yena tvam vimale pandu    yena bhattam na ruccati
              na ca me tadiso vanno  ayameso tamonudo.
      |1019.3| Yassa te hadayenattho    agatoyam pabhankaro
              tassa vakyam nisamehi   dullabham dassanam puna.
@Footnote: 1 Ma. iti tayamaha. 2 Ma. nu.
   [1020] |1020.1| Disvana tam vimala bhuripannam
              dasangulim anjalim paggahetva
              hatthena bhavena patitarupa
              iccabravi kurunam kattusettham.
       |1020.2| Aditthapubbam disvana  macco maccubhayattito
               byamhito nabhivadesi na idam pannavatamiva.
   [1021] |1021.1| Na camhi byamhito nagi  na ca maccubhayattito
               na vajjho abhivadeyya  vajjham va nabhivadaye.
       |1021.2| Katham nu 1- abhivadeyya abhivadapayetha ve
               yam naro hantumiccheyya  tam kammam nupapajjati.
   [1022] |1022.1| Evametam yatha brusi   saccam bhasasi pandita
               na vajjho abhivadeyya vajjham va nabhivadaye.
       |1022.2| Katham nu 2- abhivadeyya abhivadapayetha ve
               yam naro hantumiccheyya  tam kammam nupapajjati.
   [1023] |1023.1| Asassatam sassatam nu tavayidam vimanam
               iddhi juti balaviriyupapatti
               pucchami tam nagakannetamattham
               katham nu te laddhamidam vimanam.
       |1023.2| Adhiccaladdham parinamajante
               sayam katam udahu devehi dinnam
@Footnote: 1-2 Ma. no.
               Akkhahi me nagakannetamattham
               yatheva te laddhamidam vimanam.
      [1024] Nadhiccaladdham na parinamajamme
             na sayam katam napi devehi dinnam
             sakehi kammehi apapakehi
              punnehi me laddhamidam vimanam.
      [1025] Kinte vatam kimpana brahmacariyam
             kissa sucinnassa ayam vipako
             iddhi juti balaviriyupapatti
             idanca te nagi mahavimanam.
   [1026] |1026.1| Ahanca kho samiko capi mayham
             saddha ubho danapati ahumha
             opanabhutam me gharam tadasi
             santappita samanabrahmana ca.
       |1026.2| Malanca gandhanca vilepananca
             padipiyam seyyamupassayanca
              acchadanam sayanamannapanam
              sakkacca danani adamha tattha.
      |1026.3| Tam me vatam tampana brahmacariyam
               tassa sucinnassa ayam vipako
               Iddhi juti balaviriyupapatti
               idanca me dhira mahavimanam.
   [1027] Evanca te laddhamidam vimanam
           janasi punnana phalupapattim
           tasmahi dhammancara appamatta
           yatha vimanam puna mavasesi.
   [1028] Nayidha santi samanabrahmana ca
          yesannapanani dademu katte
          akkhahi me pucchito etamattham
          yatha vimanam puna mavasema.
   [1029] |1029.1| Bhogi hi te santi idhupapanna
           putta ca sami 1- anujivino ca
           tesu tuvam vacasa kammuna ca
           asampaduttha ca bhavahi niccam.
     |1029.2| Evam tuvam nagi asampadosam
             anupalaya vacasa kammuna ca
             thatva idha yavatayukam vimane
             uddham ito gacchasi devalokam.
   [1030] Addha hi so socati rajasettho
           taya vina yassa tuvam sajibbo
@Footnote: 1 Ma. dara.
           Dukkhupanitopi taya samecca
           vindeyya poso sukhamaturopi.
   [1031] Addha satam bhasasi nagi dhammam
           anuttaram atthapadam sucinnam
           etadisiyasu hi apadasu
           pannayate madisanam viseso.
   [1032] Akkhahi no tayam mudha nu laddho
           akkhehi no tayam ajesi jute
           dhammena laddho itimayamaha 1-
           katham [2]- tuvam hatthamimassamagato.
   [1033] Yo missaro tattha ahosi raja
           tamayamakkhehi ajesi jute
           so mam jito raja imassadasi
           dhammena laddhosmi asahasena.
   [1034] |1034.1| Yatheva varuno nago   panham pucchittha panditam
               tatheva nagakannapi     panham pucchittha panditam.
       |1034.2| Yatheva varunam nagam       dhiro tosesi pucchito
               tatheva nagakannampi    dhiro tosesi pucchito.
       |1034.3| Ubhopi te attamane viditva
               mahoragam nagakannanca dhiro
@Footnote: 1 Ma. iti tayamaha .   2 Ma. nu.
               Acchambhi abbhito alomahattho
               iccabravi varunam nagarajam.
       |1034.4| Ma rodhayi 1- naga ayahamasmi
               yena tava attho idam sariram
               hadayena mamsena karohi kiccam
               sayam karissami yathamatinte.
      [1035] Panna have hadayam panditanam
             te tyamha pannaya mayam sututtha
             anunanamo labhatajja daram
             ajjeva tam kuruyo papayatu.
   [1036] |1036.1| Sa punnako attamano udaggo
              irandatim 2- nagakannam labhitva
              hatthena bhavena patitarupo
              iccabravi kurunam kattusettham.
      |1036.2| Bhariyaya mam tvam akari samangim
              ahanca te vidhura karomi kiccam
              idanca te maniratanam dadami
              ajjeva tam kuruyo papayami.
       [1037] Ajeyyamesa tava hotu mitti 3-
@Footnote: 1 Si. Yu. ma hethayi .  2 Ma. irandhatim .   3 ma metti.
         Bhariyaya kaccana piyaya saddhim
         anandacitto 1- sumano patito
         datva manim manca nayindapattam.
   [1038] |1038.1| Sa punnako kurunam kattusettham
                nisidayi purato asanasmim
                ajannamaruyha anomavannam
                pakkami vehayasamantalikkhe 2-.
        |1038.2| Mano manussassa yathapi gacche
                tatopissa khippataram ahosi
                sa punnako kurunam kattusettham
                upanayi nagaram indapattam.
   [1039] Etindapattam nagaram padissati
          rammani ca ambavanani bhagaso
          ahanca bhariyaya samangibhuto
          tuvanca pattosi sakam niketam.
   [1040] |1040.1| Sa punnako kurunam kattusettham
           oropayitva dhammasabhaya majjhe
           ajannamaruyha anomavanno
@Footnote: 1 Ma. anandi vitto .  2 idam padadvayam Si. Ma. potthakesu na dissati. adaya
@kattaramanomapannam upanayi nagaram indapattanti tattheva dissati.
           Pakkami vehayasamantalikkhe.
   |1040.2| Tam disva raja paramappatito
           utthaya bahahi palissajitva
           avikampayam dhammasabhaya majjhe
           nisidayi pamukham asanasmim.
   [1041] Tvam no vinetasi rathamva nattham 1-
           nandanti tam kuruyo dassanena
           akkhahi me pucchito etamattham
           katham pamokkho ahu manavassa.
   [1042] |1042.1| Yam manavotyabhivadi janinda
           na so manusso naravirasettha
           yadi te suto punnako nama yakkho
           ranno kuverassa hi so sajibbo.
      |1042.2| Bhumindharo varuno nama nago
              braha suci vannabalupapanno
              tassanujam dhitaram kamayano
              irandati nama sa nagakanna.
      |1042.3| Tassa sumajjhaya piyaya hetu
              patarayittha maranaya mayham
              so ceva bhariyaya samangibhuto
@Footnote: 1 Ma. naddham.
              Ahancanunnato mani ca laddho.
   [1043] |1043.1| Rukkho hi mayham gharadvare jato 1-
                  pannakkhandho silamayassa sakha
                  atthe ca dhamme ca thito nipako
                  gavapphalo hatthigavassachanno.
      |1043.2| Naccagitaturiyabhinadite
              ucchijja senam 2- puriso ahosi
              so no ayam agato sanniketam
              rukkhassimassapacitim karotha.
      |1043.3| Yekeci vitta mama paccayena
              sabbeva te patukarontu ajja
              tibbani katvana upayanani
              rukkhassimassapacitim karotha.
      |1043.4| Yekeci bandha 3- mama atthi ratthe
              sabbeva te bandhana mocayantu
              yathevayam bandhanasma pamutto
              evamete muncare bandhanasma.
      |1043.5| Unnangala masamimam karontu
              mamsodanam brahmana bhakkhayantu
              amajjapa majjaraha pivantu
@Footnote: 1 Ma. padvare sujato .  2 Si. Yu. menam .  3 Ma. baddha.
              Punnahi thalahi palissutahi.
      |1043.6| Mahapatham nicca samavhayantu
              tibbanca rakkham vidahantu ratthe
              yathannamannam na vihethayeyyum
              rukkhassimassapacitim karotha.
   [1044] |1044.1| Orodha ca kumara ca  vesiyana ca brahmana
              bahum annanca pananca   panditassabhiharayum.
      |1044.2| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
              bahum annanca pananca   panditassabhiharayum.
      |1044.3| Samagata janapada      negama ca samagata
              bahum annanca pananca   panditassabhiharayum.
      |1044.4| Bahujjano pasannosi      disva panditamagate
              panditamhi anuppatte   celukkhepo pavattathati.
              Vidhurajatakam navamam.
                 --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 315-364. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=28&item=893&items=152&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=28&item=893&items=152&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=28&item=893&items=152&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=28&item=893&items=152&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=893              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=4104              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=4104              Contents of The Tipitaka Volume 28 http://84000.org/tipitaka/read/?index_28

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :