ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
           Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
            paṭhamo bhāgo
              ------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
          Mātikānikkhepavāro 1-
   [1]  Hetupaccayo ārammaṇapaccayo adhipatipaccayo anantarapaccayo
samanantarapaccayo   sahajātapaccayo   aññamaññapaccayo  nissayapaccayo
upanissayapaccayo  purejātapaccayo  pacchājātapaccayo  āsevanapaccayo
kammapaccayo   vipākapaccayo   āhārapaccayo   indriyapaccayo
jhānapaccayo   maggapaccayo   sampayuttapaccayo   vippayuttapaccayo
atthipaccayo natthipaccayo vigatapaccayo avigatapaccayo.
          Paccayavibhaṅgavāro 2-
   [2]   Hetupaccayoti   hetu  hetusampayuttakānaṃ  dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayoti.
   [3]   Ārammaṇapaccayoti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ
@Footnote: 1 paccayuddesotipi .  2 paccayaniddesotipi.
Sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena
paccayo   gandhāyatanaṃ   ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena  paccayo  rasāyatanaṃ  jivhāviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena  paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena
paccayo  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ
manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena  paccayo
sabbe   dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ
ārammaṇapaccayena paccayo yaṃ yaṃ dhammaṃ ārabbha ye ye dhammā uppajjanti
cittacetasikā dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ ārammaṇapaccayena
paccayoti.
   [4]  Adhipatipaccayoti  chandādhipati  chandasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   adhipatipaccayena  paccayo  viriyādhipati
viriyasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ  taṃsamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  cittādhipati  cittasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ  taṃsamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   adhipatipaccayena  paccayo  vīmaṃsādhipati  vīmaṃsasampayuttakānaṃ
dhammānaṃ   taṃsamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   adhipatipaccayena   paccayo
yaṃ  yaṃ  dhammaṃ garuṃ katvā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā
dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ adhipatipaccayena paccayoti.
   [5]  Anantarapaccayoti  cakkhuviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā  ca
dhammā  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  manodhātu  taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.1}  sotaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.2}  ghānaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.3}  jivhāviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.4}  kāyaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.5} purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ
Pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.6} purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  akusalā dhammā
pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.7}  purimā  purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
abyākatānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
abyākatā   dhammā   pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
anantarapaccayena paccayo
   {5.8}  purimā  purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  yesaṃ  yesaṃ dhammānaṃ
anantarā  ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā te te
dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayoti.
   [6]  Samanantarapaccayoti  cakkhuviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā  ca
dhammā  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  samanantarapaccayena
paccayo  manodhātu  taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.1}  sotaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  samanantarapacyena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.2}  ghānaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena
Paccayo  manodhātu  taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.3}  jivhāviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.4}  kāyaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.5} purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  kusalā dhammā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   abyākatānaṃ  dhammānaṃ  samanantarapaccayena
paccayo
   {6.6}  purimā  purimā  akusalā  dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
akusalā   dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  abyākatānaṃ  dhammānaṃ
samanantarapaccayena paccayo
   {6.7}  purimā  purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
abyākatānaṃ  dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
abyākatā   dhammā   pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
samanantarapaccayena paccayo
   {6.8}  purimā  purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
akusalānaṃ     dhammānaṃ     samanantarapaccayena     paccayo
Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ samanantarā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā
dhammā  te  te  dhammā  tesaṃ  tesaṃ  dhammānaṃ samanantarapaccayena
paccayoti.
   [7]  Sahajātapaccayoti  cattāro  dhammā  arūpino  aññamaññaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   cattāro   mahābhūtā   aññamaññaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   okkantikkhaṇe  nāmarūpaṃ  aññamaññaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   sahajātapaccayena   paccayo   mahābhūtā   upādārūpānaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  rūpino  dhammā  arūpīnaṃ  dhammānaṃ  kañci
kālaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  kañci  kālaṃ  nasahajātapaccayena
paccayoti.
   [8]   Aññamaññapaccayoti   cattāro   khandhā   arūpino
aññamaññapaccayena  paccayo  cattāro  mahābhūtā  aññamaññapaccayena
paccayo okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññapaccayena paccayoti.
   [9]  Nissayapaccayoti  cattāro  khandhā  arūpino  aññamaññaṃ
nissayapaccayena   paccayo   cattāro   mahābhūtā   aññamaññaṃ
nissayapaccayena   paccayo   okkantikkhaṇe   nāmarūpaṃ  aññamaññaṃ
nissayapaccayena  paccayo  cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  nissayapaccayena paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
Dhammānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ  sotaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ
ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   nissayapaccayena
paccayo   jivhāyatanaṃ   jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  nissayapaccayena  paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya
manodhātu  ca  manoviññāṇadhātu ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca
manoviññāṇadhātuyā  ca  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  nissayapaccayena
paccayoti.
   [10] Upanissayapaccayoti purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  purimā
purimā  kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ kesañci
upanissayapaccayena paccayo
   {10.1}  purimā  purimā  kusalā  dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
abyākatānaṃ  dhammānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  purimā  purimā
akusalā   dhammā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
upanissayapaccayena paccayo
   {10.2}  purimā  purimā  akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  kesañci  upanissayapaccayena  paccayo  purimā
purimā  akusalā  dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  abyākatānaṃ dhammānaṃ
upanissayapaccayena  paccayo  purimā  purimā  abyākatā  dhammā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   abyākatānaṃ  dhammānaṃ  upanissayapaccayena
Paccayo  purimā  purimā  abyākatā  dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
akusalānaṃ   dhammānaṃ   upanissayapaccayena   paccayo   puggalopi
upanissayapaccayena paccayo senāsanaṃpi upanissayapaccayena paccayoti.
   [11]   Purejātapaccayoti   cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ
sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  purejātapaccayena
paccayo   ghānāyatanaṃ   ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  jivhāyatanaṃ  jivhāviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca    dhammānaṃ    purejātapaccayena    paccayo
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ
purejātapaccayena paccayo
   {11.1}   rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ  sotaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  gandhāyatanaṃ
ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  purejātapaccayena
paccayo   rasāyatanaṃ   jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  yaṃ  rūpaṃ nissāya manodhātu ca
Manoviññāṇadhātu  ca  vattanti  taṃ rūpaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ    purejātapaccayena    paccayo   manoviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  kañci  kālaṃ  purejātapaccayena  paccayo
kañci kālaṃ napurejātapaccayena paccayoti.
   [12]  Pacchājātapaccayoti  pacchājātā  cittacetasikā  dhammā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayoti.
   [13] Āsevanapaccayoti purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  purimā
purimā  akusalā  dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  kiriyābyākatā  dhammā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  kiriyābyākatānaṃ  dhammānaṃ  āsevanapaccayena
paccayoti.
   [14]  Kammapaccayoti  kusalākusalaṃ  kammaṃ  vipākānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  cetanāsampayuttakānaṃ
dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayoti.
   [15]  Vipākapaccayoti  vipākā  cattāro  khandhā  arūpino
aññamaññaṃ vipākapaccayena paccayoti.
   [16] Āhārapaccayoti kabaḷiṅkāro āhāro imassa kāyassa
āhārapaccayena  paccayo  arūpino  āhārā  sampayuttakānaṃ dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayoti.
   [17]   Indriyapaccayoti   cakkhundriyaṃ   cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  sotindriyaṃ
sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  indriyapaccayena
paccayo   ghānindriyaṃ   ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  jivhindriyaṃ  jivhāviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  kāyindriyaṃ
kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  indriyapaccayena
paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo
arūpino  indriyā  sampayuttakānaṃ  dhammānaṃ  taṃsamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
indriyapaccayena paccayoti.
   [18]  Jhānapaccayoti  jhānaṅgāni  jhānasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayoti.
   [19]  Maggapaccayoti  maggaṅgāni  maggasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayoti.
   [20]   Sampayuttapaccayoti   cattāro   khandhā  arūpino
aññamaññaṃ sampayuttapaccayena paccayoti.
   [21]  Vippayuttapaccayoti  rūpino  dhammā  arūpīnaṃ  dhammānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo  arūpino  dhammā  rūpīnaṃ  dhammānaṃ
vippayuttapaccayena paccayoti.
   [22]  Atthipaccayoti  cattāro  khandhā  arūpino  aññamaññaṃ
Atthipaccayena  paccayo  cattāro  mahābhūtā  aññamaññaṃ atthipaccayena
paccayo   okkantikkhaṇe   nāmarūpaṃ   aññamaññaṃ   atthipaccayena
paccayo  cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo
   {22.1}  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ  sotaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ
ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   atthipaccayena
paccayo   jivhāyatanaṃ   jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo
   {22.2}   rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ  sotaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  gandhāyatanaṃ
ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   atthipaccayena
paccayo  rasāyatanaṃ  jivhāviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ
atthipaccayena   paccayo   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ atthipaccayena paccayo rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  yaṃ  rūpaṃ  nissāya  manodhātu  ca
Manoviññāṇadhātu ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā
ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayoti.
   [23]  Natthipaccayoti  samanantaraniruddhā  cittacetasikā  dhammā
paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ natthipaccayena paccayoti.
   [24]  Vigatapaccayoti  samanantaravigatā  cittacetasikā  dhammā
paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ vigatapaccayena paccayoti.
   [25]  Avigatapaccayoti  cattāro  khandhā  arūpino  aññamaññaṃ
avigatapaccayena  paccayo  cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ avigatapaccayena
paccayo  okkantikkhaṇe  nāmarūpaṃ  aññamaññaṃ  avigatapaccayena paccayo
cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ avigatapaccayena paccayo
mahābhūtā   upādārūpānaṃ   avigatapaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   avigatapaccayena
paccayo   sotāyatanaṃ   sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ  ghānaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  jivhāyatanaṃ
jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena
paccayo   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena
Paccayo   saddāyatanaṃ   sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  gandhāyatanaṃ  ghānaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rasāyatanaṃ
jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena
paccayo   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ
avigatapaccayena paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca
vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ avigatapaccayena paccayoti.
        Paccayavibhaṅgavāro niṭṭhito.
            ------------
           Anulomatikapaṭṭhānaṃ
             kusalattikaṃ
              -------
            paṭiccavāro
   [26]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [27]  Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  . siyā akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
Hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [28] Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca
kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā .
Siyā  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  akusalo  ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [29]  Siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā . siyā
kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā . siyā kusalañca
@Footnote: 1 uddesavārotipi pucchāvārotipi paṇṇattivārotipi.
Abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā .
Siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo ca akusalo ca
abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [30]  Siyā  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā . siyā
akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā
akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  akusalañca abyākatañca
dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
Siyā   akusalañca   abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   kusalo
ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [31]  Siyā  kusalañca  akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca
akusalo  dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā
Kusalañca  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  abyākato  ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
ca  akusalo  ca  dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca
akusalañca  dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [32]  Siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ paṭicca
kusalo  dhammo  uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca
abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   akusalo  dhammo  uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca
abyākato  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca
akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā .
Siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca
akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [33]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Ārammaṇapaccayā . yathā hetupaccayo vitthārito evaṃ ārammaṇapaccayopi
vitthāretabbo vācanāmaggena.
   [34]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
adhipatipaccayā  .  anantarapaccayā  samanantarapaccayā  sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
pacchājātapaccayā   āsevanapaccayā   kammapaccayā   vipākapaccayā
āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā
vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā.
   [35]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca . abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  .  akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  .  kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca .
Kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo
uppajjeyya  akusalo  dhammo  uppajjeyya  abyākato  dhammo
uppajjeyya  kusalo  ca  abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ akusalo
ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ kusalo ca akusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  kusalo  ca  akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  avigatapaccayā  .  yathā  hetupaccayo vitthārito evaṃ
avigatapaccayopi vitthāretabbo vācanāmaggena.
           Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [36]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  siyā  kusalañca  akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca abyākato ca
dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā ārammaṇapaccayā.
   [37]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  adhipatipaccayā  .pe.  hetupaccayā  anantarapaccayā .
Hetupaccayā samanantarapaccayā .pe. Hetupaccayā avigatapaccayā.
            Dumūlakaṃ.
   [38]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  anantarapaccayā  .pe.  hetupaccayā ārammaṇapaccayā
avigatapaccayā.
            Timūlakaṃ.
   [39]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  .pe.
Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā avigatapaccayā.
            Catumūlakaṃ.
   [40]  Pañcamūlakādikā  saṅkhittā  . ekamūlakaṃ dumūlakaṃ timūlakaṃ
catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ sabbamūlakaṃ asammūyhantena vitthāretabbaṃ.
           Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [41]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  .  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
.pe.  ārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjeyya  adhipatipaccayā  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā   ..  .
Avigatapaccayā  hetupaccayā  .  avigatapaccayā  ārammaṇapaccayā .
Avigatapaccayā adhipatipaccayā. Avigatapaccayā vigatapaccayā.
   [42]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  avigatapaccayā
hetupaccayā   adhipatipaccayā   .   avigatapaccayā   hetupaccayā
anantarapaccayā. Avigatapaccayā hetupaccayā vigatapaccayā.
   [43]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  .
Avigatapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  anantarapaccayā  .. .
Vigatapaccayā.
   [44]  Ekekassa  padassa  ekamūlakaṃ  dumūlakaṃ timūlakaṃ catumūlakaṃ
pañcamūlakaṃ sabbamūlakaṃ asammūyhantena vitthāretabbaṃ.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha anulomamhi nayā sugambhirā.
   [45]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Nahetupaccayā  .  yathā  anulome  hetupaccayo  vitthārito  evaṃ
paccanīyepi nahetupaccayo vitthāretabbo.
   [46]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
naārammaṇapaccayā  . naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
nasahajātapaccayā      naaññamaññapaccayā      nanissayapaccayā
naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā   noatthipaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā
noavigatapaccayā.
   [47]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .  yathā  anulome  ekekassa
padassa  ekamūlakaṃ  dumūlakaṃ  timūlakaṃ  catumūlakaṃ  yāva  tevīsatimūlakaṃ
evaṃ paccanīyepi vitthāretabbaṃ.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha paccanīyamhi nayā sugambhirā.
   [48]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Yathā  anulome  hetupaccayo  vitthārito  evaṃ  anulomapaccanīyepi
Padaṃ vitthāretabbaṃ.
   [49]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  naadhipatipaccayā  .  hetupaccayā naanantarapaccayā .pe.
Hetupaccayā noavigatapaccayā.
   [50]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā   ārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  naanantarapaccayā  .pe. hetupaccayā ārammaṇapaccayā
noavigatapaccayā  .  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
naanantarapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā
noavigatapaccayā  .  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
anantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  anantarapaccayā  noavigatapaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  samanantarapaccayā  ..
Sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā
purejātapaccayā   pacchājātapaccayā  āsevanapaccayā  kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā .. Noavigatapaccayā.
   [51]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  .pe.  avigatapaccayā
Nahetupaccayā   .   avigatapaccayā   naārammaṇapaccayā   .pe.
Avigatapaccayā   novigatapaccayā   .  avigatapaccayā  hetupaccayā
naārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  hetupaccayā  novigatapaccayā .
Avigatapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   naadhipatipaccayā
avigatapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  novigatapaccayā  .
Avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā sahajātapaccayā .pe. .. Novigatapaccayā.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha anulomapaccanīyamhi nayā sugambhirā.
   [52]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
dhammo   uppajjeyya   nahetupaccayā   adhipatipaccayā   .pe.
Nahetupaccayā avigatapaccayā.
   [53]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā    naārammaṇapaccayā    adhipatipaccayā    .pe.
Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  .  nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā .. naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
.pe.    noatthipaccayā    nonatthipaccayā    novigatapaccayā
.. Avigatapaccayā.
   [54]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Naārammaṇapaccayā hetupaccayā.
   [55]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
naārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā   .pe.   naārammaṇapaccayā
avigatapaccayā  .pe. noavigatapaccayā hetupaccayā . noavigatapaccayā
ārammaṇapaccayā   .pe.   noavigatapaccayā   vigatapaccayā  .
Noavigatapaccayā   nahetupaccayā  ārammaṇapaccayā  noavigatapaccayā
nahetupaccayā   vigatapaccayā  .  noavigatapaccayā  nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā   ..  naadhipatipaccayā  .pe.  noatthipaccayā
nonatthipaccayā .. Vigatapaccayā.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha paccanīyānulomamhi nayā sugambhirā.
         Paṇṇattivāro 1- niṭṭhito.
   [56] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe  paṭicca
eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā . kusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale  khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paṭicca
@Footnote: 1 paṭiccavārassa uddeso.
Eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {56.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {56.2} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā
akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   {56.3}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca      cittasamuṭṭhānaṃ      rūpaṃ      kaṭattārūpaṃ
Upādārūpaṃ.
   {56.4}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati hetupaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe ca mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [57] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {57.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {57.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ
paṭicca khandhā.
   [58] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe    paṭicca    dve    khandhā    .    kusalaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  adhipatipaccayā  kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {58.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho
dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
adhipatipaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {58.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
adhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā
tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca
Dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ .
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  akusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [59]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccayā  samanantarapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā. Anantaraṃpi samanantaraṃpi ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [60]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  sahajātapaccayā kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {60.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe    paṭicca    eko   khandho   dve   khandhe
Paṭicca  dve  khandhā  .  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  sahajātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {60.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
sahajātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ
mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca
upādārūpaṃ   āhārasamuṭṭhānaṃ   ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
Mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  upādārūpaṃ  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {60.4}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  akusale  khandhe  ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [61]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ
dhammaṃ   paṭicca   akusalo  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe paṭicca
eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
Tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  vatthu  ca  tayo  khandhe  paṭicca  eko khandho vatthu ca
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā vatthu ca khandhe paṭicca vatthu
vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā
tayo  mahābhūte  paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve
mahābhūtā  .  bāhiraṃ  .  āhārasamuṭṭhānaṃ  .  utusamuṭṭhānaṃ .
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā.
   [62]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  .  nissayapaccayaṃ
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [63]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
upanissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  .  upanissayapaccayaṃ
ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [64]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā vatthuṃ
purejātapaccayā  .  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati
purejātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā tayo
Khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve khandhā
vatthuṃ  purejātapaccayā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  purejātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   [65] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho
dve khandhe paṭicca dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo
uppajjati āsevanapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo
khandhe  paṭicca  eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca
eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [66] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca tīṇi. Abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca   paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca   tayo  mahābhūtā   mahābhūte  paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ     kaṭattārūpaṃ     upādārūpaṃ      asaññasattānaṃ
Ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  dhammo uppajjati kammapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [67]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
vipākapaccayā  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho
kaṭattā  ca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [68]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
āhārapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati  āhārapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ
Khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  āhārapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
āhārasamuṭṭhānaṃ   ekaṃ   mahābhūtaṃ  paṭicca  mahābhūte  paṭicca
upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  . akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā
akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [69]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  .pe.  asaññasattānaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca. Indriyapaccayaṃ kammapaccayasadisaṃ.
   [70] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati jhānapaccayā
.. Maggapaccayā. Jhānapaccayampi maggapaccayampi hetupaccayasadisaṃ.
   [71] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca. Sampayuttapaccayaṃ ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [72] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe
Paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā  .  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
khandhe  vippayuttapaccayā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {72.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā tayo
khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca
eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā .  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
Dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo
khandhe  paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā   kaṭattārūpaṃ   khandhe  vippayuttapaccayā  khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
vatthu   khandhe   vippayuttapaccayā   ekaṃ   mahābhūtaṃ   paṭicca
tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve
mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {72.2}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  kusale  khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  .  akusalañca
abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
akusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe
vippayuttapaccayā.
   [73] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā . saṅkhittaṃ . atthipaccayaṃ
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [74] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati natthipaccayā
.. Vigatapaccayā. Natthipaccayampi vigatapaccayampi ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [75] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati avigatapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Avigatapaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ.
    Ime tevīsati paccayā sajjhāyantena vitthāretabbā.
   [76]  Hetuyā  nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate nava.
   [77] Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi .. adhipatiyā nava anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
Sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate nava.
   [78] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi .. Anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye
tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi
vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [79] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā .. Anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā   purejātapaccayā   āsevanapaccayā   kamme
tīṇi  ..  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi
sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [80]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  indriyapaccayā  jhānapaccayā maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā avigate tīṇi.
   [81]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ .. indriye ekaṃ jhāne
Ekaṃ  magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [82]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  purejātapaccayā
kammapaccayā   vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ.
         Hetumūlakagaṇanā niṭṭhitā.
      Ārammaṇe ṭhitena sabbattha tīṇiyeva pañhā.
   [83] Ārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi .. adhipatiyā tīṇi .pe.
Avigate  tīṇi  .  adhipatipaccayā  hetuyā nava .. ārammaṇe tīṇi
.pe.  avigate  nava  .  anantarapaccayā  samanantarapaccayā hetuyā
tīṇi  .pe.  avigate  tīṇi  . sahajātapaccayā hetuyā nava .pe.
Aññamaññapaccayā  hetuyā  tīṇi  .  nissayapaccayā  hetuyā nava .
Upanissayapaccayā hetuyā tīṇi. Purejātapaccayā hetuyā tīṇi.
   [84]  Āsevanapaccayā  hetuyā  tīṇi  ..  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi  vigate  tīṇi  avigate  tīṇi . asevanamūlake vipākaṃ natthi .
Kammapaccayā hetuyā nava.
   [85] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ .. Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā
ekaṃ  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate  ekaṃ  .  vipākamūlake  āsevanaṃ natthi . āhārapaccayā
hetuyā nava . indriyapaccayā hetuyā nava . jhānapaccayā hetuyā
nava . maggapaccayā hetuyā nava . sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi.
Vippayuttapaccayā  hetuyā  nava  .  atthipaccayā  hetuyā  nava .
Natthipaccayā hetuyā tīṇi. Vigatapaccayā hetuyā tīṇi.
   [86] Avigatapaccayā hetuyā nava .. ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
nava natthiyā tīṇi .. Avigate tīṇi.
    Ekekaṃ paccayaṃ mūlaṃ kātūna sajjhāyamaggena gaṇetabbāti.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [87] Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ     ahetukapaṭisandhikkhaṇe     vipākābyākataṃ    ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca
eko  khandho  kaṭattā  ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ..
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [88]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā
akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā
vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākate  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhe
Paṭicca  vatthu  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo
mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ
mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte
paṭicca  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  kusale
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca
abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   abyākato  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [89] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
Dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {89.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā akusale khandhe
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā  akusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {89.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve
mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {89.3}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [90]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .  naanantarapaccayampi  nasamanantarapaccayampi
naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [91]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naaññamaññapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā
akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {91.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjati naaññamaññapaccayā vipākābyākate
kiriyābyākate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākate  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  mahābhūte  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhire  mahābhūte
Paṭicca  upādārūpaṃ  āhārasamuṭṭhāne  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ
utusamuṭṭhāne  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ  asaññasattānaṃ mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {91.2}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  naaññamaññapaccayā  kusale  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato
dhammo  uppajjati  naaññamaññapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [92]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naupanissayapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Naupanissayapaccayaṃ naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [93]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā arūpe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo
khandhe  paṭicca eko khandho dve  khandhe paṭicca dve khandhā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo uppajjati napurejātapaccayā
kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
akusalo  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  akusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  .  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ.
   {93.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
napurejātapaccayā  arūpe  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca
dve khandhā vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ..
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {93.2}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [94] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā
Kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca .pe.
   [95] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca . napacchājātapaccayampi naāsevanapaccayampi
naadhipatipaccayasadisaṃ.
   [96] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā
kusale khandhe paṭicca kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  akusalā
cetanā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  paṭicca kiriyābyākatā cetanā
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ.
   [97]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca akusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā. Tīṇi.
   {97.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ..
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā .pe. Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {97.2}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati navipākapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo
uppajjati  navipākapaccayā  akusale  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [98]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
naāhārapaccayā  bāhiraṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [99]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paṭicca
upādārūpaṃ asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.
   [100]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati
najhānapaccayā   pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho dve khandhe paṭicca
Dve  khandhā  bāhiraṃ  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ  ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [101]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati
namaggapaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paṭicca
eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve
khandhā  kaṭattā  ca rūpaṃ khandhā paṭicca  vatthu vatthuṃ paṭicca khandhe
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.
Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [102]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
nasampayuttapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [103] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā
Arūpe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe  paṭicca  eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati navippayuttapaccayā
arūpe  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo khandhe
paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā
arūpe  vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve
khandhā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [104]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
nonatthipaccayā ... novigatapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [105]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [106] Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme
ekaṃ  navipāke  dve  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [107]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare   ekaṃ   nasamanantare   ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye  ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [108]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā ...
Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā ... Novigate ekaṃ.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [109] Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane
pañca   nakamme  ekaṃ  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [110]   Naārammaṇapaccayā   nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
naanantare ekaṃ ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [111] Naadhipatipaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [112]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye  ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke dve naāhāre  ekaṃ naindriye
ekaṃ   najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ
navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [113]   Naadhipatipaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [114]  Naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  ...
Naaññamaññapaccayā ... Naupanissayapaccayā .... Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [115] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  satta  naanantare  pañca  nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napacchājāte  satta  naāsevane
satta  nakamme  tīṇi  navipāke  satta  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [116]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napacchājāte  dve  naāsevane
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke  dve naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [117]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [118] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā nahetuyā dve
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte  satta  napacchājāte  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [119]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke  dve naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [120]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [121]  Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye   ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  tīṇi naāhāre ekaṃ naindriye
Ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [122]  Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... Naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [123] Navipākapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [124]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte  dve
naāsevane  dve  nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [125]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [126] Naāhārapaccayā ... naindriyapaccayā ... Najhānapaccayā
... namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ
Novigate ekaṃ.
   [127]  Nasampayuttapaccayā  nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe
pañca. Naārammaṇapaccayasadisaṃ. ... Novigate pañca.
   [128] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [129]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve  naāsevane  dve  nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [130]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [131]  Nonatthipaccayā  novigatapaccayā  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare
Pañca  naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca  nakamme  ekaṃ  navipāke
pañca  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca.
   [132]  Novigatapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
...  naadhipatiyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ) ... navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [133]  Hetupaccayā  naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [134]   Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
...  napurejāte  tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme
tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [135]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [136] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
Samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā  napacchājāte  tīṇi
... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [137] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
napacchājāte tīṇi ... Nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [138] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā    āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā  sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [139] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [140] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā  sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā
vigatapaccayā     avigatapaccayā     napacchājāte    ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ.
   [141]  Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [142]   Ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  . ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [143] Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca ... naanantare pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte  satta  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi
navipāke  nava  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
pañca novigate pañca.
   [144]  Adhipatipaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā napurejāte
tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi . anantarapaccayā samanantarapaccayā
yathā ārammaṇapaccayā evaṃ vitthāretabbā.
   [145] Sahajātapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [146]  Sahajātapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [147]   Sahajātapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  yathā
hetumūlakaṃ.
   [148] Aññamaññapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  ekaṃ  naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [149]  Aññamaññapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā tīṇi naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte tīṇi
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [150]   Aññamaññapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
Nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [151] Nissayapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca.
Nissayapaccayā ... yathā sahajātamūlakaṃ . upanissayapaccayā ... yathā
ārammaṇamūlakaṃ.
   [152]  Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [153]   Purejātapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
...  pacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [154]  Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [155] Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte
tīṇi   napacchājāte   tīṇi   nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi
navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [156]  Kammapaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  navipāke  nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
Najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [157]   Kammapaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  navipāke  nava  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [158]  Kammapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane
tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [159]  Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [160] Vipākapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Adhipatiyā
ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye   ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [161]  Vipākapaccayā  hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
ekaṃ  ... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ
navippayutte ekaṃ.
   [162] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā
napurejāte  ekaṃ  ...  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ
navippayutte ekaṃ.
   [163]   Vipākapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā   anantarapaccayā   samanantarapaccayā   sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  indriyapaccayā  jhānapaccayā maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā     avigatapaccayā     napacchājāte    ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ.
   [164] Āhārapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
nava  naāsevane  nava nakamme tīṇi navipāke nava naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [165]  Āhārapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... Naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [166]  Āhārapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [167] Indriyapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [168]  Indriyapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe pañca ...
Naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [169]   Indriyapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
Naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [170]  Jhānapaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  namagge  ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [171]   Jhānapaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [172]  Jhānapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [173]  Maggapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [174] Maggapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā
nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [175]  Maggapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  yathā hetumūlakaṃ evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [176]  Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [177]   Sampayuttapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [178] Vippayuttapaccayā  nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  anantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  najhāne  ekaṃ
namagge ekaṃ nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [179]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [180]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [181]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [182]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā   anantarapaccayā   samanantarapaccayā   sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
napacchājāte  tīṇi  ...  naāsevane  tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi.
   [183] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
Kammapaccayā    āhārapaccayā   avigatapaccayā   napacchājāte
tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [184] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [185] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   avigatapaccayā   napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [186]  Atthipaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [187]   Atthipaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [188]  Atthipaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
Nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [189]  Natthipaccayā  ... vigatapaccayā nahetuyā dve ...
Naadhipatiyā  tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte
tīṇi. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [190]  Avigatapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [191]   Avigatapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  yathā
hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Anulomapaccanīyagaṇanā niṭṭhitā.
   [192] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve samanantare
dve  sahajāte  dve  aññamaññe  dve nissaye dve upanissaye
dve  purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā dve vigate dve
avigate dve.
   [193]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [194]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  sahajāte
ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ
indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
   [195]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā   napacchājātapaccayā   naāsevanapaccayā  .
Yāvāsevanā   sabbaṃ   sadisaṃ   .  nakamme  gaṇite  pañca
pañhā honti . ... nakammapaccayā sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ
Āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [196]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte  ekaṃ
... Nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [197]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā  novigatapaccayā  sahajāte  ekaṃ ... nissaye ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [198]  Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [199]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
Avigate ekaṃ. Yathā nahetumūlakaṃ.
   [200] Naadhipatipaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe tīṇi anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [201] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare
dve  samanantare  dve  sahajāte  dve aññamaññe dve nissaye
dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [202] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [203]  Naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  ...
Naaññamaññapaccayā ... naupanissayapaccayā hetuyā pañca ... Adhipatiyā
pañca  sahajāte  pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca
Vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [204]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [205]  Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  satta  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  upanissaye  tīṇi  āsevane tīṇi
kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta.
   [206]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ sampayutte dve vippayutte ekaṃ atthiyā dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
   [207] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
Ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [208]  Napacchājātapaccayā hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
aññamaññe  tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye
nava  jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte nava
atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
   [209]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve
kamme  dve  vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne
dve  magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve
natthiyā dve vigate dve avigate dve
   [210]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [211]  Naāsevanapaccayā  hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
Aññamaññe  tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi kamme
nava  vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā nava natthiyā tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [212]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve purejāte dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [213]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [214]  Nakammapaccayā  hetuyā  tīṇi  ...  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [215] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [216]  Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ  āhāre  ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [217]  Navipākapaccayā  hetuyā  nava  ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane
tīṇi  kamme  nava  āhāre nava indriye nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā nava natthiyā tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [218] Navipākapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare
dve  samanantare  dve  sahajāte  dve aññamaññe dve nissaye
dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā dve vigate dve
avigate dve.
   [219] Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [220] Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [221] Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [222]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [223] Namaggapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
Avigate ekaṃ.
   [224]  Namaggapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [225]  Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge
pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [226]  Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [227]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [228]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  Anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [229]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [230] Nonatthipaccayā ... novigatapaccayā hetuyā pañca ...
Adhipatiyā  pañca  sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ nissaye pañca
kamme  pañca  vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne
pañca  magge  pañca  vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  avigate
pañca.
   [231]  Novigatapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [232]   Novigatapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye  ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
Ekaṃ avigate ekaṃ.
   [233] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye  ekaṃ  āhāre  ekaṃ  atthiyā
ekaṃ avigate.
   [234] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [235] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā   naāhārapaccayā   naindriyapaccayā  najhānapaccayā
namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā
sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
            Sahajātavāro
   [236] Kusalaṃ dhammaṃ sahajāto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
sahajāto  eko  khandho  dve  khandhe sahajātā dve khandhā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
kusale  khandhe  sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ sahajāto
Kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā kusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ tayo
khandhe  sahajāto  eko  khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [237]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  akusalo  dhammo uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā tayo khandhe
sahajāto  eko  khandho  dve  khandhe sahajātā dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati hetupaccayā
akusale khandhe sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ sahajāto
akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ tayo
khandhe  sahajāto  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [238]  Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe sahajāto eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe sahajātā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sahajātā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ tayo khandhe sahajāto
eko  khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā
Kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  sahajātaṃ  vatthu  vatthuṃ sahajātā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā  tayo  mahābhūtā tayo mahābhūte sahajātaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte sahajātā dve mahābhūtā mahābhūte
sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [239]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  sahajāto  abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte  ca
sahajātaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
       Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [240]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi ... adhipatiyā nava
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  nava  vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye nava
jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava
atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
       Yathā paṭiccavāragaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [241]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  akusalo  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sahajāto
Vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [242]  Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
sahajāto  eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe sahajātā
dve   khandhā   cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ   ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ sahajātā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ
tayo  khandhe sahajāto eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe
sahajātā  dve  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe sahajātaṃ vatthu
vatthuṃ  sahajātā  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā tayo mahābhūtā
tayo  mahābhūte  sahajātaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte sahajātā
dve   mahābhūtā   mahābhūte   sahajātaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā  tayo  mahābhūtā  .pe.
Mahābhūte sahajātaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
       Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [243] Nahetuyā dve naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
Naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [244]  Hetupaccayā  naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava   nakamme   tīṇi   navipāke  nava  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [245]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe  dve  nissaye
dve  upanissaye  dve  purejāte  dve āsevane dve kamme
dve  vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve
magge  ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve
natthiyā dve vigate dve avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Sahajātavāro niṭṭhito.
    Paṭiccatthaṃ nāma sahajātatthaṃ sahajātatthaṃ nāma paṭiccatthaṃ.
            Paccayavāro
   [246]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe
paccayā  eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe
paccayā  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [247]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe
paccayā  eko  khandho  dve  khandhe  paccayā  dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
akusale  khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paccayā
akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo
khandhe  paccayā  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [248]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paccayā eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paccayā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe paccayā
eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  tayo mahābhūte paccayā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paccayā dve mahābhūtā mahābhūte
paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ
paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {248.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā.
Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā  akusalā  khandhā mahābhūte
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [249]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . Kusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve  khandhe  ca  vatthuñca paccayā dve khandhā kusale khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [250]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhā  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  dve  khandhā  . akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā
akusale  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  ca  abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca vatthuñca paccayā eko
Khandho  dve  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā dve khandhā akusale
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [251]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā tayo
khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā.
   [252]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā tayo
khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā .
Abyākataṃ   dhammaṃ   paccayā   abyākato   dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  paccayā  eko khandho dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  tayo  khandhe paccayā eko khandho dve
khandhe  paccayā  dve  khandhā  vatthuṃ  paccayā  khandhā cakkhāyatanaṃ
paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   sotāyatanaṃ   paccayā   sotaviññāṇaṃ
ghānāyatanaṃ   paccayā   ghānaviññāṇaṃ   jivhāyatanaṃ   paccayā
jivhāviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   [253]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā  .  abyākataṃ
Dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  vatthuṃ
paccayā akusalā khandhā.
   [254]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā   kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca paccayā
dve khandhā.
   [255]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca paccayā
dve khandhā.
   [256]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  akusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato
dhammo   uppajjati  adhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā
khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā  . yathā hetupaccayaṃ
Evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [257]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccayā  ...  samanantarapaccayā ... . yathā ārammaṇapaccayaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [258]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati   sahajātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe.  mahābhūte  paccayā
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā
kiriyābyākatā  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ paccayā kusalo dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā . yathā
hetupaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [259]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  ekaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā akusalo dhammo
uppajjati  aññamaññapaccayā  ekaṃ  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā
abyākato   dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  vipākābyākataṃ
Kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve
khandhe  paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā vatthu ca .pe. dve khandhe paccayā
dve  khandhā  vatthu ca khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.  dve mahābhūte
paccayā dve mahābhūtā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.
Dve  mahābhūte  paccayā  dve  mahābhūtā  cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā . abyākataṃ dhammaṃ
paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  vatthuṃ paccayā
kusalā khandhā. Yathā ārammaṇapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [260]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā . yathā
sahajātapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [261] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati upanissayapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā. Ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [262]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . akusalaṃ
Dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  purejātapaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  .pe. dve khandhe paccayā
dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
purejātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo khandhā .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā
cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā
kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā khandhā
vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
purejātapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā
vatthuṃ paccayā akusalā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.3}  Kusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo
uppajjati  purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ
purejātapaccayā  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ paccayā akusalo
dhammo  uppajjati  purejātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
vatthuṃ purejātapaccayā.
   [263] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā
Kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
akusalo  dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  .pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati  āsevanapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  paccayā  eko khandho dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  vatthuṃ  paccayā  kiriyābyākatā  khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo uppajjati āsevanapaccayā
vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo
dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā .
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  .pe. akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā akusalaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe.
   [264]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
kammapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā
akusalo  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  tīṇi  .  abyākataṃ dhammaṃ
paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.  paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ
mahābhūtaṃ   paccayā   .pe.   asaññasattānaṃ   ekaṃ  mahābhūtaṃ
paccayā  .pe.  mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
Vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {264.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
kammapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā
akusalo dhammo uppajjati kammapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā.
Kusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  kammapaccayā  .pe.  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paccayā  akusalo  ca  abyākato ca dhammā uppajjanti kammapaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  .pe.  akusale khandhe
ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [265]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
vipākapaccayā   vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.
Paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe.  cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā vipākābyākatā khandhā.
   [266] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati
āhārapaccayā  .pe.  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ   .pe.   cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā
Kiriyābyākatā khandhā. Paripuṇṇaṃ.
   [267]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccayā  .pe.  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe.
Cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā
khandhā indriyapaccayā. Yathā kammapaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [268]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
jhānapaccayā  maggapaccayā  .  jhānapaccayāpi  maggapaccayāpi .
Yathā hetupaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [269]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
sampayuttapaccayā. Ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [270]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe  paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . kusalaṃ
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā
kusale  khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  ca abyākato ca dhammā uppajjanti
vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   .pe.   dve   khandhe   paccayā   dve   khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. Dve
khandhe  paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale
khandhe  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . akusalaṃ
dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve
khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.2} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   khandhe   vippayuttapaccayā   paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca
rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā
vatthuṃ   vippayuttapaccayā   kaṭattārūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā  khandhā  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā  vatthu  khandhe  vippayuttapaccayā  ekaṃ  mahābhūtaṃ
Paccayā  .pe.  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ   khandhe   vippayuttapaccayā   cakkhāyatanaṃ   paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā   vipākābyākatā   kiriyābyākatā   khandhā   vatthuṃ
vippayuttapaccayā.
   {270.3}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā.
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
vatthuṃ  paccayā  akusalā  khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . abyākataṃ
dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.4} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  vippayuttapaccayā  vatthuṃ paccayā akusalā khandhā mahābhūte
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā
kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho dve
khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kusalañca
Abyākatañca   dhammaṃ   paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.5}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā tayo khandhe ca vatthuñca
paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
kusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā
vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
.pe. Dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   {270.6}  Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā abyākato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale khandhe ca mahābhūte ca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  . akusalañca
abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
.pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā akusale khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   [271]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
atthipaccayā  .pe.  atthipaccayā  sahajātapaccayasadisaṃ  kātabbaṃ .
Natthipaccayā  vigatapaccayā  ārammaṇapaccayasadisaṃ  .  avigatapaccayā
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [272]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  satta  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane  satta  kamme  sattarasa  vipāke ekaṃ āhāre
sattarasa  indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa
sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [273]  Hetupaccayā  ārammaṇe  satta  ...  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta samanantare satta sahajāte sattarasa .pe.
Avigate sattarasa.
   [274]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā satta (sabbattha
satta) ... Vipāke ekaṃ avigate satta.
   [275] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
nissayapaccayā   upanissayapaccayā  purejātapaccayā  āsevanapaccayā
kamme satta ... Āhāre satta avigate satta.
   [276] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā āhārapaccayā vigatapaccayā avigate satta.
   [277]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ ... Avigate ekaṃ.
   [278]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ.
            Hetumūlakaṃ.
   [279] Ārammaṇapaccayā hetuyā satta ... Adhipatiyā satta .pe.
Ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [280] Adhipatipaccayā hetuyā sattarasa . anantarapaccayā ...
Samanantarapaccayā hetuyā satta . sahajātapaccayā ... Aññamaññapaccayā
nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā ... āsevanapaccayā
hetuyā  satta  ...  ārammaṇe  satta  adhipatiyā satta anantare
satta  samanantare  satta  sahajāte  satta aññamaññe satta nissaye
satta  upanissaye  satta  purejāte  satta  kamme satta āhāre
satta  indriye  satta  jhāne satta magge satta sampayutte satta
vippayutte  satta  atthiyā  satta  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate satta.
   [281] Kammapaccayā ... Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Ārammaṇe
ekaṃ adhipatiyā ekaṃ anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ
Aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ
kamme  ekaṃ  āhāre  ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge
ekaṃ  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [282]  Āhārapaccayā  ...  indriyapaccayā  jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā ... Avigatapaccayā hetuyā sattarasa ... Ārammaṇe
satta vigate satta.
         Paccayavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [283]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {283.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ
paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo
mahābhūtā  .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ
paccayā ahetukavipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {283.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccayā vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [284]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   Yathā paṭiccavāre naārammaṇapaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [285]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  paṭisandhikkhaṇe .pe.
Abyākataṃ  paripuṇṇaṃ  kātabbaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. Cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  vatthuṃ
Paccayā  kusalā  khandhā  .pe.  yathā  anulome  sahajātapaccayaṃ
evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [286]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo uppajjati
naanantarapaccayā   ...   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā ... . yathā paṭiccavāre evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [287]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
napacchājātapaccayā  ...  naāsevanapaccayā  cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   napacchājātapaccayampi   naāsevanapaccayampi
paripuṇṇaṃ sattarasa. Yathā anulome sahajātapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [288] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā
kusale  khandhe  paccayā   kusalā  cetanā  .  akusalaṃ  dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
paccayā  akusalā  cetanā  .  abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  paccayā
kiriyābyākatā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe. mahābhūte paccayā upādārūpaṃ vatthuṃ
paccayā kiriyābyākatā cetanā.
   {288.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
nakammapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  cetanā  . abyākataṃ dhammaṃ
paccayā    akusalo    dhammo   uppajjati   nakammapaccayā
Vatthuṃ  paccayā  akusalā  cetanā  .  kusalañca  abyākatañca dhammaṃ
paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā kusale khandhe ca
vatthuñca  paccayā  kusalā  cetanā  . akusalañca abyākatañca dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
ca vatthuñca paccayā akusalā cetanā.
   [289]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati  navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.  dve  khandhe paccayā dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo
mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  kiriyābyākatā  khandhā  .  abyākataṃ
dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  vatthuṃ
paccayā kusalā khandhā. Vipākaṃ ṭhapetvā sabbattha vitthāretabbaṃ.
   [290]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
naāhārapaccayā  ... naindriyapaccayā ... najhānapaccayā cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
Najhāne  imaṃ  nānākaraṇaṃ . ... namaggapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā  ahetukavipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā namagge imaṃ
nānākaraṇaṃ . avasesaṃ yathā paṭiccavāre paccanīyaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
Nasampayuttapaccayā    navippayuttapaccayā    nonatthipaccayā   .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati novigatapaccayā
kusale  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . yathā paṭiccavāre
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [291]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [292] Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [293]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [294] Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā pañca
naanantare   pañca   nasamantare   pañca   naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane
pañca nakamme ekaṃ navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [295]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... Novigate ekaṃ.
   [296] Naadhipatipaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane
sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [297]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
Ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [298]   Naadhipatipaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) . naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [299] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  satta  naanantare  pañca  nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  tīṇi  navipāke  satta  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte pañca navippayutte tīṇi
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [300]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte dve naāsevane dve nakamme
ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ
novigate  ekaṃ  . napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā
Naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [301] Napacchājātapaccayā ... Naāsevanapaccayā nahetuyā cattāri
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca
nasamanantare  pañca  naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte
satta   napacchājāte   sattarasa   nakamme   satta  navipāke
sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [302]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā  ekaṃ  novigate ekaṃ . naāsevanapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... novigate
ekaṃ.
   [303]  Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  satta  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta
naāsevane  satta navipāke satta naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi
Nonatthiyā  ekaṃ  novigate  ekaṃ  .  nakammapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [304] Navipākapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe  pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [305]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri
naāsevane cattāri nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
... nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . navipākapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [306]  Naāhārapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ)
... novigate ekaṃ. Naindriyapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
Najhānapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ)  . namaggapaccayā
nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ). Nasampayuttapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [307] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [308]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā  ekaṃ  novigate ekaṃ . navippayuttapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ  (sabbattha ekaṃ) nonatthipaccayā
novigatapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
         Paccayavāre paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [309] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane
sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [310]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  satta
... napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme
satta navipāke satta navippayutte tīṇi.
   [311] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā    purejātapaccayā    napacchājāte    satta
... Naāsevane satta nakamme satta navipāke satta.
   [312] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
napacchājāte satta ... Nakamme satta navipāke satta.
   [313]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā   vigatapaccayā   avigatapaccayā  napacchājāte  satta
... Navipāke satta.
   [314] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [315] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā    āhārapaccayā    .pe.    avigatapaccayā
napacchājāte ekaṃ ... Naasevane ekaṃ.
   [316] Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta  naāsevane  satta nakamme
satta navipāke satta najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [317]  Ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā satta ...
Napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta
navipāke satta navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [318] Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca ... naanantare pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme
satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  adhipatipaccayā  hetupaccayā
saṅkhittaṃ  .  anantarapaccayā  hetupaccayā  samanantarapaccayā  yathā
ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [319] Sahajātapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa  naāhāre  ekaṃ  naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [320]  Sahajātapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca .
Saṅkhittaṃ  .  ... navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  sahajātapaccayā
hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [321]  Aññamaññapaccayā  nahetuyā cattāri ... naārammaṇe
ekaṃ naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte
tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [322]  Aññamaññapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme
satta  navipāke  satta  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā  ekaṃ  novigate  ekaṃ  . aññamaññapaccayā hetupaccayā
ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta. Saṅkhittaṃ.
   [323]  Nissayapaccayā  nahetuyā  cattāri  .  nissayapaccayā
yathā  sahajātapaccayā  .  upanissayapaccayā  nahetuyā  cattāri .
Uppanissayapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [324] Purejātapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
Satta  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  .pe.  purejātapaccayā
hetupaccayā .pe.
   [325] Āsevanapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
napurejāte  tīṇi  napacchājāte satta nakamme satta navipāke satta
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [326]  Āsevanapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  satta
...  napurejāte  tīṇi napacchājāte satta nakamme satta navipāke
satta navippayutte tīṇi.
   [327]   Āsevanapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  satta . saṅkhittaṃ . āsevanapaccayā hetupaccayā .pe.
Purejātapaccayā  kammapaccayā  āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
... Avigatapaccayā napacchājāte satta ... Navipāke satta .pe.
   [328] Kammapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa navipāke sattarasa naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [329] Kammapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca. Saṅkhittaṃ.
...  Navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
Nonatthiyā pañca novigate pañca. Saṅkhittaṃ.
   [330]  Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [331]   Vipākapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [332] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā . Saṅkhittaṃ.
... Purejātapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe.
Vipākapaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ . purejātapaccayā kammapaccayā
āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ .pe.
   [333] Āhārapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte  sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta
Navipāke  sattarasa  naindriye  ekaṃ  najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [334]  Āhārapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca .
Saṅkhittaṃ  .  ... navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Saṅkhittaṃ.
   [335]  Indriyapaccayā  nahetuyā  cattāri ... naārammaṇe
pañca .pe. navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca. Indriyapaccayā hetupaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [336]  Jhānapaccayā  nahetuyā  cattāri  ...  naārammaṇe
pañca .pe. ... navipāke sattarasa namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte   tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .
Jhānapaccayā hetupaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [337]  Maggapaccayā  nahetuyā  tīṇi ... naārammaṇe pañca
navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte tīṇi nonatthiyā
pañca  novigate  pañca  .  maggapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe
pañca. Saṅkhittaṃ. Sampayuttapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [338]  Vippayuttapaccayā  nahetuyā cattāri ... naārammaṇe
pañca  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
Naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [339]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
...  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [340]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  satta  ...  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  satta
naāsevane satta nakamme satta navipāke satta.
   [341]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  napacchājāte  satta  ... naāsevane satta nakamme
satta navipāke satta.
   [342]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  purejātapaccayā  āsevanapaccayā  napacchājāte  satta
... Nakamme satta navipāke satta.
   [343]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  .pe. āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  avigatapaccayā  napacchājāte  satta
... Navipāke satta.
   [344]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ  .  ...  purejātapaccayā  kammapaccayā  vipākapaccayā
napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [345]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  .pe. purejātapaccayā
kammapaccayā  vipākapaccayā  āhārapaccayā avigatapaccayā napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe.
   [346] Atthipaccayā sahajātapaccayasadisaṃ . Natthipaccayā vigatapaccayā
ārammaṇapaccayasadisaṃ. Avigatapaccayā sahajātapaccayasadisaṃ.
       Paccayavāre anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [347] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri aññamaññe cattāri nissaye
cattāri  upanissaye  cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri
kamme  cattāri  vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri
atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri.
   [348]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  sahajāte  ekaṃ
...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [349]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  sahajāte
ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ
indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [350]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā  sahajāte  ekaṃ  ... nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [351]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā   nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ
atthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [352]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā   nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  naindriyapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
... Novigatapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [353]  Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
Magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [354]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ
...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [355] Naadhipatipaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa  aññamaññe
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte  satta
āsevane  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [356]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe  cattāri  nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte
cattāri  āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte
cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā  cattāri  natthiyā  cattāri
vigate  cattāri  avigate  cattāri  . naadhipatipaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ.
   [357]  Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [358]  Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  satta  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  upanissaye  tīṇi  āsevane tīṇi
kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta.
   [359]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  ekaṃ  atthiyā dve natthiyā
dve  vigate dve avigate dve . napurejātapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ.
   [360]  Napacchājātapaccayā  hetuyā sattarasa ... ārammaṇe
satta  adhipatiyā  sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta  āsevane  satta  kamme sattarasa vipāke ekaṃ
āhāre  sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa
Sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [361]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe   cattāri  nissaye  cattāri  upanissaye  cattāri
purejāte cattāri āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ
āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi
sampayutte  cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā cattāri natthiyā
cattāri  vigate  cattāri  avigate  cattāri  . napacchājātapaccayā
nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  sahajāte  ekaṃ  .  saṅkhittaṃ .
... Avigate ekaṃ.
   [362] Naāsevanapaccayā hetuyā sattarasa ... Ārammaṇe satta
adhipatiyā  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [363]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
Aññamaññe  cattāri  nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte
cattāri  kamme  cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye
cattāri  jhāne  cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte
cattāri  atthiyā  cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate
cattāri  .  naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ.
   [364]  Nakammapaccayā  hetuyā  satta ... ārammaṇe satta
adhipatiyā  satta  anantare  satta  samanantare satta sahajāte satta
aññamaññe  satta  nissaye  satta  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane satta āhāre satta indriye satta jhāne satta
magge  satta  sampayutte  satta  vippayutte  satta  atthiyā satta
natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [365] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [366]  Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā
ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [367] Navipākapaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta
adhipatiyā  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta āsevane satta kamme sattarasa āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa natthiyā satta vigate
satta avigate sattarasa.
   [368]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe   cattāri  nissaye  cattāri  upanissaye  cattāri
purejāte  cattāri  āsevane  cattāri  kamme cattāri āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte
cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā  cattāri  natthiyā  cattāri
vigate cattāri avigate cattāri.
   [369]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [370] Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
Ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [371] Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [372]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [373]   Najhānapaccayā   nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [374]  Namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ
vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [375]   Namaggapaccayā   nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā
sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [376]  Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge
pañca  vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  avigate  pañca .
Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ  .  saṅkhittaṃ .
... Avigate ekaṃ.
   [377]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [378]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [379]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
Āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
Nonatthipaccayā novigatapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
        Paccayavāre paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.
            Nissayavāro
   [380]  Kusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ nissāya tayo khandhā tayo khandhe
nissāya  eko khandho dve khandhe nissāya dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  nissāya  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  nissāya  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ nissāya kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe
nissāya  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe nissāya
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [381]  Akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā  .pe.
Dve khandhe nissāya dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ nissāya abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā akusale khandhe nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ nissāya tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.  dve  khandhe  nissāya dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [382]  Abyākataṃ  dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe nissāya eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  nissāya dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
nissāya  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe nissāya
eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe nissāya dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  nissāya  vatthu  vatthuṃ  nissāya khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  nissāya  tayo  mahābhūtā  tayo mahābhūte nissāya
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  nissāya dve mahābhūtā mahābhūte
nissāya  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ nissāya
vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {382.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  nissāya kusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  kusalā  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ
nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya
akusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  kusalā  khandhā
mahābhūte   nissāya   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .   abyākataṃ
Dhammaṃ  nissāya  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  akusalā  khandhā  mahābhūte  nissāya
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [383]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  nissāya
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā.
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya  abyākato  dhammo uppajjati
hetupaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ . kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
nissāya tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve
khandhā kusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {383.1} Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  nissāya
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā.
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya  abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  akusale  khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  . akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
nissāya  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca nissāya
Dve  khandhā akusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [384]  Hetuyā  sattarasa ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa
anantare   satta   samanantare   satta   sahajāte   sattarasa
aññamaññe  satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta
āsevane  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
         Nissayavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [385]  Akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  nissāya
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ nissāya
abyākato  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  tayo  khandhe  nissāya  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  nissāya  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ .pe. dve khandhe nissāya dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  khandhe  nissāya  vatthu  vatthuṃ  nissāya khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
Nissāya  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  nissāya  tayo  mahābhūtā
.pe.  mahābhūte  nissāya  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  cakkhāyatanaṃ
nissāya  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  nissāya  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  nissāya  ahetukā  vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati nahetupaccayā
vatthuṃ nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [386]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
ca vatthuñca nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [387]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte  pañca  navippapayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca novigate
pañca.
        Nissayavārassa paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [388] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  sattarasa
naāsevane  sattarasa  nakamme  satta navipāke sattarasa nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   Nissayavārassa anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [389] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri aññamaññe cattāri nissaye
cattāri  upanissaye  cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri
kamme  cattāri  vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri
atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri.
       Nissayavāre paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
     Paccayatthaṃ nāma nissayatthaṃ nissayatthaṃ nāma paccayatthaṃ.
          Nissayavāro niṭṭhito.
            Saṃsaṭṭhavāro
   [390] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
saṃsaṭṭho  eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho
eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ   ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo
khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā.
   [391] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
... adhipatipaccayā ... adhipati paṭisandhikkhaṇe natthi . Anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā sabbāni padāni hetumūlakasadisāni.
   [392]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā tayo
khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
vatthuṃ  purejātapaccayā  .  akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho akusalo dhammo
uppajjati  purejātapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā  vatthuṃ  purejātapaccayā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
Abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo khandhe saṃsaṭṭho eko
khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   [393]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  .pe.  akusalaṃ dhammaṃ .pe.
Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā .pe.
   [394] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā.
Akusalaṃ   dhammaṃ  saṃsaṭṭho  .pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
.pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  abyākato  dhammo  uppajjati
vipākapaccayā vipākābyākataṃ .pe.
   [395] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā
...  indriyapaccayā  jhānapaccayā  maggapaccayā  sampayuttapaccayā
imāni padāni hetupaccayasadisāni.
   [396]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  .pe.  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  .  abyākataṃ
dhammaṃ .pe. Vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [397] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā
... Natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā ... Hetupaccayasadisaṃ.
   [398]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi
atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi  avigate  tīṇi .
Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi. Hetumūlakaṃ vitthāretabbaṃ.
   [399]  Āsevanapaccayā  hetuyā  tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi
sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [400] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā
ekaṃ  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate ekaṃ.
         Saṃsaṭṭhavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [401]  Akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  saṃsaṭṭho
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
abyākato  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
saṃsaṭṭho  eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve  khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā.
   [402] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
...  napurejātapaccayā  āruppe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā
tayo khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [403]  Akusalaṃ  dhammaṃ  .pe.  abyākataṃ dhammaṃ .pe. kusalaṃ
dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati  napacchājātapaccayā ...
Tīṇi. ... Naāsevanapaccayā ... Tīṇi.
   [404]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
nakammapaccayā kusale khandhe saṃsaṭṭhā kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
saṃsaṭṭhā  akusalā  cetanā  .  abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  saṃsaṭṭhā
Kiriyābyākatā cetanā.
   [405] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe. akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe.
Abyākataṃ   dhammaṃ   saṃsaṭṭho   abyākato   dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .
Saṃsaṭṭhavāre  paccanīyavibhaṅge  nakamme ca navipāke ca paṭisandhi natthi
avasesesu sabbattha atthi.
   [406]  Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati
najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [407]  Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati
namaggapaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe.  dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe.
   [408]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā  āruppe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
akusalo  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  āruppe  akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā
dve  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  abyākato  dhammo
uppajjati    navippayuttapaccayā    āruppe    vipākābyākataṃ
Kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe.  dve
khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Navippayutte paṭisandhi natthi.
   [409]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [410] Nahetupaccayā naadhipatiyā dve ... napurejāte dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [411]  Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejāte  dve
... napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [412] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte
dve ... naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [413]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakamme  ekaṃ ... navipāke
dve namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [414]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ ...
Namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ.
   [415] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā
namaggapaccayā navippayutte ekaṃ.
   [416]  Naadhipatipaccayā nahetuyā dve ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [417]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā napurejāte dve ...
Napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [418] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [419]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  dve
... napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
namagge ekaṃ navippayutte dve. Saṅkhittaṃ.
   [420] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā nahetuyā dve
...  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [421]  Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve ...
Napurejāte dve napacchājāte dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve. Saṅkhittaṃ.
   [422] Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [423]   Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [424]  Navipākapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [425]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā nakamme ekaṃ
... Namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [426] Najhānapaccayā nahetuyā ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ namagge ekaṃ.
   [427] Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā namagge ekaṃ.
   [428]  Namaggapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
navipāke ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [429] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ.
   [430]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  dve
... napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ
navipāke dve namagge ekaṃ.
   [431]   Navippayuttapaccayā   nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā namagge ekaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [432]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
   [433]   Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [434]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi navippayutte tīṇi.
   [435] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
Nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā  napacchājāte  tīṇi
... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [436]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte tīṇi ... nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [437]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā. Saṅkhittaṃ.
... Avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [438] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Purejāta-
paccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane
ekaṃ.
   [439]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā . Saṅkhittaṃ.
... Avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [440]  Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [441] Adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi .
Adhipatipaccayā  hetupaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [442]  Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [443]   Purejātapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
Saṅkhittaṃ.
   [444]  Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [445]  Āsevanapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ...
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [446]  Kammapaccayā  nahetuyā  dve  ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke
tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte  tīṇi .
Kammapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [447]  Vipākapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ
Napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  .  vipākapaccayā  hetupaccayā
naadhipatiyā ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [448]  Āhārapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Āhārapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [449]  Indriyapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Indriyapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [450] Jhānapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi ...
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  namagge  ekaṃ  navippayutte  tīṇi  . jhānapaccayā
hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [451]  Maggapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  maggapaccayā  hetupaccayā
naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [452]  Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
Napurejāte  tīṇi  napacchajāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte
tīṇi. Sampayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [453]  Vippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [454]   Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [455]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi . vippayuttapaccayā hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ... purejātapaccayā napacchājāte
tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. Vippayuttapaccayā
hetupaccayā  .  saṅkhittaṃ  . ... purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  avigatapaccayā
napacchājāte  tīṇi  ...  navipāke  tīṇi  .  vippayuttapaccayā
hetupaccayā . saṅkhittaṃ. ... Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā
āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  avigatapaccayā napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [456]  Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā .
Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Anuloma paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [457]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejāte  dve  āsevane dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [458]  Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  ārammaṇe  dve .
Saṅkhittaṃ. ... Avigate dve (sabbattha dve).
   [459] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe
dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ
sampayutte  dve  vippayutte  ekaṃ  atthiyā  dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
   [460]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  ārammaṇe ekaṃ
...  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
Ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate
ekaṃ avigate ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
   [461]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipākapaccayā
namaggapaccayā navippayuttapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ  atthiyā  ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ .
Navipākaṃ namaggaṃ navippayuttaṃ nakammapaccayasadisaṃ.
   [462]  Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi .
Saṅkhittaṃ  .  ...  avigate  tīṇi  . naadhipatipaccayā nahetupaccayā
ārammaṇe dve . saṅkhittaṃ . ... avigate dve . naadhipatimūlakaṃ
nahetumhi ṭhitena nahetumūlakasadisaṃ kātabbaṃ.
   [463] Napurejātapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi.
Saṅkhittaṃ . ... āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ. Sabbāni
padāni  vitthāretabbāni . imāni alikkhitesu padesu tīṇi pañhā .
Napurejātamūlake nahetuyā ṭhitena āsevane ca magge ca eko pañho
kātabbo  .  avasesāni  nahetupaccayasadisāni  . napacchājātapaccayā
paripuṇṇaṃ naadhipatipaccayasadisaṃ.
   [464]  Nakammapaccayā  hetuyā  tīṇi  ...  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [465] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [466] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā
ārammaṇe  ekaṃ  ...  anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ . avasesāni padāni
etena upāyena vitthāretabbāni. Saṅkhittaṃ.
   [467] Navipākapaccayā hetuyā tīṇi . saṅkhittaṃ . paripuṇṇaṃ.
...  Avigate  tīṇi  . navipākapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve
Sahajāte  dve  aññamaññe  dve  nissaye dve upanissaye dve
āsevane ekaṃ kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne
dve  magge  ekaṃ  sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve
vigate  dve  avigate  dve  .  navipākamūlakaṃ imaṃ nānākaraṇaṃ .
Avasesāni yathā nahetumūlakaṃ.
   [468]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [469]   Najhānapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ
...  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke  ekaṃ  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ sampayutte ekaṃ
vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [470]  Namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye  ekaṃ  purejāte  ekaṃ  āsevane ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
Ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [471]   Namaggapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ
kamme  ekaṃ  vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne
ekaṃ  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā
ekaṃ  vigate ekaṃ avigate ekaṃ . namaggapaccayā nahetupaccayā .
Saṅkhittaṃ.
   [472]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi
magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate tīṇi.
   [473]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [474] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejāta-
paccayā  napacchājātapaccayā naāsevanapaccayamūlakampi nahetumūlakasadisaṃ .
Nakammapaccayā   navipākapaccayā   namaggapaccayā   imāni   tīṇi
mūlāni ekasadisāni . ... ārammaṇe ekaṃ anantare ekaṃ samanantare
ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito.
           Sampayuttavāro
   [475]  Kusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā.
   [476]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā.
   [477] Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sampayuttā
tayo  khandhā  tayo  khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe
Sampayuttā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ
sampayuttā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve khandhe sampayuttā dve khandhā. Saṅkhittaṃ.
   [478]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi
atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [479]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sampayutto
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [480] Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sampayuttā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve  khandhe  sampayuttā  dve  khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sampayuttā  tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto  eko  khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā .
Saṅkhittaṃ.
   [481]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [482]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [483]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejāte  dve  āsevane dve kamme dve
vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne ekaṃ magge ekaṃ
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā  dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
         Sampayuttavāro niṭṭhito.
Saṃsaṭṭhatthaṃ nāma sampayuttatthaṃ sampayuttatthaṃ nāma saṃsaṭṭhatthaṃ.
            Pañhāvāro
   [484]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo
kusalā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo kusalā
hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo . kusalo dhammo
kusalassa  ca  abyākatassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo kusalā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo.
   [485] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo
akusalā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
akusalā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Akusalo  dhammo  akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena
paccayo  akusalā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [486]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  vipākābyākatā  kiriyābyākatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākatā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca rūpānaṃ
Hetupaccayena paccayo.
   [487]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  sekkhā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti  vodānaṃ
paccavekkhanti  sekkhā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  kusalaṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti   cetopariyañāṇena  kusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti
ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanakusalassa   ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanakusalassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   kusalā   khandhā   iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [488]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ uppajjati pubbe
suciṇṇāni  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ
Ārabbha  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati
uddhaccaṃ  uppajjati  jhāne  parihīne  vippaṭisārissa  domanassaṃ
uppajjati.
   [489]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhati  pubbe
suciṇṇāni   paccavekkhati  kusalaṃ  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati   cetopariyañāṇena   kusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  kusalaṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  kusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā uppajjati kusalaṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati domanassaṃ uppajjati akusale
niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  ākāsānañcāyatanakusalaṃ
viññāṇañcāyatanavipākassa   ca   kiriyassa   ca  ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanavipākassa
ca  kiriyassa  ca  ārammaṇapaccayena  paccayo  kusalā  khandhā
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [490]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  rāgaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
Uppajjati  diṭṭhiṃ  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  vicikicchaṃ  ārabbha  vicikicchā  uppajjati  diṭṭhi uppajjati
uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  uddhaccaṃ  ārabbha uddhaccaṃ
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā uppajjati domanassaṃ uppajjati
domanassaṃ  ārabbha  domanassaṃ  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati vicikicchā
uppajjati uddhaccaṃ uppajjati.
   [491]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sekkhā  pahīnakilese  paccavekkhanti  vikkhambhitakilese
paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti  sekkhā vā
puthujjanā  vā  akusalaṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
cetopariyañāṇena   akusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  akusalā
khandhā      cetopariyañāṇassa     pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [492]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  arahā pahīnakilese paccavekkhati pubbe samudāciṇṇe kilese
jānāti akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyañāṇena
akusalacittasamaṅgissa  cittaṃ jānāti sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ
aniccato dukkhato anattato
Vipassanti  akusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati
akusalaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
diṭṭhi   uppajjati   vicikicchā   uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  akusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā
uppajjati     akusalā     khandhā     cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [493] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   arahā   phalaṃ   paccavekkhati  nibbānaṃ  paccavekkhati
nibbānaṃ  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  arahā
cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotaṃ  ...  ghānaṃ
jivhaṃ  kāyaṃ  rūpe  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa
cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanakiriyaṃ   viññāṇañcāyatanakiriyassa
ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanakiriyaṃ
nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa     ārammaṇapaccayena    paccayo
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ
sotaviññāṇassa  gandhāyatanaṃ  ghānaviññāṇassa  rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa
Phoṭṭhabbāyatanaṃ      kāyaviññāṇassa      ārammaṇapaccayena
paccayo   abyākatā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [494]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  sekkhā  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ   gotrabhussa   vodānassa   maggassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato
anattato vipassanti sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe
rase  phoṭṭhabbe  vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ
passanti  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇanti  cetopariyañāṇena
vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  abyākatā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [495]  Abyāto  dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe assādeti
Abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā
uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati.
   [496]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  sekkhā gotrabhuṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti  vodānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti sekkhā
maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti . sahajātādhipati:
kusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [497]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  taṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ
katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [498]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati .
Sahajātādhipati:  kusalādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  .  kusalo  dhammo  kusalassa  ca abyākatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  sahajātādhipati:  kusalādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [499]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ katvā rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  diṭṭhi  garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati:
akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [500]  Akusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   sahajātādhipati:  akusalādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [501]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  sahajātādhipati:  akusalādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [502]  Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
nibbānaṃ  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:
Vipākābyākatā  kiriyābyākatā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [503]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  sekkhā  phalaṃ  garuṃ  katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa adhipatipaccayena paccayo.
   [504]  Abyākato  dhammo  akusalassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  cakkhuṃ  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ
jivhaṃ  kāyaṃ  rūpe  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [505]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  kusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
kusalānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa anantarapaccayena
paccayo.
   [506]  Kusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  kusalaṃ  vuṭṭhānassa  maggo  phalassa  sekkhānaṃ  anulomaṃ
phalasamāpattiyā   nirodhā  vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ
Phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [507]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  akusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [508]  Akusalo  dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo akusalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [509] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   purimā   purimā   vipākābyākatā   kiriyābyākatā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vipākābyākatānaṃ  kiriyābyākatānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  kiriyaṃ
vuṭṭhānassa   arahato   anulomaṃ   phalasamāpattiyā   nirodhā
vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena
paccayo.
   [510]  Abyākato  dhammo  kusalassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [511]  Abyākato  dhammo akusalassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [512]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  samanantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  kusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
kusalānaṃ  khandhānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
Anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa samanantarapaccayena
paccayo.
   [513]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo  kusalaṃ  vuṭṭhānassa  maggo  phalassa  sekkhānaṃ  anulomaṃ
phalasamāpattiyā   nirodhā  vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ
phalasamāpattiyā samanantarapaccayena paccayo.
   [514]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  akusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
akusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo.
   [515]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo akusalaṃ vuṭṭhānassa samanantarapaccayena paccayo.
   [516] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo   purimā   purimā   vipākābyākatā   kiriyābyākatā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vipākābyākatānaṃ  kiriyābyākatānaṃ
khandhānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  kiriyaṃ
vuṭṭhānassa   arahato   anulomaṃ   phalasamāpattiyā   nirodhā
vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā samanantarapaccayena
paccayo.
   [517]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo.
   [518]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo.
   [519]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ sahajātapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  sahajātapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [520]  Kusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  kusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo.
   [521]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [522]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena
paccayo   tayo   khandhā  ekassa  khandhassa  sahajātapaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [523]  Akusalo  dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena
Paccayo  akusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo.
   [524]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [525] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo   vipākābyākato   kiriyābyākato   eko   khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   dve   khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo
   {525.1} paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā
ekassa  khandhassa  kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve
khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo khandhā
vatthussa  sahajātapaccayena  paccayo  vatthu  khandhānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena
Paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa  mahābhūtassa  sahajātapaccayena
paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo   mahābhūtā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  bāhiraṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  sahajātapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo
   {525.2}  mahābhūtā  upādārūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo
āhārasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena
paccayo  tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo
dve  mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo mahābhūtā
upādārūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  sahajātapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   asaññasattānaṃ   ekaṃ   mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  sahajātapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [526]  Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
sahajātapaccayena paccayo kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [527] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
sahajātapaccayena paccayo akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [528]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  aññamaññapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo   tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  aññamaññapaccayena
paccayo   dve   khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena
paccayo.
   [529]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo   akusalo   eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
aññamaññapaccayena   paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa
aññamaññapaccayena   paccayo   dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
aññamaññapaccayena paccayo.
   [530] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo   vipākābyākato   kiriyābyākato   eko   khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa  aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā
Dvinnaṃ   khandhānaṃ   aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca
aññamaññapaccayena   paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa
vatthussa  ca  aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ
khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo
   {530.1}  khandhā  vatthussa  aññamaññapaccayena  paccayo vatthu
khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ
mahābhūtānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa
mahābhūtassa  aññamaññapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ
mahābhūtānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ
... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ
aññamaññapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa  mahābhūtassa
aññamaññapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ
aññamaññapaccayena paccayo.
   [531]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [532]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo  kusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [533]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
nissayapaccayena paccayo.
   [534]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ nissayapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [535]  Akusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo  akusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [536]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo.
   [537]  Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena
Paccayo  vipākābyākato  kiriyābyākato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo
khandhā  ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākato  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo
   {537.1}  dve  khandhā  dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  khandhā  vatthussa  nissayapaccayena  paccayo
vatthu  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ
mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa
nissayapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ
nissayapaccayena   paccayo  mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  nissayapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
nissayapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ  ...  ghānāyatanaṃ  ...
Jivhāyatanaṃ  ...  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa nissayapaccayena paccayo
vatthu  vipākābyākatānaṃ  kiriyābyākatānaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [538]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [539]  Abyākato  dhammo  akusalassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [540]  Kusalo  ca  abyākato  ca dhammā kusalassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  kusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo tayo khandhā ca vatthu ca ekassa
khandhassa  nissayapaccayena  paccayo  dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ
khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [541]  Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
nissayapaccayena paccayo kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [542]  Akusalo  ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  ca  vatthu  ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā  ca
vatthu  ca  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo dve khandhā
ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [543] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
nissayapaccayena paccayo akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [544]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {544.1}  Ārammaṇūpanissayo:  dānaṃ  datvā sīlaṃ samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ  katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni
garuṃ katvā paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   {544.2} Anantarūpanissayo: purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kusalānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa vodānaṃ maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   {544.3} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti
abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ karoti jhānaṃ
uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti
samāpattiṃ  uppādeti  saddhā  ...  sīlaṃ  sutaṃ  cāgo  ...
Paññā  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa paññāya upanissayapaccayena
paccayo
   {544.4}  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  paṭhamassa  jhānassa
upanissayapaccayena  paccayo  dutiyassa  jhānassa  parikammaṃ  dutiyassa
jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  tatiyassa  jhānassa  parikammaṃ
tatiyassa  jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  catutthassa  jhānassa
parikammaṃ   catutthassa   jhānassa   upanissayapaccayena   paccayo
ākāsānañcāyatanassa     parikammaṃ     ākāsānañcāyatanassa
upanissayapaccayena    paccayo    viññānañcāyatanassa   parikammaṃ
viññāṇañcāyatanassa  upanissayapaccayena  paccayo  ākiñcaññāyatanassa
parikammaṃ    ākiñcaññāyatanassa    upanissayapaccayena   paccayo
nevasaññānāsaññāyatanassa    parikammaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.5}  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  jhānassa  upanisayapaccayena
paccayo  .pe. catutthaṃ jhānaṃ ākāsānañcāyatanassa ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa     viññāṇañcātayanaṃ     ākiñcaññāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    upanissayapaccayena
paccayo  dibbassa cakkhussa parikammaṃ dibbassa cakkhussa upanissayapaccayena
paccayo  dibbāya  sotadhātuyā  parikammaṃ  dibbāya  sotadhātuyā
upanissayapaccayena  paccayo  iddhividhañāṇassa  parikammaṃ  iddhividhañāṇassa
upanissayapaccayena    paccayo    cetopariyañāṇassa    parikammaṃ
cetopariyañāṇassa  upanissayapaccayena  paccayo pubbenivāsānussatiñāṇassa
Parikammaṃ     pubbenivāsānussatiñāṇassa     upanissayapaccayena
paccayo    yathākammūpagañāṇassa   parikammaṃ   yathākammūpagañāṇassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.6}   anāgataṃsañāṇassa   parikammaṃ   anāgataṃsañāṇassa
upanissayapaccayena  paccayo  dibbaṃ  cakkhu  dibbāya  sotadhātuyā
upanissayapaccayena   paccayo   dibbā  sotadhātu  iddhividhañāṇassa
upanissayapaccayena   paccayo   iddhividhañāṇaṃ   cetopariyañāṇassa
upanissayapaccayena  paccayo  cetopariyañāṇaṃ  pubbenivāsānussatiñāṇassa
upanissayapaccayena      paccayo      pubbenivāsānussatiñāṇaṃ
yathākammūpagañāṇassa upanissayapaccayena paccayo
yathākammūpagañāṇaṃ   anāgataṃsañāṇassa   upanissayapaccayena   paccayo
paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ  paṭhamassa  maggassa  upanissayapaccayena
paccayo  dutiyassa maggassa parikammaṃ dutiyassa maggassa upanissayapaccayena
paccayo   tatiyassa   maggassa   parikammaṃ   tatiyassa   maggassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.7}  catutthassa  maggassa  parikammaṃ  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamo  maggo  dutiyassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  dutiyo  maggo  tatiyassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkhā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ
samāpattiṃ  uppādenti  uppannaṃ  samāpajjanti  saṅkhāre  aniccato
dukkhato    anattato    vipassanti    maggo    sekkhānaṃ
Atthapaṭisambhidāya      dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya
paṭibhāṇapaṭisambhidāya    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [545]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .  ārammaṇūpanissayo:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati  pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi uppajjati.
   {545.1} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ... Paññā rāgassa dosassa mohassa
mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [546]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Ārammaṇūpanissayo:  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati.
   {546.1}  Anantarūpanissayo:  kusalaṃ  vuṭṭhānassa maggo phalassa
sekkhānaṃ  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññā-
nāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {546.2}  Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti
paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ...
Paññaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ
paccanubhoti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ... paññā kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo kusalaṃ
kammaṃ  vipākassa upanissaya paccayena paccayo arahā maggaṃ upanissāya
anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ  uppādeti  uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre
aniccato  dukkhato anattato vipassati maggo arahato atthapaṭisambhidāya
dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya     paṭibhāṇapaṭisambhidāya
ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena    paccayo   maggo
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [547]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {547.1}  Ārammaṇūpanissayo:  rāgaṃ  garuṃ  katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati diṭṭhiṃ garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  anantarūpanissayo:  purimā  purimā  akusalā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  akusalānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena
paccayo.
   {547.2}  Pakatūpanissayo: rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati adinnaṃ
ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ  phaṇati  samphaṃ  palapati
Sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati  ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati
paradāraṃ  gacchati  gāmaghātaṃ  karoti  nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā
voropeti  pitaraṃ  jīvitā  voropeti  arahantaṃ  jīvitā  voropeti
duṭṭhena  cittena  tathāgatassa  lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati dosaṃ
upanissāya ... mohaṃ upanissāya mānaṃ upanissāya diṭṭhiṃ upanissāya ...
Patthanaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe. saṅghaṃ bhindati rāgo ...
Doso  moho māno diṭṭhi ... patthanā rāgassa dosassa mohassa
mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [548]  Pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo
pāṇātipāto  adinnādānassa ... kāmesu micchācārassa musāvādassa
pisuṇāvācāya    pharusavācāya    samphappalāpassa    abhijjhāya
byāpādassa ... micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Adinnādānaṃ
adinnādānassa  kāmesu  micchācārassa  musāvādassa  . saṅkhittaṃ .
Micchādiṭṭhiyā  pāṇātipātassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkaṃ
bandhitabbaṃ.
   [549] Kāmesu micchācāro ... Musāvādo pisuṇāvācā pharusavācā
samphappalāpo  abhijjhā  byāpādo ... . micchādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā
upanissayapaccayena   paccayo   micchādiṭṭhi  pāṇātipātassa  ...
Adinnādānassa  kāmesu  micchācārassa  musāvādassa  pisuṇāvācāya
pharusavācāya samphappalāpassa abhijjhāya ... Byāpādassa upanissayapaccayena
Paccayo.
   [550]   Mātughātakammaṃ  mātughātakammassa  upanissayapaccayena
paccayo  mātughātakammaṃ  pitughātakammassa  ...  arahantaghātakammassa
ruhiruppādakammassa saṅghabhedakammassa ... Niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena
paccayo  .  pitughātakammaṃ  pitughātakammassa  ...  arahantaghātakammassa
ruhiruppādakammassa   saṅghabhedakammassa   niyatamicchādiṭṭhiyā   ...
Mātughātakammassa  upanissayapaccayena  paccayo . arahantaghātakammaṃ ...
Ruhiruppādakammaṃ  ...  saṅghabhedakammaṃ  ...  . niyatamicchādiṭṭhi ...
Niyatamicchādiṭṭhiyā   upanissayapaccayena   paccayo   niyatamicchādiṭṭhi
mātughātakammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pitughātakammassa  ...
Arahantaghātakammassa  ...  ruhiruppādakammassa  ...  saṅghabhedakammassa
upanissayapaccayena paccayo. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [551]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  pakatūpanissayo:  rāgaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti dosaṃ ...
Mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ
uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti samāpattiṃ uppādeti . rāgo ...
Doso  moho  māno  diṭṭhi ... patthanā saddhāya sīlassa sutassa
Cāgassa paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   {551.1}  Pāṇaṃ hantvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti . adinnaṃ
ādiyitvā  ...  musā bhaṇitvā pisuṇaṃ bhaṇitvā pharusaṃ bhaṇitvā samphaṃ
palapitvā  sandhiṃ  chinditvā  nillopaṃ  haritvā  ekāgārikaṃ karitvā
paripanthe  ṭhatvā paradāraṃ gantvā gāmaghātaṃ karitvā ... nigamaghātaṃ
karitvā  tassa  paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ
karoti  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ  uppādeti
abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  .  mātaraṃ  jīvitā
voropetvā  tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati
uposathakammaṃ  karoti  .  pitaraṃ  jīvitā voropetvā ... arahantaṃ
jīvitā voropetvā ... Duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādetvā
...  saṅghaṃ  bhinditvā  tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ
samādiyati uposathakammaṃ karoti.
   [552]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  anantarūpanissayo:
akusalaṃ  vuṭṭhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:
rāgaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ
dukkhaṃ paccanubhoti dosaṃ ... mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya
Attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti .
Rāgo ... doso moho māno diṭṭhi ... Patthanā kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo .
Akusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo.
   [553]   Abyākato   dhammo   abyākatassa   dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo.
   {553.1} Ārammaṇūpanissayo: arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati nibbānaṃ phalassa upanissayapaccayena
paccayo  .  anantarūpanissayo:  purimā  purimā  vipākābyākatā
kiriyābyākatā   khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vipākābyākatānaṃ
kiriyābyākatānaṃ   khandhānaṃ   upanissayapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ
āvajjanāya  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  arahato  anulomaṃ  phalasamāpattiyā
nirodhā   vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {553.2}   Pakatūpanissayo:   kāyikaṃ   sukhaṃ   kāyikassa
sukhassa   kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
phalasamāpattiyā   upanissayapaccayena   paccayo   utu   kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  bhojanaṃ  kāyikassa  sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena   paccayo   senāsanaṃ   kāyikassa   sukhassa
Kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo
kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  phalasamāpattiyā  kāyikassa  sukhassa upanissayapaccayena paccayo
arahā  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya  anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti
uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati  kāyikaṃ  dukkhaṃ ... utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya
anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ  uppādeti  uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre
aniccato dukkhato anattato vipassati.
   [554]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {554.1} Ārammaṇūpanissayo: sekhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  . anantarūpanissayo: āvajjanā
kusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {554.2} Pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti kāyikaṃ
dukkhaṃ ... Utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti
Abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ
dukkhaṃ  utu  bhojanaṃ  ... senāsanaṃ saddhāya sīlassa sutassa cāgassa
paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   [555]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {555.1}  Ārammaṇūpanissayo:  cakkhuṃ  garuṃ  katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... Ghānaṃ
jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ vipākābyākate
kiriyābyākate  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ
garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati . anantarūpanissayo:
āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {555.2}  Pakatūpanissayo:  kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati
adinnaṃ  ādiyati  musā  bhaṇati pisuṇaṃ bhaṇati pharusaṃ bhaṇati samphaṃ palapati
sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati paradāraṃ
gacchati  gāmaghātaṃ  karoti nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā voropeti
pitaraṃ  jīvitā voropeti arahantaṃ jīvitā voropeti duṭṭhena cittena
tathāgatassa lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utuṃ ...
Bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati. Saṅkhittaṃ. Saṅghaṃ bhindati.
Kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... Senāsanaṃ rāgassa dosassa
mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [556] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
arahā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotaṃ ...
Ghānaṃ  jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  .  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
purejātapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ  sotaviññāṇassa  gandhāyatanaṃ
ghānaviññāṇassa   rasāyatanaṃ   jivhāviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ
sotaviññāṇassa    ghānāyatanaṃ    ghānaviññāṇassa    jivhāyatanaṃ
jivhāviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena
paccayo   vatthu   vipākābyākatānaṃ   kiriyābyākatānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [557]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
dibbena  cakkhunā rūpaṃ passanti dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti .
Vatthupurejātaṃ: vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [558]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati diṭṭhi
uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  akusalānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [559]  Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo  pacchājātā:  kusalā  khandhā  purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [560] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo   pacchājātā:   akusalā   khandhā   purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [561] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo    pacchājātā:    vipākābyākatā   kiriyābyākatā
khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [562]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  āsevanapaccayena
Paccayo  purimā  purimā  kusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
kusalānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena
paccayo.
   [563]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  akusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
akusalānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [564] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo   purimā   purimā  kiriyābyākatā  khandhā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [565]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo
kusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [566]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  kusalā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
kusalā  cetanā  vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [567]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo  kusalā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [568]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  akusalā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [569]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  akusalā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
akusalā  cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [570]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo  akusalā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [571]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  vipākābyākatā  kiriyābyākatā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākatā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kaṭattā
ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  cetanā  vatthussa kammapaccayena
paccayo.
   [572]  Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo   vipākābyākato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
Ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena
paccayo   paṭisandhikkhaṇe   vipākābyākato   eko   khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo
tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena
paccayo khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [573] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo
kusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [574]  Kusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  kusalā  āhārā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ āhārapaccayena
paccayo.
   [575]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  kusalā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [576]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa āhārapaccayena
paccayo  akusalā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ āhārapaccayena
paccayo.
   [577]  Akusalo  dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  akusalā  āhārā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena
Paccayo.
   [578]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  akusalā  āhārā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [579] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  vipākābyākatā  kiriyābyākatā  āhārā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākatā   āhārā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  kaṭattā
ca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro  āhāro imassa
kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [580]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  indriyapaccayena
paccayo  kusalā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  indriyapaccayena
paccayo.
   [581]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa indriyapaccayena
paccayo  kusalā  indriyā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ indriyapaccayena
paccayo.
   [582]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  kusalā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [583]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa indriyapaccayena
Paccayo  akusalā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ indriyapaccayena
paccayo.
   [584]  Akusalo  dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo  akusalā  indriyā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena
paccayo.
   [585]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  akusalā  indriyā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [586] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo    vipākābyākatā    kiriyābyākatā    indriyā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākatā  indriyā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo cakkhundriyaṃ
cakkhuviññāṇassa  indriyapaccayena  paccayo  sotindriyaṃ  sotaviññāṇassa
indriyapaccayena    paccayo    ghānindriyaṃ    ghānaviññāṇassa
indriyapaccayena  paccayo  jivhindriyaṃ jivhāviññāṇassa indriyapaccayena
paccayo    kāyindriyaṃ    kāyaviññāṇassa    indriyapaccayena
paccayo rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [587]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo
kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [588]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo  kusalāni  jhānaṅgāni  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ jhānapaccayena
paccayo.
   [589]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
jhānapaccayena  paccayo  kusalāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [590]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo  akusalāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ jhānapaccayena
paccayo.
   [591]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa jhānapaccayena
paccayo  akusalāni  jhānaṅgāni  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena
paccayo.
   [592]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
jhānapaccayena  paccayo  akusalāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [593]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena
paccayo  vipākābyākatāni  kiriyābyākatāni  jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   jhānapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākatāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [594]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo
kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [595]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  kusalāni  maggaṅgāni  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ maggapaccayena
paccayo.
   [596]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
maggapaccayena  paccayo  kusalāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [597]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  akusalāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ maggapaccayena
paccayo.
   [598]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa maggapaccayena
paccayo  akusalāni  maggaṅgāni  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena
paccayo.
   [599]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
maggapaccayena  paccayo  akusalāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [600]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena
paccayo  vipākābyākatāni  kiriyābyākatāni  maggaṅgāni sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   maggapaccayena  paccayo
Paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākatāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [601]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  sampayuttapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena
paccayo   tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena
paccayo   dve   khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  sampayuttapaccayena
paccayo.
   [602]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa sampayuttapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo.
   [603] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo   vipākābyākato   kiriyābyākato   eko   khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākato
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo
tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena  paccayo  dve
khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo.
   [604]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena
Paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  kusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā:
kusalā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [605]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  akusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā:
akusalā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [606] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo   sahajātaṃ   purejātaṃ   pacchājātaṃ   .  sahajātā:
vipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākatā  khandhā
kaṭattārūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo   khandhā   vatthussa
vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
Purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sotāyatanaṃ  sotaviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ
ghānaviññāṇassa    vippayuttapaccayena    paccayo    jivhāyatanaṃ
jivhāviññāṇassa    vippayuttapaccayena    paccayo   kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  vipākābyākatānaṃ
Kiriyābyākatānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā:
vipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā  purejātassa imassa kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [607]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  purejātaṃ:  vatthu  kusalānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [608]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  purejātaṃ:  vatthu  akusalānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [609]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo
kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo
tayo  khandhā  ekassa  khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandhā
dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [610]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  kusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [611]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandhā
Ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve   khandhā   dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [612]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  atthipaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [613]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  akusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [614]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [615]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajāto:  vipākābyākato  kiriyābyākato  eko  khandho tiṇṇannaṃ
Khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo
khandhā  ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
atthipaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākato  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā
ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo
   {615.1} khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ
atthipaccayena   paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ
atthipaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena
paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo
mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo
dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo mahābhūtā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
   {615.2} Purejātaṃ: arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassati  sotaṃ  ...  ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
Phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ
suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo
saddāyatanaṃ   .pe.   gandhāyatanaṃ   rasāyatanaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
atthipaccayena    paccayo    sotāyatanaṃ    sotaviññāṇassa
ghānāyatanaṃ    ghānaviññāṇassa    jivhāyatanaṃ   jivhāviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo   vatthu
vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {615.3}  Pacchājātā: vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā
purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Kabaḷiṃkāro āhāro
imassa  kāyassa atthipaccayena paccayo . rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [616]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  purejātaṃ:  sekkhā  vā  puthujjanā  vā cakkhuṃ aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe
sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassanti  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passanti  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ suṇanti. Vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [617]  Abyākato  dhammo  akusalassa  dhammassa atthipaccayena
Paccayo  purejātaṃ:  cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe
sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe  ... vatthuṃ assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati .
Vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [618]  Kusalo  ca  abyākato  ca dhammā kusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  kusalo
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .pe.  dve  khandhā  ca  vatthu  ca  dvinnaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [619]  Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:  kusalā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: kusalā khandhā ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  kusalā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [620]  Akusalo  ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: akusalo
Eko  khandho  ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
tayo  khandhā  ca  vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo
dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [621] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:  akusalā  khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  akusalā  khandhā  ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  akusalā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo
   [622]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa natthipaccayena paccayo
purimā  purimā  kusalā  khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ
natthipaccayena  paccayo  .  saṅkhittaṃ  .  yathā anantarapaccayaṃ evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [623]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa vigatapaccayena paccayo
purimā  purimā  kusalā  khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ
vigatapaccayena  paccayo  .  saṅkhittaṃ  .  yathā anantarapaccayaṃ evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [624]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  avigatapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  avigatapaccayena
Paccayo  tayo  khandhā  ekassa khandhassa avigatapaccayena paccayo .
Dve  khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ avigatapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ .
Yathā atthipaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Pañhāvārassa vibhaṅgo niṭṭhito.
         Pañhāvārassa anulomagaṇanā
            hetumūlakaṃ
   [625]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta vipāke ekaṃ āhāre satta
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [626]  Hetupaccayā  adhipatiyā cattāri ... sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  vipāke  ekaṃ indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge  cattāri  sampayutte  tīṇi vippayutte tīṇi
atthiyā satta avigate satta.
   [627]    Hetusahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti
Tīṇi.
   {627.1}   Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ     .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {627.2}  Hetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  cattāri .
Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggaatthiavigatanti    dve    .
Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {627.3} Hetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
dve  .  hetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti  ekaṃ .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .    hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  hetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {627.4} Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattāri   .   hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {627.5} Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ   .   hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekaṃ    .    hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
           Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Ārammaṇamūlakaṃ
   [628]  Ārammaṇapaccayā  adhipatiyā  satta ... nissaye tīṇi
upanissaye  satta  purejāte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā tīṇi
avigate tīṇi.
   [629]  Ārammaṇaadhipatiupanissayanti  satta . ārammaṇapurejāta-
atthiavigatanti  tīṇi  .  ārammaṇanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
tīṇi   .  ārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Ārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Adhipatimūlakaṃ
   [630]  Adhipatipaccayā hetuyā cattāri ... ārammaṇe satta
sahajāte  satta  aññamaññe  tīṇi  nissaye  aṭṭha  upanissaye
satta purejāte ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta
magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  cattāri atthiyā aṭṭha
avigate aṭṭha.
   [631]  Adhipatiatthiavigatanti  aṭṭha  . adhipatinissayaatthiavigatanti
aṭṭha. Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti cattāri.
   {631.1}  Adhipatiārammaṇaupanissayanti  satta . adhipatiārammaṇa-
upanissayapurejātaatthiavigatanti   ekaṃ   .  adhipatiārammaṇanissaya-
upanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.2}   Adhipatisahajātanissayaatthiavigatanti   satta  .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Adhipatisahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {631.3}   Adhipatisahajātanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ. Adhipatisahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.4}  Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyaatthiavigatanti satta .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi.
   {631.5} Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   tīṇi   .  adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
indriyasampayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .  adhipatisahajātanissayavipāka-
āhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.6}  Adhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Adhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {631.7} Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .   adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekaṃ   .   adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {631.8} Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattāri     .     adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   dve  .  adhipatihetusahajātanissayaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {631.9} Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .    adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ   .  adhipatihetusahajātanissayavipāka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Anantaramūlakaṃ
   [632] Anantarapaccayā samanantare satta ... upanissaye satta
āsevane tīṇi kamme ekaṃ natthiyā satta vigate satta.
   [633]   Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   satta  .
Anantarasamanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti      tīṇi     .
Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti ekaṃ.
            Samanantaramūlakaṃ
   [634] Samanantarapaccayā anantare satta ... upanissaye satta
āsevane tīṇi kamme ekaṃ natthiyā satta vigate satta.
   [635]   Samanantaraanantaraupanissayanatthivigatanti   satta  .
Samanantaraanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti      tīṇi     .
Samanantaraanantaraupanissayakammanatthivigatanti ekaṃ.
            Sahajātamūlakaṃ
   [636]  Sahajātapaccayā  hetuyā  satta ... adhipatiyā satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye nava kamme satta vipāke ekaṃ āhāre
satta  indriye  satta  jhāne  satta magge satta sampayutte tīṇi
vippayutte tīṇi atthiyā nava avigate nava.
   [637] Sahajātanissayaatthiavigatanti nava. Sahajātaaññamaññanissayaatthi-
avigatanti   tīṇi   .   sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi    .   sahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .
Sahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Sahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . sahajātaaññamaññanissayavipākaatthi-
avigatanti  ekaṃ  .  sahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ   .   sahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Sahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Aññamaññamūlakaṃ
   [638]  Aññamaññapaccayā  hetuyā  tīṇi  ... adhipatiyā tīṇi
sahajāte  tīṇi  nissaye  tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
sampayutte tīṇi vippayutte ekaṃ atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [639]   Aññamaññasahajātanissayaatthiavigatanti   tīṇi   .
Aññamaññasahajātanissayasampayuttaatthiavigatanti      tīṇi     .
Aññamaññasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Aññamaññasahajātanissayavipākaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Aññamaññasahajātanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Aññamaññasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Nissayamūlakaṃ
   [640] Nissayapaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi upanissaye ekaṃ purejāte
tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ āhāre satta indriye satta
jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca
atthiyā terasa avigate terasa.
   [641]  Nissayaatthiavigatanti  terasa . nissayaadhipatiatthiavigatanti
aṭṭha . nissayaindriyaatthiavigatanti satta . nissayavippayuttaatthiavigatanti
pañca   .   nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti   cattāri  .
Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Nissayap