ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Paccayavaro
   [434]  Upadanasampayuttam  dhammam  paccaya  upadanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: tini paticcasadisam . upadanavippayuttam
dhammam  paticca  upadanavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
upadanavippayuttam ekam khandham paccaya ... yava ajjhattika mahabhuta
vatthum  paccaya  upadanavippayutta  khandha  vatthum paccaya ditthigata-
vippayutto  lobho  .  upadanavippayuttam dhammam paccaya upadana-
sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccaya: vatthum paccaya upadana-
sampayutta  khandha  ditthigatavippayuttam  lobham  paccaya  sampayuttaka
khandha.
   {434.1}  Upadanavippayuttam  dhammam  paccaya  upadana-
sampayutto  ca  upadanavippayutto   ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  vatthum  paccaya  upadanasampayutta  khandha  mahabhute
paccaya   cittasamutthanam   rupam  ditthigatavippayuttam  lobham  paccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

Sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam vatthum paccaya ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca lobho ca . upadana- sampayuttanca upadanavippayuttanca dhammam paccaya upadana- sampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: upadanasampayuttam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Ditthigatavippayuttalobhasahagatam ekam khandhanca lobhanca paccaya tayo khandha dve khandhe .... {434.2} Upadanasampayuttanca upadanavippayuttanca dhammam paccaya upadanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: upadanasampayutte khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam ditthigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhanca paccaya cittasamutthanam rupam ditthigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca vatthunca paccaya lobho. {434.3} Upadanasampayuttanca upadanavippayuttanca dhammam paccaya upadanasampayutto ca upadanavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: upadanasampayuttam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Upadanasampayutte khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam ditthigatavippayuttalobhasahagatam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha lobho ca dve khandhe .... Sankhittam. Arammanapaccayamhi panca vinnana katabba. [435] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava anantare nava sabbattha nava vipake ekam avigate nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

[436] Upadanavippayuttam dhammam paccaya upadanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam upadanavippayuttam ekam khandham paccaya ... yava asannasatta cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam ... vatthum paccaya ahetuka upadanavippayutta khandha vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthunca paccaya vicikiccha- sahagato uddhaccasahagato moho. Sankhittam. [437] Nahetuya ekam naarammane tini naadhipatiya nava naanantare tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini. Evam itare dve gananapi nissayavaropi katabba.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 260-262. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=434&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=434&items=4&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=434&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=434&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=434              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :