ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Vitakkattike navitakkattikaṃ
   [58]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca naavitakka-
vicāramatto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: savitakkasavicāraṃ dhammaṃ
paṭicca  naavitakkaavicāro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: savitakka-
savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkaavicāro  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca
naavitakkavicāramatto  ca  naavitakkaavicāro  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasavitakkasavicāro  ca
naavitakkavicāramatto  ca  dhammā uppajjanti  hetupaccayā: savitakka-
savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkavicāramatto ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page154.

Naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta. [59] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā: avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto ca naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakka- savicāro ca naavitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkavicāra- matto ca naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta. [60] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: .pe. Satta. [61] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [62] Savitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [63] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page155.

Nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [64] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [65] Hetuyā ekūnapaññāsa ārammaṇe ekūnapaññāsa avigate ekūnapaññāsa. Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 153-155. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=578&items=8&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=578&items=8&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=578&items=8&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=578&items=8&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=578              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :