ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปริตตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๙๑] กุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นมหัคคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอัปปมาณา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๙๒] อกุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นมหัคคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๙๓] อัพยากตธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น มหัคคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อัปปมาณารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
ปริตตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๐๔๔-๑๖๐๖๔ หน้าที่ ๖๖๘-๖๖๙. http://84000.org/tipitaka/pitaka3/v.php?B=44&A=16044&Z=16064&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka3/m_siri.php?B=44&siri=256              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3065              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [3065-3067] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3065&items=3              The Pali Tipitaka in Roman :- [3065-3067] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3065&items=3              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :