ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ อภิ. ยมกํ (๑)
   [๗๙๓]  โย จกฺขายตนํ ปริชานิตฺถ โส โสตายตนํ ปริชานิสฺสตีติ:
โน  ฯ  โย  วา  ปน  โสตายตนํ  ปริชานิสฺสติ โส จกฺขายตนํ
ปริชานิตฺถาติ: โน ฯ โย จกฺขายตนํ น ปริชานิตฺถ โส โสตายตนํ
น  ปริชานิสฺสตีติ:  เย  มคฺคํ  ปฏิลภิสฺสนฺติ  เต  จกฺขายตนํ  น
ปริชานิตฺถ  โน  จ โสตายตนํ น ปริชานิสฺสนฺติ อคฺคมคฺคสมงฺคี เย
จ  ปุถุชฺชนา มคฺคํ น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต จกฺขายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ
โสตายตนญฺจ  น  ปริชานิสฺสนฺติ  ฯ  โย  วา ปน โสตายตนํ น
ปริชานิสฺสติ  โส  จกฺขายตนํ  น  ปริชานิตฺถาติ: อรหา โสตายตนํ
น  ปริชานิสฺสติ  โน  จ  จกฺขายตนํ น ปริชานิตฺถ อคฺคมคฺคสมงฺคี
เย จ ปุถุชฺชนา มคฺคํ น ปฏิลภิสฺสนฺติ เต โสตายตนญฺจ น ปริชานิสฺสนฺติ
จกฺขายตนญฺจ น ปริชานิตฺถ ฯ
                   ปริญฺญาวารํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                  อายตนยมกํ นิฏฺฐิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๒๖๓. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=38&item=793&items=1&modeTY=2              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=38&item=793&items=1&modeTY=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=38&item=793&items=1&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=38&item=793&items=1&modeTY=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=793              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :