ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๘ อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ
   [๒๒๖๘]  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ  ... อธิปติยา นว
อนนฺตเร  เอกํ  สมนนฺตเร  เอกํ สหชาเต เอกวีส อญฺมญฺเ ฉ
นิสฺสเย  เอกวีส  อุปนิสฺสเย  ตีณิ ปุเรชาเต ฉ ปจฺฉาชาเต สตฺต
อาเสวเน เอกํ กมฺเม สตฺต วิปาเก สตฺต อาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย
นว  ฌาเน  สตฺต  มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต เอกํ วิปฺปยุตฺเต อฏฺ
อตฺถิยา ปญฺจวีส นตฺถิยา เอกํ วิคเต เอกํ อวิคเต ปญฺจวีส ฯ
                เอวํ คเณตพฺพํ ฯ
                ปจฺจนียานุโลมํ ฯ
              ปญฺหาวาโร นิฏฺิโต ฯ
          สนิทสฺสนสปฺปฏิฆตฺติกํ พาวีสติมํ
                  นิฏฺิตํ ฯ
             อนุโลมติกปฏฺานํ ปจฺฉิมํ
                  นิฏฺิตํ ฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๑ หน้าที่ ๖๔๗. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=41&item=2268&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=41&item=2268&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=41&item=2268&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=41&item=2268&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2268              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :