ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
   [451]  Dumūlakaṃ  timūlakaṃ  catumūlakaṃ  pañcamūlakaṃ chamūlakaṃ sattamūlakaṃ
aṭṭhamūlakaṃ navamūlakaṃ evameva kātabbaṃ.
               Idaṃ dasamūlakaṃ.
   [452] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitañca
piturakkhitañca   mātāpiturakkhitañca   bhāturakkhitañca   bhaginīrakkhitañca
ñātirakkhitañca    gottarakkhitañca    dhammarakkhitañca   sārakkhañca
saparidaṇḍañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo muhuttikāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
             Muhuttikācakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [453] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitaṃ
brūhi  hohi  kira  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti
vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa . puriso bhikkhuṃ pahiṇati
gaccha  bhante  itthannāmaṃ  māturakkhitaṃ brūhi hohi kira itthannāmassa
bhariyā  chandavāsinī  bhogavāsinī  paṭavāsinī  odapattakinī obhatacumbaṭā
dāsī  ca  bhariyā  ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā muhuttikāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
                Nikkhepapadāni.
   [454] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitaṃ
brūhi  hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī cāti
paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa . puriso
bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  māturakkhitaṃ  brūhi  hohi
kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca bhogavāsinī ca . dhanakkītā ca
paṭavāsinī ca . dhanakkītā ca odapattakinī ca. Dhanakkītā ca obhatacumbaṭā
ca  . dhanakkītā ca dāsī ca bhariyā ca . dhanakkītā ca kammakārī
ca bhariyā ca . dhanakkītā ca dhajāhaṭā ca . dhanakkītā ca muhuttikā
cāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
              Khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [455] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitaṃ
brūhi  hohi  kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ca bhogavāsinī ca
.pe. Chandavāsinī ca muhuttikā ca . chandavāsinī ca dhanakkītā cāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
               Baddhacakkaṃ.
               Mūlaṃ saṅkhittaṃ.
   [456] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitaṃ
brūhi  hohi kira itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā ca .
Muhuttikā  ca  chandavāsinī  ca  .pe. muhuttikā ca dhajāhaṭā cāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
             Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [457]  Dumūlakaṃ  timūlakaṃ  catumūlakaṃ  pañcamūlakaṃ chamūlakaṃ sattamūlakaṃ
aṭṭhamūlakaṃ navamūlakaṃ evameva kātabbaṃ.
             Idaṃ dasamūlakaṃ.
   [458] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitaṃ
brūhi  hohi  kira  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītā  ca chandavāsinī
ca  bhogavāsinī  ca  paṭavāsinī  ca odapattakinī ca obhatacumbaṭā ca
dāsī  ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ca muhuttikā
cāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
   [459] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ piturakkhitaṃ
brūhi  .  mātāpiturakkhitaṃ  brūhi  .  bhāturakkhitaṃ  brūhi .
Bhaginīrakkhitaṃ  brūhi  .  ñātirakkhitaṃ  brūhi  . gottarakkhitaṃ brūhi .
Dhammarakkhitaṃ  brūhi  .  sārakkhaṃ  brūhi  .  saparidaṇḍaṃ  brūhi hohi
kira   itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati
paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa  .  puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati
gaccha  bhante  itthannāmaṃ  saparidaṇḍaṃ  brūhi hohi kira itthannāmassa
bhariyā  chandavāsinī  bhogavāsinī  paṭivāsinī  odapattakinī obhatacumbaṭā
dāsī  ca  bhariyā  ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā muhuttikāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
              Nikkhepapadāni.
   [460]  Puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ
saparidaṇḍaṃ  brūhi  hohi  kira  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītā  ca
chandavāsinī   cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa  .  puriso  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
saparidaṇḍaṃ  brūhi  hohi  kira  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītā  ca
bhogavāsinī  ca  dhanakkītā ca paṭavāsinī ca dhanakkītā ca odapattakinī
ca  dhanakkītā  ca  obhatacumbaṭā  ca dhanakkītā ca dāsī ca bhariyā
ca  dhanakkītā ca kammakārī ca bhariyā ca dhanakkītā ca dhajāhaṭā ca
dhanakkītā  ca  muhuttikā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
               Khaṇḍacakkaṃ.
   [461] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ saparidaṇḍaṃ
brūhi  hohi  kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ca bhogavāsinī ca
chandavāsinī  ca  paṭavāsinī  ca  .pe.  chandavāsinī ca muhuttikā ca
chandavāsinī  ca  dhanakkītā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
               Baddhacakkaṃ.
               Mūlaṃ saṅkhittaṃ.
   [462] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ saparidaṇḍaṃ
brūhi  hohi  kira  itthannāmassa  bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā ca
.pe.  muhuttikā  ca dhajāhaṭā cāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
              Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 312-316. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=1&item=451&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=1&item=451&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=449&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=449&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=449              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=972              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=972              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :