ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
            Janavasabhasuttam
   [187] Evamme sutam . ekam samayam bhagava nadike 1- viharati
ginjakavasathe  .  tena  kho  pana  samayena bhagava parito parito
janapadesu  paricarake  abbhatite  kalakate  upapattisu  byakaroti
kasikosalesu vajjimallesu cetivamsesu 2- kurupancalesu macchasurasenesu 3-
asu  amutra  upapanno  asu  amutra  upapanno  paropannasa
nadikiya  4- paricaraka abbhatita kalakata pancannam orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma
tasma  loka  sadhika  navuti  nadikiya  paricaraka  abbhatita
kalakata  tinnam  sannojananam  parikkhaya  ragadosamohanam  tanutta
sakadagamino  sakideva  imam  lokam  agantva dukkhassantam karissanti
satirekani  pancasatani  nadikiya  paricaraka  abbhatita  kalakata
tinnam  sannojananam  parikkhaya  sotapanna  avinipatadhamma  niyata
sambodhiparayanati.
   [188] Assosum kho nadikiya paricaraka bhagava kira parito parito
janapadesu  paricarake  abbhatite  kalakate  upapattisu  byakaroti
kasikosalesu vajjimallesu cetivamsesu kurupancalesu macchasurasenesu asu
amutra  upapanno  asu  amutra  upapanno  paropannasa  nadikiya
paricaraka  abbhatita  kalakata  pancannam orambhagiyanam sannojananam
@Footnote: 1 Ma. natike. 2 Ma. cetiyavamsesu. ito param idisameva. 3 Ma. majjha ....
@ito param idisameva. 4 Ma. datikiya. ito param idisameva.
Parikkhaya  opapatika  tattha  parinibbayino  anavattidhamma  tasma
loka  sadhika  navuti  nadikiya  paricaraka  abbhatita  kalakata
tinnam  sannojananam  parikkhaya  ragadosamohanam tanutta sakadagamino
sakideva  imam  lokam  agantva  dukkhassantam  karissanti satirekani
pancasatani  nadikiya  paricaraka  abbhatita  kalakata  tinnam
sannojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayanati.
Tena  ca  nadikiya  paricaraka  attamana  ahesum  pamudita
pitisomanassajata bhagavato panhaveyyakaranam 1- sutva.
   [189]  Assosi  kho ayasma anando bhagava kira parito
parito  janapadesu paricarake abbhatite kalakate upapattisu byakaroti
kasikosalesu  vajjimallesu  cetivamsesu  kurupancalesu  macchasurasenesu
asu  amutra  upapanno  asu  amutra  upapanno  paropannasa
nadikiya  paricaraka  abbhatita  kalakata  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma
tasma  loka  sadhika  navuti  nadikiya  paricaraka  abbhatita
kalakata  tinnam  sannojananam  parikkhaya  ragadosamohanam  tanutta
sakadagamino  sakideva  imam  lokam  agantva dukkhassantam karissanti
satirekani  pancasatani  nadikiya  paricaraka  abbhatita  kalakata
tinnam  sannojananam  parikkhaya  sotapanna  avinipatadhamma  niyata
sambodhiparayanati  tena  ca  nadikiya  paricaraka attamana ahesum
@Footnote: 1 Ma. Yu. panhaveyyakaranam. ito param idisameva.
Pamudita pitisomanassajata bhagavato panhaveyyakaranam sutvati.
   {189.1}  Athakho ayasmato anandassa etadahosi ime kho
panapi ahesum magadhika 1- paricaraka bahu ceva rattannu ca abbhatita
kalakata  sunna  manne  angamagadha  magadhikehi  paricarakehi
abbhatitehi kalakatehi tena kho panapi ahesum buddhe pasanna dhamme
pasanna sanghe pasanna silesu paripurikarino 2- te abbhatita kalakata
bhagavata  abyakata  tesampissa sadhu veyyakaranam bahujano  pasideyya
tato gaccheyya sugatim ayam kho panapi ahosi raja magadho seniyo
bimbisaro dhammiko dhammaraja hito brahmanagahapatikanam negamananceva
janapadananca apissudam manussa kittiyamanarupa viharanti
   {189.2} evam so no dhammiko dhammaraja sukhapetva kalakato
evam  mayam tassa dhammikassa dhammaranno vijite phasukam 3- viharimhati
so kho panapi ahosi buddhe pasanno dhamme pasanno sanghe pasanno
silesu  paripurikari  apissudam  manussa  evamahamsu yava maranakalapi
raja magadho seniyo bimbisaro bhagavantam kittiyamanarupo kalakatoti
so  abbhatito  kalakato  bhagavata  abyakato  tassapissa  sadhu
veyyakaranam bahujano pasideyya tato gaccheyya sugatim bhagavato kho pana
sambodhi magadhesu yattha kho pana bhagavato sambodhi magadhesu katham tatra
@Footnote: 1 magadhakatipi patho. 2 Ma. Yu. paripurakarino. ito param idisameva.
@3 Ma. Yu. phasu.
Bhagava  magadhike  paricarake  abbhatite  kalakate  upapattisu  na
byakareyya  bhagava  ce  kho  pana magadhike paricarake abbhatite
kalakate  upapattisu na byakareyya ninnamana 1- tenassu magadhika
paricaraka  yena  kho  panassu  ninnamana  magadhika  paricaraka
kathante bhagava na byakareyyati.
   {189.3}  Idamayasma anando magadhike paricarake arabbha
eko raho anuvicintetva rattiya paccusasamayam paccutthaya yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam nisinno kho ayasma anando bhagavantam etadavoca sutam metam
bhante bhagava kira parito parito janapadesu paricarake abbhatite kalakate
upapattisu byakaroti kasikosalesu vajjimallesu cetivamsesu kurupancalesu
macchasurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno paropannasa
nadikiya  paricaraka  abbhatita  kalakata  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma
tasma loka sadhika navuti nadikiya paricaraka abbhatita kalakata tinnam
sannojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamino sakideva imam
lokam  agantva  dukkhassantam  karissanti  satirekani  pancasatani
nadikiya  paricaraka abbhatita kalakata tinnam sannojananam parikkhaya
@Footnote: 1 Si. Yu. dinamana. Ma. dinamana. ito param idisameva.
Sotapanna  avinipatadhamma  niyata  sambodhiparayanati  tena  ca
nadikiya  paricaraka  attamana  ahesum  pamudita  pitisomanassajata
bhagavato  panhaveyyakaranam  sutva  ime  kho  panapi  bhante
ahesum  magadhika  paricaraka  bahu  ceva  rattannu  ca  abbhatita
kalakata  sunna  manne  angamagadha  magadhikehi  paricarakehi
abbhatitehi  kalakatehi  tena  kho  panapi  bhante  ahesum buddhe
pasanna  dhamme  pasanna  sanghe  pasanna  silesu  paripurikarino
te  abbhatita  kalakata  bhagavata  abyakata  tesampissa  sadhu
veyyakaranam bahujano pasideyya tato gaccheyya sugatim
   {189.4} ayam kho panapi bhante ahosi raja magadho seniyo
bimbisaro   dhammiko   dhammaraja   hito   brahmanagahapatikanam
negamananceva  janapadananca  apissudam  manussa  kittiyamanarupa
viharanti  evam  no  so dhammiko dhammaraja sukhapetva kalakato
evam  mayam  tassa  dhammikassa  dhammaranno  vijite phasukam viharimhati
so kho panapi bhante ahosi buddhe pasanno dhamme pasanno sanghe
pasanno  silesu  paripurikari  apissudam  manussa  evamahamsu  yava
maranakalapi raja magadho seniyo bimbisaro bhagavantam kittiyamanarupo
kalakatoti  so  abbhatito  kalakato  bhagavata abyakato tassapissa
sadhu  veyyakaranam  bahujano  pasideyya  tato  gaccheyya  sugatim
bhagavato  kho  pana  bhante  sambodhi  magadhesu  yattha  kho
Pana  bhante  bhagavato sambodhi magadhesu katham tatra bhagava magadhike
paricarake  abbhatite  kalakate  upapattisu  na  byakareyya bhagava
ce  kho  pana  bhante  magadhike  paricarake  abbhatite kalakate
upapattisu  na  byakareyya  ninnamana  tenassu magadhika paricaraka
yena  kho  panassu  ninnamana magadhika paricaraka katham te bhagava
na  byakareyyati  .  idamayasma  anando magadhike paricarake
arabbha  bhagavato  sammukha  parikatham  katva  utthayasana  bhagavantam
abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [190]  Athakho  bhagava  acirapakkante  ayasmante anande
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaram  adaya  nadikam  pindaya
pavisi  nadike  pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto
pade  pakkhaletva  ginjakavasatham  pavisitva  magadhike  paricarake
arabbha atthikatva 1- manasikatva sabbam 2- cetaso samannaharitva
pannatte  asane  nisidi  gatim  nesam  janissami  abhisamparayam
yamgatika  te  bhavanto  yamabhisamparayati  .  addasa  kho bhagava
magadhike paricarake yamgatika te bhavanto yamabhisamparaya 3-. Athakho
bhagava  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  ginjakavasatha nikkhamitva
viharacchayayam pannatte asane nisidi.
   [191]  Athakho  ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
@Footnote: 1 atthimkatva. 2 sabbacetaso. ito param idisameva. 3 Ma. yamabhisamparayati.
Nisinno kho ayasma anando bhagavantam etadavoca upasantapatisso 1-
bhante   bhagava   bhatiriva  bhagavato  mukhavanno  vippasannatta
indriyanam santena nunajja bhante bhagava viharena vihasiti . Yadeva
kho  me tvam ananda magadhike paricarake arabbha sammukha parikatham
katva  utthayasana  pakkanto  tadevaham nadike pindaya caritva
pacchabhattam  pindapatapatikkanto  pade  pakkhaletva  ginjakavasatham
pavisitva  magadhike  paricarake  arabbha  atthikatva  manasikatva
sabbam  cetaso  samannaharitva  pannatte  asane nisidim gatim nesam
janissami  abhisamparayam  yamgatika  te  bhavanto  yamabhisamparayati
addasam  kho aham ananda magadhike paricarake yamgatika te bhavanto
yamabhisamparaya
   {191.1}  athakho  ananda antarahito yakkho saddamanussavesi
janavasabho  aham  bhagava  janavasabho  aham  sugatati  abhijanasi  no
tvam  ananda  ito  pubbe  evarupam  namadheyyam  sutam 2- yadidam
janavasabhoti  .  na  kho  aham  bhante  abhijanami  ito  pubbe
evarupam  namadheyyam  sutam  3-  yadidam janavasabhoti apica me bhante
lomani  hatthani  janavasabhoti  namadheyyam  sutva  tassa  mayham
bhante  etadahosi  na  hi  nuna 4- so orako yakkho bhavissati
yadidam 5- evarupam namadheyyam supannattam 6- yadidam janavasabhoti. Antara
kho  ananda  saddassa  patubhavo ularavanno me yakkho sammukhe
@Footnote: 1 Si. Yu. upasantappadisso. Ma. upasantapadisso. 2-3 Yu. sutva.
@4 Si. naha nuna. 5 Yu. yassidam. 6 Yu. ayam patho natthi.
Paturahosi  dutiyampi  saddamanussavesi  bimbisaro  aham  bhagava
bimbisaro  aham  sugata  idam  sattamam  kho aham bhante vessavanassa
maharajassa  sahabyatam  upapajjami  so  ito  cuto  manussesu
raja bhavitum pahomi 1-
   [192] Ito satta tato satta    samsarami 2- catuddasa
      nivasamabhijanami         yattha me vusitam pure.
   {192.1} Digharattam kho aham bhante avinipato avinipatam sanjanami
asa ca pana me santitthati sakadagamitayati. Acchariyamidam ayasmato
janavasabhassa  yakkhassa  abbhutamidam  ayasmato  janavasabhassa  yakkhassa
digharattam kho aham bhante avinipato avinipatam sanjanamiti pavedesi 3- asa
ca pana me santitthati sakadagamitayati pavedesi kutonidanam panayasma
janavasabho yakkho evarupam ularavisesadhigamam sanjanatiti . na annatra
bhagava tava sasana na annatra sugata tava sasana yadagge aham bhante
bhagavati ekantato 4- abhippasanno tadagge aham bhante digharattam avinipato
avinipatam  sanjanami  asa  ca pana me santitthati sakadagamitaya
idhaham bhante vessavanena maharajena pesito virulhakassa maharajassa
santike  kenacideva  karaniyena  addasam  bhagavantam  antaramagge
@Footnote: 1 Si. tato cuto manussa raja amanussa raja divi homi. Ma. Yu. so tato
@cuto manussaraja bhavitum pahomi. 2 Ma. Yu. samsarani. 3 Ma. Yu. ca vadesi.
@ito param idisameva. 4 Si. Yu. ekantagato. Ma. ekantigato.
Ginjakavasatham  pavisitva  magadhike  paricarake  arabbha  atthikatva
manasikatva  sabbam  cetaso  samannaharitva  nisinnam  gatim  nesam
janissami  abhisamparayam  yamgatika  te  bhavanto  yamabhisamparayati
anacchariyam  kho  panetam  bhante  yam  vessavanassa maharajassa tassam
parisayam  bhasato  sammukha  patiggahitam  yamgatika  te  bhavanto
yamabhisamparayati  tassa  mayham  bhante  etadahosi  bhagavantanca
dakkhami idanca bhagavato arocessamiti ime kho me bhante dve
paccaya bhagavantam dassanaya upasankamitum
   {192.2}  purimani  bhante  divasani  purimatarani tadahuposathe
pannarase  vassupanayikaya  punnamaya  rattiya  kevalakappa  ca
deva  tavatimsa  sudhammayam  sabhayam  sannisinna  honti sannipatita
mahati ca dibbaparisa samantato nisinna honti cattaro ca maharajano
catuddisa  nisinna  honti  puratthimaya  disaya dhatarattho maharaja
pacchimabhimukho nisinno hoti devehi 1- purakkhatva dakkhinaya disaya
virulhako  maharaja uttarabhimukho nisinno hoti devehi purakkhatva
pacchimaya  disaya  virupakkho maharaja puratthimabhimukho nisinno hoti
devehi purakkhatva uttaraya disaya vessavano maharaja dakkhinabhimukho
nisinno hoti devehi purakkhatva yada bhante kevalakappa ca deva tavatimsa
sudhammayam  sabhayam  nisinna  honti  sannipatita mahati ca dibbaparisa
samantato  nisinna  honti  cattaro  ca  maharajano  catuddisa
@Footnote: 1 Ma. Yu. deve purakkhatva. ito param idisameva.
Nisinna  honti  idam  nesam  hoti  asanasmim atha paccha amhakam
asanam  hoti  ye  te  bhante deva bhagavati brahmacariyam caritva
adhunupapanna  tavatimsakayam  te  anne deve ativirocenti vannena
ceva yasasa ca tena sudam bhante deva tavatimsa attamana honti
pamudita  pitisomanassajata  dibba  vata  bho  kaya  paripurenti
hayanti  asurakayati  athakho  bhante  sakko devanamindo devanam
tavatimsanam sampasadam viditva imahi gathahi anumodi
   [193] Modanti vata bho deva    tavatimsa sahindaka
      tathagatam namassanta     dhammassa ca sudhammatam.
      Nave 2- va deve passanta  vannavante yasassino 3-
      sugatasmim brahmacariyam     caritvana idhagate.
      Te anne atirocanti    vannena yasasayuna
      savaka bhuripannassa     visesupagata idha.
      Idam disvana nandanti     tavatimsa sahindaka
      tathagatam namassanta     dhammassa ca sudhammatanti.
   [194]  Tena sudam bhante deva tavatimsa bhiyyoso mattaya
attamana  honti  pamudita  pitisomanassajata  dibba  vata  bho
kaya  paripurenti  hayanti  asurakayati  athakho bhante yenatthena
deva  tavatimsa  sudhammayam  sabhayam  sannisinna  honti sannipatita
tam attham cintayitva tam attham mantayitva vuttavacanapi tam 4- cattaro
@Footnote: 1 Ma. Yu. atirocanti. 2 Ma. nave deve ca passanta. 3 Ma. yasassine.
@ito param idisameva. 4 Ma. vuttavacanapitam.
Maharajano tasmim atthe honti paccanusitthavacanapi 1- tam cattaro
maharajano  tasmim  atthe  honti  sakesu sakesu asanesu thita
avipakkanta.
      Te vuttavakya rajano   patiggayhanusasanim
      vippasannamana santa     atthamsu samhi asaneti.
   [195]  Athakho  bhante  uttaraya  disaya ularo aloko
sanjayi  obhaso  paturahosi  atikkammeva  devanam  devanubhavam
atha 2- bhante sakko devanamindo deve tavatimse amantesi yatha
kho  marisa  nimitta  dissanti  aloko  sanjayati  obhaso
patubhavati  brahma  patubhavissati  brahmuno  hetam  pubbanimittam
patubhavaya yadidam aloko sanjayati obhaso patubhavatiti.
      Yatha nimitta dissanti    brahma patubhavissati
      brahmuno hetam pubbanimittam 3- obhaso vipulo mahati.
   [196] Atha bhante deva tavatimsa yathasakesu asanesu nisidimsu
obhasametam  nassama  yam  vipako  bhavissati  sacchikatva  va  nam
gamissamati  .  cattaropi  maharajano  yathasakesu  asanesu
nisidimsu  obhasametam  nassama  yam  vipako  bhavissati  sacchikatva
va  nam  gamissamati . idam sutva deva 4- tavatimsa ekagga
samapajjimsu   obhasametam   nassama   yam   vipako  bhavissati
sacchikatva  va  nam  gamissamati  yada bhante brahma sanankumaro
@Footnote: 1 Ma. paccanusitthavacanapitam. 2 Ma. athakho. 3 Ma. Yu. nimittam. 4 Ma. ayam
@patho natthi.
Devanam  tavatimsanam  patubhavati  olarikam  attabhavam  abhinimminitva
patubhavati   yo   kho  pana  bhante  brahmuno  pakativanno
anabhisambhavaniyo   so  devanam  tavatimsanam  cakkhupathasmim  yada
bhante  brahma  sanankumaro  devanam  tavatimsanam  patubhavati  so
anne  deve  atirocati  vannena  ceva  yasasa  ca  seyyathapi
bhante  sovannaviggaho  manusam  viggaham  atirocati  evameva  kho
bhante  yada  brahma  sanankumaro  devanam  tavatimsanam patubhavati
so  anne  deve  atirocati  vannena  ceva  yasasa  ca yada
bhante  brahma  sanankumaro  devanam  tavatimsanam  patubhavati  na
tassam parisayam koci devo abhivadeti va paccuttheti va asanena
va  nimanteti  sabbe  va  tunhibhuta  panjalika pallanke nisidanti
yassadani  devassa  icchissati  brahma  sanankumaro  tassa devassa
pallanke nisidissati 1-
   {196.1} yassa kho pana bhante devassa brahma sanankumaro
pallanke  nisidati  ularam so labhati devo vedapatilabham ularam so
labhati  devo  somanassapatilabham  seyyathapi  bhante  raja khattiyo
muddhavasitto adhunavasitto 2- rajjena ularam so labhati vedapatilabham
ularam so labhati somanassapatilabham evameva kho bhante yassa devassa
brahma  sanankumaro  pallanke  nisidati  ularam  so labhati devo
vedapatilabham   ularam   so   labhati  devo  somanassapatilabham
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisidissatiti. 2 adhunabhisittotipi patho.
Atha  bhante  brahma  sanankumaro olarikam attabhavam abhinimminitva
kumaravanno  1- hutva pancasikho devanam tavatimsanam paturahosi so
vehasam  abbhuggantva  akase  antalikkhe  pallankena  nisidi .
Seyyathapi  bhante  balava  puriso supaccatthate va pallanke same
va  bhumibhage  pallankena  nisideyya evameva kho bhante brahma
sanankumaro vehasam abbhuggantva akase antalikkhe pallanke 2-
nisiditva devanam tavatimsanam sampasadam viditva imahi gathahi anumodi
   [197] Modanti vata bho deva   tavatimsa sahindaka
      tathagatam namassanta       dhammassa ca sudhammatam.
      Nave va deve passanta     vannavante yasassino
      sugatamhi brahmacariyam       caritvana idhagate.
      Te anne atirocanti      vannena yasasayuna
      savaka bhuripannassa      visesupagata idha.
      Idam disvana nandanti      tavatimsa sahindaka
      tathagatam namassanta       dhammassa ca sudhammatanti.
   [198] Idamattham bhante brahma sanankumaro abhasittha. Idamattham
bhante  brahmuno  sanankumarassa  bhasato  atthangasamannagato  saro
hoti  vissattho  ca  vinneyyo  ca  manju  ca savaniyo ca bindu
ca avisari ca gambhiro ca ninnadi ca . yathaparisam kho pana bhante
brahma  sanankumaro  sarena  ca  vinnapeti  na  cassa  bahiddha
@Footnote: 1 Ma. Yu. kumaravanni. 2 Ma. Yu. pallankena.
Parisaya  ghoso  niccharati  .  yassa  kho  pana  bhante  evam
atthangasamannagato saro hoti so vuccati brahmassaroti.
   {198.1} Athakho bhante brahma sanankumaro tettimse attabhave
abhinimminitva  devanam  tavatimsanam  1-  paccekapallanke  nisiditva
deve tavatimse amantesi tam kim mannanti bhonto deva tavatimsa
yavanceso  2-  bhagava  bahujanahitaya  patipanno  bahujanasukhaya
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam . ye hi keci
bhonto  3- buddham saranam gata dhammam saranam gata sangham saranam gata
silesu  paripurikarino  te  kayassa bheda param marana appekacce
parinimmitavasavattinam   devanam   sahabyatam  upapajjanti  appekacce
nimmanaratinam  devanam  sahabyatam  upapajjanti  appekacce  tusitanam
devanam  sahabyatam  upapajjanti  appekacce yamanam devanam sahabyatam
upapajjanti  appekacce  tavatimsanam  devanam  sahabyatam  upapajjanti
appekacce  catummaharajikanam  devanam  sahabyatam  upapajjanti  ye
sabbanihinam kayam paripurenti te gandhabbakayam paripurentiti.
   [199] Idamattham bhante brahma sanankumaro abhasittha 4- .
Idamattham  bhante  brahmuno  sanankumarassa bhasato ghosoyeva deva
mannanti yvayam mama pallanke svayam eko ca 5- bhasatiti.
      Ekasmim bhasamanasmim    sabbe bhasanti nimmita
      ekasmim tunhimasine    sabbe tunhi bhavanti te.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccekapallankesu pallankena. ito param idisameva. 2 Ma. yavanca so.
@Yu. yava ca so. 3 Ma. Yu. bho. 4 Ma. bhasittha. 5 Ma. Yu. ekova. ito
@param idisameva.
      Tadassu deva mannanti   tavatimsa sahindaka
      yvayam mama pallankasmim   svayam eko ca bhasatiti.
   [200] Athakho bhante brahma sanankumaro ekattena attanam
upasamharati  ekattena  attanam  upasamharitva  sakkassa devanamindassa
pallanke nisiditva deve tavatimse amantesi
   {200.1}  tam  kim  mannanti  bhonto deva tavatimsa yava
supannattapime  1-  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  cattaro  iddhipada  2-  iddhibahulikataya  3-
iddhivisevitaya  4- iddhivikubbanataya katame cattaro idha bho bhikkhu
chandasamadhipadhanasankharasamannagatam      iddhipadam     bhaveti
viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti  cittasamadhipadhana-
sankharasamannagatam  iddhipadam bhaveti vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam bhaveti ime kho bho tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  cattaro  iddhipada  pannatta  iddhibahulikataya
iddhivisevitaya iddhivikubbanataya
   {200.2} yepi 5- hi keci bho atitamaddhanam samana va brahmana
va  anekavihitam  iddhividham paccanubhosum sabbe te imesanneva catunnam
iddhipadanam bhavitatta bahulikatatta yepi 6- hi keci bho anagatamaddhanam
samana  va  brahmana  va  anekavihitam  iddhividham  paccanubhossanti
@Footnote: 1 Ma. supannattacime. Yu. supannattavime. ito param idisameva.
@2 Ma. supannatta. ito param idisameva. 3 iddhipahutayati pathena bhavitabbam.
@4 iddhiasevitayati va iddhivisatayati va patho. Ma. Yu. iddhivisavitaya.
@ito param idisameva. 5 Ma. Yu. yehi. 6 Yu. yehipi.
Sabbe  te  imesanneva catunnam iddhipadanam bhavitatta bahulikatatta
yepi  hi keci bho etarahi samana va brahmana va anekavihitam
iddhividham  paccanubhonti  sabbe  te  imesanneva catunnam iddhipadanam
bhavitatta  bahulikatatta  passanti  no  bhonto  deva  tavatimsa
mamapimam  1- evarupam iddhanubhavanti . evam mahabrahmeti . ahampi
kho  bho  imesamyeva  catunnam  iddhipadanam  bhavitatta bahulikatatta
evammahiddhiko evammahanubhavoti.
   [201] Idamattham bhante brahma sanankumaro abhasittha. Idamattham
bhante  brahma  sanankumaro  bhasitva deve tavatimse amantesi
tam  kim  mannanti  bhonto  deva  tavatimsa  yavancidam  tena
bhagavata   janata  passata  arahata  sammasambuddhena  tayo
okasadhigama anubuddha sukhassadhigamaya. Katame tayo.
   [202]  Idha  bho ekacco samsattho viharati kamehi samsattho
akusalehi  dhammehi  .  so  aparena  samayena  ariyadhammam  sunati
yoniso  manasikaroti  dhammanudhammam  patipajjati  . so ariyadhammassavanam
agamma  yoniso  manasikaram  dhammanudhammam  2-  patipajjati asamsattho
viharati  kamehi  asamsattho  akusalehi  dhammehi . tassa asamsatthassa
kamehi  asamsatthassa  akusalehi  dhammehi  uppajjati  sukham  sukha
bhiyyo somanassam . seyyathapi bho pamuda 3- pamojjam 4- jayetha
@Footnote: 1 Si. Yu. mamapi nam. Ma. mamapimam. 2 Ma. Yu. dhammanudhammappatipattim.
@3 Yu. muda pamujjam. ito param idisameva. 4 pamujjantiti va patho.
Evameva  kho bho asamsatthassa kamehi asamsatthassa akusalehi dhammehi
uppajjati  sukham  sukha  bhiyyo  somanassam  .  ayam kho bho tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  pathamo
okasadhigamo anubuddho sukhassadhigamaya.
   [203]  Puna  caparam bho idhekaccassa olarika kayasankhara
appatippassaddha  honti  olarika  vacisankhara  appatippassaddha
honti  olarika  cittasankhara  appatippassaddha  honti  . so
aparena  samayena  ariyadhammam  sunati yoniso manasikaroti dhammanudhammam
patipajjati  .  tassa  ariyadhammassavanam  agamma  yoniso  manasikaram
dhammanudhammam   patipajjantassa   1-   olarika   kayasankhara
patippassambhanti  olarika  vacisankhara  patippassambhanti  olarika
cittasankhara  patippassambhanti  .  tassa  olarikanam kayasankharanam
patippassaddhiya  olarikanam  vacisankharanam patippassaddhiya olarikanam
cittasankharanam  patippassaddhiya  uppajjati  sukham  sukha  bhiyyo
somanassam  .  seyyathapi  bho  pamuda pamojjam jayetha evameva
kho  bho  olarikanam  kayasankharanam  patippassaddhiya  olarikanam
vacisankharanam   patippassaddhiya   olarikanam   cittasankharanam
patippassaddhiya  uppajjati  sukham  sukha bhiyyo somanassam . ayam kho
bho  tena  bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena
dutiyo okasadhigamo anubuddho sukhassadhigamaya.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhamma ... patipattim.
   [204]  Puna  caparam  bho  idhekacco  idam kusalanti yathabhutam
nappajanati  idam  akusalanti  yathabhutam  nappajanati  idam savajjanti
yathabhutam  nappajanati  idam  anavajjanti  yathabhutam  nappajanati
idam  sevitabbanti  yathabhutam  nappajanati  idam  na  sevitabbanti
yathabhutam  nappajanati  idam  hinanti  yathabhutam  nappajanati  idam
panitanti   yathabhutam   nappajanati   idam   kanhasukkasappatibhaganti
yathabhutam nappajanati.
   {204.1}  So  aparena  samayena  ariyadhammam sunati yoniso
manasikaroti  dhammanudhammam  patipajjati  .  so ariyadhammassavanam agamma
yoniso  manasikaram  dhammanudhammam patipajjati 1- idam kusalanti yathabhutam
pajanati  idam  akusalanti yathabhutam pajanati idam savajjanti yathabhutam
pajanati  idam  anavajjanti  yathabhutam  pajanati  idam  sevitabbanti
yathabhutam   pajanati   idam   na   sevitabbanti   yathabhutam
pajanati  idam  hinanti  yathabhutam  pajanati  idam  panitanti yathabhutam
pajanati  idam  kanhasukkasappatibhaganti  yathabhutam  pajanati  . tassa
evam janato evam passato avijja pahiyati vijja uppajjati.
   {204.2}  Tassa  avijjaviraga  vijjuppada  uppajjati
sukham sukha bhiyyo somanassam . seyyathapi bho pamuda pamojjam jayetha
evameva kho bho avijjaviraga vijjuppada uppajjati sukham sukha bhiyyo
somanassam  . ayam kho bho tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  tatiyo  okasadhigamo  anubuddho sukhassadhigamaya .
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhamma ... patipattim.
Ime kho bho tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
tayo okasadhigama anubuddha sukhassadhigamayati.
   [205]  Idamattham  bhante  brahma  sanankumaro abhasittha .
Idamattham  bhante  brahma  sanankumaro  bhasitva  deve tavatimse
amantesi  tam  kim  mannanti  bhonto  deva  tavatimsa  yava
supannattapime tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
cattaro   satipatthana   kusalassadhigamaya   katame   cattaro
idha  bho  bhikkhu  ajjhattam  kaye  kayanupassi  viharati  atapi
sampajano  satima  vineyya  loke abhijjhadomanassam ajjhattam kaye
kayanupassi viharanto tattha samma samadhiyati samma vippasidati.
   {205.1}  So  tattha sammasamahito sammavippasanno bahiddha
parakaye nanadassanam abhinibbatteti . ajjhattam vedanasu vedananupassi
viharati  atapi  sampajano  satima vineyya loke abhijjhadomanassam
ajjhattam  vedanasu  vedananupassi  viharanto  tattha samma samadhiyati
samma  vippasidati  .  so  tattha  sammasamahito  sammavippasanno
bahiddha  paravedanasu  nanadassanam  abhinibbatteti  . ajjhattam citte
cittanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  ajjhattam  citte  cittanupassi  viharanto  tattha
samma  samadhiyati  samma  vippasidati  .  so tattha sammasamahito
sammavippasanno  bahiddha  paracitte  nanadassanam  abhinibbatteti .
Ajjhattam  dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano satima
vineyya  loke  abhijjhadomanassam  ajjhattam  dhammesu  dhammanupassi
viharanto  tattha  samma  samadhiyati  samma  vippasidati  .  so
tattha   sammasamahito   sammavippasanno   bahiddha  paradhammesu
nanadassanam  abhinibbatteti  . ime kho bho tena bhagavata janata
passata  arahata  sammasambuddhena  cattaro  satipatthana pannatta
kusalassadhigamayati.
   [206]  Idamattham  bhante  brahma  sanankumaro abhasittha .
Idamattham  bhante  brahma  sanankumaro  bhasitva  deve tavatimse
amantesi  tam  kim  mannanti  bhonto  deva  tavatimsa  yava
supannattapime   tena   bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  satta  samadhiparikkhara sammasamadhissa bhavanaya 1-
sammasamadhissa  paripuriya  katame  satta  sammaditthi sammasankappo
sammavaca   sammakammanto   sammaajivo   sammavayamo
sammasati.
   {206.1} Ya kho bho imehi sattahangehi cittassa ekaggata
parikkhata  ayam  vuccati  bho  ariyo  sammasamadhi  saupaniso
itipi  saparikkharo  itipi  sammaditthissa  bho  sammasankappo
pahoti   sammasankappassa   sammavaca   pahoti  sammavacassa
sammakammanto   pahoti  sammakammantassa  sammaajivo  pahoti
sammaajivassa  sammavayamo  pahoti  sammavayamassa  sammasati
@Footnote: 1 Ma. paribhavanaya.
Pahoti   sammasatissa   sammasamadhi   pahoti   sammasamadhissa
sammananam   pahoti   sammananassa  sammavimutti  pahoti  .
Yanhi  tam  bho  sammavadamano  vadeyya  svakkhato  bhagavata
dhammo  sanditthiko  akaliko  ehipassiko  opanayiko  paccattam
veditabbo  vinnuhiti  1-  aparuta te 2- amatassa dvarati .
Idameva  tam  sammasambuddhe  aveccappasadena  samannagatam  3-
sammavadamano vadeyya svakkhato hi [4]- bhagavata dhammo sanditthiko
akaliko  ehipassiko  opanayiko  paccattam  veditabbo  vinnuhi
aparuta te amatassa dvarati.
   {206.2} Ye hi keci bho buddhe aveccappasadena samannagata
dhamme  aveccappasadena  samannagata  sanghe  aveccappasadena
samannagata ariyakantehi silehi samannagata . ye cime opapatika
dhamme  vinita  satirekani  catuvisatisatasahassani magadhika paricaraka
abbhatita  kalakata  tinnam  sannojananam  parikkhaya  sotapanna
avinipatadhamma niyata sambodhiparayana . atthi cevettha sakadagamino
athayam 5- itara paja punnabhagati mama 6- no sankhatum [7]- sakkomi
musavadassa ottappanti.
   [207]  Idamattham  bhante  brahma  sanankumaro abhasittha .
Idamattham  bhante  brahmuno  sanankumarassa  bhasato  vessavanassa
maharajassa  evam  cetaso  parivitakko  udapadi acchariyam vata bho
@Footnote: 1 Ma. vinnuhi. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi. ito param idisameva. 3 Ma. Yu.
@sammasambuddhe - samannagatanti ime patha natthi. 4 Ma. Yu. bho. 5 Ma. atthayam.
@6 Ma. Yu. me mano. 7 Ma. Yu. nopi.
Abbhutam  vata  bho  evarupopi  nama  ularo  sattha  bhavissati
evarupam  ularam  dhammakkhanam  evarupa  ulara  visesadhigama
pannayissantiti  .  atha  bhante  brahma  sanankumaro vessavanassa
maharajassa  cetasa  cetoparivitakkamannaya  vessavanam  maharajanam
etadavoca  tam  kim  mannati  bhavam  vessavano  maharaja  atitampi
addhanam  evarupo ularo sattha ahosi evarupam ularam dhammakkhanam
evarupa  ulara  visesadhigama  pannayimsu  anagatampi  addhanam
evarupo  ularo  sattha  bhavissati  evarupam  ularam  dhammakkhanam
evarupa ulara visesadhigama pannayissantiti.
   [208] Idamattham bhante brahma sanankumaro devanam tavatimsanam
abhasi  .  idamattham  vessavano  maharaja brahmuno sanankumarassa
devanam  tavatimsanam  bhasato  sammukha  sutam sammukha patiggahitam 1-
sayam parisayam 2- arocesi . idamattham janavasabho yakkho vessavanassa
maharajassa sayam parisayam bhasato sammukha sutam sammukha patiggahitam 3-
bhagavato  arocesi  . idamattham bhagava janavasabhassa yakkhassa sammukha
sutva  sammukha  patiggahetva  samanca  abhinnaya  ayasmato
anandassa   arocesi   .   idamattham  ayasma  anando
bhagavato  sammukha  sutva  sammukha  patiggahetva arocesi bhikkhunam
@Footnote: 1 Si. Yu. sutva sammukha patiggahetva. 2 Si. Yu. saparisayam. Ma. sayam parisayam.
@3 Si. Yu. sutva sammukha patiggahetva.
Bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  .  tayidam  brahmacariyam  iddhanceva
phitanca  vittharikam  1-  bahujannam  puthubhutam  yava  devamanussehi
suppakasitanti.
         Janavasabhasuttam nitthitam pancamam.
           -------------
@Footnote: 1 Yu. vittharitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 229-251. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=187&items=22&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=187&items=22&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=187&items=22&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=187&items=22&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=187              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=6396              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=6396              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :