ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

page88.

Oghavaggo terasamo [333] Sāvatthīnidānaṃ . cattārome bhikkhave oghā . Katame cattāro . kāmogho bhavogho diṭṭhogho avijjogho. Ime kho bhikkhave cattāro oghā. [334] Imesaṃ kho bhikkhave catunnaṃ oghānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. (yathā esanā evaṃ vitthāretabbaṃ). [335] Sāvatthīnidānaṃ . cattārome bhikkhave yogā . Katame cattāro . kāmayogo bhavayogo diṭṭhiyogo avijjāyogo . ime kho bhikkhave cattāro yogā. [336] Imesaṃ kho bhikkhave catunnaṃ yogānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [337] Sāvatthīnidānaṃ . cattārīmāni bhikkhave upādānāni . Katamāni cattāri . kāmūpādānaṃ diṭṭhūpādānaṃ sīlabbatūpādānaṃ attavādūpādānaṃ. Imāni kho bhikkhave cattāri upādānāni. [338] Imesaṃ kho bhikkhave catunnaṃ upādānānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page89.

[339] Sāvatthīnidānaṃ . cattārome bhikkhave ganthā . Katame cattāro . abhijjhā kāyagantho byāpādo kāyagantho sīlabbataparāmāso kāyagantho idaṃsaccābhiniveso kāyagantho . Ime kho bhikkhave cattāro ganthā. [340] Imesaṃ kho bhikkhave catunnaṃ ganthānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [341] Sāvatthīnidānaṃ . sattime bhikkhave anusayā . katame satta . kāmarāgānusayo paṭighānusayo diṭṭhānusayo vicikicchānusayo mānānusayo bhavarāgānusayo avijjānusayo . ime kho bhikkhave satta anusayā. [342] Imesaṃ kho bhikkhave sattannaṃ anusayānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [343] Sāvatthīnidānaṃ . pañcime bhikkhave kāmaguṇā . katame pañca . cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā sotaviññeyyā saddā .pe. Ghānaviññeyyā gandhā . jivhāviññeyyā rasā . kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā . Ime kho bhikkhave pañca kāmaguṇā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page90.

[344] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [345] Sāvatthīnidānaṃ . pañcimāni bhikkhave nīvaraṇāni . Katamāni pañca . kāmacchandanīvaraṇaṃ byāpādanīvaraṇaṃ thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ vicikicchānīvaraṇaṃ . imāni kho bhikkhave pañca nīvaraṇāni. [346] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ nīvaraṇānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [347] Sāvatthīnidānaṃ . pañcime bhikkhave upādānakkhandhā . Katame pañca . seyyathīdaṃ . rūpūpādānakkhandho vedanūpādānakkhandho saññūpādānakkhandho saṅkhārūpādānakkhandho viññāṇūpādānakkhandho . Ime kho bhikkhave pañcupādānakkhandhā. [348] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [349] Sāvatthīnidānaṃ . pañcimāni bhikkhave orambhāgiyāni saññojanāni . katamāni pañca . sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso kāmacchando byāpādo . imāni kho bhikkhave

--------------------------------------------------------------------------------------------- page91.

Pañcorambhāgiyāni saññojanāni. [350] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [351] Sāvatthīnidānaṃ . pañcimāni bhikkhave uddhambhāgiyāni saññojanāni . katamāni pañca . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā. Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni. [352] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. Ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti . seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī .pe. [353] Sāvatthīnidānaṃ . pañcimāni bhikkhave uddhambhāgiyāni saññojanāni . katamāni pañca . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā . imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page92.

[354] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . Amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ . nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ abhiññāya pariññāya parikkhayāya pahānāya .pe. Ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. Oghavaggo. Tassuddānaṃ ogho yogo upādānaṃ ganthaṃ anusayena ca kāmaguṇā nīvaraṇā 1- khandhā oruddhambhāgiyāti. [2]- Maggasaṃyuttaṃ samattaṃ 3-. --------- @Footnote: 1 Ma. Yu. nīvaraṇaṃ. 2 Ma. vagguddānaṃ. @ avijjāvaggo paṭhamo dutiyaṃ vihāraṃ vuccati @ micchattaṃ tatiyo vaggo catutthaṃ paṭipanneneva @ titthiyaṃ pañcamo vaggo catasso sūriyena ca @ bahukate sattamo vaggo uppādo paṭhamena ca @ divasavaggo navamo dasamo appamādena ca @ ekādasa balavaggo dvādasa esanā pāliyaṃ. @ oghavaggo bhavati terasāti @3 Ma. Yu. paṭhamaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 88-92. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=333&items=22&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=333&items=22&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=333&items=22&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=333&items=22&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=333              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4410              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4410              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :