ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
   [182] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassarame  .  tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya
bhikkhu  pesalehi bhikkhuhi saddhim bhandanta 1- pesale bhikkhu omasanti
jatiyapi  namenapi  gottenapi  kammenapi  sippenapi  abadhenapi
lingenapi  kilesenapi  apattiyapi  hinenapi  akkosena  khumsenti
vambhenti  .  ye  te  bhikkhu  appiccha  .pe. te ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham hi nama chabbaggiya bhikkhu pesalehi bhikkhuhi
saddhim  bhandanta  pesale  bhikkhu  omasissanti  jatiyapi  namenapi
gottenapi  kammenapi  sippenapi  abadhenapi  lingenapi  kilesenapi
apattiyapi hinenapi akkosena khumsessanti vambhessantiti.
   {182.1} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Saccam
kira  tumhe bhikkhave pesalehi bhikkhuhi saddhim bhandanta pesale bhikkhu
omasatha  jatiyapi  namenapi  gottenapi  kammenapi  sippenapi
abadhenapi  lingenapi  kilesenapi  apattiyapi  hinenapi akkosena
khumsetha vambhethati . saccam bhagavati . Vigarahi buddho bhagava katham hi nama
tumhe  moghapurisa  pesalehi  bhikkhuhi  saddhim  bhandanta  pesale
bhikkhu  omasissatha  jatiyapi  .pe.  hinenapi  akkosena khumsessatha
@Footnote: 1 Yu. bhandenta. evamuparipi.
Vambhessatha  netam  moghapurisa  appasannanam  va pasadaya pasannanam
va  bhiyyobhavaya  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu
amantesi.
   [183] Bhutapubbam bhikkhave takkasilayam 1- annatarassa brahmanassa
nandivisalo nama balibaddo 2- ahosi . athakho bhikkhave nandivisalo
balibaddo  tam  brahmanam  etadavoca  gaccha tvam brahmana setthina
saddhim  sahassena  abbhudam  3-  karohi  mayham  balibaddo  sakatasatam
atibaddham  pavattessatiti  . athakho bhikkhave so brahmano setthina
saddhim  sahassena  abbhudam  akasi  mayham  balibaddo sakatasatam atibaddham
pavattessatiti  .  athakho  bhikkhave  so  brahmano  sakatasatam
atibandhitva  nandivisalam  balibaddam  yunjitva  etadavoca  ancha 4-
kuta vahassu kutati.
   {183.1} Athakho bhikkhave nandivisalo balibaddo tattheva atthasi.
Athakho bhikkhave so brahmano sahassena parajito pajjhayi . Athakho
bhikkhave  nandivisalo  balibaddo  tam brahmanam etadavoca kissa tvam
brahmana  pajjhayasiti  .  tatha  hi  panaham  bho taya sahassena
parajitoti . kissa pana mam tvam brahmana akutam kutavadena papesi
gaccha  tvam  brahmana setthina saddhim dvihi sahassehi abbhudam karohi
mayham  balibaddo  sakatasatam  atibaddham  pavattessatiti  ma  ca  mam
akutam  kutavadena  papesiti  .  athakho  bhikkhave  so brahmano
@Footnote: 1 Ma. takkasilayam . 2 Ma. balibaddo. Si. balivaddo. evamuparipi.
@3 Ma. abbhutam. evamuparipi . 4 Ma. gaccha.
Setthina  saddhim  dvihi  sahassehi  abbhudam  akasi  mayham balibaddo
sakatasatam  atibaddham  pavattessatiti  . athakho bhikkhave so brahmano
sakatasatam  atibandhitva  nandivisalam  balibaddam  yunjitva  etadavoca
ancha  bhadra  vahassu  bhadrati  .  athakho  bhikkhave  nandivisalo
balibaddo sakatasatam atibaddham pavattesi.
   [184] Manapameva bhaseyya   namanapam kudacanam
     manapam bhasamanassa   garubharam udabbahi
     dhananca nam alabbhesi 1-  tena cattamano ahuti.
   [185]  Tadapi  me bhikkhave amanapa khumsana vambhana kimangam
panetarahi  manapa  bhavissati  khumsana  vambhana  netam  bhikkhave
appasannanam  va  pasadaya  .pe.  evanca  pana  bhikkhave  imam
sikkhapadam uddiseyyatha
   {185.1} omasavade pacittiyanti.
   [186]  Omasavado  nama dasahi akarehi omasati jatiyapi
namenapi  gottenapi  kammenapi  sippenapi  abadhenapi  lingenapi
kilesenapi apattiyapi akkosenapi.
   [187]  Jati  nama  dve jatiyo hina ca jati ukkattha
ca  jati  .  hina nama jati candalajati venajati nesadajati
rathakarajati  pukkusajati esa hina nama jati . ukkattha nama
jati khattiyajati brahmanajati esa ukkattha nama jati.
   [188]  Namam  nama  dve  namani hinanca namam ukkatthanca
@Footnote: 1 Ma. alabhesi.
Namam  .  hinam  nama  namam  avakannakam javakannakam dhanitthakam savitthakam
kulavaddhakam  tesu  tesu  va  pana  janapadesu  onnatam  avannatam
hilitam  paribhutam acitikatam 1- etam hinam nama namam . ukkattham nama
namam  buddhapatisamyuttam  dhammapatisamyuttam  sanghapatisamyuttam  tesu  tesu va
pana  janapadesu  anonnatam  anavannatam  ahilitam  aparibhutam  citikatam
etam ukkattham nama namam.
   [189]  Gottam nama dve gottani hinanca gottam ukkatthanca
gottam . hinam nama bharadvajagottam tesu tesu va pana janapadesu
onnatam  avannatam  hilitam  paribhutam  acitikatam  etam  hinam  nama
gottam  .  ukkattham  nama  gottam  gotamagottam  moggallanagottam
kaccayanagottam  vasetthagottam  2-  tesu tesu va pana janapadesu
anonnatam  anavannatam  ahilitam  aparibhutam  citikatam  etam  ukkattham
nama gottam.
   [190]  Kammam  nama  dve  kammani hinanca kammam ukkatthanca
kammam  .  hinam  nama  kammam  kotthakakammam  pupphachaddakakammam  tesu
tesu  va  pana  janapadesu  onnatam  avannatam  hilitam  paribhutam
acitikatam etam hinam nama kammam . ukkattham nama kammam kasi vanijja
gorakkha  tesu  tesu  va  pana  janapadesu anonnatam anavannatam
ahilitam aparibhutam citikatam etam ukkattham nama kammam.
   [191]  Sippam  nama  dve  sippani hinanca sippam ukkatthanca
@Footnote: 1 Ma. acittikatam. evamuparipi . 2 Ma. kaccanagottam vasitthagottam. evamuparipi.
Sippam  .  hinam  nama sippam nalakarasippam kumbhakarasippam pesakarasippam
cammakarasippam  nahapitasippam  tesu tesu va pana janapadesu onnatam
avannatam  hilitam  paribhutam acitikatam etam hinam nama sippam . ukkattham
nama sippam muddha 1- ganana lekha tesu tesu va pana janapadesu
anonnatam  anavannatam  ahilitam  aparibhutam  citikatam  etam  ukkattham
nama sippam.
   [192] Sabbepi abadha hina nama apica madhumeho abadho
ukkattho.
   [193]  Lingam  nama  dve  lingani hinanca lingam ukkatthanca
lingam  .  hinam  nama  lingam  atidigham  atirassam atikanham accodatam
etam  hinam  nama  lingam . ukkattham nama lingam natidigham natirassam
natikanham naccodatam etam ukkattham nama lingam.
   [194] Sabbepi kilesa hina.
   [195]  Sabbapi  apattiyo  hina apica sotapatti samapatti
ukkattha.
   [196]  Akkoso  nama  dve  akkosa hino ca akkoso
ukkattho  ca  akkoso  .  hino  nama  akkoso  otthosi
mendosi   gonosi   gadrabhosi   tiracchanagatosi   nerayikosi
natthi  tuyham  sugati  duggatiyeva  tuyham  patikankhati  yakarena va
bhakarena  va  katakotacikaya va eso hino nama akkoso .
@Footnote: 1 Ma. mudda. evamuparipi.
Ukkattho  nama  akkoso  panditosi byattosi medhavisi bahussutosi
dhammakathikosi  natthi  tuyham duggati sugatiyeva tuyham patikankhati eso
ukkattho nama akkoso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 162-167. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=182&items=15&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=182&items=15&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=182&items=15&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=182&items=15&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=182              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6032              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6032              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :