ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
   [243]  Upasampanno  anupasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti .pe. hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti .pe.
Ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti  .pe.  ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti paṇḍitaṃ
byattaṃ  medhāviṃ  bahussutaṃ  dhammakathikaṃ  paṇḍitosi  byattosi medhāvīsi
bahussutosi  dhammakathikosi  natthi  tuyhaṃ  duggati  sugatiyeva  tuyhaṃ
Pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [244]  Upasampanno  anupasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  evaṃ  vadeti  santi  idhekacce  caṇḍālā  veṇā
nesādā  rathakārā pukkusāti bhaṇati .pe. santi idhekacce paṇḍitā
byattā medhāvino bahussutā dhammakathikā natthi tesaṃ duggati sugatiyeva
tesaṃ pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [245]  Upasampanno  anupasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  evaṃ  vadeti  ye  nūna caṇḍālā veṇā nesādā
rathakārā  pukkusāti  bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya  dukkaṭassa
.pe.  ye  nūna paṇḍitā byattā medhāvino bahussutā dhammakathikāti
bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya  dukkaṭassa  .  upasampanno
anupasampannaṃ   khuṃsetukāmo  vambhetukāmo  maṅkukattukāmo  evaṃ
vadeti  na  mayaṃ  caṇḍālā  veṇā  nesādā  rathakārā pukkusāti
bhaṇati  .pe.  na  mayaṃ  paṇḍitā  byattā  medhāvino  bahussutā
dhammakathikā  natthi  amhākaṃ  duggati  sugatiyeva  amhākaṃ pāṭikaṅkhāti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 177-178. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=243&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=243&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=243&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=243&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=243              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :