ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
   [647] Anāpatti saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā
vivādo vā bhavissatīti nāroceti saṅghabhedo vā saṅgharāji vā bhavissatīti
nāroceti ayaṃ kakkhaḷo pharuso jīvitantarāyaṃ vā brahmacariyantarāyaṃ vā
karissatīti  nāroceti  aññe  paṭirūpe  bhikkhū apassanto nāroceti
nacchādetukāmo  nāroceti paññāyissati sakena kammenāti nāroceti
ummattakassa ādikammikassāti.
          Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
             ---------
           Pañcamasikkhāpadaṃ
   [648] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena kho pana samayena rājagahe sattarasavaggiyā
dārakā sahāyakā honti . upāli dārako tesaṃ pamukho 1- hoti.
Athakho  upālissa mātāpitūnaṃ 2- etadahosi kena nu kho upāyena
upāli  amhākaṃ  accayena  sukhañca  jīveyya na ca kilameyyāti .
Athakho  upālissa  mātāpitūnaṃ  etadahosi  sace  kho upāli lekhaṃ
sikkheyya  evaṃ  kho  upāli  amhākaṃ  accayena  sukhañca jīveyya
na ca kilameyyāti.
   {648.1}  Athakho  upālissa  mātāpitūnaṃ  etadahosi  sace
kho  upāli  lekhaṃ  sikkhissati aṅguliyo 3- dukkhā bhavissanti sace
kho  upāli  gaṇanaṃ  sikkheyya  evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena
sukhañca  jīveyya  na ca kilameyyāti . athakho upālissa mātāpitūnaṃ
etadahosi  sace  kho  upāli  gaṇanaṃ  sikkhissati  urassa  dukkho
bhavissati  sace kho upāli rūpaṃ sikkheyya evaṃ kho upāli amhākaṃ
accayena  sukhañca  jīveyya  na  ca  kilameyyāti  .  athakho
upālissa  mātāpitūnaṃ  etadahosi  sace  kho  upāli  rūpaṃ
sikkhissati  akkhīnissa  dukkhāni  4-  bhavissanti  ime  kho  samaṇā
sakyaputtiyā  sukhasīlā  sukhasamācārā  subhojanāni  bhuñjitvā nivātesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāmokkho . 2 Yu. mātāpitunnaṃ . 3 Yu. aṅguliyassa 4 Ma. akkhīni
@dukkhā.
Sayanesu  sayanti  sace kho upāli samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyya
evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyāti.
   [649] Assosi kho upāli dārako mātāpitūnaṃ imaṃ kathāsallāpaṃ.
Athakho  upāli dārako yena te dārakā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
te  dārake  etadavoca  etha  mayaṃ ayyā samaṇesu sakyaputtiyesu
pabbajissāmāti  .  sace  kho  tvaṃ  ayya pabbajissasi evaṃ mayaṃpi
pabbajissāmāti  .  athakho  te  dārakā  ekamekassa mātāpitaro
upasaṅkamitvā   etadavocuṃ   anujānātha   amhākaṃ   agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  .  athakho  tesaṃ  dārakānaṃ  mātāpitaro
sabbepīme  dārakā  samānacchandā  kalyāṇādhippāyāti  anujāniṃsu .
Te bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāciṃsu.
   {649.1} Te bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ . te rattiyā
paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  rodanti  yāguṃ  detha  bhattaṃ detha khādanīyaṃ
dethāti  .  bhikkhū  evamāhaṃsu  āgamethāvuso yāva ratti vibhāyati
sace  yāgu  bhavissati  pivissatha sace bhattaṃ bhavissati bhuñjissatha sace
khādanīyaṃ  bhavissati  khādissatha no ce bhavissati yāgu vā bhattaṃ vā
khādanīyaṃ  vā  piṇḍāya  caritvā  bhuñjissathāti  . evaṃpi kho te
bhikkhū  bhikkhūhi  vuccamānā  rodantiyeva  yāguṃ  detha  bhattaṃ  detha
khādanīyaṃ dethāti senāsanaṃ ūhadantipi ummihantipi.
   [650]  Assosi  kho  bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya
dārakasaddaṃ  sutvāna  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  kiṃ  nu kho
so  ānanda  dārakasaddoti  . athakho āyasmā ānando bhagavato
etamatthaṃ  ārocesi  .  athakho  bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira
bhikkhave  bhikkhū  jānaṃ  ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādentīti . saccaṃ
bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā
jānaṃ   ūnavīsativassaṃ   puggalaṃ   upasampādessanti  ūnavīsativasso
bhikkhave  puggalo  akkhamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya
ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ   1-   duruttānaṃ   durāgatānaṃ
vacanapathānaṃ  uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tibbānaṃ
kharānaṃ  kaṭukānaṃ  asātānaṃ  amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ anadhivāsakajātiko
hoti  vīsativasso  ca 2- kho bhikkhave puggalo khamo hoti sītassa
uṇhassa    jighacchāya    pipāsāya    ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapa-
samphassānaṃ   duruttānaṃ   durāgatānaṃ   vacanapathānaṃ   uppannānaṃ
sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tibbānaṃ  kharānaṃ  kaṭukānaṃ asātānaṃ
amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsakajātiko  hoti  netaṃ  bhikkhave
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {650.1}   yo   pana   bhikkhu   jānaṃ   ūnavīsativassaṃ
puggalaṃ     upasampādeyya    so    ca    puggalo
@Footnote: 1 Ma. sabbattha-sarīsapa- . 2 Ma. va..
Anupasampanno te ca bhikkhū gārayhā idaṃ tasmiṃ pācittiyanti.
   [651] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe adhippeto bhikkhūti . jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti aññe
vā  tassa  ārocenti so vā āroceti . ūnavīsativasso nāma
appattavīsativasso  .  upasampādessāmīti  gaṇaṃ  vā  ācariyaṃ  vā
pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati sīmaṃ vā sammannati āpatti dukkaṭassa.
Ñattiyā  dukkaṭaṃ  .  dvīhi  kammavācāhi  dukkaṭā  . kammavācā-
pariyosāne  upajjhāyassa  āpatti  pācittiyassa  gaṇassa  ca
ācariyassa ca āpatti dukkaṭassa.
   [652]  Ūnavīsativasse  ūnavīsativassasaññī  upasampādeti āpatti
pācittiyassa  .  ūnavīsativasse  vematiko  upasampādeti  āpatti
dukkaṭassa  .  ūnavīsativasse  paripuṇṇavīsativassasaññī  upasampādeti
anāpatti   .   paripuṇṇavīsativasse   ūnavīsativassasaññī   āpatti
dukkaṭassa  .  puripuṇṇavīsativasse  vematiko  āpatti  dukkaṭassa .
Paripuṇṇavīsativasse paripuṇṇavīsativassasaññī anāpatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 420-424. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=648&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=648&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=648&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=648&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=648              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9723              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9723              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :