ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
   [793]  Anapatti  nimantitassa  gilanassa  nimantitassa  va
gilanassa  va  sesakam  bhunjati  annesam  bhikkha  tattha  pannatta
hoti  gharato  niharitva  denti  niccabhatte  salakabhatte  pakkhike
uposathike  patipadike  yamakalikam  sattahakalikam  yavajivikam  sati
paccaye paribhunjati deti ummattakassa adikammikassati.
          Tatiyasikkhapadam nitthitam.
             ---------
           Catutthasikkhapadam
   [794] Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim
nigrodharame  .  tena  kho pana samayena sakiyadasaka avaruddha
honti . sakiyanayo icchanti arannakesu senasanesu bhattam katum.
Assosum  kho sakiyadasaka sakiyaniyo kira arannakesu senasanesu
bhattam  kattukamati  .  te magge pariyutthimsu . sakiyaniyo panitam
khadaniyam bhojaniyam adaya arannakam senasanam agamamsu . sakiyadasaka
nikkhamitva sakiyaniyo acchindimsu ca dusesunca . sakiya nikkhamitva
te  core  sabhande  1-  gahetva ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham hi nama bhaddanta arame core pativasante narocessantiti.
Assosum kho bhikkhu sakiyanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam .
Athakho  te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum . athakho bhagava
etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi
tenahi  bhikkhave  bhikkhunam  sikkhapadam  pannapessami  dasa  atthavase
paticca   sanghasutthutaya   .pe.  saddhammatthitiya  vinayanuggahaya
evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {794.1}   yani   kho   pana   tani   arannakani
senasanani   sasankasammatani   sappatibhayani   yo   pana
bhikkhu  tatharupesu  senasanesu  viharanto  2-  pubbe appatisamviditam
@Footnote: 1 Ma. Yu. saha bhandena . 2 Ma. Yu. ayam patho na hoti. evamuparipi.
Khadaniyam  va  bhojaniyam  va  ajjharame  sahattha  patiggahetva
khadeyya  va  bhunjeyya  va patidesetabbam tena bhikkhuna garayham
avuso dhammam apajjim asappayam patidesaniyam tam patidesemiti.
   {794.2} Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti.
   [795]  Tena  kho pana samayena annataro bhikkhu arannakesu
senasanesu  gilano  hoti  .  manussa khadaniyam bhojaniyam adaya
arannakam senasanam agamamsu . athakho te manussa tam bhikkhum etadavocum
bhunjatha  bhanteti . athakho so bhikkhu bhagavata patikkhittam arannakesu
senasanesu  khadaniyam va bhojaniyam va sahattha patiggahetva khaditum
bhunjitunti  kukkuccayanto  na  patiggahesi  nasakkhi  pindaya  caritum
chinnabhatto ahosi . athakho so bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesi.
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . athakho bhagava etasmim nidane
etasmim  pakarane  dhammim  katham  katva  bhikkhu amantesi anujanami
bhikkhave gilanena bhikkhu arannakesu senasanesu khadaniyam va bhojaniyam
va  sahattha  patiggahetva  khaditum  bhunjitum  evanca pana bhikkhave
imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {795.1}  yani  kho  pana  tani  arannakani senasanani
sasankasammatani  sappatibhayani  yo pana bhikkhu tatharupesu senasanesu
viharanto  pubbe  appatisamviditam  khadaniyam  va  bhojaniyam  va
ajjharame  sahattha  patiggahetva  agilano  khadeyya  va
bhunjeyya  va  patidesetabbam  tena  bhikkhuna  garayham  avuso
Dhammam apajjim asappayam patidesaniyam tam patidesemiti.
   [796] Yani kho pana tani arannakani senasananiti arannakam
nama  senasanam  pancadhanusatikam  pacchimam  .  sasankam nama arame
aramupacare  coranam  nivitthokaso  dissati  bhuttokaso  dissati
thitokaso  dissati  nisinnokaso  dissati  nipannokaso  dissati .
Sappatibhayam  nama  arame  aramupacare  corehi  manussa hata
dissanti  vilutta  dissanti  akotita  dissanti  .  yo  panati
yo  yadiso  .pe.  bhikkhuti .pe. ayam imasmim atthe adhippeto
bhikkhuti  .  tatharupesu  senasanesuti  evarupesu  senasanesu .
Appatisamviditam  nama  pancannam  patisamviditam  etam appatisamviditam nama .
Aramam  aramupacaram  thapetva  patisamviditam  etam  appatisamviditam
nama  . patisamviditam nama yo koci itthi va puriso va aramam
va  1- aramupacaram va 2- agantva aroceti itthannamassa
bhante  khadaniyam  va 3- bhojaniyam va 4- ahariyissatiti . sace
sasankam  hoti  sasankanti  acikkhitabbam  .  sace sappatibhayam hoti
sappatibhayanti  acikkhitabbam  .  sace  hotu  bhante  ahariyissatiti
bhanati  cora  vattabba  manussa  idhupacaranti  apasakkathati .
Yaguya  patisamvidite  tassa  parivaro  ahariyati  etam  patisamviditam
nama . bhattena patisamvidite tassa parivaro ahariyati etam patisamviditam
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. vasaddo natthi . 3-4 Yu. vasaddo natthi.
Nama  .  khadaniyena  patisamvidite  tassa  parivaro ahariyati etam
patisamviditam nama . kulena patisamvidite ye 1- tasmim kule manussa 2-
khadaniyam va bhojaniyam va aharanti 3- etam patisamviditam nama. Gamena
patisamvidite ye 1- tasmim game manussa 2- khadaniyam va bhojaniyam va
aharanti 3- etam patisamviditam nama . pugena patisamvidite ye 1- tasmim
puge manussa 2- khadaniyam va bhojaniyam va aharanti 3- etam patisamviditam
nama  .  khadaniyam  nama  panca bhojanani yamakalikam sattahakalikam
yavajivikam  thapetva  avasesam khadaniyam nama . bhojaniyam nama panca
bhojanani  odano  kummaso  sattu  maccho  mamsam  . ajjharamo
nama   parikkhittassa   aramassa  antoaramo  aparikkhittassa
upacaro . agilano nama sakkoti pindaya caritum . gilano nama
na  sakkoti  pindaya  caritum  .  appatisamviditam agilano khadissami
bhunjissamiti  patigganhati  apatti  dukkatassa  .  ajjhohare
ajjhohare apatti patidesaniyassa.
   [797] Appatisamvidite appatisamviditasanni khadaniyam va bhojaniyam va
ajjharame  sahattha patiggahetva agilano khadati va bhunjati va
apatti patidesaniyassa . appatisamvidite vematiko khadaniyam va bhojaniyam
va  ajjharame sahattha patiggahetva agilano khadati va bhunjati
va  apatti  patidesaniyassa  .  appatisamvidite  patisamviditasanni
khadaniyam  va  bhojaniyam  va  ajjharame  sahattha  patiggahetva
@Footnote: 1 Ma. Yu. yo . 2 Ma. Yu. manusso . 3 Ma. Yu. aharati.
Agilano khadati va bhunjati va apatti patidesaniyassa.
   {797.1}  Yamakalikam  sattahakalikam  yavajivikam  aharatthaya
patigganhati  apatti  dukkatassa  .  ajjhohare  ajjhohare
apatti  dukkatassa  .  patisamvidite  appatisamviditasanni  apatti
dukkatassa  .  patisamvidite vematiko apatti dukkatassa . patisamvidite
patisamviditasanni anapatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 525-530. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=794&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=794&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=794&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=794&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=794              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10338              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10338              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :