ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [277]  31  Asappurisabhūmiñca  vo  bhikkhave  desessāmi
sappurisabhūmiñca  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti .
Evambhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
katamā  ca  bhikkhave  asappurisabhūmi asappuriso bhikkhave akataññū hoti
akatavedī   asabbhihetaṃ  bhikkhave  upaññātaṃ  yadidaṃ  akataññutā
akataveditā  kevalā  esā  bhikkhave asappurisabhūmi yadidaṃ akataññutā
akataveditā  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  kataññū  hoti  katavedī
sabbhihetaṃ  bhikkhave  upaññātaṃ  yadidaṃ  kataññutā  kataveditā kevalā
esā bhikkhave sappurisabhūmi yadidaṃ kataññutā kataveditāti.
   [278]  32 Dvinnāhaṃ bhikkhave na suppaṭikāraṃ vadāmi katamesaṃ
dvinnaṃ mātu ca pitu ca . ekena bhikkhave aṃsena mātaraṃ parihareyya
ekena  aṃsena  pitaraṃ  parihareyya vassasatāyuko vassasatajīvī so ca
nesaṃ   ucchādanaparimaddananhāpanasambāhanena   paṭijaggeyya   tepi
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhāvīyati. 2 Ma. Yu. pahīyati.
Tattheva  muttakarīsaṃ cajeyyuṃ na tveva bhikkhave mātāpitunnaṃ kataṃ vā
hoti paṭikataṃ vā imissā ca bhikkhave mahāpaṭhaviyā pahūtasattaratanāya 1-
mātāpitaro  issarādhipacce  rajje patiṭṭhāpeyya na tveva bhikkhave
mātāpitunnaṃ kataṃ vā hoti paṭikataṃ vā taṃ kissa hetu bahūpakārā 2-
bhikkhave  mātāpitaro  puttānaṃ  āpādakā  posakā imassa lokassa
dassetāro . yo ca kho bhikkhave mātāpitaro assaddhe saddhāsampadāya
samādapeti  niveseti  patiṭṭhāpeti  dussīle  sīlasampadāya samādapeti
niveseti  patiṭṭhāpeti  maccharī  cāgasampadāya  samādapeti  niveseti
patiṭṭhāpeti   duppaññe   paññāsampadāya  samādapeti  niveseti
patiṭṭhāpeti  ettāvatā  kho  bhikkhave  mātāpitunnaṃ  katañca
hoti paṭikatañcāti [3]-.
   [279]  33  Athakho  aññataro  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho so
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  kiṃvādī bhavaṃ gotamo kimakkhāyīti .
Kiriyavādī  cāhaṃ  brāhmaṇa  akiriyavādī  cāti . yathākathaṃ pana bhavaṃ
gotamo kiriyavādī ca akiriyavādī cāti . akiriyaṃ kho ahaṃ brāhmaṇa
vadāmi  kāyaduccaritassa  vacīduccaritassa  manoduccaritassa  anekavihitānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  akiriyaṃ  vadāmi  kiriyañca  kho  ahaṃ
brāhmaṇa   vadāmi   kāyasucaritassa   vacīsucaritassa  manosucaritassa
anekavihitānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ kiriyaṃ vadāmi evaṃ kho ahaṃ brāhmaṇa
@Footnote: 1 Ma. pahūtaratanāya. 2 Ma. bahūkārā. 3 Yu. atikatañcāti.
Kiriyavādī  ca  akiriyavādī  cāti  .  abhikkantaṃ bho gotama .pe.
Upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [280]  34  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  bhagavantaṃ
etadavoca  kati  nu kho bhante loke dakkhiṇeyyā kattha ca dānaṃ
dātabbanti  .  dve  kho  gahapati  loke dakkhiṇeyyā sekho ca
asekho  ca  ime kho gahapati dve loke dakkhiṇeyyā ettha ca
dānaṃ  dātabbanti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato
athāparaṃ etadavoca satthā
        sekho ca asekho ca imasmiṃ loke
        āhuneyyā yajamānānaṃ honti
     te ujubhūtā kāyena      vācāya uda cetasā
     khettantaṃ yajamānānaṃ    ettha dinnaṃ malapphalanti.
   [281]  35  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā sārīputto
sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme migāramātupāsāde . tatra kho āyasmā
sārīputto bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhavoti . āvusoti kho te
bhikkhū  āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  . āyasmā sārīputto
etadavoca   ajjhattasaññojanañca   āvuso  puggalaṃ  desessāmi
bahiddhāsaññojanañca taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evaṃ
Āvusoti kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ. Āyasmā
sārīputto  etadavoca  katamo  cāvuso  ajjhattasaññojano  puggalo
idhāvuso bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu
so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā aññataraṃ devanikāyaṃ upapajjati so
tato  cuto  āgāmī  hoti  āgantā  itthattaṃ  ayaṃ vuccatāvuso
ajjhattasaññojano puggalo āgāmī āgantā itthattaṃ.
   {281.1}  Katamo cāvuso bahiddhāsaññojano puggalo idhāvuso
bhikkhu  sīlavā  hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati sikkhāpadesu so
aññataraṃ  santaṃ  cetovimuttiṃ  upasampajja viharati so kāyassa bhedā
parammaraṇā aññataraṃ devanikāyaṃ upapajjati so tato cuto anāgāmī hoti
anāgantā  itthattaṃ  ayaṃ  vuccatāvuso  bahiddhāsaññojano  puggalo
anāgāmī  anāgantā itthattaṃ . puna ca paraṃ āvuso bhikkhu sīlavā
hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno  aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati sikkhāpadesu so kāmānaṃyeva
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  so  bhavānaṃyeva
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  so  taṇhakkhayāya
paṭipanno  hoti  so  lobhakkhāya  paṭipanno  hoti  so  kāyassa
Bhedā  parammaraṇā  aññataraṃ  devanikāyaṃ  upapajjati so tato cuto
anāgāmī   hoti   anāgantā   itthattaṃ   ayaṃ  vuccatāvuso
bahiddhāsaññojano puggalo anāgāmī anāgantā itthattanti.
   Athakho  sambahulā samacittā devatā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ
ṭhitā  kho tā devatā bhagavantaṃ etadavocuṃ eso bhante āyasmā
sārīputto  pubbārāme  migāramātupāsāde bhikkhūnaṃ ajjhattasaññojanañca
puggalaṃ  deseti  bahiddhāsaññojanañca  haṭṭhā  bhante  parisā  sādhu
bhante  bhagavā  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ
upādāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {281.2} Athakho bhagavā seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ
vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva jetavane
antarahito  pubbārāme  migāramātupāsāde  āyasmato  sārīputtassa
pamukhe 1- pāturahosi. Nisīdi bhagavā paññatte āsane.
   {281.3}  Āyasmāpi  kho  sārīputto bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho āyasmantaṃ sārīputtaṃ bhagavā
etadavoca  idha  sārīputta  sambahulā  samacittā  devatā  yenāhaṃ
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   maṃ   abhivādetvā   ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ  ṭhitā  kho  sārīputto  tā  devatā  maṃ
etadavocuṃ  eso  bhante  āyasmā  sārīputto  pubbārāme
@Footnote: 1 Ma. sammukhe.
Migāramātupāsāde  bhikkhūnaṃ  ajjhattasaññojanañca  puggalaṃ  deseti
bahiddhāsaññojanañca  haṭṭhā  bhante  parisā  sādhu  bhante  bhagavā
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  tā
kho  pana  sārīputta  devatā  dasapi hutvā vīsatimpi hutvā tiṃsampi
hutvā  cattāḷīsampi  hutvā  paññāsampi  hutvā  saṭṭhimpi  hutvā
āraggakoṭinitudanamattepi tiṭṭhanti na ca aññamaññaṃ byābādhenti
   {281.4} siyā kho pana te 1- sārīputta evamassa tattha nūna tāsaṃ
devatānaṃ tathācittaṃ bhāvitaṃ yena tā devatā dasapi hutvā vīsatimpi hutvā
tiṃsampi  hutvā  cattāḷīsampi  hutvā  paññāsampi  hutvā  saṭṭhimpi
hutvā   āraggakoṭinitudanamattepi  tiṭṭhanti  na  ca  aññamaññaṃ
byābādhentīti na kho panetaṃ sārīputta evaṃ daṭṭhabbaṃ idheva [2]-
sārīputta  tāsaṃ devatānaṃ tathācittaṃ bhāvitaṃ yena tā devatā dasapi
hutvā  .pe.  na  ca  aññamaññaṃ  byābādhenti  tasmā  tiha
sārīputta  evaṃ  sikkhitabbaṃ  santindriyā  bhavissāma  santamānasāti
evañhi te 3- sārīputta sikkhitabbaṃ santindriyānañhi te 4- sārīputta
santamānasānaṃ  santaṃyeva  kāyakammaṃ  bhavissati  santaṃ  vacīkammaṃ  santaṃ
manokammaṃ  santaṃyevupahāraṃ  upaharissāma  sabrahmacārīsūti  evañhi
te  5-  sārīputta  sikkhitabbaṃ  anassuṃ  kho sārīputta aññatitthiyā
paribbājakā ye imaṃ dhammapariyāyaṃ nāssosunti.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. kho 3-4-5 Ma. Yu. vo.
   [282] 36 Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno varaṇāya viharati
kaddamadahatīre  1-  .  athakho ārāmadaṇḍo brāhmaṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahākaccānena
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  ārāmadaṇḍo brāhmaṇo āyasmantaṃ
mahākaccānaṃ etadavoca ko nu kho bho kaccāna hetu ko paccayo
yena  khattiyāpi  khattiyehi  vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi
vivadanti    gahapatikāpi    gahapatikehi    vivadantīti   .
Kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānahetu 2-
kho    brāhmaṇa    khattiyāpi    khattiyāpi    vivadanti
brāhmaṇāpi brāhmaṇehi vivadanti gahapatikāpi gahapatikehi vivadantīti.
   {282.1} Ko pana bho kaccāna hetu ko paccayo yena samaṇāpi
samaṇehi    vivadantīti    .    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedha-
pariyuṭṭhānajjhosānahetu  3-  kho  brāhmaṇa  samaṇāpi  samaṇehi
vivadantīti  .  atthi pana bho kaccāna koci lokasmiṃ yo imañceva
kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   4-   samatikkanto
imañca    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ    5-
samatikkantoti  .  atthi  brāhmaṇa  lokasmiṃ  yo  imañceva
kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   6-   samatikkanto
imañca    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ    7-
samatikkantoti  . ko pana so bho kaccāna lokasmiṃ yo imañceva
@Footnote: 1 Ma. bhaddasāritīre. 2-3-4-5-6-7 Ma. kāmarāgābhinivesa ....
Kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ samatikkanto
imañca diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkantoti  .  atthi  brāhmaṇa  puratthimesu  janapadesu  sāvatthī
nāma  nagaraṃ  tattha so bhagavā etarahi viharati arahaṃ sammāsambuddho
so  hi  brāhmaṇa  bhagavā  imañceva kāmarāgavinivesavinibandhapaligedha-
pariyuṭṭhānajjhosānaṃ   samatikkanto   imañca   diṭṭhirāgavinivesa-
vinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   samatikkantoti   .   evaṃ
vutte  ārāmadaṇḍo  brāhmaṇo  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā   dakkhiṇajānumaṇḍalaṃ   paṭhaviyaṃ  nihantvā  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ  udānaṃ  udānesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa yo hi
so  bhagavā  imañceva  kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkanto   imañca  diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkantoti  .  abhikkantaṃ  bho  kaccāna  abhikkantaṃ bho kaccāna
seyyathāpi  bho  kaccāna  nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā
vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti evamevaṃ bhotā kaccānena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ bho kaccāna taṃ bhavantaṃ
gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ
kaccāno dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [283] 37 Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno madhurāyaṃ viharati
gundāvane . athakho kaṇḍarāyano brāhmaṇo yenāyasmā mahākaccāno
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmatā  mahākaccānena  saddhiṃ
sammodi  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  kaṇḍarāyano  brāhmaṇo
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  sutammetaṃ  bho  kaccāna  na
samaṇo  kaccāno  brāhmaṇe  jiṇṇe  vuḍḍhe  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetīti
tayidaṃ  bho  kaccāna tatheva na hi bhavaṃ kaccāno brāhmaṇe jiṇṇe
vuḍḍhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti
vā āsanena vā nimanteti tayidaṃ bho kaccāna na sampannamevāti.
   {283.1}  Atthi  brāhmaṇa  tena  bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  vuḍḍhibhūmi  ca akkhātā daharabhūmi ca vuḍḍho
cepi brāhmaṇa hoti asītiko 1- vā navutiko vā vassasatiko vā jātiyā
so  ca  kāme paribhuñjati kāmamajjhe vasati kāmapariḷāhena pariḍayhati
kāmavitakkehi khajjati kāmapariyesanāya ussukko athakho so bālo na
therotveva saṅkhaṃ gacchati daharo cepi brāhmaṇa hoti yuvā susūkāḷakeso
bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena vayasā so ca na kāme paribhuñjati
na  kāmamajjhe  vasati  na kāmapariḷāhena pariḍayhati na kāmavitakkehi
khajjati na kāmapariyesanāya ussukko athakho so paṇḍito therotveva
saṅkhaṃ  gacchatīti . evaṃ vutte kaṇḍarāyano brāhmaṇo uṭṭhāyāsanā
@Footnote: 1 Ma. āsītiko vā nāvutiko vā.
Ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā daharānaṃ sudaṃ 1- bhikkhūnaṃ pāde sirasā
vandati  vuḍḍhā  bhavanto  vuḍḍhabhūmiyaṃ  ṭhitā  daharā  mayaṃ  daharabhūmiyaṃ
ṭhitā  abhikkantaṃ  bho  kaccāna  .pe.  upāsakaṃ maṃ bhavaṃ kaccāno
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [284] 38 Yasmiṃ bhikkhave samaye corā balavanto honti rājāno
tasmiṃ  samaye dubbalā honti tasmiṃ bhikkhave samaye rañño na phāsu
hoti  atiyātuṃ vā niyyātuṃ vā paccantime vā janapade anusaññātuṃ
brāhmaṇagahapatikānaṃpi tasmiṃ samaye na phāsu hoti atiyātuṃ vā niyyātuṃ
vā bāhirāni vā kammantāni paṭivekkhituṃ . Evameva kho bhikkhave yasmiṃ
samaye  pāpabhikkhū  balavanto  honti  pesalā  bhikkhū  tasmiṃ samaye
dubbalā  honti  tasmiṃ  bhikkhave  samaye  pesalā  bhikkhū tuṇhībhūtā
tuṇhībhūtāva saṅghamajjhe saṅkasāyanti paccantime vā janapade bhajanti 2-
tayidaṃ  bhikkhave  hoti  bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa
anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.
   {284.1} Yasmiṃ bhikkhave samaye rājāno balavanto honti corā
tasmiṃ samaye dubbalā honti tasmiṃ bhikkhave samaye rañño phāsu hoti
atiyātuṃ  vā  niyyātuṃ  vā  paccantime  vā  janapade anusaññātuṃ
brāhmaṇagahapatikānaṃpi  tasmiṃ  samaye  phāsu  hoti  atiyātuṃ  vā
niyyātuṃ  vā  bāhirāni  vā  kammantāni  paṭivekkhituṃ . evameva
kho  bhikkhave  yasmiṃ samaye pesalā bhikkhū balavanto honti pāpakā
bhikkhū  tasmiṃ  samaye  dubbalā  honti  tasmiṃ  bhikkhave  samaye
@Footnote: 1 Ma. sataṃ . 2 Ma. acchanti.
Pāpabhikkhū  tuṇhībhūtā  tuṇhībhūtāva  saṅghamajjhe  saṅkasāyanti yena vā
[1]-  Tena  vā  papatanti  2- tayidaṃ bhikkhave hoti bahujanahitāya
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [285]  39  Dvinnāhaṃ  bhikkhave  micchāpaṭipattiṃ  na vaṇṇemi
gihissa  vā  pabbajitassa  vā  gihī  vā  bhikkhave  pabbajito vā
micchāpaṭipanno  micchāpaṭipattādhikaraṇahetu  nārādhako  hoti  ñāyaṃ
dhammaṃ  kusalaṃ  .  dvinnāhaṃ  bhikkhave  sammāpaṭipattiṃ vaṇṇemi gihissa
vā pabbajitassa vā gihī vā bhikkhave  pabbajito vā sammāpaṭipanno
sammāpaṭipattādhikaraṇahetu ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [286]  40  Ye  te bhikkhave bhikkhū duggahitehi suttantehi
byañjanapaṭirūpakehi  atthañca  dhammañca  paṭibāhanti  te  bhikkhave
bhikkhū  bahujanāhitāya  paṭipannā  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa
anatthāya  ahitāya  dukkhāya devamanussānaṃ bahuñca te bhikkhave bhikkhū
apuññaṃ  pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ antaradhāpenti . ye te bhikkhave
bhikkhū  suggahitehi  suttantehi  byañjanapaṭirūpakehi  atthañca  dhammañca
anulomenti  te  bhikkhave  bhikkhū bahujanahitāya paṭipannā bahujanasukhāya
bahuno  janassa  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ bahuñca te
bhikkhave bhikkhū puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
          Samacittavaggo catuttho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 78-88. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=277&items=10&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=277&items=10              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=277&items=10&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=277&items=10&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=277              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=706              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=706              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :