ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [277]  31  Asappurisabhuminca  vo  bhikkhave  desessami
sappurisabhuminca  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti .
Evambhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca
katama  ca  bhikkhave  asappurisabhumi asappuriso bhikkhave akatannu hoti
akatavedi   asabbhihetam  bhikkhave  upannatam  yadidam  akatannuta
akatavedita  kevala  esa  bhikkhave asappurisabhumi yadidam akatannuta
akatavedita  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  katannu  hoti  katavedi
sabbhihetam  bhikkhave  upannatam  yadidam  katannuta  katavedita kevala
esa bhikkhave sappurisabhumi yadidam katannuta kataveditati.
   [278]  32 Dvinnaham bhikkhave na suppatikaram vadami katamesam
dvinnam matu ca pitu ca . ekena bhikkhave amsena mataram parihareyya
ekena  amsena  pitaram  parihareyya vassasatayuko vassasatajivi so ca
nesam   ucchadanaparimaddananhapanasambahanena   patijaggeyya   tepi
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhaviyati. 2 Ma. Yu. pahiyati.
Tattheva  muttakarisam cajeyyum na tveva bhikkhave matapitunnam katam va
hoti patikatam va imissa ca bhikkhave mahapathaviya pahutasattaratanaya 1-
matapitaro  issaradhipacce  rajje patitthapeyya na tveva bhikkhave
matapitunnam katam va hoti patikatam va tam kissa hetu bahupakara 2-
bhikkhave  matapitaro  puttanam  apadaka  posaka imassa lokassa
dassetaro . yo ca kho bhikkhave matapitaro assaddhe saddhasampadaya
samadapeti  niveseti  patitthapeti  dussile  silasampadaya samadapeti
niveseti  patitthapeti  macchari  cagasampadaya  samadapeti  niveseti
patitthapeti   duppanne   pannasampadaya  samadapeti  niveseti
patitthapeti  ettavata  kho  bhikkhave  matapitunnam  katanca
hoti patikatancati [3]-.
   [279]  33  Athakho  annataro  brahmano  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam nisinno kho so
brahmano  bhagavantam  etadavoca  kimvadi bhavam gotamo kimakkhayiti .
Kiriyavadi  caham  brahmana  akiriyavadi  cati . yathakatham pana bhavam
gotamo kiriyavadi ca akiriyavadi cati . akiriyam kho aham brahmana
vadami  kayaduccaritassa  vaciduccaritassa  manoduccaritassa  anekavihitanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  akiriyam  vadami  kiriyanca  kho  aham
brahmana   vadami   kayasucaritassa   vacisucaritassa  manosucaritassa
anekavihitanam kusalanam dhammanam kiriyam vadami evam kho aham brahmana
@Footnote: 1 Ma. pahutaratanaya. 2 Ma. bahukara. 3 Yu. atikatancati.
Kiriyavadi  ca  akiriyavadi  cati  .  abhikkantam bho gotama .pe.
Upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [280]  34  Athakho  anathapindiko  gahapati  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  ekamantam  nisinno  kho  anathapindiko  gahapati  bhagavantam
etadavoca  kati  nu kho bhante loke dakkhineyya kattha ca danam
databbanti  .  dve  kho  gahapati  loke dakkhineyya sekho ca
asekho  ca  ime kho gahapati dve loke dakkhineyya ettha ca
danam  databbanti  .  idamavoca  bhagava  idam  vatvana  sugato
athaparam etadavoca sattha
        sekho ca asekho ca imasmim loke
        ahuneyya yajamananam honti
     te ujubhuta kayena      vacaya uda cetasa
     khettantam yajamananam    ettha dinnam malapphalanti.
   [281]  35  Ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma sariputto
savatthiyam viharati pubbarame migaramatupasade . tatra kho ayasma
sariputto bhikkhu amantesi avuso bhikkhavoti . avusoti kho te
bhikkhu  ayasmato  sariputtassa  paccassosum  . ayasma sariputto
etadavoca   ajjhattasannojananca   avuso  puggalam  desessami
bahiddhasannojananca tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evam
Avusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum. Ayasma
sariputto  etadavoca  katamo  cavuso  ajjhattasannojano  puggalo
idhavuso bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu
so  kayassa  bheda  parammarana annataram devanikayam upapajjati so
tato  cuto  agami  hoti  aganta  itthattam  ayam vuccatavuso
ajjhattasannojano puggalo agami aganta itthattam.
   {281.1}  Katamo cavuso bahiddhasannojano puggalo idhavuso
bhikkhu  silava  hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati sikkhapadesu so
annataram  santam  cetovimuttim  upasampajja viharati so kayassa bheda
parammarana annataram devanikayam upapajjati so tato cuto anagami hoti
anaganta  itthattam  ayam  vuccatavuso  bahiddhasannojano  puggalo
anagami  anaganta itthattam . puna ca param avuso bhikkhu silava
hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno  anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati sikkhapadesu so kamanamyeva
nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanno  hoti  so  bhavanamyeva
nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanno  hoti  so  tanhakkhayaya
patipanno  hoti  so  lobhakkhaya  patipanno  hoti  so  kayassa
Bheda  parammarana  annataram  devanikayam  upapajjati so tato cuto
anagami   hoti   anaganta   itthattam   ayam  vuccatavuso
bahiddhasannojano puggalo anagami anaganta itthattanti.
   Athakho  sambahula samacitta devata yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  atthamsu  ekamantam
thita  kho ta devata bhagavantam etadavocum eso bhante ayasma
sariputto  pubbarame  migaramatupasade bhikkhunam ajjhattasannojananca
puggalam  deseti  bahiddhasannojananca  hattha  bhante  parisa  sadhu
bhante  bhagava  yenayasma  sariputto  tenupasankamatu  anukampam
upadayati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {281.2} Athakho bhagava seyyathapi nama balava puriso samminjitam
va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva jetavane
antarahito  pubbarame  migaramatupasade  ayasmato  sariputtassa
pamukhe 1- paturahosi. Nisidi bhagava pannatte asane.
   {281.3}  Ayasmapi  kho  sariputto bhagavantam abhivadetva
ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinnam kho ayasmantam sariputtam bhagava
etadavoca  idha  sariputta  sambahula  samacitta  devata  yenaham
tenupasankamimsu   upasankamitva   mam   abhivadetva   ekamantam
atthamsu  ekamantam  thita  kho  sariputto  ta  devata  mam
etadavocum  eso  bhante  ayasma  sariputto  pubbarame
@Footnote: 1 Ma. sammukhe.
Migaramatupasade  bhikkhunam  ajjhattasannojananca  puggalam  deseti
bahiddhasannojananca  hattha  bhante  parisa  sadhu  bhante  bhagava
yenayasma  sariputto  tenupasankamatu  anukampam  upadayati  ta
kho  pana  sariputta  devata  dasapi hutva visatimpi hutva timsampi
hutva  cattalisampi  hutva  pannasampi  hutva  satthimpi  hutva
araggakotinitudanamattepi titthanti na ca annamannam byabadhenti
   {281.4} siya kho pana te 1- sariputta evamassa tattha nuna tasam
devatanam tathacittam bhavitam yena ta devata dasapi hutva visatimpi hutva
timsampi  hutva  cattalisampi  hutva  pannasampi  hutva  satthimpi
hutva   araggakotinitudanamattepi  titthanti  na  ca  annamannam
byabadhentiti na kho panetam sariputta evam datthabbam idheva [2]-
sariputta  tasam devatanam tathacittam bhavitam yena ta devata dasapi
hutva  .pe.  na  ca  annamannam  byabadhenti  tasma  tiha
sariputta  evam  sikkhitabbam  santindriya  bhavissama  santamanasati
evanhi te 3- sariputta sikkhitabbam santindriyananhi te 4- sariputta
santamanasanam  santamyeva  kayakammam  bhavissati  santam  vacikammam  santam
manokammam  santamyevupaharam  upaharissama  sabrahmacarisuti  evanhi
te  5-  sariputta  sikkhitabbam  anassum  kho sariputta annatitthiya
paribbajaka ye imam dhammapariyayam nassosunti.
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi . 2 Ma. kho 3-4-5 Ma. Yu. vo.
   [282] 36 Ekam samayam ayasma mahakaccano varanaya viharati
kaddamadahatire  1-  .  athakho aramadando brahmano yenayasma
mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  mahakaccanena
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi  ekamantam  nisinno  kho  aramadando brahmano ayasmantam
mahakaccanam etadavoca ko nu kho bho kaccana hetu ko paccayo
yena  khattiyapi  khattiyehi  vivadanti  brahmanapi  brahmanehi
vivadanti    gahapatikapi    gahapatikehi    vivadantiti   .
Kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanahetu 2-
kho    brahmana    khattiyapi    khattiyapi    vivadanti
brahmanapi brahmanehi vivadanti gahapatikapi gahapatikehi vivadantiti.
   {282.1} Ko pana bho kaccana hetu ko paccayo yena samanapi
samanehi    vivadantiti    .    ditthiragavinivesavinibandhapaligedha-
pariyutthanajjhosanahetu  3-  kho  brahmana  samanapi  samanehi
vivadantiti  .  atthi pana bho kaccana koci lokasmim yo imanceva
kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   4-   samatikkanto
imanca    ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam    5-
samatikkantoti  .  atthi  brahmana  lokasmim  yo  imanceva
kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   6-   samatikkanto
imanca    ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam    7-
samatikkantoti  . ko pana so bho kaccana lokasmim yo imanceva
@Footnote: 1 Ma. bhaddasaritire. 2-3-4-5-6-7 Ma. kamaragabhinivesa ....
Kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam samatikkanto
imanca ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkantoti  .  atthi  brahmana  puratthimesu  janapadesu  savatthi
nama  nagaram  tattha so bhagava etarahi viharati araham sammasambuddho
so  hi  brahmana  bhagava  imanceva kamaragavinivesavinibandhapaligedha-
pariyutthanajjhosanam   samatikkanto   imanca   ditthiragavinivesa-
vinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   samatikkantoti   .   evam
vutte  aramadando  brahmano  utthayasana  ekamsam uttarasangam
karitva   dakkhinajanumandalam   pathaviyam  nihantva  yena  bhagava
tenanjalimpanametva  tikkhattum  udanam  udanesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa yo hi
so  bhagava  imanceva  kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkanto   imanca  ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkantoti  .  abhikkantam  bho  kaccana  abhikkantam bho kaccana
seyyathapi  bho  kaccana  nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va
vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telappajjotam
dhareyya  cakkhumanto  rupani  dakkhantiti evamevam bhota kaccanena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham bho kaccana tam bhavantam
gotamam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam
kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [283] 37 Ekam samayam ayasma mahakaccano madhurayam viharati
gundavane . athakho kandarayano brahmano yenayasma mahakaccano
tenupasankami   upasankamitva   ayasmata  mahakaccanena  saddhim
sammodi  .pe.  ekamantam  nisinno  kho  kandarayano  brahmano
ayasmantam  mahakaccanam  etadavoca  sutammetam  bho  kaccana  na
samano  kaccano  brahmane  jinne  vuddhe  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivadeti va paccuttheti va asanena va nimantetiti
tayidam  bho  kaccana tatheva na hi bhavam kaccano brahmane jinne
vuddhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivadeti va paccuttheti
va asanena va nimanteti tayidam bho kaccana na sampannamevati.
   {283.1}  Atthi  brahmana  tena  bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  vuddhibhumi  ca akkhata daharabhumi ca vuddho
cepi brahmana hoti asitiko 1- va navutiko va vassasatiko va jatiya
so  ca  kame paribhunjati kamamajjhe vasati kamaparilahena paridayhati
kamavitakkehi khajjati kamapariyesanaya ussukko athakho so balo na
therotveva sankham gacchati daharo cepi brahmana hoti yuva susukalakeso
bhadrena yobbanena samannagato pathamena vayasa so ca na kame paribhunjati
na  kamamajjhe  vasati  na kamaparilahena paridayhati na kamavitakkehi
khajjati na kamapariyesanaya ussukko athakho so pandito therotveva
sankham  gacchatiti . evam vutte kandarayano brahmano utthayasana
@Footnote: 1 Ma. asitiko va navutiko va.
Ekamsam  uttarasangam karitva daharanam sudam 1- bhikkhunam pade sirasa
vandati  vuddha  bhavanto  vuddhabhumiyam  thita  dahara  mayam  daharabhumiyam
thita  abhikkantam  bho  kaccana  .pe.  upasakam mam bhavam kaccano
dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [284] 38 Yasmim bhikkhave samaye cora balavanto honti rajano
tasmim  samaye dubbala honti tasmim bhikkhave samaye ranno na phasu
hoti  atiyatum va niyyatum va paccantime va janapade anusannatum
brahmanagahapatikanampi tasmim samaye na phasu hoti atiyatum va niyyatum
va bahirani va kammantani pativekkhitum . Evameva kho bhikkhave yasmim
samaye  papabhikkhu  balavanto  honti  pesala  bhikkhu  tasmim samaye
dubbala  honti  tasmim  bhikkhave  samaye  pesala  bhikkhu tunhibhuta
tunhibhutava sanghamajjhe sankasayanti paccantime va janapade bhajanti 2-
tayidam  bhikkhave  hoti  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam.
   {284.1} Yasmim bhikkhave samaye rajano balavanto honti cora
tasmim samaye dubbala honti tasmim bhikkhave samaye ranno phasu hoti
atiyatum  va  niyyatum  va  paccantime  va  janapade anusannatum
brahmanagahapatikanampi  tasmim  samaye  phasu  hoti  atiyatum  va
niyyatum  va  bahirani  va  kammantani  pativekkhitum . evameva
kho  bhikkhave  yasmim samaye pesala bhikkhu balavanto honti papaka
bhikkhu  tasmim  samaye  dubbala  honti  tasmim  bhikkhave  samaye
@Footnote: 1 Ma. satam . 2 Ma. acchanti.
Papabhikkhu  tunhibhuta  tunhibhutava  sanghamajjhe  sankasayanti yena va
[1]-  Tena  va  papatanti  2- tayidam bhikkhave hoti bahujanahitaya
bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [285]  39  Dvinnaham  bhikkhave  micchapatipattim  na vannemi
gihissa  va  pabbajitassa  va  gihi  va  bhikkhave  pabbajito va
micchapatipanno  micchapatipattadhikaranahetu  naradhako  hoti  nayam
dhammam  kusalam  .  dvinnaham  bhikkhave  sammapatipattim vannemi gihissa
va pabbajitassa va gihi va bhikkhave  pabbajito va sammapatipanno
sammapatipattadhikaranahetu aradhako hoti nayam dhammam kusalanti.
   [286]  40  Ye  te bhikkhave bhikkhu duggahitehi suttantehi
byanjanapatirupakehi  atthanca  dhammanca  patibahanti  te  bhikkhave
bhikkhu  bahujanahitaya  patipanna  bahujanasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya  ahitaya  dukkhaya devamanussanam bahunca te bhikkhave bhikkhu
apunnam  pasavanti tecimam saddhammam antaradhapenti . ye te bhikkhave
bhikkhu  suggahitehi  suttantehi  byanjanapatirupakehi  atthanca  dhammanca
anulomenti  te  bhikkhave  bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya
bahuno  janassa  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam bahunca te
bhikkhave bhikkhu punnam pasavanti tecimam saddhammam thapentiti.
          Samacittavaggo catuttho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 78-88. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=277&items=10&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=277&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=277&items=10&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=277&items=10&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=277              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=706              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=706              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :