ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [509] 70  Tinimani bhikkhave akusalamulani katamani tini lobho
akusalamulam  doso  akusalamulam  moho  akusalamulam  .  yadapi bhikkhave
lobho  tadapi akusalam 2- yadapi luddho abhisankharoti kayena vacaya
manasa  tadapi  akusalam yadapi luddho lobhena abhibhuto pariyadinnacitto
parassa asata dukkham upadahati 3- vadhena va bandhena va janiya va
@Footnote: 1 Yu. pahiyatiti. 2 Po. Ma. akusalamulam. ito param idisameva. 3 Ma. uppadayati.
@ito param idisameva.
Garahaya  va  pabbajanaya va balavamhi balattho itipi tadapi akusalam
itissame lobhaja lobhanidana lobhasamudaya lobhapaccaya aneke papaka
akusala  dhamma  sambhavanti  .  yadapi bhikkhave doso tadapi akusalam
yadapi duttho abhisankharoti kayena vacaya manasa tadapi akusalam yadapi
duttho dosena abhibhuto pariyadinnacitto parassa asata dukkham upadahati
vadhena va bandhena va janiya va garahaya va pabbajanaya va
balavamhi  balattho  itipi tadapi akusalam itissame dosaja dosanidana
dosasamudaya dosapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti.
Yadapi bhikkhave moho tadapi akusalam yadapi mulho abhisankharoti kayena
vacaya  manasa  tadapi  akusalam  yadapi  mulho  mohena  abhibhuto
pariyadinnacitto parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena va
janiya  va  garahaya va pabbajanaya va balavamhi balattho itipi
tadapi  akusalam itissame mohaja mohanidana mohasamudaya mohapaccaya
aneke papaka akusala dhamma sambhavanti.
   {509.1} Evarupo cayam bhikkhave puggalo vuccati akalavaditipi
abhutavaditipi  anatthavaditipi  adhammavaditipi  avinayavaditipi  kasma
cayam  bhikkhave  evarupo  puggalo vuccati akalavaditipi abhutavaditipi
anatthavaditipi   adhammavaditipi   avinayavaditipi  tathahayam  bhikkhave
puggalo parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena va janiya
va  garahaya  va  pabbajanaya  va  balavamhi  balattho  itipi
bhutena  kho  pana  vuccamano  avajanati  no patijanati abhutena
Vuccamano  na  atappam  karoti tassa nibbethanaya  itipetam ataccham
itipetam  abhutanti  tasma  evarupo  puggalo  vuccati akalavaditipi
abhutavaditipi anatthavaditipi adhammavaditipi avinayavaditipi.
   {509.2} Evarupo bhikkhave puggalo lobhajehi papakehi akusalehi
dhammehi  abhibhuto  pariyadinnacitto dittheva 1- dhamme dukkham viharati
savighatam  saupayasam  saparilaham  kayassa  [2]-  bheda parammarana
duggati patikankha .  dosajehi .pe. mohajehi papakehi akusalehi
dhammehi  abhibhuto  pariyadinnacitto  dittheva  dhamme  dukkham  viharati
savighatam  saupayasam  saparilaham  kayassa  bheda  parammarana duggati
patikankha . seyyathapi bhikkhave salo va dhavo va phandano va tihi
maluvalatahi  uddhaseto  3-  pariyonaddho  anayam apajjati byasanam
apajjati anayabyasanam apajjati evameva kho bhikkhave evarupo puggalo
lobhajehi papakehi akusalehi dhammehi abhibhuto pariyadinnacitto dittheva
dhamme  dukkham  viharati  savighatam saupayasam saparilaham kayassa bheda
parammarana  duggati  patikankha  dosajehi .pe. mohajehi papakehi
akusalehi  dhammehi  abhibhuto  pariyadinnacitto  dittheva dhamme dukkham
viharati  savighatam  saupayasam  saparilaham  kayassa  bheda parammarana
duggati patikankha. Imani kho bhikkhave tini akusalamulani 4-.
   {509.3}  Tinimani  bhikkhave kusalamulani katamani tini alobho
kusalamulam  adoso  kusalamulam  amoho  kusalamulam  .  yadapi  bhikkhave
alobho  tadapi  kusalam  yadapi  aluddho abhisankharoti kayena vacaya
@Footnote: 1 Ma. ditthe ceva. ito param idisameva . 2 Ma. ca. ito param idisameva.
@3 Ma. uddhasto. ito param idisameva . 4 Ma. Yu. akusalamulaniti.
Manasa tadapi kusalam yadapi aluddho lobhena anabhibhuto apariyadinnacitto
na parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena va janiya va
garahaya  va  pabbajanaya  va balavamhi balattho itipi tadapi kusalam
itissame  alobhaja alobhanidana alobhasamudaya alobhapaccaya aneke
kusala  dhamma  sambhavanti  .  yadapi  bhikkhave adoso tadapi kusalam
yadapi aduttho abhisankharoti kayena vacaya manasa tadapi kusalam yadapi
aduttho  dosena anabhibhuto apariyadinnacitto na parassa asata dukkham
upadahati vadhena va bandhena va janiya va garahaya va pabbajanaya
va balavamhi balattho itipi tadapi kusalam itissame adosaja adosanidana
adosasamudaya  adosapaccaya  aneke  kusala  dhamma  sambhavanti .
Yadapi  bhikkhave  amoho  tadapi  kusalam  yadapi  amulho abhisankharoti
kayena vacaya manasa tadapi kusalam yadapi amulho mohena anabhibhuto
apariyadinnacitto na parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena
va janiya va garahaya va pabbajanaya va balavamhi balattho itipi
tadapi  kusalam  itissame  amohaja  amohanidana  amohasamudaya
amohapaccaya aneke kusala dhamma sambhavanti.
   {509.4} Evarupo cayam bhikkhave puggalo vuccati kalavaditipi
bhutavaditipi   atthavaditipi   dhammavaditipi   vinayavaditipi   kasma
cayam  bhikkhave  evarupo  puggalo  vuccati  kalavaditipi bhutavaditipi
atthavaditipi   dhammavaditipi   vinayavaditipi   tathahayam   bhikkhave
puggalo  na  parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena va
Janiya  va  garahaya va pabbajanaya va balavamhi balattho itipi
bhutena  kho  pana  vuccamano  patijanati  no avajanati abhutena
vuccamano atappam karoti tassa nibbethanaya itipetam ataccham itipetam
abhutanti  tasma  evarupo  puggalo  vuccati kalavaditipi bhutavaditipi
atthavaditipi dhammavaditipi vinayavaditipi . evarupassa bhikkhave puggalassa
lobhaja  papaka  akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata
anabhavam  gata  ayatim  anuppadadhamma  dittheva dhamme sukham viharati
avighatam anupayasam aparilaham dittheva dhamme parinibbayati dosaja .pe.
Mohaja  papaka  akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata
anabhavam  gata  ayatim  anuppadadhamma  dittheva dhamme sukham viharati
avighatam anupayasam aparilaham dittheva dhamme parinibbayati.
   {509.5} Seyyathapi bhikkhave salo va dhavo va phandano va
tihi maluvalatahi uddhaseto pariyonaddho atha 1- puriso agaccheyya
kuddalapitakam  2-  adaya so tam maluvalatam mule chindeyya mule
chetva  palikhaneyya  palikhanitva  mulani  uddhareyya  antamaso
usiranalamattanipi  3-  so  tam  maluvalatam  khandakhandikam chindeyya
khandakhandikam  chetva  phaleyya  phaletva  sakalikam  4-  kareyya
sakalikam  5-  karitva  vatatape visoseyya vatatape visosetva
aggina  daheyya  aggina  dahitva  masim  kareyya  masim  karitva
mahavate  va  ophuneyya  nadiya  va  sighasotaya  pavaheyya
evamassa  ta  bhikkhave  maluvalata  ucchinnamula  talavatthukata
@Footnote: 1 Yu. atho. 2 Ma. kudalapitakam. Yu. kuddalapitakamva. 3 Ma. usiranali....
@4-5 Ma. Yu. amenditam.
Anabhavam  gata  ayatim  anuppadadhamma  evameva  kho  bhikkhave
evarupassa  puggalassa  lobhaja  papaka  akusala  dhamma  pahina
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavam  gata  ayatim  anuppadadhamma
dittheva  dhamme  sukham  viharati avighatam anupayasam aparilaham dittheva
dhamme  parinibbayati dosaja .pe. mohaja papaka akusala dhamma
pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavam gata ayatim anuppadadhamma
dittheva  dhamme  sukham  viharati avighatam anupayasam aparilaham dittheva
dhamme parinibbayati. Imani kho bhikkhave tini kusalamulaniti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 258-263. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=509&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=509&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=509&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=509&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=509              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4947              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4947              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :