ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [119] 29 Khanakicco loko khanakicco lokoti bhikkhave assutava
puthujjano bhasati no ca kho so janati khanam va akkhanam va atthime
bhikkhave  akkhana  asamaya  brahmacariyavasaya  katame  attha  idha
bhikkhave  tathagato  ca  loke uppanno hoti araham sammasambuddho
vijja  caranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha devamanussanam buddho bhagava dhammo ca desiyati upasamiko 1-
parinibbaniko   sambodhagami   sugatappavedito   ayanca  puggalo
nirayam  upapanno  hoti  ayam  bhikkhave  pathamo  akkhano  asamayo
brahmacariyavasaya.
   {119.1}  Puna  caparam bhikkhave tathagato ca loke uppanno
hoti  .pe. sattha devamanussanam buddho bhagava dhammo ca desiyati
upasamiko  parinibbaniko  sambodhagami  sugatappavedito ayanca puggalo
tiracchanayonim  upapanno  hoti  .pe.  ayanca  puggalo  pittivisayam
upapanno  hoti  .pe.  ayanca  puggalo  annataram  dighayukam
devanikayam  upapanno  hoti  .pe.  ayanca  puggalo  paccantimesu
janapadesu paccajato hoti so ca hoti avinnataresu milakkhusu 2-
yattha  natthi  gati  bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam .pe.
Ayanca  puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti so ca hoti
@Footnote: 1 Ma. opasamiko. evamuparipi . 2 Ma. milakkhesu.
Micchaditthiko  viparitadassano natthi dinnam natthi yittham natthi hutam natthi
sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako natthi ayam loko natthi paro
loko  natthi  mata  natthi  pita natthi satta opapatika natthi
loke  samanabrahmana  sammaggata  sammapatipanna ye imanca lokam
paranca  lokam  sayam  abhinna  sacchikatva pavedentiti .pe. ayanca
puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti so ca hoti duppanno
jalo  elamugo  na  patibalo  subhasitadubbhasitassa  atthamannatum
ayam bhikkhave sattamo akkhano asamayo brahmacariyavasaya.
   {119.2} Puna caparam bhikkhave tathagato ca loke anuppanno hoti araham
sammasambuddho .pe. sattha devamanussanam buddho bhagava dhammo ca na
desiyati  upasamiko  parinibbaniko  sambodhagami sugatappavedito ayanca
puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti so ca hoti pannava ajalo
anelamugo  patibalo  subhasitadubbhasitassa  atthamannatum  ayam  bhikkhave
atthamo akkhano asamayo brahmacariyavasaya . ime kho bhikkhave attha
akkhana asamaya brahmacariyavasaya.
   Eko 1- ca kho bhikkhave khano ca samayo ca brahmacariyavasaya
katamo  eko  idha bhikkhave tathagato loke uppanno hoti araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava dhammo ca desiyati
upasamiko  parinibbaniko  sambodhagami  sugatappavedito ayanca puggalo
@Footnote: 1 ekova.
Majjhimesu  janapadesu paccajato hoti so ca hoti pannava ajalo
anelamugo  patibalo  subhasitadubbhasitassa  atthamannatum  ayam  bhikkhave
eko 1- khano ca samayo ca brahmacariyavasayati.
     Manussalokam 2- laddhana  saddhamme suppavedite
     ye khanam nadhigacchanti     atinamenti te khanam
     bahuhi akkhana vutta    puggalassantarayika 3-
     kadaci karahaci loke      uppajjanti tathagata
     tayidam sammukhibhutam        yam lokasmim sudullabham
     manussapatilabho ca      saddhammassa ca desana
     alam vayamitum tattha       atthakamena 4- jantuna
     katham vijanna saddhammam    khano vo 5- ma upajjhaga
     khanatita hi socanti    nirayamhi samappita
     idha ce na viradheti       saddhammassa niyamatam
     vanijova atitattho     cirattanutapissati
     avijjanivuto poso     saddhammam aparadhiko
     jatimaranasamsaram        ciram paccanubhossati
     ye ca laddha manussattam   saddhamme suppavedite
     akamsu satthu vacanam        karissanti karonti va
     khanam paccavidum loke      brahmacariyam anuttaram
     ye maggam patipajjimsu      tathagatappaveditam
@Footnote: 1 Ma. ekova . 2 Ma. manussalabham .  3 Ma. maggassa antarayika . 4 Ma. attakamena.
@5 Ma. ve.
     Ye samvara cakkhumata      desitadiccabandhuna
     tesu gutto sada sato    viharetha 1- anavassuto
     sabbe anusaye chetva    maradheyyasaranuge 2-
     te ve paragata 3- loke  ye patta asavakkhayanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 229-232. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=119&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=119&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=119&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=119&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=119              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5569              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5569              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :