ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [119] Tena kho pana samayena jāṇussoṇi brāhmaṇo tadahuposathe
sīsanhāto  navaṃ  khomayugaṃ  nivattho  allakusamuṭṭhiṃ  ādāya  bhagavato
avidūre  ekamantaṃ  ṭhito  hoti . addasā kho bhagavā jāṇussoṇiṃ
brāhmaṇaṃ  tadahuposathe  sīsanhātaṃ  navaṃ  khomayugaṃ nivatthaṃ allakusamuṭṭhiṃ
ādāya  avidūre  ekamantaṃ  ṭhitaṃ  disvāna  jāṇussoṇiṃ  brāhmaṇaṃ
etadavoca kiṃ nu tvaṃ brāhmaṇa tadahuposathe sīsanhāto navaṃ khomayugaṃ
nivattho  allakusamuṭṭhiṃ  ādāya  ekamantaṃ  ṭhito  kiṃ nu ajja 1-
brāhmaṇakulassāti. Paccorohaṇī bho gotama ajja brāhmaṇakulassāti.
   {119.1} Yathākathaṃ pana brāhmaṇa brāhmaṇānaṃ paccorohaṇī hotīti.
Idha bho gotama brāhmaṇā tadahuposathe sīsanhātā navaṃ khomayugaṃ nivatthā
allena gomayena paṭhaviṃ opuñjitvā 2- haritehi kusehi pattharitvā antarā ca
@Footnote: 1 Ma. nvajja. Yu. kiṃ nu kho ajja. 2 Po. omuñjetvā.
Velaṃ antarā ca agyāgāraṃ seyyaṃ kappenti te taṃ rattiṃ tikkhattuṃ
paccuṭṭhāya  pañjalikā  aggiṃ  namassanti  paccorohāma  bhavantaṃ
paccorohāma  bhavantanti  pahutena  ca  sappitelena  navanītena aggiṃ
santappenti tassā ca rattiyā accayena paṇītena khādanīyena bhojanīyena
brāhmaṇe  santappenti  evaṃ  bho gotama brāhmaṇānaṃ paccorohaṇī
hotīti.
   {119.2} Aññathā kho brāhmaṇa brāhmaṇānaṃ paccorohaṇī [1]-
aññathā ca pana ariyassa vinaye paccorohaṇī hotīti . yathākathaṃ pana
bho gotama ariyassa vinaye paccorohaṇī hoti sādhu me bhavaṃ gotamo
tathādhammaṃ  desetu  yathā  ariyassa  vinaye  paccorohaṇī hotīti .
Tenahi  brāhmaṇa  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti .
Evaṃ bhoti kho jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavato paccassosi.
   {119.3}  Bhagavā  etadavoca idha brāhmaṇa ariyasāvako iti
paṭisañcikkhati  micchādiṭṭhiyā  kho  pāpako vipāko diṭṭheceva dhamme
abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya micchādiṭṭhiṃ pajahati micchādiṭṭhiyā
paccorohati
   {119.4}  micchāsaṅkappassa  kho  pāpako vipāko diṭṭheceva
dhamme  abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya  micchāsaṅkappaṃ
pajahati  micchāsaṅkappā  paccorohati  micchāvācāya  kho  pāpako
vipāko  diṭṭheceva  dhamme  abhisamparāyañcāti so  iti paṭisaṅkhāya
micchāvācaṃ  pajahati  micchāvācāya  paccorohati  micchākammantassa
kho  pāpako  vipāko  diṭṭheceva  dhamme  abhisamparāyañcāti
so   iti  paṭisaṅkhāya  micchākammantaṃ  pajahati  micchākammantā
@Footnote: 1 Ma. etthantare hotīti atthi.
Paccorohati  micchāājīvassa  kho pāpako vipāko diṭṭheceva dhamme
abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya  micchāājīvaṃ  pajahati
micchāājīvā  paccorohati  micchāvāyāmassa  kho  pāpako  vipāko
diṭṭheceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya micchāvāyāmaṃ
pajahati  micchāvāyāmā paccorohati micchāsatiyā kho pāpako vipāko
diṭṭheceva  dhamme  abhisamparāyañcāti  so iti paṭisaṅkhāya micchāsatiṃ
pajahati  micchāsatiyā  paccorohati  micchāsamādhissa  kho  pāpako
vipāko  diṭṭheceva  dhamme  abhisamparāyañcāti  so iti paṭisaṅkhāya
micchāsamādhiṃ  pajahati  micchāsamādhimhā  paccorohati  micchāñāṇassa
kho  pāpako  vipāko diṭṭheceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti
paṭisaṅkhāya  micchāñāṇaṃ  pajahati  micchāñāṇā  1-  paccorohati
micchāvimuttiyā   kho   pāpako  vipāko  diṭṭheceva  dhamme
abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya  micchāvimuttiṃ  pajahati
micchāvimuttiyā  paccorohati  evaṃ  kho  brāhmaṇa  ariyassa vinaye
paccorohaṇī hotīti.
   {119.5}  Aññathā  bho  gotama  brāhmaṇānaṃ  paccorohaṇī
aññathā  capana  ariyassa  vinaye paccorohaṇī hoti imissā ca bho
gotama  ariyassa  vinaye  paccorohaṇiyā  brāhmaṇānaṃ  paccorohaṇī
kallaṃ na agghati soḷasiṃ abhikkantaṃ bho gotama .pe. upāsakaṃ maṃ bhavaṃ
gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇagatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 251-253. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=119&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=119&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=119&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=119&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=119              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8453              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8453              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :