ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [166] Athakho janussoni brahmano yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva  ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinno  kho janussoni
brahmano  bhagavantam  etadavoca  mayamassu  bho  gotama  brahmana
nama danani dema saddhani karoma idam danam petanam natisalohitanam
upakappatu   idam   danam  peta  natisalohita  paribhunjantuti
kacci  tam  bho  gotama  danam  petanam  natisalohitanam upakappati
kacci  te  peta  natisalohita tam danam paribhunjantiti . thane
kho brahmana upakappati no atthaneti.
   {166.1} Katamam [2]- bho gotama thanam katamam atthananti .
Idha  brahmana  ekacco  panatipati  hoti  adinnadayi  hoti
kamesu micchacari hoti musavadi hoti pisunavaco hoti pharusavaco
hoti  samphappalapi  hoti  abhijjhalu  hoti  byapannacitto  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sugatiyoti. hotiti patho natthi. 2 Ma. pana. Yu. katamanca pana.
Micchaditthiko  hoti  so kayassa bheda parammarana nirayam upapajjati
yo nerayikanam sattanam aharo tena so tattha yapeti tena so tattha
titthati idam 1- kho brahmana atthanam yattha thitassa tam danam na upakappati
   {166.2}  idha  pana  brahmana  ekacco  panatipati
hoti  .pe.  micchaditthiko  hoti  so kayassa bheda parammarana
tiracchanayonim  upapajjati  yo  tiracchanayonikanam  sattanam  aharo
tena so tattha yapeti tena so tattha titthati idampi kho brahmana
atthanam  yattha  thitassa  tam  danam na upakappati idha 2- brahmana
ekacco  panatipata  pativirato  hoti  adinnadana  pativirato
hoti kamesu micchacara pativirato hoti musavada pativirato hoti
pisunaya  vacaya  pativirato  hoti pharusaya vacaya pativirato hoti
samphappalapa  pativirato  hoti  anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto
hoti  sammaditthiko  hoti so kayassa bheda parammarana manussanam
sahabyatam  upapajjati yo manussanam aharo tena so tattha yapeti
tena  so tattha titthati idampi kho brahmana atthanam yattha thitassa
tam danam na upakappati
   {166.3} idha pana brahmana ekacco panatipata pativirato
hoti .pe. sammaditthiko hoti so kayassa bheda parammarana devanam
sahabyatam upapajjati yo devanam aharo tena so tattha yapeti tena
so  tattha  titthati  idampi  kho  brahmana  atthanam yattha thitassa
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. idampi kho. 2 Ma. Yu. idha pana.
Tam danam na upakappati
   {166.4}  idha  brahmana ekacco panatipati hoti .pe.
Micchaditthiko  hoti  so  kayassa  bheda  parammarana  pittivisayam
upapajjati  yo pittivisayikanam 1- sattanam aharo tena so tattha
yapeti tena so tattha titthati yam va panassa ito anuppavecchanti
mittamacca  2-  va natisalohita va tena so tattha yapeti
tena  so  tattha  titthati idampi kho brahmana thanam yattha thitassa
tam danam upakappatiti.
   {166.5} Sace pana bho gotama so peto natisalohito tam thanam
anupapanno  hoti  ko tam danam paribhunjatiti . annepissa brahmana
peta  natisalohita  tam  thanam  upapanna  honti te tam danam
paribhunjantiti . sace pana bho gotama soceva peto natisalohito tam
thanam anupapanno hoti annepissa peta natisalohita 3- tam thanam
anupapanna honti ko tam danam paribhunjatiti.
   {166.6} Atthanam kho etam brahmana anavakaso yantam thanam
vivittam  assa  imina dighena addhuna yadidam petehi natisalohitehi
apica  brahmana  dayakopi  anipphaloti  . atthanepi bhavam gotamo
parikappam  vadatiti  .  atthanepi kho aham brahmana parikappam vadami
idha brahmana ekacco panatipati hoti adinnadayi hoti kamesu
micchacari  hoti  musavadi hoti pisunavaco hoti pharusavaco hoti
samphappalapi  hoti abhijjhalu hoti byapannacitto hoti micchaditthiko
hoti  so  data hoti samanassa va brahmanassa va annam panam
@Footnote: 1 Ma. Yu. pettivisayikanam. 2 Po. Yu. mitta va amacca va. 3 Ma. nati
@salohita peta.
Vattham yanam malagandham 1- vilepanam seyyavasatham padipeyyam so kayassa
bheda  parammarana  hatthinam  sahabyatam  upapajjati  so  tattha  labhi
hoti annassa panassa malananalankarassa
   {166.7} yam kho brahmana idha panatipati adinnadayi kamesu
micchacari  musavadi  pisunavaco  pharusavaco  samphappalapi abhijjhalu
byapannacitto  micchaditthiko  tena  so kayassa bheda parammarana
hatthinam  sahabyatam upapajjati yanca kho so data hoti samanassa va
brahmanassa  va  annam  panam  vattham  yanam  malagandham  vilepanam
seyyavasatham  padipeyyam tena so tattha labhi hoti annassa panassa
malananalankarassa
   {166.8}  idha  pana  brahmana  ekacco panatipati hoti
adinnadayi hoti kamesu micchacari hoti musavadi hoti pisunavaco
hoti pharusavaco hoti samphappalapi hoti abhijjhalu hoti byapannacitto
hoti micchaditthiko hoti so data hoti samanassa va brahmanassa
va annam panam vattham yanam malagandham vilepanam seyyavasatham padipeyyam
so kayassa bheda parammarana assanam sahabyatam upapajjati ... Gunnam
sahabyatam upapajjati ... kukkuranam sahabyatam upapajjati so tattha labhi
hoti annassa panassa malananalankarassa
   {166.9}  yam  kho  brahmana  idha panatipati adinnadayi
kamesu  micchacari  musavadi  pisunavaco  pharusavaco  samphappalapi
abhijjhalu  byapannacitto  micchaditthiko  tena  so  kayassa
bheda   parammarana   kukkuranam   sahabyatam   upapajjati  yanca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.
Kho  so  data  hoti samanassa va brahmanassa va annam panam
vattham  yanam  malagandham  vilepanam  seyyavasatham padipeyyam tena so
tattha labhi hoti annassa panassa malananalankarassa
   {166.10}  idha  brahmana  ekacco panatipata pativirato
hoti  adinnadana  pativirato  hoti kamesu micchacara pativirato
hoti  musavada  pativirato  hoti pisunaya vacaya pativirato hoti
pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa  pativirato  hoti
anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto  hoti  sammaditthiko  hoti so
data  hoti samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam
malagandham  vilepanam  seyyavasatham  padipeyyam  so  kayassa  bheda
parammarana  manussanam  sahabyatam  upapajjati  so  tattha  labhi hoti
manusakanam pancannam kamagunanam
   {166.11}  yam  kho  brahmana  idha panatipata pativirato
hoti  adinnadana  pativirato  hoti kamesu micchacara pativirato
hoti  musavada  pativirato  hoti pisunaya vacaya pativirato hoti
pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa  pativirato  hoti
anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto  hoti  sammaditthiko  hoti
tena  so  kayassa  bheda parammarana manussanam sahabyatam upapajjati
yanca  kho  so  data hoti samanassa va brahmanassa va annam
panam  vattham  yanam  malagandham vilepanam seyyavasatham padipeyyam tena
so  tattha  labhi  hoti  manusakanam pancannam kamagunanam  idha pana
Brahmana ekacco panatipata pativirato hoti .pe. sammaditthiko
hoti  so  data  hoti  samanassa  va  brahmanassa  va annam
panam  vattham  yanam  malagandham  vilepanam seyyavasatham padipeyyam so
kayassa  bheda  parammarana  devanam  sahabyatam upapajjati so tattha
labhi hoti dibbanam pancannam kamagunanam
   {166.12} yam kho brahmana idha panatipata pativirato hoti
.pe. sammaditthiko hoti tena so kayassa bheda parammarana devanam
sahabyatam upapajjati yanca kho so data hoti samanassa va brahmanassa
va annam panam vattham yanam malagandham vilepanam seyyavasatham padipeyyam
tena  so  tattha  labhi  hoti  dibbanam pancannam kamagunanam apica
brahmana dayakopi anipphaloti.
   {166.13} Acchariyam bho gotama abbhutam bho gotama yavancidam bho
gotama alameva danani datum alam saddhani katum yatra hi nama dayakopi
anipphaloti  .  evametam  brahmana  evametam  brahmana dayakopi
brahmana  anipphaloti  .  abhikkantam bho gotama .pe. upasakam mam
bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
          Janussonivaggo dutiyo.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 290-295. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=166&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=166&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=166&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=166&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=166              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8482              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8482              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :