ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [93] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme . athakho anāthapiṇḍiko gahapati divādivassa sāvatthiyā nikkhami
bhagavantaṃ dassanāya athakho anāthapiṇḍikassa gahapatissa etadahosi akālo
kho  tāva  bhagavantaṃ  dassanāya  paṭisallīno bhagavā manobhāvanīyānampi
bhikkhūnaṃ  akālo  dassanāya  paṭisallīnā manobhāvanīyā bhikkhū yannūnāhaṃ
yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ ārāmo tenupasaṅkameyyanti
   {93.1}  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  yena  aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  ārāmo  tenupasaṅkami  .  tena  kho pana samayena
aññatitthiyā   paribbājakā   saṅgamma   samāgamma   unnādino
uccāsaddā  mahāsaddā  1-  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  kathentā
nisinnā  honti  addasaṃsu  kho  te  aññatitthiyā  paribbājakā
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  aññamaññaṃ
saṇṭhapesuṃ  appasaddā  bhonto  hontu mā bhonto saddamakattha ayaṃ
anāthapiṇḍiko  gahapati  [2]-  āgacchati  samaṇassa gotamassa sāvako
yāvatā  kho  pana  samaṇassa  gotamassa  sāvakā gihī odātavasanā
sāvatthiyaṃ  paṭivasanti  ayaṃ  tesaṃ  aññataro  anāthapiṇḍiko  gahapati
@Footnote: 1 Ma. uccāsaddamahāsaddā . 2 Ma. ārāmanti dissati.
Appasaddakāmā  kho pana te āyasmanto appasaddavinītā appasaddassa
vaṇṇavādino  appeva  nāma  appasaddaṃ  parisaṃ viditvā upasaṅkamitabbaṃ
maññeyyāti athakho te [1]- paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.
   {93.2} Athakho anāthapiṇḍiko gahapati yena te [2]- paribbājakā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi  paribbājakehi saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  te  aññatitthiyā paribbājakā
etadavocuṃ  vadehi  gahapati  kiṃdiṭṭhiko  samaṇo gotamoti . na kho
ahaṃ  bhante  bhagavato  sabbaṃ  diṭṭhiṃ  jānāmīti . idāni kira tvaṃ
gahapati  na  samaṇassa  gotamassa  sabbaṃ  diṭṭhiṃ  jānāsi  vadehi
gahapati  kiṃdiṭṭhikā  bhikkhūti  .  bhikkhūnaṃpi kho ahaṃ bhante na sabbaṃ
diṭṭhiṃ jānāmīti.
   {93.3} Iti kira tvaṃ gahapati na samaṇassa gotamassa sabbaṃ diṭṭhiṃ
jānāsi  napi  bhikkhūnaṃ sabbaṃ diṭṭhiṃ jānāsi vadehi gahapati kiṃdiṭṭhikosi
tuvanti . etaṃ kho bhante amhehi na dukkaraṃ byākātuṃ yaṃdiṭṭhikā mayanti
iṅgha tāva āyasmanto yathāsakāni diṭṭhigatāni byākarontu pacchāpetaṃ
amhehi na dukkaraṃ bhavissati byākātuṃ yaṃdiṭṭhikā mayanti.
   {93.4}  Evaṃ  vutte  aññataro  paribbājako  anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ  etadavoca  sassato  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
evaṃdiṭṭhiko  ahaṃ  gahapatīti  .  aññataropi  kho  paribbājako
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca  asassato  loko  idameva  saccaṃ
moghamaññanti   evaṃdiṭṭhiko   ahaṃ   gahapatīti   .  aññataropi
@Footnote: 1-2 Ma. aññatitthiyāti dissati.
Kho  paribbājako  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca  antavā loko
... anantavā loko ... Taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ ... Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ ...
Hoti tathāgato parammaraṇā ... na hoti tathāgato parammaraṇā ...
Hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇā ... Neva hoti na na hoti
tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhiko
ahaṃ gahapatīti.
   {93.5}  Evaṃ  vutte anāthapiṇḍiko gahapati te paribbājake
etadavoca  yvāyaṃ  bhante  āyasmā  evamāha  sassato  loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhiko  ahaṃ  gahapatīti  imassa
ayamāyasmato   diṭṭhi  attano  vā  ayoniso  manasikārahetu
uppannā  paraghosapaccayā  1-  vā  sā kho panesā diṭṭhi bhūtā
saṅkhatā  cetayitā  paṭiccasamuppannā  yaṃ kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ
cetayitaṃ  paṭiccasamuppannaṃ  tadaniccaṃ  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ
tadeva 2- so āyasmā allīno tadeva so āyasmā ajjhūpagato
   {93.6} yopāyaṃ bhante āyasmā evamāha asassato loko idameva
saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhiko ahaṃ gahapatīti imassāpi ayamāyasmato
diṭṭhi  attano  vā ayoniso manasikārahetu uppannā paraghosapaccayā
vā sā kho panesā diṭṭhi bhūtā saṅkhatā cetayitā paṭiccasamuppannā
yaṃ  kho  pana  kiñci  bhūtaṃ  saṅkhataṃ cetayitaṃ paṭiccasamuppannaṃ tadaniccaṃ
yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ tadeva so āyasmā allīno tadeva so
āyasmā  ajjhūpagato  yopāyaṃ  bhante  āyasmā evamāha antavā
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbatthavāresu parato ghosapaccayā. 2 Po. Ma. tadeveso.
Loko ... anantavā loko ... taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ ... Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīraṃ ... Hoti tathāgato parammaraṇā ... Na hoti tathāgato parammaraṇā ...
Hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇā ... Neva hoti na na hoti
tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  evaṃdiṭṭhiko
ahaṃ  gahapatīti  imassāpi  ayamāyasmato diṭṭhi attano vā ayoniso
manasikārahetu  uppannā  paraghosapaccayā  vā  sā  kho  panesā
diṭṭhi  bhūtā  saṅkhatā  cetayitā paṭiccasamuppannā yaṃ kho pana kiñci
bhūtaṃ  saṅkhataṃ  cetayitaṃ  paṭiccasamuppannaṃ  tadaniccaṃ  yadaniccaṃ  taṃ dukkhaṃ
yaṃ dukkhaṃ tadeva so āyasmā allīno tadeva so āyasmā ajjhūpagatoti.
   {93.7}  Evaṃ  vutte  te paribbājakā anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ
etadavocuṃ  byākatāni  kho  gahapati  amhehi sabbeheva yathāsakāni
diṭṭhigatāni  vadehi  gahapati  kiṃdiṭṭhikosi tuvanti . yaṃ kho pana 1-
bhante  kiñci  bhūtaṃ  saṅkhataṃ cetayitaṃ paṭiccasamuppannaṃ tadaniccaṃ yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evaṃdiṭṭhiko  kho ahaṃ bhanteti . yaṃ kho gahapati kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ
cetayitaṃ  paṭiccasamuppannaṃ  tadaniccaṃ  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ
tadeva tvaṃ gahapati allīno tadeva tvaṃ gahapati ajjhūpagatoti.
   {93.8}  Yaṃ  kho  pana  bhante  kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ cetayitaṃ
paṭiccasamuppannaṃ  tadaniccaṃ  yadaniccaṃ  taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ taṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. panasaddo natthi.
Sudiṭṭhaṃ tassa ca uttariṃ 1- nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ pajānāmīti.
   {93.9}  Evaṃ  vutte  te paribbājakā tuṇhībhūtā maṅkubhūtā
pattakkhandhā  adhomukhā  pajjhāyantā  appaṭibhāṇā  nisīdiṃsu  athakho
anāthapiṇḍiko gahapati te paribbājake tuṇhībhūte maṅkubhūte pattakkhandhe
adhomukhe pajjhāyante appaṭibhāṇe viditvā uṭṭhāyāsanā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho anāthapiṇḍiko gahapati yāvatako ahosi tehi
aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  kathāsallāpo  taṃ sabbaṃ bhagavato
ārocesi. Sādhu sādhu gahapati evaṃ kho te gahapati moghapurisā kālena kālaṃ
sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetabbāti  athakho  bhagavā  anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   {93.10} Athakho anāthapiṇḍiko gahapati bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi . athakho bhagavā acirapakkante
anāthapiṇḍike gahapatimhi bhikkhū āmantesi yopi kho bhikkhave bhikkhu 2-
dīgharattaṃ avedhidhammo imasmiṃ dhammavinaye sopi evamevaṃ 3- aññatitthiye
paribbājake sahadhammena suniggahitaṃ niggaheyya 4- yathātaṃ anāthapiṇḍikena
gahapatinā niggahitāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 198-202. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=93&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=93&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=93&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=93&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=93              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8265              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8265              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :