ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [139]  5  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
sambahulā  nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā  sāvatthiyaṃ
paṭivasanti    nānādiṭṭhikā    nānākhantikā    nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino 1 sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 2 asassato
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.1} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 3 sassato
ca asassato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti. Santi
@Footnote: 1 Ma. te.
Paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino 4 neva sassato
nāsassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.2}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
5 sayaṅkato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti. Santi paneke
samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 6 paraṅkato attā ca loko
ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.3} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 7
sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 8 asayaṅkāro
ca aparaṅkāro ca adhiccasamuppanno attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.4}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
9 sassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino
10  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.5}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
11  sassatañca  asassatañca  sukhadukkhaṃ  attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino 12 neva sassataṃ nāsassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca
idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.6}   Santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino    13    sayaṅkataṃ    sukhadukkhaṃ    attā
Ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke
samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino   14   paraṅkataṃ
sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti .
Santeke    samaṇabrāhmaṇā    evaṃvādino    evaṃdiṭṭhino
15  sayaṅkatañca  paraṅkatañca  sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva
saccaṃ   moghamaññanti   .   santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  16  asayaṅkāraṃ  ca  aparaṅkāraṃ  ca
adhiccasamuppannaṃ  sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.7}  Te  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 185-187. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=139&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=139&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=139&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=139&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8264              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8264              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :