ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā
   [98] |98.95| 1 Nagga dubbannarupasi  kisa dhamanisanthita 4-
           upphasulike kisike    ka nu tvam idha titthasiti.
     |98.96| Aham bhadante petimhi  duggata yamalokika
           papakammam karitvana   petalokamito gatati.
      |98.97| Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam
           kissa kammavipakena    petalokam ito gatati.
      |98.98| Anukkampaka mayham nahesum bhante
            pita mata ca atha vapi nataka
            ye mam niyojeyyum dadahi danam
            pasannacitta samanabrahmananam.
      |98.99| Ito aham vassasatani panca
           yam evarupa vicarami nagga
@Footnote: 1 tassuddanam.
@2 Ma.   khettam ca sukaram puti    pittham capi tirokuttam
@     pancapi sattaputtanca  gonam pesakarakanca
@     tatha khallatiyam nagam    dvadasam udagancevati.
@3 Yu. idam uddanam na dissati . 4 Ma. dhamanisanthata. evamuparipi.
         Khudaya tanhaya ca khajjamana
         papassa kammassa phalam mamedam.
   |98.100| Vandami tam ayya pasannacitta
         anukampa mam vira mahanubhava
         datva ca me adisa yahi 1- kinci
         mocehi mam duggatiya bhadanteti.
   |98.101| Sadhuti so tassa 2- patisunitva  sariputto anukampako
         bhikkhunam alopam datva  panimattanca colakam
         thalakassa ca paniyam    tassa dakkhinamadisi
   |98.102| samanantara anuditthe  vipako upapajjatha.
          Bhojanacchadanapaniyam    dakkhinaya idam phalam
   |98.103| tato suddha sucivasana  kasikuttamadharini
          vicittavatthabharana     sariputtam upasankami.
   |98.104| Abhikkantena vannena   ya tvam titthasi devate
          obhasenti disa sabba  osadhi viya taraka.
   |98.105| Kena tetadiso vanno  kena te idhamijjhati
          uppajjanti ca te bhoga   ye keci manaso piya
   |98.106| pucchami tam devi mahanubhave
         manussabhuta kimakasi punnam
         kenapi 3- evam jalitanubhava
@Footnote: 1 Ma. yam hi . 2 Ma. ayam patho natthi . 3 Ma. kenasi. evamuparipi.
         Vanno ca te sabbadisa pabhasatiti.
   |98.107| Uppandukim 1- kisam chatam naggasamutitacchavim 2-
          muni karuniko loke      tam mam adakkhi dukkhitam 3-
   |98.108| bhikkhunam alopam datva   panimattanca colakam
          thalakassa ca paniyam      mama dakkhinamadisi.
   |98.109| Alopassa phalam passa    bhattam vassasatam dasa
          bhunjami kamakamini     anekarasabyanjanam.
   |98.110| Panimattassa colassa   vipakam passa yadisam
          yavata nandarajassa     vijitasmim paticchada
   |98.111| tato bahutara bhante    vatthanicchadanani me
           koseyyakambaliyani     khomakappasikani ca
   |98.112| vipula ca mahaggha ca    tepakaseva lambare
          saham tam paridahami       yam yam hi manaso piyam
   |98.113| thalakassa ca paniyam     vipakam passa yadisam.
           Gambhira caturassa ca     pokkharanna 4- sunimmita
   |98.114| setodaka supatittha    sita appatigandhiya
          padumuppalasanchanna     varikinjakkhapurita
   |98.115| saham ramami kilami     modami akutobhaya
          munim karunikam loke      bhante vanditumagatati.
         Samsaramocakapetavatthu pathamam.
@Footnote: 1 Yu. upakandakim . 2 Si. apatitacchavim. Ma. naggam sampatitacchavim. Yu. naggam
@appaticchavim . 3 Ma. duggatam . 4 Ma. pokkharanno.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 170-172. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=26&item=98&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=26&item=98&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=26&item=98&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=26&item=98&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=98              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=31&A=1579              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=31&A=1579              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :