ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [662]  Katamantaṃ  rūpaṃ cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ
Cakkhāyatanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  sotāyatanaṃ .pe. ghānāyatanaṃ .pe.
Jivhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  .pe.  rūpāyatanaṃ .pe. saddāyatanaṃ
.pe.  gandhāyatanaṃ  .pe.  rasāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ
paṭhavīdhātu  .pe.  phoṭṭhabbadhātupesā  idantaṃ rūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ  itthindriyaṃ
.pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ
dhammāyatanapariyāpannaṃ. Evaṃ ekādasavidhena rūpasaṅgaho.
             Ekādasakaṃ.
             Rūpavibhatti.
          Aṭṭhamaṃ bhāṇavāraṃ 1-.
               --------
@Footnote: 1 rūpakaṇḍe dutiyaṃ bhavitabbaṃ. atirekachabhāṇavāraṃ cittuppādakaṇḍaṃ
@atirekadvibhāṇavāraṃ rūpakaṇḍaṃ timattabhāṇavāraṃ nikkhepakaṇḍaṃ dvimattabhāṇavāraṃ
@atthuddhārakaṇḍaṃ iti atirekaterasamattabhāṇavāraṃ sakalaṃ dhammasaṅgaṇippakaraṇaṃ
@vitthāriyamānaṃ anantaparimāṇaṃ hotīti aṭṭhasāliniyaṃ nayo. iminā pana nayena
@kusaladhamme dve akusaladhamme dveabyākate cittasaṅgahe dveti
@cittuppādakaṇḍe cha idha dveti aṭṭha bhāṇavārā daṭṭhabbā. iti cittuppādakaṇḍe
@bhāṇavārato sambandhagaṇanāya idheva aṭṭhamaṃ hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 257-258. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=662&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=662&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=662&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=662&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=662              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=9876              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=9876              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :