ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
            Sunnatakatha
   [1775]  Sunnata  sankharakkhandhapariyapannati . amanta .
Animittam  sankharakkhandhapariyapannanti  .  na  hevam  vattabbe .pe.
Sunnata  sankharakkhandhapariyapannati  .  amanta  .  appanihito
sankharakkhandhapariyapannoti  .  na  hevam  vattabbe  .pe. animittam
na  vattabbam  sankharakkhandhapariyapannanti  .  amanta  .  sunnata
na  vattabba sankharakkhandhapariyapannati . na hevam vattabbe .pe.
Appanihito na vattabbo sankharakkhandhapariyapannoti. Amanta.
   {1775.1}  Sunnata na vattabba sankharakkhandhapariyapannati .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  sunnata  sankharakkhandhapariyapannati .
Amanta . sankharakkhandho na anicco na sankhato na paticcasamuppanno.
Khayadhammo na vayadhammo na viragadhammo na nirodhadhammo na viparinamadhammoti.
Na  hevam  vattabbe  .pe.  nanu  sankharakkhandho anicco sankhato
paticcasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo  viragadhammo  nirodhadhammo
viparinamadhammoti  .  amanta  .  hanci  sankharakkhandho  anicco
.pe.  Viparinamadhammo  no  vata  re  vattabbe  sunnata
sankharakkhandhapariyapannati.
   [1776]  Rupakkhandhassa  sunnata  sankharakkhandhapariyapannati .
Amanta  .  sankharakkhandhassa  sunnata  rupakkhandhapariyapannati .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  vedanakkhandhassa .pe. sannakkhandhassa
.pe.  vinnanakkhandhassa  sunnata  sankharakkhandhapariyapannati  .
Amanta  .  sankharakkhandhassa  sunnata vinnanakkhandhapariyapannati .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1777]  Sankharakkhandhassa  sunnata  na vattabba rupakkhandha-
pariyapannati  .  amanta  . rupakkhandhassa sunnata na vattabba
sankharakkhandhapariyapannati . na hevam vattabbe .pe. Sankharakkhandhassa
sunnata  na  vattabba  vedanakkhandhapariyapanna .pe. sannakkhandha-
pariyapanna  .pe.  vinnanakkhandhapariyapannati  .  amanta .
Vinnanakkhandhassa  sunnata  na  vattabba sankharakkhandhapariyapannati .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1778]  Na  vattabbam  sunnata sankharakkhandhapariyapannati .
Amanta  .  nanu  vuttam  bhagavata  sunnamidam  bhikkhave  sankhara
attena  va  attaniyena vati attheva suttantoti . amanta .
Tena hi sunnata sankharakkhandhapariyapannati.
           Sunnatakatha.
               --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 611-612. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1775&items=4&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1775&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=1775&items=4&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=1775&items=4&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1775              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6854              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6854              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :