ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Upanissayamūlakaṃ
   [862]  Upanissayapaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava
naadhipatiyā  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava  napurejāte  nava  napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke nava naāhāre nava
naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  nava
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  nava novigate nava
noavigate nava.
   [863] Upanissayaārammaṇaadhipatīti nahetuyā satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta
nanissaye  satta  napurejāte  satta napacchājāte satta naāsevane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page285.

Satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta nonatthiyā satta novigate satta noavigate satta. [864] Upanissayaārammaṇaadhipatipurejātaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [865] Upanissayaārammaṇaadhipatinissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [866] Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane pañca nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page286.

Satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta. [867] Upanissayaanantaraāsevananatthivigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi nasahajāte tīṇi naaññamaññe tīṇi nanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi. [868] Upanissayakammanti nahetuyā dve ... naārammaṇe dve naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve nasahajāte dve naaññamaññe dve nanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye dve najhāne dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve noatthiyā dve nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve. [869] Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ. Upanissayamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 284-286. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=862&items=8&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=862&items=8&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=862&items=8&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=862&items=8&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=862              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :