ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

page287.

Purejatamulakam [870] Purejatapaccaya nahetuya tini ... naarammane tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini naannamanne tini nanissaye tini naupanissaye tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini naahare tini naindriye tini najhane tini namagge tini nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini. [871] Purejataatthiavigatanti nahetuya tini ... Naarammane tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini naannamanne tini nanissaye tini naupanissaye tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini naahare tini naindriye tini najhane tini namagge tini nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini. [872] Purejatanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuya tini ... naarammane tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini naannamanne tini naupanissaye tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini naahare tini naindriye tini najhane tini namagge tini nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini. [873] Purejataarammanaatthiavigatanti nahetuya tini

--------------------------------------------------------------------------------------------- page288.

... Naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini naannamanne tini nanissaye tini naupanissaye tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini naahare tini naindriye tini najhane tini namagge tini nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini. [874] Purejataarammananissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuya tini ... naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini naannamanne tini naupanissaye tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini naahare tini naindriye tini najhane tini namagge tini nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini. [875] Purejataarammanaadhipatiupanissayaatthiavigatanti nahetuya ekam ... naanantare ekam nasamanantare ekam nasahajate ekam naannamanne ekam nanissaye ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam. [876] Purejataarammanaadhipatinissayaupanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam ... naanantare ekam nasamanantare ekam nasahajate ekam naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page289.

Ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam. [877] Purejatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare ekam nasahajate ekam naannamanne ekam naupanissaye ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam. Purejatamulam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 287-289. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=870&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=870&items=8&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=870&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=870&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=870              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :