ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Āsevanamūlakaṃ
   [880]  Āsevanapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  nasahajāte
tīṇi   naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  tīṇi  noavigate
tīṇi.
   [881] Āsevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti
nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi nasahajāte tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi
najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi
noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi.
          Āsevanamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 290. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=880&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=880&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=880&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=880&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=880              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :