ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 9 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
   [539] Nahetupaccaya arammane ekam ... Avigate ekam.
        Nissayavaropi paccayavarasadiso.
            Samsatthavaro
   [540]  Ganthasampayuttam  dhammam  samsattho  ganthasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ganthasampayuttam  ekam  khandham  samsattha tayo
khandha dve khandhe ... . ganthasampayuttam dhammam samsattho ganthavippayutto
Dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   ditthigatavippayuttalobhasahagate
khandhe   samsattho   lobho   domanassasahagate  khandhe  samsattham
patigham . ganthasampayuttam dhammam samsattho ganthasampayutto ca ganthavippayutto
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  ditthigatavippayuttalobhasahagatam
ekam   khandham  samsattha  tayo  khandha  lobho  ca  dve
khandhe  ...  domanassasahagatam  ekam  khandham  samsattha  tayo khandha
patighanca dve khandhe ....
   {540.1}  Ganthavippayuttam  dhammam  samsattho  ganthavippayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   ganthavippayuttam   ekam
khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ... Patisandhi. Ganthavippayuttam
dhammam  samsattho  ganthasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
ditthigatavippayuttam   lobham   samsattha   sampayuttaka   khandha
patigham samsattha sampayuttaka khandha . ganthasampayuttanca ganthavippayuttanca
dhammam    samsattho    ganthasampayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam  khandhanca  lobhanca
samsattha  tayo  khandha  dve  khandhe  ...  domanassasahagatam ekam
khandhanca patighanca samsattha tayo khandha dve khandhe ....
            Sankhittam.
   [541]  Hetuya  cha arammane cha adhipatiya cha sabbattha cha
vipake ekam ahare cha avigate cha.
   [542]  Ganthavippayuttam  dhammam  samsattho  ganthavippayutto dhammo
Uppajjati nahetupaccaya: ahetukam ganthavippayuttam ... Ahetukapatisandhikkhane
vicikicchasahagate     uddhaccasahagate    khandhe    samsattho
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. Sankhittam.
   [543]  Nahetuya  ekam  naadhipatiya  cha  napurejate  cha
napacchajate  cha  naasevane  cha  nakamme  cattari navipake cha
najhane ekam namagge ekam navippayutte cha.
   [544] Hetupaccaya naadhipatiya cha ... Napurejate cha napacchajate
cha naasevane cha nakamme cattari navipake cha navippayutte cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 316-318. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=42&item=540&items=6&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=42&item=540&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=42&item=540&items=6&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=42&item=540&items=6&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=540              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :