ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
              upādādukaṃ
              paṭiccavāro
   [293] Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetu-
paccayā: paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā . Noupādā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page181.

Dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca kaṭattārūpaṃ dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. {293.1} Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati hetupaccayā: noupādā khandhe paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe mahābhūte paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhi . Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetupaccayā: paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [294] Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: padhisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā . noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe .pe. upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: paṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page182.

Noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [295] Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati adhipatipaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe .... Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati adhipatipaccayā: noupādā khandhe paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... . ... anantarapaccayā: tīṇi samanantarapaccayā: tīṇi sahajātapaccayā: pañca. [296] Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamañña- paccayā: paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā . Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamaññapaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. asañña- sattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā . noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamaññapaccayā: paṭisandhikkhaṇe noupādā khandhe paṭicca vatthu . Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti aññamaññapaccayā: paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page183.

Khandhā vatthu ca dve khandhe .... Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamaññapaccayā: paṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Saṅkhittaṃ. [297] Hetuyā pañca ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte pañca aññamaññe pañca nissaye pañca upanissaye tīṇi purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme pañca vipāke pañca sabbattha pañca sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā pañca natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate pañca. [298] Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā . Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. {298.1} Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetuke noupādā khandhe paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe mahābhūte paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ yāva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page184.

Asaññasattā . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā: ahetukaṃ noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhi . upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukapaṭisandhikkhaṇe noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [299] Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: noupādā khandhe paṭicca noupādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: noupādā khandhe paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe mahābhūte paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ yāva asaññasattā . Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā: noupādā khandhe paṭicca upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi . ... Naadhipatipaccayā: pañca naanantara- paccayā: tīṇi . saṅkhittaṃ. ... Naupanissayapaccayā: napurejātapaccayā: pañca napacchājātapaccayā: pañca naāsevanapaccayā: pañca. [300] Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page185.

Nakammapaccayā: noupādā khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati nakammapaccayā: bāhire ... āhārasamuṭṭhāne ... Utu- samuṭṭhāne mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti nakammapaccayā: bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ. [301] Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati navipākapaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā evaṃ tīṇi noupādāmūlake. [302] Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati naāhārapaccayā: bāhiraṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati naāhārapaccayā: bāhiraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ . Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti naāhārapaccayā: bāhiraṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page186.

[303] Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati naindriyapaccayā: bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati naindriyapaccayā: bāhire mahābhūte ... āhārasamuṭṭhāne ... utusamuṭṭhāne ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti naindriyapaccayā: bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [304] Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati najhānapaccayā: pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati najhānapaccayā: bāhire ... Āhārasamuṭṭhāne ... utusamuṭṭhāne ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca upādā kaṭattārūpaṃ . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti najhānapaccayā: bāhiraṃ ... Āhāra- samuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [305] Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati namaggapaccayā: pañca . ... Nasampayuttapaccayā: tīṇi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page187.

[306] Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati navippayuttapaccayā: arūpe noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati navippayuttapaccayā: bāhire ... Āhārasamuṭṭhāne ... Utusamuṭṭhāne ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca upādā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā: bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā kaṭattā ca rūpaṃ upādārūpaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā kaṭattā ca rūpaṃ upādārūpaṃ. ... Nonatthi- paccayā: novigatapaccayā:. [307] Nahetuyā pañca naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā pañca naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge pañca nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [308] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā pañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page188.

Nakamme ekaṃ navipāke tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [309] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte pañca aññamaññe pañca nissaye pañca upanissaye tīṇi purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ magge ekaṃ avigate pañca. Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 180-188. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=293&items=17&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=293&items=17&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=293&items=17&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=293&items=17&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=293              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :