ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
   [812]  Kusalam  kamavacaram  dhammam  paticca kusalo kamavacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  kamavacaram  dhammam  paticca
abyakato  kamavacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam
kamavacaram dhammam paticca kusalo kamavacaro ca abyakato kamavacaro
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  akusalam kamavacaram dhammam
paticca  akusalo  kamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini .
Abyakatam  kamavacaram  dhammam  paticca  abyakato kamavacaro dhammo
uppajjati   hetupaccaya:  .  kusalam  kamavacaranca  abyakatam
kamavacaranca  dhammam  paticca abyakato kamavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  .  akusalam  kamavacaranca  abyakatam  kamavacaranca
Dhammam paticca abyakato kamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [813] Hetuya nava arammane tini avigate nava.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [814]  Kusalo  kamavacaro  dhammo  kusalassa  kamavacarassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tini  .  akusalo  kamavacaro
dhammo  akusalassa  kamavacarassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tini  .  abyakato  kamavacaro  dhammo abyakatassa kamavacarassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [815]  Hetuya  satta  arammane  nava  adhipatiya  nava
avigate terasa.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
   [816]  Kusalam  nakamavacaram dhammam paticca kusalo nakamavacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  abyakatam  nakamavacaram  dhammam
paticca abyakato nakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [817] Hetuya dve arammane dve avigate dve.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [818]  Kusalo  nakamavacaro  dhammo kusalassa nakamavacarassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: . abyakato nakamavacaro dhammo
abyakatassa nakamavacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [819]  Kusalo  nakamavacaro  dhammo kusalassa nakamavacarassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  kusalo  nakamacaro  dhammo
abyakatassa  nakamavacarassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo: .
Abyakato  nakamavacaro  dhammo abyakatassa nakamavacarassa dhammassa
arammanapaccayena   paccayo:  abyakato  nakamavacaro  dhammo
kusalassa nakamavacarassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [820]  Hetuya  dve  arammane  cattari  adhipatiya tini
avigate dve.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
        Kusalattikakamavacaradukam nitthitam.
            --------
          Kusalattikarupavacaradukam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 497-499. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2723&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2723&items=9&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=2723&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=2723&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2723              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :