ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
          Vinayapiṭake mahāvaggassa
            dutiyo bhāgo
           ----------
            cammakkhandhakaṃ
   [1]  Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe
pabbate . tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro
asītiyā  gāmikasahassesu  1-  issariyādhipaccaṃ 2- rajjaṃ kāreti .
Tena  kho pana samayena campāyaṃ soṇo nāma koḷiviso seṭṭhiputto
sukhumālo  hoti  .  tassa  pādatalesu lomāni jātāni honti .
Athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro tāni asītiṃ gāmikasahassāni
sannipātāpetvā  kenacideva  karaṇīyena  soṇassa koḷivisassa santike
dūtaṃ pāhesi āgacchatu soṇo icchāmi soṇassa āgatanti.
   {1.1}  Athakho soṇassa koḷivisassa mātāpitaro soṇaṃ koḷivisaṃ
etadavocuṃ rājā te tāta soṇa pāde dakkhitukāmo mā kho tvaṃ
tāta soṇa yena rājā tena pāde abhippasāreyyāsi rañño purato
pallaṅkena  nisīda nisinnassa te rājā pāde dakkhissatīti . athakho
soṇaṃ koḷivisaṃ sivikāya ānesuṃ . athakho soṇo koḷiviso yena rājā
māgadho  seniyo  bimbisāro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājānaṃ
māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ abhivādetvā rañño purato pallaṅkena nisīdi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāmasahassesu. 2 Ma. Yu. issarādhipaccaṃ.
Addasā 1- kho rājā māgadho seniyo bimbisāro soṇassa koḷivisassa
pādatalesu lomāni jātāni . [2]- athakho rājā māgadho seniyo
bimbisāro tāni asītiṃ gāmikasahassāni diṭṭhadhammike atthe anusāsitvā
uyyojesi  tumhe khvattha bhaṇe mayā diṭṭhadhammike atthe anusāsitā
gacchatha  bhagavantaṃ 3- payirūpāsatha so no bhagavā samparāyike atthe
anusāsissatīti  .  athakho tāni asīti gāmikasahassāni yena gijjhakūṭo
pabbato tenupasaṅkamiṃsu.
   {1.2} Tena kho pana samayena āyasmā sāgato bhagavato upaṭṭhāko
hoti  .  athakho  tāni  asīti gāmikasahassāni yenāyasmā sāgato
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sāgataṃ  etadavocuṃ  imāni
bhante  asīti  gāmikasahassāni  idhūpasaṅkantāni 4- bhagavantaṃ dassanāya
sādhu  mayaṃ bhante labheyyāma bhagavantaṃ dassanāyāti . tenahi tumhe
āyasmanto muhuttaṃ idheva tāva hotha yāvāhaṃ bhagavantaṃ paṭivedemīti.
Athakho  āyasmā  sāgato  tesaṃ  asītiyā  gāmikasahassānaṃ  purato
pekkhamānānaṃ  pāṭikāya  nimmujjitvā  bhagavato  purato  ummujjitvā
bhagavantaṃ   etadavoca   imāni  bhante  asīti  gāmikasahassāni
idhūpasaṅkantāni   5-   bhagavantaṃ  dassanāya  yassadāni  bhante
bhagavā  kālaṃ  maññatīti  .  tenahi  tvaṃ  sāgata vihārappacchāyāyaṃ
āsanaṃ   paññāpehīti   .  evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. addasa. 2 Po. disvāna. 3 Ma. Yu. taṃ bhagavantaṃ.
@4-5 Ma. idhūpasaṅkamantāni.
Sāgato  bhagavato  paṭissuṇitvā  pīṭhaṃ  gahetvā  bhagavato  purato
nimmujjitvā  tesaṃ  asītiyā  gāmikasahassānaṃ  purato  pekkhamānānaṃ
pāṭikāya  ummujjitvā  vihārappacchāyāyaṃ  āsanaṃ  paññāpesi .
Athakho  bhagavā  vihārā  nikkhamitvā  vihārappacchāyāyaṃ  paññatte
āsane  nisīdi  .  athakho tāni asīti gāmikasahassāni yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  athakho  tāni  asīti  gāmikasahassāni  āyasmantaṃyeva
sāgataṃ samannāharanti no tathā bhagavantaṃ.
   {1.3}  Athakho  bhagavā tesaṃ asītiyā gāmikasahassānaṃ cetasā
cetoparivitakkamaññāya   āyasmantaṃ   sāgataṃ  āmantesi  tenahi
tvaṃ  sāgata  bhiyyoso  mattāya  uttarimanussadhammaṃ  iddhipāṭihāriyaṃ
dassehīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā sāgato bhagavato paṭissuṇitvā
vehāsaṃ  abbhuggantvā  ākāse  antalikkhe  caṅkamatipi  tiṭṭhatipi
nisīdatipi  seyyaṃpi kappeti padhūpāyatipi 1- pajjalatipi antaradhāyatipi .
Athakho āyasmā sāgato ākāse antalikkhe anekavihitaṃ uttarimanussadhammaṃ
iddhipāṭihāriyaṃ  dassetvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ
etadavoca satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmi satthā me bhante
bhagavā  sāvakohamasmīti . athakho tāni asīti gāmikasahassāni acchariyaṃ
vata bho abbhutaṃ vata bho sāvako hi 2- nāma evaṃmahiddhiko bhavissati
evaṃmahānubhāvo  aho  nūna  satthāti  bhagavantaṃyeva  samannāharanti
@Footnote: 1 Ma. dhūmāyatipi. Yu. dhūpāyatipi. 2 Ma. Yu. pi.
No  tathā  āyasmantaṃ  sāgataṃ  .  athakho  bhagavā tesaṃ asītiyā
gāmikasahassānaṃ   cetasā   cetoparivitakkamaññāya   anupubbīkathaṃ
kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ  ādīnavaṃ
okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi . yadā te bhagavā
aññāsi   kallacitte   muducitte   vinīvaraṇacitte   udaggacitte
pasannacitte  atha  yā  buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā  dhammadesanā  taṃ
pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ.
   {1.4} Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ
paṭiggaṇheyya  evameva  tesaṃ  asītiyā  gāmikasahassānaṃ  tasmiṃyeva
āsane  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  te  diṭṭhadhammā  pattadhammā viditadhammā
pariyogāḷhadhammā   tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā  vesārajjappattā
aparappaccayā  satthu  sāsane  bhagavantaṃ  etadavocuṃ abhikkantaṃ bhante
abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya
paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā
telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evameva bhagavatā
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito ete mayaṃ bhante bhagavantaṃ saraṇaṃ
gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake  no  bhagavā  dhāretu
ajjatagge pāṇupete saraṇaṅgateti.
   [2]  Athakho  soṇassa  koḷivisassa etadahosi yathā yathā kho
Ahaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ
carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . athakho tāni
asīti  gāmikasahassāni  bhagavato  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu.
   {2.1}  Athakho  soṇo  koḷiviso  acirapakkantesu  asītiyā
gāmikasahassesu  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho soṇo
koḷiviso  bhagavantaṃ  etadavoca  yathā  yathāhaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  icchāmahaṃ  bhante
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajituṃ  pabbājetu  maṃ  bhante  bhagavāti  .  alattha
kho  soṇo koḷiviso bhagavato santike pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ .
Acirupasampanno  ca  panāyasmā  soṇo  sītavane  viharati  . tassa
accāraddhaviriyassa  caṅkamato  pādā  bhijjiṃsu  .  caṅkamo lohitena
phuṭṭho  1-  hoti  seyyathāpi  gavāghātanaṃ  .  athakho āyasmato
soṇassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ cetaso parivitakko udapādi
@Footnote: 1 Ma. Yu. phuṭo.
Ye  kho  keci  bhagavato  sāvakā āraddhaviriyā viharanti ahantesaṃ
aññataro  atha  ca  pana  me nānupādāya āsavehi cittaṃ vimuccati
saṃvijjanti kho pana me kule bhogā sakkā bhoge ca bhuñjituṃ puññāni
ca  kātuṃ  yannūnāhaṃ  hīnāyāvattitvā  bhoge ca bhuñjeyyaṃ puññāni
ca kareyyanti.
   {2.2} Athakho bhagavā āyasmato soṇassa cetasā cetoparivitakkamaññāya
seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā bāhaṃ pasāreyya
pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva  gijjhakūṭe  pabbate
antarahito  sītavane  pāturahosi . athakho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi
saddhiṃ  senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto  yenāyasmato  soṇassa  caṅkamo
tenupasaṅkami  . addasā 1- kho bhagavā āyasmato soṇassa caṅkamaṃ
lohitena  phuṭṭhaṃ 2- disvāna bhikkhū āmantesi kassa nvāyaṃ bhikkhave
caṅkamo  lohitena  phuṭṭho  seyyathāpi  gavāghātananti . āyasmato
bhante  soṇassa  accāraddhaviriyassa  caṅkamato pādā bhijjiṃsu tassāyaṃ
caṅkamo lohitena phuṭṭho seyyathāpi gavāghātananti.
   {2.3} Athakho bhagavā yenāyasmato soṇassa vihāro tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  āyasmāpi  kho
soṇo  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  soṇaṃ  bhagavā  etadavoca nanu te soṇa
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi
ye  kho  keci  bhagavato  sāvakā  āraddhaviriyā  viharanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. addasa. 2 Ma. Yu. phuṭaṃ. sabbattha īdisameva.
Ahantesaṃ  aññataro  atha  ca  pana  me  nānupādāya  āsavehi
cittaṃ  vimuccati  saṃvijjanti  kho  pana  me  kule  bhogā  sakkā
bhoge  ca  bhuñjituṃ  puññāni  ca  kātuṃ  yannūnāhaṃ hīnāyāvattitvā
bhoge  ca  bhuñjeyyaṃ  puññāni ca kareyyanti . evaṃ bhanteti .
Taṃ  kiṃ  maññasi  soṇa  kusalo  tvaṃ  pubbe  āgārikabhūto vīṇāya
tantissareti  .  evaṃ  bhanteti  .  taṃ  kiṃ  maññasi soṇa yadā
te  vīṇāya  tantiyo accāyikā 1- honti apinu te vīṇā tasmiṃ
samaye  saravatī vā hoti kammaññā vāti . no hetaṃ bhanteti .
Taṃ  kiṃ  maññasi  soṇa  yadā  te  vīṇāya  tantiyo  atisithilā
honti  apinu  te  vīṇā tasmiṃ samaye saravatī vā hoti kammaññā
vāti  .  no  hetaṃ  bhanteti . taṃ kiṃ maññasi soṇa yadā te
vīṇāya  tantiyo  neva  accāyikā  honti  nātisithilā  same
guṇe  patiṭṭhitā  apinu  te  vīṇā tasmiṃ samaye saravatī vā hoti
kammaññā vāti. Evaṃ bhanteti.
   {2.4} Evameva kho soṇa accāraddhaviriyaṃ uddhaccāya saṃvattati
atilīnaviriyaṃ  kosajjāya  saṃvattati  tasmātiha  tvaṃ  soṇa  viriyasamataṃ
adhiṭṭhāhi  2-  indriyānañca  samataṃ  paṭivijjha  tattha  ca  nimittaṃ
gaṇhāhīti. Evaṃ bhanteti kho āyasmā soṇo bhagavato paccassosi.
   {2.5}   Athakho   bhagavā   āyasmantaṃ  soṇaṃ  iminā
ovādena    ovaditvā    seyyathāpi    nāma   balavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. accāyatā. 2 Ma. Yu. adhiṭṭhaha.
Puriso  sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ
sammiñjeyya  evameva  sītavane  āyasmato  soṇassa  pamukhe
antarahito  gijjhakūṭe  pabbate  pāturahosi  .  athakho  āyasmā
soṇo  aparena  samayena  viriyasamataṃ  adhiṭṭhāsi  indriyānañca
samataṃ paṭivijjhi tattha ca nimittaṃ aggahesi.
   {2.6} Athakho āyasmā soṇo eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī
pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya kulaputtā 1- sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  2-  tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsi khīṇā
jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsi 3-.
Aññataro ca panāyasmā soṇo arahataṃ ahosi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 1-8. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=1&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=1&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=1&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=1&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3641              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3641              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :