ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [92] Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ kismiñci kismiñci ṭhāne
kukkuccaṃ   uppajjati   kinnu   kho  bhagavatā  anuññātaṃ  kiṃ
ananuññātanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . yaṃ bhikkhave
mayā  idaṃ  na  kappatīti  appaṭikkhittaṃ  tañca  akappiyaṃ  anulometi
kappiyaṃ  paṭibāhati  taṃ  vo  na  kappati yaṃ bhikkhave mayā idaṃ na
kappatīti   appaṭikkhittaṃ   tañce  kappiyaṃ  anulometi  akappiyaṃ
paṭibāhati  taṃ  vo  kappati  yaṃ  1-  bhikkhave mayā idaṃ kappatīti
ananuññātaṃ  tañce  akappiyaṃ  anulometi  kappiyaṃ  paṭibāhati  taṃ
@Footnote: 1 Ma. yaññe ca. Yu. yañca.
Vo  na  kappati  yaṃ  bhikkhave  mayā  idaṃ  kappatīti  ananuññātaṃ
tañce kappiyaṃ anulometi akappiyaṃ paṭibāhati taṃ vo kappatīti.
   [93]  Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kappati nu kho yāvakālikena
yāmakālikaṃ  na  nu  kho  kappati  kappati  nu  kho  yāvakālikena
sattāhakālikaṃ  na  nu  kho  kappati  kappati  nu kho yāvakālikena
yāvajīvikaṃ  na  nu  kho  kappati  kappati  nu  kho  yāmakālikena
sattāhakālikaṃ  na  nu  kho  kappati  kappati  nu kho yāmakālikena
yāvajīvikaṃ  na  nu  kho  kappati  kappati  nu  kho sattāhakālikena
yāvajīvikaṃ  na  nu kho kappatīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Yāvakālikena bhikkhave yāmakālikaṃ tadahupaṭiggahitaṃ kāle kappati vikāle
na  kappati  yāvakālikena  bhikkhave  sattāhakālikaṃ  tadahupaṭiggahitaṃ
kāle  kappati  vikāle  na kappati yāvakālikena bhikkhave yāvajīvikaṃ
tadahupaṭiggahitaṃ  kāle  kappati  vikāle  na  kappati  yāmakālikena
bhikkhave  sattāhakālikaṃ  tadahupaṭiggahitaṃ  yāme  kappati yāmātikkante
na  kappati  yāmakālikena  bhikkhave  yāvajīvikaṃ  tadahupaṭiggahitaṃ yāme
kappati  yāmātikkante  na kappati sattāhakālikena bhikkhave yāvajīvikaṃ
tadahupaṭiggahitaṃ sattāhaṃ kappati sattāhātikkante na kappatīti.
         Bhesajjakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
       Imamhi khandhake vatthu ekasataṃ chavatthu.
          -----------
               Tassuddānaṃ
   [94] Sāradike vikālepi           vasaṃ mūle piṭṭhehi ca 1-
    kasāvehi paṇṇaṃ phalaṃ           jatu loṇaṃ ca chakkaṇaṃ 2-
    cuṇṇaṃ cālinī maṃsañca          añjanaṃ upapiṃsanaṃ 3-
    añjanī uccāpāruttā 4-      salākā salākodhanī 5-
    thavikaṃ vaddhakaṃ 6- suttaṃ          muddhanitelanatthu ca 7-
    natthukaraṇī dhūmañca            nettañcāpidhanatthavi 8-
    telapākesu majjañca          atikkhittaṃ abbhañjanaṃ
    tumbaṃ sedaṃ sambhārañca         mahābhaṅgodakaṃ tathā 9-
    dakakoṭṭhaṃ 10- lohitañca       visāṇaṃ pādabbhañjanaṃ
    majjaṃ 11- satthaṃ kasāvañca      tilakakkakabaḷikaṃ 12-
    colaṃ sāsapakuḍḍañca 13-      dhūmasakkharikāya ca
    vaṇatelaṃ vikāsāyaṃ 14-         vikaṭañca paṭiggahaṃ
    gūthaṃ karonto lobī ca 15-       khāraṃ muttaharīṭakī 16-
    gandhā 17- virecanañceva       acchākaṭaṃ kaṭākaṭaṃ
@Footnote: 1 Po. vasaṃ mūlehi piṭṭhakaṃ. 2 Ma. Yu. jatu loṇaṃ chakkaṇaṃ ca. 3 Po. upapiṃsanī.
@Ma. upapisanī. Yu. upapisanaṃ. 4 Po. añjanī ca uccāvacā. Yu. uccaparutā.
@5 Ma. salākaṭhāniṃ. 6 Ma. thavikaṃ sabaddhakaṃ. 7 Po. -natthukaṃ. 8 Ma. -cāpidhanā thavi.
@Yu. cāpidhānaṃ thavi. 9 Po. -pica. 10 Po. uda-. 11 Ma. Yu. pajjaṃ.
@12 Po. -kavallikaṃ. 13 Po. koṭañca. Ma. koṭṭañca. 14 Po. vikāsekaṃ.
@Ma. Yu. vikāsikaṃ. 15 Po. loḷikaṃ. Ma. Yu. loḷiñca. 16 Po. -hariṭakiṃ.
@Ma. hariṭakaṃ. 17 Po. gandhaṃ.
    Paṭicchādanī pabbhārā        ārāmī sattahena ca
    guḷaṃ muggaṃ sucīrañca 1-        sāmapākā 2- punāpace
    punānuññāsi dubbhikkhe      phalañca tilakhādanī
    purebhattaṃ kāyadāho         nibbaṭṭañca bhagandalaṃ
    vatthikammañca suppī ca 3-     manussamaṃsameva ca
    hatthiassā sunakho ca         ahi sīhabyagghadīpikaṃ
    acchataracchamaṃsañca          paṭipāṭi ca yāgu ca
    taruṇaṃ aññatra guḷaṃ         sunīdhāvasathāgaraṃ 4-
    gaṅgā koṭisaccakathā         ambapālī ca licchavī 5-
    uddissa kataṃ subhikkhaṃ         punareva 6- paṭikkhipi
    megho yaso 7- meṇḍako ca     gorasaṃ pātheyyakena ca
    keṇī ambo jambu coca-       mocamadhumuddikasālukaṃ 8-
    phārusakaḍākapiṭṭhaṃ 9-        ātumāyaṃ nahāpito
    sāvatthiyaṃ phalaṃ bījaṃ           kismiṃ 10- ṭhāne ca kālikāti 11-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sovirañca. 2 Po. sāmaṃ pakkaṃ. 3 Ma. vatthikammaṃ suppiyañca.
@4 Po. sunīdhavassakāraṇakā. Ma. -gāraṃ. 5 Ma. Yu. ambapālī ca licchavī gaṅgā
@koṭisaccakathā. 6 Ma. Yu. punadeva. 7 Yu. yasojo. 8 Yu. -muddikā -.
@9 Yu. phārusakā. 10 Yu. kasmiṃ. 11 Ma. kāliketi. Yu. kālikoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 131-134. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=92&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=92&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=92&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=92&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=92              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4219              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4219              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :